Tước danh hiệu công an nhân dân là gì? Các trường hợp tước?

Tước danh hiệu công an nhân dân là gì? Các trường hợp bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Trình tự, thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân. Quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật.

Tước danh hiệu công an nhân dân là xóa tên một cá nhân khỏi danh sách quân nhân và tước bỏ mọi quyền lợi liên quan. Dưới đây là những trường hợp bị tước danh hiệu công an nhân dân:

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Thế nào là tước danh hiệu công an nhân dân?

Công an nhân dân theo quy định tại Điều 3 Luật Công An Nhân Dân 2018 Quy định lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia. gia đình, trật tự an toàn xã hội.

Tước danh hiệu Công an nhân dân là tước bỏ, xóa bỏ, không cho sử dụng danh hiệu mà cá nhân có được, đồng thời với việc mất các quyền của Công an nhân dân. Tước danh hiệu Công an nhân dân là hình thức kỷ luật rất nghiêm khắc khi cá nhân đó có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp bị tước danh hiệu Công an nhân dân:

– Chống mệnh lệnh:

Nếu là chỉ huy hoặc sĩ quan hoặc lôi kéo người khác làm trái mệnh lệnh; chống mệnh lệnh trong khi sẵn sàng chiến đấu hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì bị tước danh hiệu.

Làm nhục, hành hung chỉ huy hoặc cấp trên:

+ Là sĩ quan làm nhục, hành hung cấp trên, cấp trên

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

+ Thu hút người khác tham gia

xem thêm: Lương quân nhân, công an, cảnh sát mới nhất năm 2022

Làm nhục, dùng nhục hình đối với cấp dưới:

Trường hợp cấp dưới đã bị xử lý kỷ luật về nhục hình hoặc dùng nhục hình mà còn vi phạm; Hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị tước danh hiệu

Làm nhục, hành hung đồng đội:

Nếu vi phạm một trong các hành vi sau đây sẽ bị tước danh hiệu quân nhân:

Nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; thu hút người khác tham gia; đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm; làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sẽ bị tước danh hiệu

Xem thêm bài viết hay:  Có những biện pháp nghệ thuật nào? Tác dụng trong văn học?

– Sa mạc:

Nếu vi phạm một trong các hành vi sau đây sẽ bị tước danh hiệu quân nhân:

Nếu thực hiện hành vi đào ngũ thì hậu quả chưa nghiêm trọng; trong khi thi hành công vụ; đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm; thu hút người khác tham gia

xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân

Vô ý làm lộ bí mật hoặc làm mất tài liệu bí mật quân sự:

Nếu vi phạm hành vi trên và đã bị cảnh cáo, chấn chỉnh nhưng thực hiện không nghiêm túc; địa bàn có tình hình an ninh chính trị không ổn định; đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm; đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ

Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự:

Nếu vi phạm là chỉ huy, sĩ quan; là người có chuyên môn nghiệp vụ về vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự; đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm

Vô ý làm mất, hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự:

Người thực hiện là chỉ huy hoặc sĩ quan; trong chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu; chưa có biện pháp tích cực ngăn chặn

Lấy hoặc phá hủy chiến lợi phẩm:

Người thực hiện là chỉ huy hoặc sĩ quan; đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm; ảnh hưởng xấu đến đơn vị

xem thêm: Bộ Công an là gì? Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Bộ Công an?

Quấy rối mọi người:

Nếu vi phạm thuộc các trường hợp: Là chỉ huy, sĩ quan; Thu hút những người khác tham gia; Trong khu vực có chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp; Làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội

– Chiếm đoạt tài sản:

Nếu vi phạm thuộc các trường hợp: Lôi kéo người khác tham gia; Ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Sử dụng ma túy bất hợp pháp: Sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị tước danh hiệu quân nhân

– Một số hành vi khác theo văn bản kỷ luật

3. Trình tự, thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân:

Việc xử lý kỷ luật được áp dụng theo trình tự sau đây:

– Tóm tắt lý lịch của cán bộ, chiến sĩ vi phạm

Xem thêm bài viết hay:  Chủ thể là gì? Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự?

xem thêm: Công an nhân dân là gì? Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam gồm những lực lượng nào?

– Văn bản, báo cáo kết luận về hành vi vi phạm

– Quá trình tự kiểm điểm của người có hành vi vi phạm:

+ Người vi phạm phải tự kiểm điểm trước tập thể cơ quan, đơn vị và tự nhận hình thức kỷ luật, kỷ luật phải bằng văn bản.

+ Trường hợp tại cuộc họp xử lý kỷ luật mà người vi phạm vắng mặt, không thể tự kiểm điểm thì cơ quan, đơn vị phải tiến hành xác minh tại gia đình, địa phương nơi người vi phạm cư trú. Sau đó tiến hành lập biên bản và ghi rõ vắng mặt người vi phạm

+ Biên bản xác minh phải được công bố công khai trước cơ quan, đơn vị và có giá trị như bản tự kiểm điểm của người vi phạm.

– Quy trình tập thể cơ quan, đơn vị xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật:

Trường hợp người vi phạm vắng mặt thì cơ quan căn cứ vào biên bản xác minh, hồ sơ vi phạm và hành vi vi phạm để cơ quan họp, có ý kiến ​​để đề nghị xử lý kỷ luật.

– Người chỉ huy phải trực tiếp gặp người vi phạm để người vi phạm trình bày quan điểm, chính kiến ​​của mình (nếu người chỉ huy không đi được thì có thể ủy quyền). Trường hợp người vi phạm vắng mặt thì chỉ huy căn cứ vào biên bản vi phạm, hành vi vi phạm và biên bản xác minh để đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng.

xem thêm: Hệ thống ngạch, quân hàm trong Công an nhân dân

Kết luận về vi phạm kỷ luật. Trong đó có tính đến các tình tiết giảm nhẹ của người phạm tội nếu có, các tình tiết giảm nhẹ được pháp luật quy định gồm: tự nguyện khai báo, thành khẩn hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng. cán bộ chức năng phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm kỷ luật; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của hành vi vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; hành vi vi phạm có thể do bị ép buộc hoặc lệ thuộc về thể chất hoặc tinh thần; vi phạm trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

– Sau đó báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, phê duyệt (nếu có).

– Tiến hành ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật theo phân quyền

Xem thêm bài viết hay:  Hội nghị là gì? Hội thảo là gì? Phân biệt hội thảo và hội nghị?

– Tổ chức công bố quyết định kỷ luật, báo cáo cấp trên và lưu hồ sơ tại đơn vị

Và trường hợp đặc biệt bị kỷ luật thu hồi danh hiệu Công an nhân dân thì chỉ huy đơn vị quản lý quân nhân bị xử lý cấp trung đoàn trở lên phải cử người cử chiến sĩ bị kỷ luật đến để thảo luận. giao cho cơ quan quân sự cấp huyện nơi quân nhân cư trú, trừ trường hợp đào ngũ không trở lại đơn vị hoặc bị tòa án xử phạt tù. Khi gửi kèm theo là hồ sơ liên quan đến quân nhân và chứng minh hành vi vi phạm của quân nhân.

Đối với hình thức kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân, trước khi công bố quyết định, lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, chiến sĩ phải thu các loại hồ sơ, tài liệu, giấy tờ tùy thân. như: Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh điều tra tội phạm, Thẻ thanh tra, Thẻ tuần tra, kiểm soát và vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện làm việc mà cán bộ, chiến sĩ đã được trang bị. .

Quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân phải được gửi cho chính quyền địa phương nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ vi phạm để biết.

Ghi chú: Trường hợp cán bộ, chiến sĩ bị tước danh hiệu Công an nhân dân thì thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Pháp luật.

xem thêm: Thời hạn xét thăng quân hàm đối với chiến sĩ Công an nhân dân

4. Quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật:

– Thời hiệu xử lý kỷ luật được hiểu là thời hạn mà khi hết thời hạn đó, người có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.

Tại điểm b khoản 1 Điều 43 Thông tư 16/2020/TT-BQP có quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với danh hiệu quân nhân, cụ thể không áp dụng thời hiệu đối với: Hành vi vi phạm là đến mức xử lý kỷ luật sĩ quan, quân hàm.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp quân nhân có hành vi vi phạm bị áp dụng hình thức kỷ luật tước danh hiệu thì không áp dụng thời hiệu. Vì vậy, khi phát hiện vi phạm vẫn có thể áp dụng hình thức kỷ luật như tước quân tịch.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tước danh hiệu công an nhân dân là gì? Các trường hợp tước? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận