Xử phạt vi phạm hành chính là gì? Phân biệt xử phạt hành chính và xử lý hành chính?

Xử phạt hành chính là gì? Các hình thức vi phạm hành chính? Phân biệt giữa xử phạt hành chính và xử lý hành chính?

Xử phạt hành chính là hình thức xử phạt phổ biến nhất ở nước ta hiện nay. Tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và áp dụng các hình thức xử phạt thích hợp. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người còn nhầm lẫn giữa xử phạt vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính. Vậy, xử phạt hành chính là gì? Phân biệt giữa xử phạt hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

Cơ sở pháp lý:

  • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính;

1. Thế nào là xử phạt vi phạm hành chính?

Căn cứ quy định tại văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính, khái niệm xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. xử phạt vi phạm hành chính.”

Như vậy, xử phạt vi phạm hành chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành, áp dụng hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra đối với cá nhân, tổ chức. tổ chức. Mục đích của việc xử phạt này nhằm răn đe, khắc phục hậu quả do chính hành vi vi phạm gây ra.

2. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính:

Hiện nay, việc xử lý vi phạm hành chính sẽ bao gồm các hình thức xử lý sau:

– Phạt cảnh cáo;

Phạt cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chưa đến mức nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc chịu mọi hành vi vi phạm hành chính do Chính phủ quy định. người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

– Phạt tiền;

Mức phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 24 của Hợp đồng. Luật Xử lý vi phạm hành chính

xem thêm: Thời hạn, thời hiệu? Cách tính thời hạn, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương, mức tiền phạt có thể cao hơn nhưng không quá 02 lần mức phạt chung đối với cùng một hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trương; an ninh trật tự xã hội.

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

Xem thêm bài viết hay:  Dòng biển là gì? Các dòng biển nóng và lạnh trên thế giới?

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Đình chỉ hoạt động là việc áp dụng có thời hạn đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính khi thuộc các trường hợp bị đình chỉ theo quy định.

– Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hóa, phương tiện liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng. do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.

– Trục xuất

Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong đó quy định cảnh cáo và phạt tiền là hình phạt chính. Các hình phạt còn lại có thể được quy định là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung.

xem thêm: Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính

3. Phân biệt xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính:

STT Tiêu chuẩn xử phạt hành chính xử phạt hành chính đầu tiên Ý tưởng Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Văn bản thống nhất Luật Xử lý vi phạm hành chínhXử phạt hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý. phạt hành chính.”

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của văn bản hợp nhất Luật Xử lý hành chính là biện pháp áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm. kể cả biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ghi chú: Đây là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính, là biện pháp giáo dục được áp dụng để thay thế hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên phạm tội. biện pháp hành chính, kể cả biện pháp nhắc nhở, quản lý tại gia đình.

2 Đối tượng áp dụng cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 5 Văn bản thống nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chỉ áp dụng đối với cá nhân trong nước, không áp dụng đối với người nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 5 Văn bản thống nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính. 3 Mẫu đơn Bao gồm:

Xem thêm bài viết hay:  HS Code là gì? Cách tra cứu mã HS Code chính xác nhất?

-Cảnh báo;

-Phạt tiền;

– Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

-Trục xuất;

Bao gồm:

-Giáo dục ở xã, phường, thị trấn;

– Đưa vào trường giáo dưỡng;

– Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

– Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

4 Nguyên tắc áp dụng Việc xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

– Chỉ xử phạt hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính.

-Một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần;

– Một người vi phạm hành chính nhiều lần hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức phải bảo đảm một số nguyên tắc sau:

– Chỉ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu thuộc một trong các đối tượng quy định;

– Thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, nhân thân người vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng;

– Việc xử lý hành chính được thực hiện nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

5 quy chế Thời hiệu xử phạt là 01 năm đối với một số trường hợp sau:

– Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục thuế; phí và lệ phí; Kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; Cổ phần; Sở hữu trí tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản; quản lý rừng và lâm sản; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thăm dò, khai thác dầu khí và khoáng sản khác; bảo vệ môi trương; năng lượng nguyên tử; quản lý và phát triển nhà ở, công sở; đất; đê; Báo; công bố; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý người lao động nước ngoài thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm.

Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế;

Xem thêm bài viết hay:  Động từ là gì? Cụm động từ là gì? Cách sử dụng và ví dụ

– Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được quy định như sau:

+ Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

+ Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

– Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển hồ sơ thì áp dụng thời hiệu theo quy định trên. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

– Trong thời hạn quy định trên đây mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. xử phạt.

– Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 90; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 90 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 90; 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 90 văn bản hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính;

– Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 92; 06 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 92 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 92 của Hợp đồng. Luật Xử lý vi phạm hành chính

– Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật hợp nhất của Luật xử phạt. vi phạm hành chính;

Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm cuối cùng quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính. chủ yếu.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Xử phạt vi phạm hành chính là gì? Phân biệt xử phạt hành chính và xử lý hành chính? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận