Trung tâm phát triển quỹ đất là gì? Chức năng và quyền hạn?

Quỹ đất là gì? Trung tâm phát triển quỹ đất là gì? Chức năng của trung tâm phát triển quỹ đất là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm phát triển quỹ đất?

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập đều có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước. Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy trung tâm phát triển quỹ đất là gì? Trung tâm phát triển quỹ đất có chức năng, quyền hạn gì?

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Quỹ đất là gì?

Quỹ đất là thuật ngữ chuyên ngành dùng để chỉ diện tích đất hiện có của một đơn vị, một địa phương. Bao gồm các loại đất đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các ban ngành, tổ chức khác có liên quan quản lý.

Quỹ đất có thể được sử dụng vào các mục đích như xây dựng bệnh viện, nhà ở, trường học hoặc xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, công ty, … Hoặc có thể được chia cho các chủ thể khác. các đối tượng có nhu cầu sử dụng đất đúng mục đích, hợp pháp và phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Trường hợp cần sử dụng đất vào mục đích khai thác, khai thác, trồng trọt, canh tác thì phải xem xét tính chất của nhóm đất đó và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương đó. những điều trên có phù hợp hay không. Sau khi giao quỹ đất mà quỹ đất còn dư thì cấp có thẩm quyền họp, rà soát, thống kê lại và phân chia cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng hợp lý.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, quỹ đất hiện nay được chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên các tiêu chí khác nhau. Và hiện nay có hai loại quỹ đất phổ biến được nhiều người biết đến là quỹ đất công và quỹ đất sạch.

Xem thêm bài viết hay:  Kinh tế hàng hóa là gì? Mối quan hệ với kinh tế thị trường?

Quỹ đất công được hiểu là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do cơ quan Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Mục đích sử dụng đất công khá đa dạng như: sử dụng vào mục đích công cộng, sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất giao thông…

Quỹ đất sạch là thuật ngữ chuyên ngành dùng để chỉ những diện tích đất đã được cơ quan có thẩm quyền thu hồi, được bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy trình của pháp luật. xác định.

xem thêm: Đất cấp xã có được đấu giá để cho thuê không?

2. Trung tâm phát triển quỹ đất là gì?

Khoản 2 Điều 5 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai quy định:

“a) Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với địa phương đã có Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển quỹ đất trên cơ sở sáp nhập Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện hiện có.
Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cầm lấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác.

b) Kinh phí hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ”.

Như vậy, trung tâm phát triển quỹ đất là một trong các tổ chức phát triển quỹ đất và trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp. công cộng.

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. tài nguyên và môi trường cụ thể:

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Như vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và chịu sự quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm Phát triển quỹ đất là tổ chức có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được Nhà nước bố trí trụ sở, trang thiết bị làm việc, được mở tài khoản để hoạt động theo quy định. theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Tín chỉ là gì? Các ưu điểm và hạn chế của đào tạo theo tín chỉ?

3. Chức năng của Trung tâm phát triển quỹ đất:

Trung tâm Phát triển quỹ đất có các chức năng sau:

xem thêm: Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích cấp xã

– Tạo lập, phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất. Chẳng hạn, trung tâm phát triển quỹ đất sẽ có chức năng triển khai, tạo lập quỹ đất sạch nhằm thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện tốt chức năng này sẽ thu hút được các nguồn đầu tư bởi nhà đầu tư sẽ không phải mất thêm thời gian quy hoạch, đền bù đất đai ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án. .

– Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân;

– Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất:

Trung tâm Phát triển quỹ đất có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

– Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

– Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

xem thêm: Thuê đất nông nghiệp trong quỹ đất công ích

– Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ việc Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. tỉnh giao.

Xem thêm bài viết hay:  Văn bản pháp luật là gì? Đặc điểm của văn bản pháp luật?

– Thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Quản lý quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, quỹ đất đã nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất; Đất đã thu hồi thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

– Thực hiện các dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ trường hợp Nhà nước thực hiện việc xác định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

– Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, dữ liệu về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

xem thêm: Quy định tiết kiệm quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Ký hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác làm tư vấn hoặc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

– Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành đối với lĩnh vực công việc được phân công.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Trung tâm phát triển quỹ đất là gì? Chức năng và quyền hạn? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận