Tư liệu sản xuất là gì? Tư liệu sản xuất bao gồm yếu tố nào?

Phương tiện sản xuất là gì? Phân loại tư liệu sản xuất? Tư liệu sản xuất bao gồm những yếu tố nào? Ý nghĩa của văn bản lao động?

Mặc dù chủ nghĩa Mác – Lênin đã trải qua một thời gian rất dài cùng với nhiều biến đổi của nền kinh tế – xã hội nhưng cho đến nay chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Tư liệu sản xuất là một trong những nội dung được đề cập trong chủ nghĩa Mác-Lênin. Đây là một khái niệm khá trừu tượng mà không phải ai cũng hiểu. Vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tư liệu sản xuất là gì? Tư liệu sản xuất bao gồm những yếu tố nào?

1. Tư liệu sản xuất là gì?

Như chúng ta đã biết, khái niệm tư liệu sản xuất đã được đề cập trong kinh tế chính trị học Mác – Lênin. Khái niệm tư liệu sản xuất này có những nội dung sau:

Tư liệu sản xuất trong kinh tế chính trị Mác – Lênin được hiểu là những điều kiện vật chất cần thiết để có thể tổ chức sản xuất, bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động.

– Tư liệu lao động được đề cập là một khái niệm điển hình trong kinh tế chính trị học Mác-Lênin. Tư liệu lao động được hiểu là một vật hay một hệ thống sự vật làm nhiệm vụ truyền đạt tác động của con người lên đối tượng lao động, mục đích chính là để có thể biến đổi đối tượng lao động thành đối tượng lao động khác. những sản phẩm cần thiết để đáp ứng nhu cầu của con người.

Hay, chúng ta cũng có thể hiểu một cách đơn giản, tư liệu lao động trong kinh tế chính trị Mác – Lênin là một công cụ hay một hệ thống một số công cụ được con người sử dụng nhằm mục đích có khả năng tác động trực tiếp vào đối tượng lao động, làm thay đổi, biến đối tượng lao động thành sản phẩm.

– Tư liệu sản xuất còn được hiểu là các dạng vật chất dùng làm nguyên liệu trong hoạt động sản xuất. Đây là khái niệm chung nhất được sử dụng trước đây. Hiện nay, cuộc cách mạng công nghệ cũng mở rộng và đa dạng hóa nên các tư liệu trong hoạt động sản xuất cũng có thể là thông tin cho các ngành có nhu cầu. Nói chung, nó vẫn nằm trong phạm vi nghĩa đã xác định ở trên (tư liệu sản xuất ngoài hữu hình – và phi vật thể).

Trong kinh tế học và xã hội học, chúng ta có thể hiểu tư liệu sản xuất thực chất là những yếu tố đầu vào cụ thể mà chúng ta có thể kể đến như nguyên vật liệu, sức lao động, công cụ lao động, vốn nhà nước,… Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị kinh tế.

Xem thêm bài viết hay:  Luân chuyển hàng hóa là gì? Khối lượng luân chuyển là gì?

Trong một xã hội nông nghiệp, tư liệu sản xuất là đất đai và xẻng. Trong một xã hội công nghiệp, phương tiện sản xuất được biết đến là mỏ và nhà máy. Và chúng ta thấy rằng phương tiện sản xuất trong xã hội tri thức là máy tính và văn phòng. Theo nghĩa rộng hơn, như chúng ta hiểu, phương tiện sản xuất bao gồm các phương tiện phân phối cụ thể như internet, đường ray xe lửa và nhà kho.

2. Phân loại tư liệu sản xuất:

Tư liệu sản xuất thực tế không nhất thiết phải là tài sản cố định, chẳng hạn như máy móc và thiết bị sản xuất. Công nghiệp điện tử hay công nghiệp sản xuất nhiều loại thiết bị là tư liệu sản xuất. Vật liệu sản xuất sẽ bao gồm từ máy lắp ráp dây điện, đến mặt nạ được con người sử dụng để làm sạch không khí và hệ thống hình ảnh kỹ thuật số có độ phân giải cao.

Tư liệu sản xuất hiện nay cũng được sản xuất cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Cụ thể, chúng ta cũng có thể kể đến tông đơ cắt tóc được sử dụng bởi các đối tượng là nhà tạo mẫu tóc, sơn và màu được sử dụng bởi các đối tượng là nghệ sĩ và nhạc cụ được sử dụng bởi các nghệ sĩ. được chơi bởi các đối tượng là nhạc công. Đây thực chất là một trong nhiều loại tư liệu sản xuất được bán cho người cung ứng dịch vụ.

Tư liệu sản xuất cốt lõi về bản chất được hiểu là tư liệu sản xuất, đồng thời cũng không bao gồm máy bay, hàng hóa sản xuất cho Bộ Quốc phòng như súng trường tự động, quân phục.

3. Tư liệu sản xuất bao gồm những yếu tố nào?

Tư liệu sản xuất như chúng ta biết là điều kiện cần thiết để tổ chức sản xuất. Theo Mác, tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động. Như sau:

– Ta hiểu đối tượng lao động là những yếu tố sản xuất vật chất mà con người sẽ sử dụng tư liệu lao động để tác động lên, nhằm có thể cải tạo chúng cho phù hợp với mục đích sử dụng. sử dụng của con người.

– Chúng ta nhận thức rằng tư liệu lao động là những yếu tố sản xuất vật chất mà con người phải dựa vào đó mới có thể tác động vào đối tượng lao động để có thể làm thay đổi đối tượng lao động. thành những sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất của con người. Tư liệu lao động sẽ bao gồm: công cụ lao động và phương tiện lao động. Đặc biệt:

Xem thêm bài viết hay:  Y tế là gì? Hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam?

+ Phương tiện lao động được hiểu là những yếu tố vật chất của sản xuất, là tư liệu lao động cùng với công cụ lao động mà con người sử dụng nhằm mục đích tác động lên đối tượng lao động trong quá trình tiến hành sản xuất. nguyên liệu.

+ Công cụ lao động được hiểu là những phương tiện vật chất mà con người trực tiếp sử dụng nhằm mục đích có thể tác động vào đối tượng lao động để chúng có khả năng biến đổi chúng sao cho tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu của con người và xã hội. Công cụ lao động trong giai đoạn hiện nay còn là yếu tố vật chất trung gian truyền tải giữa chủ thể là người lao động và đối tượng lao động trong quá trình sản xuất. Chúng ta nhận thấy đây là cơ quan đầu não của con người, là tri thức vật chất do con người sáng tạo ra và nó cũng đã được con người sử dụng với tư cách là tư liệu sản xuất vật chất.

Công cụ lao động trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng và nó đóng vai trò quyết định đến năng suất lao động. Ngày nay, chúng ta thấy rằng, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp, các công cụ lao động cũng ngày càng được con người hiện đại hóa. C. Mác cũng khẳng định: “Các thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng khác nhau về cái gì mà ở chỗ chúng được sản xuất ra như thế nào, bằng những tư liệu lao động nào”.

Trong lực lượng sản xuất, chủ thể người lao động cũng được coi là yếu tố hàng đầu và có vai trò quyết định. Vì chủ thể là người lao động đồng thời cũng là người sáng tạo và sử dụng công cụ lao động. Tư liệu sản xuất sẽ chỉ là sản phẩm lao động của con người, bên cạnh đó ta có thể thấy rằng giá trị thực tế và hiệu quả của tư liệu sản xuất sẽ còn phụ thuộc vào trình độ sử dụng của các chủ thể. là công nhân.

Trong quá trình sản xuất, với tư cách là công cụ sản xuất hao phí và chuyển vào giá trị của sản phẩm, chủ thể là người lao động do họ có tính chất sáng tạo. không những sẽ tạo ra giá trị đủ bù đắp hao phí sức lao động mà người lao động còn tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị mà họ bỏ ra ban đầu.

Xem thêm bài viết hay:  Khoa học công nghệ là gì? Vai trò của khoa học và công nghệ trong cuộc sống?

Chủ thể là người lao động cũng là nguồn gốc của mọi sáng tạo vật chất. Cùng với đối tượng là người lao động, công cụ lao động cũng được coi là yếu tố cơ bản và không thể thiếu. Trình độ phát triển của công cụ lao động cũng là nhân tố quyết định năng suất lao động xã hội.

4. Ý nghĩa của văn bản lao động:

Chúng ta nhận thấy rằng tư liệu lao động có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của hoạt động sản xuất.

Trong các loại tư liệu lao động nêu trên, công cụ lao động được coi là cái cốt lõi của mọi hoạt động. Công cụ lao động còn là thước đo dùng để đánh giá trình độ sản xuất, năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm. Để có thể đánh giá sự phát triển của nền sản xuất xã hội, chúng ta cần xem xét công cụ lao động. Có công cụ lao động hiện đại thì sản xuất mới phát triển và ngược lại, sản xuất phải phát triển thì công cụ lao động mới ngày càng hiện đại.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng trong giai đoạn hiện nay cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế. Toàn bộ nền kinh tế sẽ cần phải được tác động bởi cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng hiện đại cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Và, nếu kết cấu hạ tầng xuống cấp, đơn sơ, lạc hậu sẽ thực sự cản trở, làm cho nền kinh tế tụt hậu.

Đối tượng là người lao động sử dụng tư liệu lao động nhằm mục đích phục vụ quá trình sản xuất. Tuy các loại tư liệu lao động có ý nghĩa và vai trò khác nhau nhưng các loại tư liệu lao động này về thực chất đều sẽ nương tựa vào nhau, song hành với nhau, tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất và nền kinh tế. Kinh tế quốc dân. Chúng ta thấy rằng, cho đến ngày nay, không có quy trình sản xuất hay nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào lại không có công cụ hoặc cơ sở hạ tầng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tư liệu sản xuất là gì? Tư liệu sản xuất bao gồm yếu tố nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận