Ví dụ về mâu thuẫn trong cuộc sống, trong triết học, trong tư duy

Trên thực tế, chúng ta nhận thấy rằng, hiện nay mọi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt, những khuynh hướng đối lập nhau, từ đó tạo ra những mâu thuẫn trong bản thân nó. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập cũng sẽ hình thành động lực bên trong của sự vận động và phát triển, dẫn đến sự mất đi cái cũ và ra đời cái mới. Mâu thuẫn xuất hiện ở mọi mặt cụ thể như trong đời sống, trong triết học, trong tư duy. Dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những ví dụ về mâu thuẫn trong cuộc sống, trong triết học, trong suy nghĩ.

Mâu thuẫn về cơ bản được hiểu là mặt đối lập phi logic, không có sự thống nhất, không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập. Nhân tố tạo nên mâu thuẫn biện chứng thực chất là mặt đối lập. Khái niệm mặt đối lập dùng để chỉ các mặt, các thuộc tính, các khuynh hướng vận động trái ngược nhau nhưng là điều kiện, tiền đề tồn tại của nhau.

Như vậy, chúng ta nhận thấy rằng, khái niệm mâu thuẫn với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa của các mặt đối lập trong mỗi sự vật, sự vật. giữa các sự vật trong quá trình vận động và phát triển của chúng (thực chất đây là mối liên hệ thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập).

Nói một cách đơn giản, mâu thuẫn được hiểu là sự tồn tại khách quan vốn có của mọi sự vật, hiện tượng, quá trình trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Quy luật mâu thuẫn là một trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật mâu thuẫn còn gọi là quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

Xung đột cũng có thể được giải thích là một danh từ hoặc một động từ được sử dụng để chỉ trạng thái xung đột hoặc cũng có thể được hiểu là sự đối đầu hoặc bất đồng không thể giải quyết được. Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp, tính chất sự việc khác nhau mà các chủ thể cũng sẽ có thể đưa ra những cách hiểu khác nhau về mâu thuẫn.

Về cơ bản ta thấy mâu thuẫn là hai mặt đối lập thống nhất với nhau.

Vai trò chính của mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của sự vận động của các sự vật và sự kiện và sự phát triển trong xã hội.

Mâu thuẫn về cơ bản được hiểu là nhân tố làm biến đổi nhiều sự vật, xuất hiện từ mâu thuẫn bên trong và bên ngoài, từ vấn đề lớn đến vấn đề nhỏ trong quá trình chuyển đổi và phát triển của đất nước. sự vật, sự việc. Bên cạnh đó, mâu thuẫn còn có vai trò giúp cho sự vật, hiện tượng duy trì sự ổn định nhờ sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn.

Xem thêm bài viết hay:  Công ty niêm yết là gì? Ưu nhược điểm của công ty niêm yết?

Ngoài ra, mặt đối lập trong mâu thuẫn tạo nên động lực làm cho sự vật, hiện tượng có thể chuyển hóa thành sự vật, hiện tượng khác, còn gọi là sự phát triển.

Từ khái niệm mâu thuẫn đã nêu cụ thể ở trên, chúng ta thấy rằng mọi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt và những khuynh hướng đối lập tạo nên mâu thuẫn trong bản thân nó, là sự thống nhất và đấu tranh với nhau. các mặt đối lập là nguồn gốc của sự vận động và phát triển, làm cho cái cũ mất đi, từ đó cái mới ra đời. Chúng tôi xin đưa ra một số ví dụ về quy luật mâu thuẫn trong triết học như sau:

– Chẳng hạn trong lịch sử dân tộc, cụ thể là trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta có mâu thuẫn gay gắt với thực dân Pháp, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm đã tạo động lực cho chúng ta đứng lên đấu tranh. và kết quả cuối cùng là một nhà nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ ra đời.

– Chẳng hạn trong nông nghiệp, người nông dân sẽ lợi dụng được các mặt đối lập trong di truyền và biến dị, gây đột biến, tạo ra giống mới có năng suất cao hơn.

– Chẳng hạn trong hoạt động của cơ quan, cần phân tích để các chủ thể nhận ra những tranh chấp trong nội bộ cơ quan để có hướng giải quyết phù hợp, điều chỉnh những mặt chưa tốt của các thành viên. Điều này là cần thiết và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đó.

– Chẳng hạn, trong quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức, chúng ta còn gặp khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh những cá nhân luôn phấn đấu vươn lên vẫn còn những cá nhân lười biếng hoặc những phần tử bất hảo.

Bên cạnh những em có điều kiện học tập, thực tế vẫn sẽ có những em học sinh thiếu thốn. Để có thể giải quyết những vấn đề trên, Nhà nước cần ban hành rộng rãi hơn và hoàn thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ hợp lý, trừng trị nghiêm minh và cải tạo tốt tội phạm. xúc phạm. Về phía chủ thể là người dân, mỗi người cần đấu tranh với chính mình, chống lại mọi cám dỗ, thành kiến ​​lạc hậu, nỗ lực trong học tập cũng như trong quá trình công tác.

Xem thêm bài viết hay:  Đất tín ngưỡng là gì? Phân biệt với đất của cơ sở tôn giáo?

– Chẳng hạn, trong quá trình nhận thức, sở dĩ tư tưởng của con người phát triển là do luôn có sự đấu tranh giữa nhận thức đúng và nhận thức sai, giữa nhận thức kém sâu sắc hơn và nhận thức sâu sắc hơn.

– Chẳng hạn, đấu tranh giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong các thời kỳ khác nhau tạo nên hình thái xã hội mới. Xã hội mới hình thành sẽ lại làm nảy sinh những mâu thuẫn mới trong nội bộ xã hội đó và từ đó cũng tạo ra một hình thái xã hội khác.

4. Ví dụ về mâu thuẫn trong cuộc sống:

Những mâu thuẫn trong cuộc sống:

Việc các chủ thể sống và tương tác hàng ngày xuất hiện nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan khiến con người không thể điều hòa được các mối quan hệ nên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn giữa con người với nhau.

Mỗi cá nhân trong xã hội sẽ không tồn tại riêng lẻ, độc lập mà các cá nhân sẽ sống và làm việc trong một môi trường sống nhất định bao quanh bởi nhiều chủ thể khác. Xung đột là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Mỗi chủ thể là một quan niệm, một tính cách nên mâu thuẫn giữa các chủ thể là điều khó tránh khỏi. Không chỉ vậy, trên thực tế, giữa hai người hoặc một nhóm người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong công việc hoặc trong cuộc sống ở những hoàn cảnh khác nhau. Trong cuộc sống, dù ở môi trường nào thì xung đột cũng sẽ khiến các mối quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi.

Để có thể xác định chính xác các vấn đề xung đột đang diễn ra, người ta chia các xung đột thành 5 nhóm chính bao gồm các loại xung đột cơ bản sau: Xung đột trong nội bộ con người, xung đột giữa người với người và xung đột giữa người với người. nhu cầu và yêu cầu của cá nhân, xung đột giữa các cá nhân, xung đột giữa cá nhân và nhóm, xung đột giữa các nhóm.

Ví dụ về xung đột trong cuộc sống:

Chúng ta có thể thấy xung đột xảy ra rất thường xuyên và phổ biến trong mọi mặt, mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chỉ khi có mâu thuẫn thì mới có đấu tranh, nghiên cứu về hòa giải cũng như tìm ra đâu là lẽ phải, đâu là chính đáng cho các bên.

Có thể kể ra những ví dụ về xung đột trong cuộc sống như sau:

– Chúng ta có thể nói về mâu thuẫn giữa cá nhân với cá nhân trong công việc cùng thực hiện nhưng mỗi chủ thể có một cách hay một cách giải quyết riêng và không có chung một lý tưởng, cách giải quyết nên các bên cũng có thể xảy ra tranh luận, mâu thuẫn về cách giải quyết. để đối phó với nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ kèm dàn ý

– Xung đột giữa cá nhân và nhóm xảy ra khi có sự khác biệt về lợi ích hoặc quan điểm không tương đồng như: Trong một nhóm, hầu hết mọi người đều nhất trí với nhau về một quan điểm, chỉ có một số cá nhân có quan điểm khác.

– Khi thảo luận về một vấn đề, có những nhóm có cùng quan điểm thì cũng xuất hiện những nhóm khác có quan điểm khác, dẫn đến bất đồng quan điểm, gây xung đột giữa các nhóm.

Ta có thể thấy mâu thuẫn có ý nghĩa và vai trò to lớn. Mâu thuẫn trong xã hội nói chung và mâu thuẫn trong đời sống nói riêng là động lực vận động của xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy các hoạt động. Bên cạnh đó, mâu thuẫn còn là động lực, nguồn gốc của sự vận động, phát triển, mang tính khách quan phổ biến.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng, bên cạnh những lợi ích mà xung đột mang lại, xung đột còn có thể tác động xấu đến các chủ thể, các vấn đề trong cuộc sống, gây bất hòa, tranh cãi, thậm chí xung đột nghiêm trọng nếu mâu thuẫn không thể giải quyết được.

5. Ví dụ về mâu thuẫn biện chứng:

Mâu thuẫn biện chứng được hiểu như sau:

Mâu thuẫn biện chứng về cơ bản được hiểu là trạng thái trong đó các mặt đối lập có quan hệ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, nhờ đó mâu thuẫn biện chứng sẽ tồn tại khách quan, phổ biến trong thế giới. xã hội, trí tuệ và tự nhiên. Trong mâu thuẫn tư duy biện chứng sẽ nảy sinh những phản ánh trái ngược nhau về hiện thực, nguồn gốc của sự phát triển nhận thức.

Mâu thuẫn biện chứng không phải là ngẫu nhiên, chủ quan, cũng không phải là mâu thuẫn trong logic hình thức. Một mâu thuẫn trong logic hình thức là một sai lầm trong tư duy.

Ví dụ về mâu thuẫn biện chứng:

Ví dụ về những mâu thuẫn biện chứng cụ thể là mâu thuẫn giữa điện tích dương và điện tích âm, giữa lực hút và lực đẩy trong thế giới vật chất, giữa đồng hóa và dị hóa trong sinh vật, giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc lột trong đời sống kinh tế, giữa các quan điểm, học thuyết đối lập nhau trong triết học và xã hội. các lý thuyết về tự nhiên, xã hội, hay nhiều ví dụ cụ thể khác.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Ví dụ về mâu thuẫn trong cuộc sống, trong triết học, trong tư duy của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận