Trang trí lễ kết nạp Đảng viên? Phông kết nạp Đảng viên mới?

Trang trí lễ kết nạp đảng viên? Kết p Đảng viên mới? Thủ tục xét kết nạp Đảng?

Công dân Việt Nam từ đủ mười tám tuổi trở lên; họ đáp ứng các điều kiện cho trình độ học thuật, lý lịch… đều được xét kết nạp Đảng. Người được kết nạp Đảng phải qua thời gian dự bị là mười hai tháng, kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Vậy khi tổ chức lễ kết nạp đảng viên thì việc trang trí lễ kết nạp đảng viên được thực hiện như thế nào? Phông kết nạp Đảng viên mới?

Cơ sở pháp lý:

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Sổ tay 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Trang trí Lễ kết nạp Đảng viên:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là những chiến sĩ cách mạng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích của cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; họ có lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; họ có đạo đức và lối sống lành mạnh; họ gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đảng viên phải làm những việc sau đây:

– Phải có đơn tự nguyện vào Đảng;

– Phải khai báo trung thực lý lịch với chi nhánh;

– Phải được hai đảng viên chính thức giới thiệu:

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

+ Nơi có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì những người kết nạp Đảng còn ở độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên và phải được ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu và phải là đảng viên chính thức. .

+ Ở những cơ quan, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn và được Ban chấp hành công đoàn cơ sở chuẩn y và đã có tổ chức Đảng. Chính thức được giới thiệu.

Người được kết nạp Đảng phải qua thời gian dự bị là mười hai tháng, kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian chuẩn bị đó, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để tiến bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Phân loại tội phạm là gì? Cách phân loại tội phạm theo Bộ luật hình sự?

Tại điểm a khoản 3.8 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng nêu rõ: Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; phải kết nạp từng người (nếu thuộc trường hợp kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ).

Về trang trí lễ kết nạp đảng viên, tại điểm b khoản 3.8 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể trong thi hành Điều lệ Đảng, việc trang trí lễ kết nạp Đảng (xem bên dưới) . up) phải tuân theo hình thức và bố cục sau:

– Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”;

– Cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bên trái;

– Ảnh Mác – Lênin đặt bên phải;

xem thêm: Điều kiện để sinh viên được xét kết nạp Đảng và điều kiện để được kết nạp Đảng

– Phải có tiêu đề “Lễ kết nạp đảng viên”.

Về chương trình Lễ kết nạp Đảng viên, thực hiện theo quy trình như sau:

– Thực hiện chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

– Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đứng lên đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền;

– Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;

– Đại diện chi ủy nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;

– Đại diện Đảng ủy cấp trên cho ý kiến ​​(nếu có);

xem thêm: Cơ đốc nhân có thể tham gia Đảng không?

Lễ bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2. Màn hình kết nạp Đảng viên mới:

Tại điểm b khoản 3.8 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 về một số vấn đề cụ thể trong thi hành Điều lệ Đảng, phông kết nạp Đảng viên được trang trí và có nội dung cụ thể như sau:

– Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”;

– Tiếp theo phía dưới là cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bên trái

– Ảnh Mác – Lênin đặt bên phải

– Các khẩu hiệu hành động của Đảng bộ (nếu có)

– Tiêu đề Đại hội phải là “Lễ kết nạp Đảng viên”:

+ Đảng bộ A

xem thêm: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục chuyển Đảng chính thức mới nhất 2022

+ Đại hội (đại biểu)….

+ Thời hạn…

3. Thủ tục xét kết nạp Đảng viên:

Để được kết nạp Đảng viên, những người chuẩn bị được xét kết nạp cần trải qua quy trình sau:

Xem thêm bài viết hay:  Hội đồng tiền lương quốc gia là gì? Chức năng, nhiệm vụ của hội đồng tiền lương quốc gia?

– Bồi dưỡng nhận thức về Đảng:

+ Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

+ Người vào Đảng phải có giấy xác nhận của trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp tương đương, nơi chưa có trung tâm chính trị thì cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng cấp.

– Đơn xin vào Đảng: Người xin vào Đảng phải tự làm đơn, trong đơn phải trình bày rõ nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng và động cơ xin vào Đảng.

– Hồ sơ của người vào Đảng:

xem thêm: Mẫu đơn xin vào Đảng, mẫu đơn xin vào Đảng hay và mới nhất 2022

+ Người vào Đảng phải tự khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; Nếu có vấn đề gì chưa hiểu, không nhớ chính xác phải báo ngay với chi nhánh.

+ Lý lịch của người đó phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung xác nhận, ký tên, đóng dấu.

– Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng: đối tượng cần thẩm tra bao gồm:

+ Người xin vào Đảng.

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng người xin vào Đảng; Vợ hoặc chồng hoặc con đẻ của người vào Đảng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Nội dung thẩm tra, xác minh bao gồm:

Đối với người vào Đảng: Cần làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; làm rõ việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm trong sáng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Đối với thân nhân của người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và tình hình chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

xem thêm: Mẫu nghị quyết xét đơn kết nạp Đảng viên (Mẫu 06-KND) mới nhất năm 2022

Phương thức thẩm tra, xác minh, cụ thể như sau:

+ Trường hợp người vào Đảng có một trong những thân nhân sau đây là Đảng viên như cha đẻ, mẹ đẻ, anh ruột, chị ruột, em ruột, con đẻ và đã khai đầy đủ trong lý lịch. , rõ ràng, trung thực theo quy định thì người này không phải tiến hành thẩm tra, xác minh

+ Nếu vợ hoặc chồng của người vào Đảng là Đảng viên hoặc có một trong những người thân thích sau đây là Đảng viên: Cha đẻ, mẹ đẻ, anh ruột, chị ruột, em ruột và trong lý lịch của người đó nếu là Đảng viên Bên đã kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định thì bên vợ hoặc chồng không phải tiến hành thẩm tra, xác minh.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

+ Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó;

+ Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và tất cả những người thân sinh sống, làm việc tại quê hương trong cùng một tổ chức cơ sở Đảng từ đời ông, bà đến nay. Cấp ủy sẽ làm biên bản gửi chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra lập biên bản xác nhận, ký đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra riêng.

+ Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang sẽ được đối chiếu với lý lịch của người đó khi kê khai khi nhập ngũ hoặc khi tuyển dụng, cử tuyển.

+ Người vào Đảng mà ở nước ngoài thì đối chiếu lý lịch do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước quản lý hoặc có xác nhận của cấp uỷ cơ sở nơi người đó quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó. người trong nước.

+ Thân nhân của người vào Đảng đang ở nước ngoài thì cấp ủy nơi đảng viên làm hồ sơ phải ghi rõ nội dung đề nghị cấp ủy hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước sở tại lấy hồ sơ. xác nhận;

xem thêm: Sinh con thứ 3 có được vào Đảng không?

+ Người vào Đảng và thân nhân đang công tác tại các cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, đại diện cấp ủy cơ sở các cấp vào Đảng. tại nơi làm việc và tại cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, giám sát các tổ chức đó để tiến hành điều tra những vấn đề liên quan đến chính trị của những người này.

– Lấy ý kiến ​​nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi người vào Đảng cư trú.

– Nghị quyết của chi bộ, đảng bộ cơ sở xét kết nạp Đảng

– Quyết định của cấp ủy nơi có thẩm quyền kết nạp đảng viên

– Tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Trang trí lễ kết nạp Đảng viên? Phông kết nạp Đảng viên mới? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận