Ý nghĩa và lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/3

Ngày 26/3 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, là dịp có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ thanh niên nói riêng và toàn dân tộc nói chung. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về ý nghĩa, lịch sử ngày thành lập Đoàn 26/3 để thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày này và ý thức được trách nhiệm của tổ chức Đoàn. bản thân. Mời các bạn tham khảo.

Đầu tiên. Nhóm Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

2. Ngày 26 tháng 3 là ngày gì?

Ngày 26 tháng 3 là ngày chính thức thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Tổ chức này sau đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày 26 tháng 3 hàng năm (Dương lịch) được chọn là ngày kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hay gọi ngắn gọn ngày 26 tháng 3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 26/3 có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung. Đoàn bao gồm những thanh niên đang ở tuổi thanh xuân, luôn phấn đấu vì lý tưởng và mục tiêu của dân tộc: độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân chủ, văn minh, xã hội công bằng, dân giầu, nước nhà. mạnh. Đây cũng là tổ chức ươm mầm cho các cán bộ Đảng Cộng sản tương lai.

3. Ý nghĩa ngày 26/3:

Ngày 26 tháng 3 là một ngày vô cùng quan trọng, nó không chỉ là một ngày lễ Tuyên dương vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp xây dựng cách mạng, nhưng cũng là ngày để tất cả cùng nhìn lại sự trưởng thành của thế hệ tương lai, thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày một phát triển. Tốt. Đến nay, Đoàn đã tập hợp những thanh niên nhiệt huyết yêu nước được tôi luyện qua nhiều năm, cống hiến cho đất nước từ những việc làm nhỏ đến việc lớn, hết lòng phục vụ nhân dân và tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo. của Đảng cộng sản Việt Nam.

Qua hơn 90 năm phát triển, tổ chức Đoàn tự nhận thức phải luôn tiếp tục phát huy bản chất đoàn viên trung thành, tổ chức và động viên thanh niên, thường xuyên bổ sung lực lượng, đào tạo các lớp đoàn viên đặc biệt. Đặc biệt nhất là bốn truyền thống quý báu:

Xem thêm bài viết hay:  Làm gì khi người yêu và bạn thân không hòa hợp, ghét nhau?

– Một là truyền thống yêu nước, yêu nước, yêu quê hương đất nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

– Thứ hai là lòng nhiệt tình, dũng cảm, không ngại khó khăn thử thách, xung phong xung kích cách mạng. Luôn sẵn sàng với các nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

– Thứ ba là truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, không gây chia rẽ nội bộ, biết yêu thương giúp đỡ nhau hết sức nhân văn.

Thứ tư là truyền thống ham học hỏi, ham hiểu biết, ham hiểu biết, luôn có ý chí vượt khó, chăm học, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

4. Tìm hiểu về ngày 26/3 – ngày thành lập Đoàn:

Từ những năm 20 của thế kỷ 19, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ vai trò quan trọng của Thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Người kêu gọi Thanh niên Việt Nam vùng lên cứu nước. Vì vậy, Người đã thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội vào tháng 6 năm 1925, với sự hỗ trợ của nhóm Thanh niên Cộng sản. Ban đầu có 9 đồng chí, sau tăng lên 26 đồng chí, trong đó có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong là những người có công với Tổ quốc. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác thanh niên được phát triển ở nhiều nơi, tiêu biểu như Nhà máy Xi măng, Trường cấp III Bốn Nam (nay là Trường Ngô Quyền, Hải Phòng). Chi bộ thanh niên nhà máy xi măng mang tên Tia Sáng gồm 10 đoàn viên. Phong trào thanh niên cũng được phát triển mạnh mẽ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Cuối tháng 3-1931, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 họp tại Sài Gòn đã tập trung vào việc thu phục một bộ phận quan trọng giai cấp vô sản thông qua việc thành lập Cộng sản Đoàn. Trong Nghị quyết, Đảng nhấn mạnh phải thống nhất Đoàn Thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương nhằm thu hút thanh niên phấn đấu vì lý tưởng Cộng sản. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư cho Trung ương Đảng nhắc nhở về việc này. Từ đó, Đoàn Thanh niên lan rộng khắp các tỉnh, thành phố, nhất là ở Nghệ An, Hà Tĩnh hình thành các Tỉnh ủy, Huyện ủy với khoảng 2000 đoàn viên. Tháng 5-1936, khi Đảng ra hoạt động công khai và thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương được chuyển thành Đoàn Thanh niên Dân chủ trên cơ sở hợp nhất với các tổ chức khác trong Mặt trận.

Xem thêm bài viết hay:  Tài khoản giao dịch là gì? Tài khoản giao dịch điện tử là gì?

Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5-1941) do Nguyễn Ái Quốc triệu tập tại Cao Bằng, thành lập Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc. Ngày 20/4/1941, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam được thành lập, đây là lực lượng xung kích đấu tranh trong chiến dịch chuẩn bị Cách mạng Tháng Tám.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam đã trở thành lực lượng đi đầu, xung kích của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Nhiều đoàn viên TN đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến này như Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Cù Chính Lan và nhiều người khác.

Sau khi giành được thắng lợi cùng với việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam đổi tên thành Tổng đoàn TNLĐ Việt Nam. Với khẩu hiệu “Sống và chiến đấu theo gương người cộng sản”, Công đoàn Việt Nam đã trở thành lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2-9-1969, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên Công đoàn Tai nạn Lao động Việt Nam thành Liên đoàn Tai nạn Lao động Hồ Chí Minh. Từ đó, Đoàn của chúng ta mang tên vị lãnh tụ vĩ đại được mọi thế hệ dân tộc Việt Nam yêu mến, kính trọng.

Công đoàn TNXP Hồ Chí Minh đã góp phần xứng đáng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Nhiều thế hệ trẻ cả hai miền Nam Bắc đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó là trang sử sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

Tháng 12 năm 1976, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV quyết định đề ra đường lối chung và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương mới. Đảng chính thức đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5. Phát triển Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc thảo luận về công tác thanh niên chiếm một bộ phận quan trọng trong chương trình công tác và các quyết định đã được đưa ra. Có ý nghĩa đặc biệt, trong đó cấp ủy Đảng các cấp từ Trung ương đến địa phương cử ngay cấp ủy viên phụ trách công tác Đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Theo em, học sinh có văn hóa khi tham gia giao thông được biểu hiện qua những hành vi, việc làm nào?

Trong bối cảnh tổ chức Đoàn đang phát triển mạnh mẽ ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước, đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên. Nhiều địa phương đã thành lập được công đoàn từ cấp xã, huyện đến cơ sở.

Sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức Đoàn đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu cấp thiết của phong trào thanh niên Việt Nam. Đây là sự phản ánh chính xác, khách quan công lao to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập và nhen nhóm tổ chức Đoàn. Được sự cho phép của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Bác Hồ, xét đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III họp từ ngày 22-25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3. lấy năm 1931 (ngày kết thúc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có quyết định về những vấn đề rất quan trọng của công tác thanh niên) làm ngày kỷ niệm. ngày thành lập hàng năm. Ngày 26 tháng 3 từ đó trở thành ngày truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, tổ chức đã nhiều lần đổi tên:

Từ 1931 đến 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Đông Dương

Từ 1937 đến 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941: Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương

Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956: Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam

Từ 25-10-1956 đến 1970: đoàn thanh niên lao động việt nam

Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976: đoàn thanh niên lao động hồ chí minh

Từ tháng 12 năm 1976 đến nay: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Các thế hệ thanh niên nối tiếp nhau đã sống và học tập chiến đấu anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, lập nhiều chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Ý nghĩa và lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/3 của website thcstienhoa.edu.vn