Website đã thông báo với Bộ Công thương là gì? Thủ tục?

Trang thông tin điện tử thông báo gì cho Bộ Công Thương? Thủ tục thông báo thiết lập website? Mức phạt đối với hành vi không thông báo Website với Bộ Công Thương là bao nhiêu?

Trước khi sử dụng website, doanh nghiệp phải đăng ký và thông báo website với Bộ Công Thương. Vậy website đã được thông báo với Bộ Công Thương là gì? Thủ tục thông báo là gì?

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 52/2013 / NĐ-CP ngày 16/5/2013 quy định về thương mại điện tử.

– Nghị định 85/2021 / NĐ-CP ngày 25/9/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013 / NĐ-CP.

– Nghị định 17/2022 / NĐ-CP ngày 31/01/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2020 / NĐ-CP.

– Thông tư 47/2014 / TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử.

– Thông tư 01/2022 / TT-BCT ngày 31/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2014 / TT-BCT.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Trang thông tin điện tử thông báo gì với Bộ Công Thương?

Các trang web đã được thông báo với Bộ Công Thương là trang web xúc tiến thương mại, tự quảng cáo hoặc bán hàng hóa của chính mình, không phải là nơi bán hàng của người khác.

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mạibán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ của mình

xem thêm: Mức phạt khi không đăng ký website với Bộ Công Thương là bao nhiêu?

Trên internet ngày nay, có rất nhiều trang web với đủ loại nội dung. Không thể kiểm soát nội dung và hoạt động của tất cả các trang web bởi cơ quan chức năng.

Do đó, các website do thương nhân tạo ra và thực hiện một hoặc một số chức năng thương mại như xúc tiến thương mại, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải đăng ký với Bộ Công Thương để chịu sự quản lý của Bộ Công Thương. vật lý.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 85/2021 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 52/2013 / NĐ-CP:

“Thứ nhất. Thông báo cho Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.”

Căn cứ khoản 8 Điều 3 Nghị định số 52/2013 / NĐ-CP giải thích: “Website thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, từ việc giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, dịch vụ thanh toán và sau bán hàng. ”

Ngoài ra, việc thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử để bán hàng là một trong những điều kiện quan trọng quy định tại Khoản 3 Điều 52 Nghị định 52/2013 / NĐ-CP để thương nhân thực hiện tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm hay nhất, chi tiết nhất

2. Thủ tục thông báo thiết lập website:

Đối với việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng: Thương nhân, tổ chức, cá nhân thông báo trực tuyến với Bộ Công an thông qua Cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động thương mại điện tử trước khi chính thức bán hàng. , cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Thông tin cần thông báo bao gồm:

xem thêm: Quy định cấp phép thiết lập trang web

– Tên miền của website thương mại điện tử;

– Các loại hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website;

– Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên cá nhân sở hữu trang thông tin điện tử;

– Địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

– Số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

– Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ email của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm về website thương mại điện tử;

– Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Đối với việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: Thương nhân, tổ chức đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương sau khi website được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo chủ đề. dự án cung cấp dịch vụ, hoạt động tại địa chỉ tên miền đã đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.

xem thêm: Trang web nào phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương?

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

– Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

– Đề án cung cấp dịch vụ nêu rõ các nội dung: Mô hình hoạt động, bao gồm các hoạt động cung cấp, khuyến mại, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics cho hàng hóa; Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chính trên website cung cấp dịch vụ; Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và người sử dụng dịch vụ.

Xem thêm bài viết hay:  Giao dịch liên kết là gì? Quy định mới về giao dịch liên kết?

– Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

– Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, điều kiện giao dịch chung nếu có;

– Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Ngay sau khi đăng ký được xác nhận, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sẽ được gắn biểu tượng đăng ký trên trang chủ. Khi chọn biểu tượng này, người dùng được dẫn đến thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

xem thêm: Hỏi về thủ tục đăng ký website thương mại điện tử

Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương được thực hiện như sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ www.online.gov.vn. bằng cách cung cấp thông tin dưới dạng:

– Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;

– Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức, mã số thuế cá nhân của cá nhân;

– Lĩnh vực kinh doanh / hoạt động;

– Địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

– Thông tin liên lạc.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

xem thêm: Có thể đăng ký bản quyền trang web không?

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống và thực hiện Bước 3;

– Trường hợp bị từ chối đăng ký tài khoản hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân cần đăng ký lại, bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và khai báo thông tin theo mẫu quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Liệt kê là gì? Các kiểu liệt kê? Tác dụng của phép liệt kê là gì?

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận được phản hồi từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận thông tin khai báo là đầy đủ và hợp lệ;

– Cho biết thông tin khai báo không đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay lại Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để cập nhật, chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải hoàn thiện. tiến hành thông báo hồ sơ từ Bước 3.

xem thêm: Làm thế nào để thiết lập một trang web tuyển dụng?

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua thư điện tử. đã đăng ký một đoạn mã để gắn vào website thương mại điện tử bán hàng, hiển thị như biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người dùng được dẫn đến thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

3. Các hình thức xử phạt khi không thông báo Website với Bộ Công Thương:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 62 Nghị định 98/2020 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 33 Điều 3 Nghị định 17/2022 / NĐ-CP:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo website thương mại điện tử bán hàng, ứng dụng bán hàng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng; ”

Như vậy, trường hợp không tuân thủ quy định về thông báo trên website sẽ bị xử phạt hành chính lên đến 20.000.000 đồng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Website đã thông báo với Bộ Công thương là gì? Thủ tục? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận