Vì sao nói thực tiễn là cơ sở, mục đích của nhận thức? Ví dụ?

Bản chất của nhận thức. Đặc điểm của thực hành. Tại sao nói thực tiễn là cơ sở và mục đích của nhận thức? Ví dụ?

Thực tiễn là tổng thể những hoạt động có mục đích, có tính lịch sử và xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội. Vậy tại sao nói thực tiễn là cơ sở, là mục đích của nhận thức? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Bản chất của nhận thức:

Sự ra đời của chủ nghĩa duy vật biện chứng đã tạo nên một cuộc cách mạng về nhận thức luận. Bằng sự kế thừa những yếu tố hợp lý, phát triển, phát triển sáng tạo và được chứng minh bằng những thành tựu khoa học – kỹ thuật và thực tiễn xã hội, C. Mác và Ăngghen đã xây dựng học thuyết. về nhận thức. Lý thuyết nhận thức được xây dựng trên các nguyên tắc cơ bản sau:

Một là thừa nhận thế giới vật chất tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý thức con người.
Thứ hai, thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con người. Nhận thức tri giác là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ não con người, là hoạt động tìm hiểu đối tượng của chủ thể. Không có gì không thể nhận thức được mà chỉ có cái mà con người chưa nhận ra nhưng sẽ nhận thức được.
Thứ ba, khẳng định phản ánh là một quá trình biện chứng, tích cực, tự giác và sáng tạo. Quá trình phản ánh đó diễn ra theo trình tự từ chưa biết đến đã biết, từ đã biết đến ít biết, từ hiện tượng đến bản chất và từ bản chất kém sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn.
Bốn là, coi thực tiễn là cơ sở chủ yếu, trực tiếp nhất của nhận thức, là động lực, mục đích của nhận thức, là tiêu chí kiểm nghiệm chân lý. Dựa trên những nguyên lý cơ bản đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định như sau: Về bản chất, nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ não con người trên cơ sở thực tiễn.

2. Tính chất hành nghề:

Thứ nhất, thực tiễn là hoạt động có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội – con người của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội. Vì khác với hoạt động tư duy, hoạt động thực tiễn là hoạt động trong đó con người sử dụng công cụ vật chất tác động vào đối tượng vật chất làm cho đối tượng đó biến đổi theo mục đích của mình. Những hoạt động này là hoạt động điển hình của con người, nó là điều cần thiết. Trải qua các thời kỳ lịch sử, hoạt động này không ngừng phát triển. Vì vậy, thực tiễn bao giờ cũng là hoạt động vật chất có mục đích và nó mang bản chất lịch sử – xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Hội nghị là gì? Hội thảo là gì? Phân biệt hội thảo và hội nghị?

Thứ hai, biểu hiện của thực tiễn rất đa dạng với các hình thức ngày càng phong phú và đa dạng. Cụ thể có 3 dạng cơ bản sau:

Sản xuất vật chất là hình thức đầu tiên và cơ bản của thực tiễn. Đây là hoạt động trong đó con người sử dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên để tạo ra của cải và những điều kiện thiết yếu để duy trì sự tồn tại và phát triển của chính mình. và xã hội.

Hoạt động chính trị – xã hội là hoạt động của các tổ chức cộng đồng khác nhau trong xã hội nhằm cải thiện các mối quan hệ xã hội nhằm thúc đẩy xã hội phát triển.

Thí nghiệm khoa học là một trong những hình thức thực hành đặc biệt. Đây cũng là hoạt động được tiến hành trong những điều kiện do con người tạo ra gần giống, giống hoặc lặp lại các trạng thái của tự nhiên và xã hội nhằm xác định quy luật biến đổi, phát triển của vật thể. đối tượng nghiên cứu.

Các hình thức hoạt động cơ bản của thực tiễn đều có chức năng riêng, các chức năng này đều rất quan trọng, không thay thế cho nhau mà giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động thông qua nhau. nhau

3. Tại sao nói thực tiễn là cơ sở và mục đích của nhận thức? Cho một ví dụ?

3.1. Thực tiễn là cơ sở và mục đích của nhận thức:

Ta nói thực tiễn là cơ sở, mục đích của nhận thức là xuất phát từ một trong những Vai trò của thực hành cho nhận thức. Ngoài ra, tri giác còn đóng vai trò là động lực của tri giác và là tiêu chí để kiểm nghiệm chân lý.

Sở dĩ thực tiễn là cơ sở và mục tiêu của nhận thức như vậy là vì thực tiễn là điểm xuất phát trực tiếp của nhận thức. Nó đề ra những nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức và khuynh hướng vận động và phát triển của nhận thức. Bản thân nhu cầu của con người có nhu cầu cần thiết và khách quan là giải thích và cải tạo thế giới buộc con người phải tác động trực tiếp vào các sự vật, hiện tượng bằng hoạt động thực tiễn của mình. Sự tác động đó làm cho các sự vật, hiện tượng bộc lộ những tính chất khác nhau, những mối liên hệ và quan hệ giữa chúng, cung cấp tài liệu cho nhận thức, giúp nhận thức nắm được bản chất, các quy luật vận động và phát triển của thế giới. Trên cơ sở đó, các lý thuyết khoa học được hình thành. Chẳng hạn, từ nhu cầu thiết thực của con người là “đo diện tích và đo dung tích của những chiếc nồi, từ việc tính toán thời gian và chế tạo máy móc” mà toán học đã ra đời và phát triển. Hay sự xuất hiện lý luận của chủ nghĩa Mác vào những năm 40 của thế kỷ XIX cũng bắt nguồn từ hoạt động thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản lúc bấy giờ. Ngay cả những thành tựu khoa học gần đây nhất như phát hiện và giải mã bản đồ gen người cũng ra đời từ hoạt động thực tiễn, từ nhu cầu chữa bệnh nan y và từ nhu cầu tìm hiểu, khai thác những tiềm năng bí ẩn của con người… Nó có thể phải nói rằng, suy cho cùng, không có lĩnh vực tri thức nào không xuất phát từ thực tiễn, không nhằm mục đích phục vụ, hướng dẫn thực tiễn. Vì vậy, nếu trốn tránh hiện thực, không dựa vào hiện thực thì nhận thức của ta sẽ xa rời cơ sở hiện thực nuôi dưỡng ta ra đời, tồn tại và phát triển. Vì vậy, chủ thể tri giác không thể có tri thức đúng đắn và sâu sắc về thế giới.

Xem thêm bài viết hay:  Nhu yếu phẩm là gì? Hàng hóa nào được coi là nhu yếu phẩm?

Thực tiễn là cơ sở, động lực và mục đích của nhận thức cũng bởi nhờ hoạt động thực tiễn mà các giác quan của con người ngày càng được hoàn thiện; năng lực tư duy logic không ngừng được củng cố và phát triển; phương tiện nhận thức ngày càng hiện đại, có tác dụng “nối dài” các giác quan của con người trong việc nhận thức thế giới.

Thực tiễn không chỉ là cơ sở, động cơ, mục đích của nhận thức mà còn là tiêu chí kiểm nghiệm chân lý. Điều này có nghĩa là thực tiễn là thước đo giá trị của tri thức thu được trong nhận thức. Vì vậy, thực tiễn không chỉ là điểm xuất phát của nhận thức, là nhân tố có vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của nhận thức, mà còn là nơi mà nhận thức phải luôn hướng tới để trải nghiệm tính đúng đắn. quyền của mình. Nhấn mạnh vai trò đó của thực tiễn, V. I. Lênin đã viết: “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn phải là quan điểm đầu tiên và cơ bản của nhận thức lý luận”.

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức đòi hỏi chúng ta phải luôn quán triệt quan điểm thực tiễn. Quan điểm này đòi hỏi nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa vào thực tiễn, đi sâu vào thực tiễn, phải coi trọng công tác tổng kết thực tiễn. Nghiên cứu lý luận phải gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành. Nếu xa rời thực tế sẽ dẫn đến mắc phải bệnh chủ quan, duy ý chí, bệnh giáo điều, máy móc, quan liêu. Ngược lại, nếu tuyệt đối hóa vai trò của thực tiễn thì sẽ rơi vào chủ nghĩa thực dụngchủ nghĩa kinh nghiệm

Xem thêm bài viết hay:  Thẻ ATM bị khóa khi nào? Cách kích hoạt lại thẻ ATM bị khóa?

3.2. Ví dụ:

– Ví dụ thực tế là mục đích của nhận thức:

+ Để có thể chống lại dịch bệnh COVID-19, nhiều quốc gia trên thế giới đã nỗ lực sản xuất vắc xin phòng chống dịch bệnh này. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy, xuất phát từ thực tế khi dịch bệnh đang có xu hướng nặng và nguy hiểm đến tính mạng con người, đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải tạo ra vắc xin với mục đích bảo vệ. những người mắc bệnh này

+ Việc giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường sống hàng ngày là vô cùng quan trọng nên con người đã chế tạo ra các loại vật liệu cách âm nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn.

– Ví dụ thực tế là cơ sở nhận thức:

+ Hiện nay, việc mua sắm các nhu yếu phẩm tại nhà ngày càng nhiều, để đáp ứng việc vận chuyển hàng hóa đến tay mọi người, các dịch vụ giao đồ ăn nhanh đã ra đời như Bemin, shopeefood,…

+ Cuộc sống ngày càng phát triển dẫn đến tình trạng các bạn trẻ thường ít có thời gian để hẹn hò và tìm đối tượng để kết hôn nên các chương trình mai mối, ứng dụng hẹn hò được sử dụng rộng rãi.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Vì sao nói thực tiễn là cơ sở, mục đích của nhận thức? Ví dụ? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận