Vi phạm về tệ nạn xã hội Đảng viên sẽ bị kỷ luật như thế nào?

Phòng chống các tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ Đảng viên là một trong những công tác quan trọng bảo đảm tính đúng đắn, trong sáng và uy tín của Đảng. Đây là một bài viết về Đảng viên vi phạm tệ nạn xã hội sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào?

1. Hiểu thế nào là tệ nạn xã hội?

1.1. Tệ nạn xã hội là gì?

Tệ nạn xã hội là những vấn đề xã hội gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đời sống và an ninh trật tự của cộng đồng. Tệ nạn xã hội thường gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ. Các tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm tệ nạn ma túy, tội phạm tình dục, bạo lực gia đình, buôn bán người, cờ bạc và các tệ nạn chính trị. Tệ nạn xã hội đang là thách thức lớn đối với các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cả cộng đồng. Phòng ngừa và giải quyết các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.

1.2. Tác hại của tệ nạn xã hội là gì?

Tệ nạn xã hội là vấn đề xã hội có tính chất phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến đời sống cộng đồng. Tệ nạn xã hội thường bao gồm những hành vi vi phạm pháp luật hoặc phạm pháp, những hành vi có ảnh hưởng xấu đến con người và tình hình an ninh trật tự của đất nước.

Các loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay bao gồm ma túy, tội phạm, buôn lậu, mại dâm, bạo lực gia đình, cưỡng bức tình dục, tiêu thụ hàng giả, chất độc hại, hủy hoại môi trường và các tệ nạn xã hội. tham nhũng và bất công xã hội.

Tệ nạn xã hội không chỉ gây tổn hại cho cá nhân, gia đình nạn nhân mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã hội, của quốc gia. Tệ nạn xã hội làm cho người mắc phải cô đơn, tuyệt vọng và mất lòng tin vào những giá trị đạo đức của xã hội.

Để giải quyết các vấn đề tệ nạn xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chính quyền, nhà trường, cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phòng ngừa và xử lý tội phạm cần được đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

2. Mục đích của công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ Đảng viên là gì?

Phòng chống các tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ Đảng viên có mục đích chính là bảo vệ và nâng cao đạo đức, phẩm chất của đội ngũ cán bộ Đảng viên, bảo đảm sự trong sạch, đúng đắn, nâng cao uy tín, lòng trung thành của đội ngũ cán bộ Đảng viên. lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, việc làm này còn nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường sống và làm việc an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Xem thêm bài viết hay:  Từ tượng thanh là gì? Tác dụng và lấy ví dụ về từ tượng thanh?

Phòng chống các tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ Đảng viên là một trong những công tác quan trọng bảo đảm tính đúng đắn, trong sáng và uy tín của Đảng. Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời giúp tăng cường an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội văn minh. phong phú và phát triển.

Hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ Đảng viên bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

Nhận diện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm pháp luật, đạo đức của cán bộ Đảng viên: Đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ Đảng viên. Những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức của cán bộ Đảng viên như tham nhũng, lạm quyền, buôn lậu, ma túy, tệ nạn xã hội… phải được xử lý nghiêm minh, công minh theo quy định của pháp luật. luật.

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội của đội ngũ cán bộ đảng viên: Đội ngũ cán bộ đảng viên cần được trang bị kiến ​​thức, kỹ năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức trong công tác. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tác hại của tệ nạn xã hội để nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ Đảng viên trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Tạo điều kiện và cơ chế để đội ngũ cán bộ Đảng viên làm công tác này có hiệu quả: Để công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ Đảng viên đạt kết quả tốt cần có cơ chế phân công, phối hợp, tương tác giữa các cấp, các ngành, các đơn vị trong Đảng. tổ chức. Đội ngũ cán bộ đảng viên cần được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ mới đủ sức đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Phòng ban là gì? Chức năng của các phòng ban trong công ty?

3. Vi phạm các tệ nạn xã hội Đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào?

Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội được đề cập tại Điều 49 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022.

3.1. Hình thức khiển trách:

Theo đó, nếu Đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc các trường hợp sau đây và gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trường hợp thứ nhất là đảng viên biết nhưng vẫn để vợ (chồng), con, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) sống trong gia đình để thực hiện hành vi đánh bạc, rửa tiền. , cho vay, mượn trái pháp luật dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc báo cáo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là những hoạt động vi phạm pháp luật và còn gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội như gây mất trật tự, an toàn, gây mất uy tín, danh tiếng của cá nhân, tổ chức. Do đó, đảng viên trong trường hợp này sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trường hợp thứ hai là khi đảng viên biết mà để cha, mẹ, vợ (chồng), con sống trong cùng gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua bán, vận chuyển văn hóa phẩm có nội dung cấm, độc hại. có hại; vũ khí quân dụng, trang bị, công cụ hỗ trợ khác trái quy định mà không báo cáo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây cũng là những hoạt động vi phạm pháp luật, nguy hiểm đến trật tự an toàn xã hội, đồng thời làm giảm uy tín của cá nhân, tổ chức trong xã hội. Do đó, đảng viên trong trường hợp này cũng sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

3.2. Hình thức cảnh cáo hoặc miễn nhiệm (nếu có chức vụ):

Cá nhân đã bị xử lý kỷ luật theo khoản 1 Điều này mà tái phạm, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì hình thức kỷ luật là cảnh cáo hoặc buộc thôi việc (nếu có). chức vụ):

a) Tham gia đánh bạc, sử dụng ma túy hoặc tham gia các hoạt động xấu xa khác trong xã hội.

b) Người có trách nhiệm trực tiếp trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội có hành vi dung túng, bao che, tiếp tay, làm ngơ hoặc không xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (như mua bán dâm, sử dụng ma tuý, đánh bạc, vay, cho vay trái pháp luật, hoặc tàng trữ, lưu hành, mua bán, vận chuyển, sử dụng văn hóa phẩm có nội dung cấm, độc hại).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán xe ô tô, xe máy mới nhất

c) Tàng trữ, lưu hành, mua bán, vận chuyển, sử dụng văn hóa phẩm có nội dung cấm, độc hại.

d) Dung túng, chứa chấp hoặc thiếu trách nhiệm để hoạt động mại dâm, cờ bạc, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc địa bàn do cá nhân đó trực tiếp quản lý, phụ trách.

đ) Biết mà không xử lý hoặc để cha, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột, họ hàng thân thích hoặc vợ hoặc chồng sống trong cùng một gia đình sử dụng, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

3.3. Hình thức loại trừ:

Đảng viên vi phạm khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Những trường hợp này bao gồm:

a) Tổ chức sản xuất, mua bán, lưu hành, tán phát văn hóa phẩm có nội dung cấm, nội dung độc hại.

b) Sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

c) Sử dụng các biện pháp đòi nợ bất hợp pháp dưới mọi hình thức.

d) Tổ chức chứa chấp, môi giới mại dâm; tổ chức hoạt động mại dâm; bảo kê mại dâm; lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm.

đ) Khởi xướng, tổ chức và đánh bạc dưới mọi hình thức hoặc đã bị xử lý về hành vi đánh bạc mà còn tái phạm.

Khai trừ là hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất trong Đảng, thể hiện mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Nếu Đảng viên bị khai trừ thì không còn được coi là Đảng viên và bị cách chức các chức vụ quan trọng trong cơ quan, tổ chức đang công tác. Hình thức kỷ luật này được áp dụng để bảo vệ uy tín của Đảng, giữ gìn kỷ luật và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Vi phạm về tệ nạn xã hội Đảng viên sẽ bị kỷ luật như thế nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận