Trục xuất là gì? Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất?

trục xuất là gì? Quy định về áp dụng hình thức xử phạt trục xuất? Thẩm quyền và trình tự áp dụng hình thức xử phạt trục xuất?

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, số lượng người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, sinh sống, du lịch ngày càng tăng. Bên cạnh những tác động tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế, một trong những biểu hiện tiêu cực là tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. Một trong những chế tài được áp dụng khi người nước ngoài vi phạm hành chính trên lãnh thổ nước ta là trục xuất.

Luật sư luật sư bào chữa hình sự Danh tiếng quốc gia:

1. Trục xuất là gì?

– Theo dõi Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đặc điểm của hình thức xử phạt trục xuất:

Là một trong những hình thức xử phạt đối với người nước ngoài vi phạm hành chính trên lãnh thổ Việt Nam, trục xuất có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống vi phạm hành chính. Hình thức trục xuất lần đầu tiên được quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008). Khi Luật TTHC năm 2012 thay thế Pháp lệnh TTHC năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008) thì hình thức xử phạt trục xuất được quy định tại Điều 27. Theo đó, trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài phải làm việc. Ngoài việc vi phạm hành chính tại Việt Nam thì phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng theo quy định của pháp luật Việt Nam, hình thức xử phạt trục xuất được áp dụng là hình thức xử phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung và có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, trục xuất là hình thức xử phạt được quy định trong Luật tố tụng hành chính 2012. Trục xuất được áp dụng như một hình thức xử phạt chính hoặc một hình thức xử phạt bổ sung. Như vậy, đối với hành vi vi phạm hành chính, nếu đã áp dụng hình thức phạt trục xuất là hình thức xử phạt chính thì trục xuất không được đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung.

Thứ hai, đối tượng bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất là người nước ngoài vi phạm hành chính tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa là công dân Việt Nam vi phạm hành chính không thể bị áp dụng hình thức xử phạt cụ thể này.

Thứ ba, hình thức xử phạt trục xuất có mức độ hạn chế tự do cao hơn so với các hình thức xử phạt khác. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định các hình thức xử phạt bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền; thu hồi quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất. Khi bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, người bị trục xuất phải chấm dứt mọi hoạt động học tập, lao động, kinh doanh… và buộc phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong khi chờ thủ tục trục xuất, người bị trục xuất có thể bị áp dụng các biện pháp hành chính như: (i) hạn chế đi lại; (ii) được xác định nơi cư trú, có hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác thay cho hộ chiếu; (iii) buộc phải lưu trú tại cơ sở lưu trú do Bộ Công an quản lý nếu có căn cứ cho rằng người đó trốn tránh, cản trở việc thi hành quyết định xử phạt trục xuất. Mục đích của việc áp dụng các biện pháp trên nhằm quản lý, hạn chế quyền tự do đi lại trong thời gian chờ lệnh trừng phạt trục xuất có hiệu lực chính thức.

Xem thêm bài viết hay:  Để trở thành một người Đoàn viên theo em cần phải làm gì?

Thứ Tư, việc xử phạt trục xuất được áp dụng theo thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công an cấp tỉnh và Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Đây là đặc điểm rất quan trọng để phân biệt giữa hình phạt trục xuất với các biện pháp cưỡng chế khác như hình phạt trục xuất trong luật hình sự hay biện pháp cưỡng chế buộc xuất cảnh trong Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.

thứ năm, hình thức xử phạt trục xuất chỉ được áp dụng trong một số trường hợp do pháp luật quy định. Theo tìm hiểu của tác giả, hình thức xử phạt trục xuất chỉ được quy định cụ thể trong 11 nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực.

xem thêm: Các hình thức xử phạt trục xuất trong xử lý vi phạm hành chính

2. Quy định về áp dụng hình thức xử phạt trục xuất:

Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất như sau:

2.1. Thẩm quyền áp dụng:

Người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 5, khoản 7 Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Đó là cơ quan công an. người, bao gồm:

– Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định áp dụng hình thức trục xuất.

– Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

2.2. Thủ tục làm hồ sơ:

Đầu tiên. Cơ quan phát hiện vi phạm xét thấy người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật có đủ điều kiện để áp dụng hình thức xử phạt trục xuất phải gửi ngay tài liệu, tang vật, phương tiện đã tạm giữ (n.không bán đượcbạn có) liên quan đếnkhông bán đượcn Vi phạm đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi người nước ngoài đăng ký thường trú, tạm trú hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm để lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Đối với các trường hợp vi phạm do cơ quan Trung ương, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện thì gửi hồ sơ vi phạm về Cục Quản lý xuất nhập cảnh để lập.Oh áp dụng hình phạt trục xuất.

Xem thêm bài viết hay:  Câu phủ định là gì? Các loại câu phủ định trong tiếng Anh?

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vi phạm, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, phòng nghiệp vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoàn chỉnh hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự. hình phạt trục xuất. Hồ sơ bao gồm:

một) Bối cảnh tóm tắt và hAhhành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất;

b) Tài liệu, chứng cứ vi phạm hành chính;

xem thêm: Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền áp dụng hình phạt trục xuất

c) Các hình thức xử lý đã áp dụng (đối với trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm);

d) Văn bản yêu cầu trục xuất.

2.3. Ra quyết định xử phạt trục xuất:

Đầu tiên. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo đề nghị trục xuất của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh hoặc phòng nghiệp vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và chuyển đến Giám đốc Công an cấp tỉnh. , Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, ra quyết định xử phạt, trục xuất người nước ngoài vi phạm hành chính. NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮkhông bán đượcNếu không đủ điều kiện áp dụng hình thức xử phạt trục xuất thì phải báo ngay cho cơ quan phát hiện hành vi vi phạm.

2. Quyết định xử phạt trục xuất phải ghi rõ các nội dung sau đây:

một) Ngày, tháng, năm ra quyết định xử phạt trục xuất;

b) Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt trục xuất;

c) Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, số hộ chiếu/giấy tờ thay hộ chiếu của người bị trục xuất;

d) Hành vi vi phạm hành chính của người bị trục xuất;

xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thi hành hình phạt trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam

đ) Điều khoản của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng; hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt blái xe biện pháp bổ sung, khắc phục (nếu có);

e) Thời gian chấp hành quyết định xử phạt trục xuất;

g) Nơi trục xuất đến;

H) Cửa khẩu chấp hành quyết định xử phạt trục xuất;

tôi) Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định xử phạt trục xuất;

k) Nơi cư trú bắt buộc của người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

tôi) Chữ ký của người ra quyết định xử phạt trục xuất.

3. Quyết định xử phạt trục xuất phải được gửi cho người bị trục xuất và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà người bị trục xuất là công dân hoặc nước mà người đó cư trú lần cuối. cùng nhau đến Việt Nam trước khi thực hiện. Quyết định xử phạt trục xuất phải được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

xem thêm: Mẫu 40/QĐ-TX: Mẫu quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

2.4. Hoãn chấp hành quyết định xử phạt trục xuất:

Đầu tiên. Người bị trục xuất được hoãn chấp hành quyết định xử phạt trục xuất trong các trường hợp sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

một) Mắc bệnh hiểm nghèo phải cấp cứu hoặc vì lý do sức khỏe khác không thể chấp hành quyết định xử phạt trục xuất có xác nhận của bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện trở lên hoặc trường hợp bất khả kháng khác;

b) Phải thực hiện các nghĩa vụ dân sự, hành chính, kinh tế theo quy định của pháp luật.

2. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, Giám đốc Công an cấp tỉnh xem xét, ra quyết định hoãn chấp hành quyết định xử phạt trục xuất.

3. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng nghiệp vụ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, ra quyết định hoãn chấp hành quyết định xử phạt trục xuất.

4. Khi điều kiện hoãn không còn thì quyết định xử phạt trục xuất tiếp tục được thi hành.

2.5. Hồ sơ thi hành quyết định xử phạt trục xuất:

Đầu tiên. Hồ sơ thi hành quyết định xử phạt trục xuất, bao gồm:

một) Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính;

xem thêm: Mẫu biên bản người bị áp giải, trục xuất chi tiết nhất (49/BB-BT)

b) Bản sao hộ chiếu hoặc bản sao tài liệuuh một cơ quan khác để thay thế hộ chiếu của người bị trục xuất;

c) Giấy tờ xác nhận đã thực hiện các nghĩa vụ khác (nếu có);

d) Các giấy tờ liên quan khác.

2. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh hoặc phòng nghiệp vụ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an lập hồ sơ theo quy định.

Do thực tế vi phạm ngày càng phức tạp nên việc hoàn thiện các quy định liên quan đến xử phạt bằng hình thức trục xuất được coi là cấp thiết và quan trọng. Theo đó, Chính phủ phải rà soát các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và có hướng xác định “tính chất, mức độ vi phạm trật tự quản lý nhà nước của hành vi vi phạm”. để trục xuất có thể được áp dụng.

Ngoài ra, Chính phủ cần “mạnh dạn” quy định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với hành vi vi phạm hành chính liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, có đối tượng bảo vệ an ninh quốc gia. quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, vùng biển, hải đảo và thềm lục địa. Hơn nữa, để phát triển và hoàn thiện việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, Luật XLVPHC 2012 cần quy định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, mức độ vi phạm cụ thể. Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất như thế nào? Theo chúng tôi, pháp luật nên quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Điều đó có nghĩa là người nước ngoài thực hiện hành vi này sẽ tự động bị trục xuất.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Trục xuất là gì? Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận