Trái phiếu Chính phủ là gì? Tính lãi suất trái phiếu Chính phủ?

Trái phiếu Chính phủ là gì? Mua trái phiếu chính phủ ở đâu? Cách tính lãi suất trái phiếu chính phủ? Ưu nhược điểm của trái phiếu chính phủ? Nêu đặc điểm của trái phiếu chính phủ?

Trái phiếu chính phủ là hình thức đầu tư được nhiều nhà đầu tư quan tâm, dựa trên những ưu điểm của loại trái phiếu này đã thu hút nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án quan trọng của đất nước.

1. Trái phiếu Chính phủ là gì?

Theo Nghị định 01/2011/NĐ-CP, trái phiếu chính phủ được hiểu như sau:

Trái phiếu chính phủ là loại trái phiếu do cơ quan nhà nước – Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn vào ngân sách nhà nước hoặc vào các dự án, chương trình do Chính phủ thực hiện.

Theo quy định của pháp luật, chủ thể mua trái phiếu là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Trái phiếu Chính phủ sẽ có các phương thức phát hành như sau:

– Phát hành thông qua đấu giá

– Phát hành trực tiếp cho ngân hàng nhà nước.

Trái phiếu là một văn bản xác nhận nghĩa vụ của con nợ phải trả cho người nắm giữ trái phiếu một số tiền xác định, trong một thời hạn xác định và với một mức lãi suất xác định. Số tiền này được gọi là mệnh giá của trái phiếu.

Trái phiếu Chính phủ do Chính phủ phát hành hoặc các ngành đặc biệt như giao thông, bưu điện, xi măng, điện lực được Chính phủ ủy quyền phát hành. Các trái phiếu này được phát hành để bù đắp các khoản thiếu hụt trong Ngân sách Nhà nước hoặc để xây dựng các công trình công cộng hoặc để giải quyết các khó khăn tài chính.

Trái phiếu chính phủ là “khoản nhận nợ” của chính phủ.

xem thêm: Quy chế phát hành trái phiếu chính phủ mới nhất 2015

Nếu trái phiếu chính phủ được phát hành trong nước, nó là một phần của việc hình thành nợ trong nước. Nếu trái phiếu chính phủ được phát hành ở nước ngoài, một khoản nợ nước ngoài được hình thành.

Trái phiếu chính phủ được đảm bảo chắc chắn bởi uy tín của chính phủ và tài sản quốc gia, trái phiếu chính phủ có khả năng cầm cố và chuyển nhượng. Các tổ chức nhân đạo, tôn giáo, công ty phục vụ mục đích công cộng thường được ưu tiên mua trước và được miễn phí giao dịch.

Hệ thống ngân hàng thương mại là trợ thủ đắc lực của Nhà nước trong quá trình phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ.

2. Mua TPCP ở đâu?

Để mua trái phiếu chính phủ, nhà đầu tư phải trải qua một quy trình không hề đơn giản. Theo Thông tư 11/2018/TT-BTC, các nhà tạo lập thị trường phải thông qua đấu thầu để xác định tư cách và điều kiện mua trái phiếu Chính phủ, hoặc trái phiếu sẽ được phát hành trực tiếp cho Ngân hàng. chính quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Giáo dục STEM là gì? Tìm hiểu về mô hình giáo dục STEM?

Đối với hình thức đấu thầu theo đó, SGDCK sẽ gửi thông báo tới tất cả các nhà tạo lập thị trường và niêm yết thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCK về các nội dung liên quan đến việc đấu giá. Phát hành trái phiếu như:

Mã trái phiếu dự kiến ​​phát hành; Kỳ hạn và lượng đặt mua dự kiến ​​đối với từng mã trái phiếu; thông tin thời gian về ngày tháng người phát hành, ngày phát hành…;phương thức phát hành; hình thức đấu thầu; lãi suất; thông tin về tài khoản nhận tiền mua trái phiếu; thông tin về phương pháp xác định kết quả đấu thầu.

Sau đó, nhà đầu tư, nhà tạo lập thị trường phải gửi thông tin theo mẫu của SGDCK trong thời gian quy định chậm nhất là 10h30 ngày phát hành.

Và nhà tạo lập thị trường sẽ thực hiện các bước như thông báo của Cục trên để có thể mua TPCP.

xem thêm: Lợi suất trái phiếu chính phủ là gì? Tính năng và một số lưu ý?

3. Cách tính lãi suất trái phiếu Chính phủ:

Cách tính lãi suất trái phiếu Chính phủ sẽ được quy định chi tiết tại Thông tư 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Lãi suất trái phiếu chính phủ được hiểu như sau: Là tỷ lệ phần trăm tính theo mệnh giá của trái phiếu mà người sở hữu được hưởng. Theo đó, trong các kỳ trả lãi theo điều kiện và điều khoản của trái phiếu mà người sở hữu đang nắm giữ, tổ chức phát hành phải trả lãi suất hàng năm theo quy định.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán. Và khi người sở hữu mua trái phiếu chính phủ, lãi suất trái phiếu sẽ được ghi trên trái phiếu mà nhà đầu tư – nhà tạo lập thị trường sở hữu.

Dựa vào đó, nhà tạo lập thị trường có thể tính toán số tiền lãi nhận được từ trái phiếu chính phủ như sau:

– Đối với trái phiếu có kỳ trả lãi đầu tiên, kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn các kỳ trả lãi tiếp theo:

Số tiền trả lãi của 01 trái phiếu kỳ trả lãi đầu tiên = (mệnh giá trái phiếu x Mệnh giá trái phiếu (%/năm) x số ngày thực tế giữa ngày mua trái phiếu và ngày trả lãi đầu tiên kể từ ngày mua trái phiếu): ( số kỳ thanh toán lãi định kỳ trong năm x Số ngày bình thường giả định kỳ thanh toán lãi khi thanh toán xảy ra)

– Tiền lãi trái phiếu nhận được đối với một trái phiếu trong các kỳ trả lãi sau:

Số lần trả lãi trái phiếu cho các lần trả lãi tiếp theo = ( Mệnh giá trái phiếu x lãi suất danh nghĩa của trái phiếu) : số lần trả lãi định kỳ trong năm.

Lưu ý trong các công thức tính toán này

Xem thêm bài viết hay:  Chất béo là gì? Có mấy loại chất béo? Vai trò với sức khỏe?

xem thêm: Cầm cố trái phiếu chính phủ?

– Đối với số tiền trả lãi trái phiếu được làm tròn đến đồng gần nhất

– Với trái phiếu lãi suất danh nghĩa: Đối với đợt phát hành lần đầu, lãi suất danh nghĩa áp dụng cho các đối tượng trúng thầu là lãi suất cạnh tranh và được làm tròn đến nhỏ hơn 1 chữ số thập phân. Đối với trường hợp phát hành thêm là lãi suất danh nghĩa của trái phiếu đang lưu hành và phát hành thêm.

Lãi suất trái phiếu chính phủ năm 2021

Các thông tin sau được niêm yết trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

kế hoạch chiến lược Khối năng suất mới nhất Sáu tháng 16.000 won 1.5909 Mười hai tháng 500.000 won 0,3994 Hai năm 1.000.000 0,6001 Ba năm 1.000.000 1.1 Năm năm 500.000 won 1,76 Bảy năm 500.000 won 2.3099 Mười năm 500.000 won 2.8615 Mười lăm năm 860.000 won 3,05 Hai mươi năm 1.000.000 3,33 Hai mươi lăm năm 1.000.000 4 ba mươi năm 500.000 won 3,5

Ngoài ra, trên trang thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hàng ngày có các thông tin chính xác về: Giá sạch nhất; loại trả lãi; ngày đáo hạn; ngày giao dịch, ngày kết thúc giao dịch, loại tiền; chỉ số giá bán sạch; chỉ số giá bán bẩn; chỉ số tổng thu nhập; Tổng hợp giao dịch trong ngày…

4. Ưu nhược điểm của trái phiếu chính phủ:

Ưu điểm của trái phiếu chính phủ:

– Mức độ tin cậy

Với các tổ chức phát hành trái phiếu khác, nhà đầu tư sẽ phải tìm hiểu về đối tượng đó, khả năng chi trả,… để đảm bảo an toàn trong quá trình kiếm lời. Nhưng đối với trái phiếu Chính phủ, nhà đầu tư sẽ được đảm bảo bằng uy tín của Nhà nước và chính xác là ngân sách nhà nước.

xem thêm: Quy định về trái phiếu chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh

Vì vậy, so với các tổ chức phát hành khác, nhà đầu tư sẽ có niềm tin hơn rất nhiều.

– Thông tin nắm bắt

Thông tin về trái phiếu Chính phủ sẽ được cập nhật liên tục, hàng ngày trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Nếu có tổ chức phát hành trái phiếu khác, nhà đầu tư sẽ phải chọn lọc nguồn thông tin. Đối với trái phiếu chính phủ, thông tin đó sẽ được niêm yết công khai.

– Lựa chọn nhà đầu tư – nhà tạo lập thị trường.

Trái phiếu chính phủ không thể được mua bởi bất kỳ chủ thể nào. Khi mua trái phiếu Chính phủ, nhà đầu tư sẽ thông qua đấu thầu hoặc trái phiếu được phát hành trực tiếp cho ngân hàng nhà nước. Tức là thông qua hình thức này, tổ chức phát hành sẽ lựa chọn những nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện các giao dịch tiếp theo.

Nhược điểm của trái phiếu chính phủ:

Chắc chắn trái phiếu chính phủ không có những nhược điểm sau:

Xem thêm bài viết hay:  Sử dụng pháp luật là gì? Sự khác biệt với áp dụng pháp luật?

xem thêm: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là gì? Quy tắc chi tiết?

– Lãi suất

So với các tổ chức phát hành trái phiếu khác, trái phiếu chính phủ được cho là có lãi suất thấp hơn. Mục tiêu của nhà đầu tư là kiếm được số tiền họ có nên lãi suất thấp hơn so với các tổ chức phát hành khác trong mô hình chung, điều này tạo ra bất lợi cho trái phiếu chính phủ.

– Thủ tục

Quy trình để đầu tư trái phiếu Chính phủ không đơn giản, sẽ phải trải qua các quy trình do Luật quy định và phải đảm bảo rằng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ điều kiện để có thể mua trái phiếu Chính phủ.

5. Đặc điểm của trái phiếu Chính phủ:

Kỳ hạn:

Trái phiếu Chính phủ có các kỳ hạn tiêu chuẩn là 03 năm, 05 năm, 07 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm và 50 năm; các điều khoản khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Giá phát hành:

Trái phiếu Chính phủ có mệnh giá 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.

xem thêm: Mua trái phiếu chính phủ ở đâu? Xem lãi suất trái phiếu CP ở đâu?

Đồng tiền phát hành và thanh toán:

Đồng tiền phát hành và thanh toán là đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước bằng ngoại tệ, đồng tiền phát hành và thanh toán là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Hình thức trái phiếu:

Trái phiếu Chính phủ được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán nhật ký hoặc dữ liệu điện tử tùy theo phương thức phát hành.

Lãi suất:

Trái phiếu được phát hành với lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc lãi suất chiết khấu do Kho bạc Nhà nước công bố.

Phương thức trả lãi và gốc:

Tiền lãi được trả định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc trả một lần vào ngày đáo hạn cùng với tiền gốc.

xem thêm: Trái phiếu chính phủ quốc tế là gì? Đặc điểm và hạn chế?

Tiền gốc được trả một lần vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn theo thông báo của tổ chức phát hành đối với từng đợt phát hành.

Phương pháp phát hành:

Trái phiếu Chính phủ được phát hành theo phương thức đấu thầu phát hành, bảo lãnh phát hành và phát hành riêng lẻ.

Phần kết luận: Không chỉ trái phiếu doanh nghiệp mà trái phiếu chính phủ hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư – nhà tạo lập thị trường. Nhờ những ưu điểm vượt trội như tính ổn định; được nhà nước bảo lãnh… nên cũng là kênh đầu tư đáng mơ ước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Trái phiếu Chính phủ là gì? Tính lãi suất trái phiếu Chính phủ? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận