Tóm tắt chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ tại Việt Nam

Có thể nói, dân tộc ta có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, chống giặc đói, giặc dốt. Chiến thắng vang dội của ta khi một nước nghèo lúc bấy giờ trở lại, tuy nghèo về vật chất nhưng giàu tinh thần, đã chống lại đế quốc Mỹ với trang bị tối tân.

1. Thế nào là “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

Từ giữa năm 1961, Mỹ-Diệm tiến hành “chiến tranh đặc biệt”. Đó là cuộc chiến tranh “dùng người Việt đánh người Việt”, sử dụng nhiều thủ đoạn chiến tranh đặc biệt tàn ác của Mỹ bằng vũ khí trang bị công nghệ cao với những hình thức tra tấn, đàn áp dã man. Lực lượng chủ yếu tiến hành chiến tranh của Mỹ – ngụy, đặc biệt là quân đội của chế độ tay sai do Mỹ xây dựng, cung cấp, đào tạo và huấn luyện.

Mục đích:

Tiến hành “chiến tranh đặc biệt”, với mục tiêu xâm lược miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ còn muốn biến miền Nam Việt Nam thành nơi thí nghiệm cuộc chiến tranh đó để rút kinh nghiệm đàn áp phong trào cách mạng. chủ nghĩa dân tộc, uy hiếp một số nước mới giành được độc lập, buộc các nước này phải chấp nhận chính sách thực dân kiểu mới. Nó diễn ra từ năm 1961 đến 1965.

2. Âm mưu thủ đoạn của đế quốc Mỹ:

Bối cảnh lịch sử:

Cuối năm 1960, ách thống trị của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm thất bại, Mỹ buộc phải chuyển hướng áp dụng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).

– Là hình thức chiến tranh chống đế quốc kiểu mới, do quân đội Sài Gòn tiến hành là chủ yếu, dưới sự chỉ đạo của hệ thống “cố vấn Mỹ”, dựa trên lực lượng, trang bị, phương tiện chiến tranh của Việt Nam. Hoa Kỳ, nhằm khôi phục hoạt động cách mạng của nhân dân Việt Nam.  Âm mưu cơ bản: “Dùng người Việt đánh người Việt”.

Bí quyết, Thuật, mẹo:

– Đề ra kế hoạch Xta-lin-Taylô, bình định miền Nam trong 18 tháng. tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Sài Gòn.

– Ra sức tập trung “vũ khí, trang bị hiện đại, áp dụng rộng rãi cách đánh mới như “không quân”, “thiết giáp”. chiến tranh Việt Nam”).

– Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam (MACV), đồng thời chỉ đạo quân đội Sài Gòn.

– Mở các cuộc hành quân càn quét tiêu diệt CSBV và tiến hành các hoạt động chống phá miền Bắc, kiểm soát các cửa khẩu, biên giới nhằm chặn nguồn tiếp tế của miền Bắc vào miền Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Kiến trúc phần mềm là gì? Vai trò và các mẫu kiến trúc phổ biến?

3. Các chiến thuật sử dụng trong chiến tranh đặc biệt:

Để tiến hành “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ đề ra kế hoạch Xta-lin-Taylô với 3 biện pháp chiến lược:

Đầu tiên: tăng cường phát triển ngụy quân, xây dựng lực lượng ngụy hùng mạnh do cố vấn Mỹ huấn luyện, quân đội Mỹ hỗ trợ, sử dụng chiến thuật vận tải bằng trực thăng vận và xe bọc thép để tiêu diệt lực lượng cách mạng lúc bấy giờ còn ít và mỏng. Trên thực tế, đến cuối năm 1962, quân số Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã tăng lên khoảng 11.300 người, gồm 13 đại đội trực thăng, 5 đại đội máy bay do thám, trinh sát, tình báo và 4 phi đội máy bay chiến đấu. đã chiến đấu với 257 máy bay các loại, 8 đại đội công binh, thông tin và 1 đơn vị đặc công, chủ yếu là quân Mỹ tác chiến với nhiều xe bọc thép. Số xuồng, xuồng chiến đấu của Mỹ-Pugs trong các cuộc hành quân này gồm 331 chiếc. Để chống lại quân ngụy, Mỹ đã tăng viện trợ quân sự đáng kể, khoảng 321,7 triệu USD (trong đó có 80 triệu USD vũ khí) trong tài khóa 1961-1962, đến năm tài khóa 1962-1963. 675 triệu đô la (với 100 triệu đô la vũ khí). Quân ngụy tăng nhanh, từ 160.000 quân chủ lực năm 1960 lên 200.000 năm 1961 và 36,2 vạn cuối năm 1962. Quân số tự vệ từ 70.000 năm 1960 lên 174.500 năm 1962. Lực lượng an ninh gồm 128 đại đội và hơn Các tiểu đội 1.000, trung đội 2.000 trở thành lực lượng kiểm soát, khống chế nhân dân ở các thôn, bản.

Thứ hai: Giữ yên đô thị, xây dựng bộ máy lãnh đạo bù nhìn đủ lớn để ngăn cản ý chí nổi dậy của nhân dân, đàn áp và kích động mọi phong trào cách mạng ở nông thôn, giải phóng đồng bằng, lập ấp chiến lược. . Năm 1961, khi thực hiện chính sách lập ấp chiến lược ở miền Nam, Mỹ-Gã đã mở 1.253 cuộc hành quân quy mô lớn cấp đại đội trở lên, gấp gần 4 lần so với năm 1960. Năm 1962, chúng đã tổ chức 2.577 cuộc hành quân, trong đó có hơn 200 cuộc hành quân sử dụng “trực thăng”. Đầu tháng 1 năm 1962, đế quốc Mỹ mở chiến dịch lớn ném chất độc da cam vào các căn cứ quân sự. Với mọi thủ đoạn trên, địch đã đạt được một số thành tích, nhất là trên mặt trận “bình định”, dồn dân, lập ấp chiến lược, gây cho cách mạng miền Nam nhiều tổn thất, thiệt hại.

Xem thêm bài viết hay:  Hãy đặt 3 câu kể theo kiểu câu ai là gì, ai làm gì và ai thế nào?

Thứ ba: Ra sức phong tỏa đường bộ, kiểm soát bờ biển, cắt đứt nguồn tiếp tế từ miền Bắc nhằm cô lập cách mạng miền Nam. Thực hiện âm mưu trên, đế quốc Mỹ muốn chuyển sang thế tấn công để giành thế thượng phong nhằm “bình định” hoàn toàn miền Nam trong vòng 18 tháng. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, toàn bộ lực lượng vũ trang cách mạng được thống nhất với tên gọi Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến cuối năm 1961, quân và dân miền Nam đã phá vòng vây ở 8.118 làng, giải phóng hoàn toàn 3.610 làng với 6,5 triệu/14 triệu dân.

4. Chiến lược chống chiến tranh đặc biệt của Việt Nam:

Hoàn thành đại lý này

– Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

– Tháng 1/1961, thành lập Trung ương Cục miền Nam

– Ngày 2-2-1961, các lực lượng vũ trang hợp nhất thành Giải phóng quân miền Nam.

– Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam do Đảng thành lập, nhân dân kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, tổ chức đánh địch trên ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị). thị trường), bằng ba mũi tên giáp chính trị, quân sự và quân sự)

Chiến thắng kế hoạch Xta-lin-Tay-lô (1961-1963): Bình định miền Nam trong 18 tháng.

* Cuối 1961 – 1962: Quân giải phóng đẩy lùi các cuộc tấn công của địch.

* Diễn biến đấu tranh phá “Ấp chiến lược”: nổ ra cuộc giằng co quyết liệt giữa ta và địch. Ta diệt địch kết hợp với lập làng kháng chiến. Đến cuối năm 1962, ta đã kiểm soát được hơn một nửa tổng số xã có 70% là nông dân ở Nam Bộ.

* Trên mặt trận quân sự, ngày 2-1-1963, quân và dân Việt Nam đã đánh thắng lớn trong trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), đập tan cuộc hành quân càn quét I của 2.000 quân Sài Gòn do cố vấn Mỹ chỉ huy, với phương tiện chiến tranh mới.

=> Mở đầu phong trào: “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.

Đấu tranh chính trị:

– Diễn ra ở khắp các thành phố của Việt Nam, điển hình là hoạt động của “đội quân tóc dài”, của những “tín đồ” Phật giáo. Góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Xem thêm bài viết hay:  Đảng viên có được sinh thêm con thứ ba sau tái hôn không?

– Ngày 1-11-1963, Mỹ giật dây Dương Văn Minh lật đổ Ngô Đình Diệm. Chính quyền Sài Gòn rối loạn. c) Thất bại của kế hoạch Jonson – Mannamara (Johnson – Mcnamara) 1964 – 1965:

– Tăng cường hỗ trợ quân sự và củng cố chính quyền Sài Gòn. Nghèo đói Bình Định ở miền Nam có một tiêu điểm trong hai năm (1964-1965).

* Tập kích trọng điểm: đánh phá lớn “ấp chiến lược Mỹ phá làm sụp đổ căn bản” xương sống của chiến tranh đặc biệt. Vùng tự do được mở rộng, thành lập chính quyền cách mạng nhiều tầng nấc, thu hồi ruộng đất chia cho dân giàu.

* Quân sự – Đông Xuân 1964 – 1965, ta đã thắng lớn trận Bình Giã (02-12-1964), loại khỏi vòng chiến đấu 1.700 tên địch, đập tan kế hoạch “trực thăng vận”, “xe tăng”.

– Sau đó ta tiếp tục giành thắng lợi ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài. .

==> Làm sụp đổ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

5. Ý nghĩa thắng lợi của Mỹ chống chiến tranh đặc biệt:

– Cách mạng miền Nam tiếp tục trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

– Mỹ đã thất bại trong việc sử dụng miền Nam Việt Nam để thử nghiệm một loại chiến tranh nhằm đàn áp phong trào cách mạng trên toàn cầu.

– Mỹ buộc phải chuyển sang chiến thuật “Chiến tranh cục bộ” (tức là thừa nhận thất bại của “Chiến tranh đặc biệt”). Điều đó chứng tỏ đường lối chính trị của Đảng là sáng suốt trước sự lớn mạnh của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Tóm lại, người lính là người cầu nguyện cho hòa bình hơn ai hết, bởi chính người lính mới là người chịu đựng và mang những vết thương, vết sẹo chiến tranh nặng nề nhất. —Douglas MacArthur. Đúng vậy, dù là cuộc chiến tranh nào thì nó cũng luôn mang lại những thiệt hại nặng nề không chỉ về kinh tế, tài chính mà còn cả tính mạng con người. Cuộc chiến tranh đặc biệt do Mỹ gây ra cho Việt Nam, chúng tập trung nhiều lực lượng cũng như vũ khí tối tân nhằm chia cắt hai miền Nam – Bắc. Sau đây là phần tóm tắt chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở Việt Nam. Nam giới.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tóm tắt chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ tại Việt Nam của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận