Tội phạm là gì? Tội phạm được phân thành mấy loại?

tội phạm là gì? Khái niệm tội phạm? Phân loại tội phạm theo quy định của BLHS? Nêu các cách phân loại tội phạm theo luật hình sự Việt Nam mới nhất?

tội phạm là gì? Những gì được coi là một tội phạm? Mức độ tội phạm được phân loại như thế nào? Đối với một người phạm tội thì tội đó được coi là nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng và căn cứ vào đâu để xác định vấn đề đó. Pháp luật hình sự Việt Nam ngay từ BLHS 1999 đã có quy định phân loại tội phạm theo các mức độ căn cứ vào khung hình phạt. Việc phân loại tội phạm sẽ ảnh hưởng đến vấn đề có được hưởng án treo hay không? Thời gian xóa án tích…

Tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Tội phạm là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 8 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì khái niệm tội phạm được hiểu như sau:

Tội phạm phải là hành vi nguy hiểmHở?m cho xã hội và phải được cụ thể hóa trong BLHS, do người có năng lực hình sự hoặc pháp nhân.điều dưỡng hoạt động thương mại xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm các lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Như vậy, chỉ có pháp luật hình sự mới có quy định về Tội phạm, tội phạm phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội, dù cố ý hay vô ý xâm phạm các quan hệ được pháp luật hình sự bảo vệ. Như quan hệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, quan hệ an ninh – quốc phòng,… Chủ thể của tội phạm có thể là người có năng lực hành vi dân sự, pháp nhân thương mại. . Tuỳ theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội, tội phạm được chia thành 4 loại.

2. Tội phạm được phân thành mấy loại?

Tội phạm được phân thành bốn loại. (Căn cứ Điều 9 BLHS 2015 sửa đổi 2017).

Xem thêm bài viết hay:  Drupal là gì? Tìm hiểu mã nguồn mở CMS PHP Drupal?

Một là, Tội phạm ít nghiêm trọnglà loại tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn nhưng mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội phạm đó là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù. đến 03 năm;

Hai là, Tội ác nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

Ba là, Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểmHở?Tôi cống hiến rất nhiều cho xã hộiHở?n nơi mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định đối với tội này là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

Bốn là, Tội phạm cực kỳ nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn thì mức cao nhất của hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, hoặc tù chung thân. hoặc tử hình.

xem thêm: Phân tích các dấu hiệu của tội phạm và cấu thành tội phạm

Như vậy, theo quy định của BLHS 2015, tội phạm được phân thành 4 loại. Căn cứ để phân loại tội phạm là dựa vào tính chất nguy hiểm, mức độ nguy hiểm cho xã hội và đặc biệt hơn người ta căn cứ vào khung hình phạt của tội phạm đó để xem tội phạm đó thuộc loại gì.

3. Các yếu tố cấu thành tội phạm:

Dù là loại tội phạm nào thì cũng đều cấu thành từ 4 yếu tố gồm: Chủ thể, khách thể, mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm.

  • Chủ thể của tội phạm:

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã có sự thay đổi vượt bậc so với “Bộ luật Hình sự 2015” khi đưa pháp nhân thương mại trở thành chủ thể của tội phạm.

Khi các mối quan hệ xã hội dần trở nên phức tạp thì theo đó, chủ thể của các quan hệ pháp luật cũng phải thay đổi theo. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại chủ thể của tội phạm bao gồm 2 chủ thể: Cá nhân và pháp nhân thương mại.

Xem thêm bài viết hay:  Tử hình là gì? Hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam?

Đối với chủ thể là cá nhân phải là cá nhân có năng lực hình sự. Hiện nay pháp luật chưa có khái niệm chỉ năng lực trách nhiệm hình sự của cá nhân nhưng chúng ta có thể định nghĩa như sau: Năng lực trách nhiệm hình sự của cá nhân là nhận thức của người đó về sự nguy hiểm. nguy hiểm cho xã hội vì hành động của mình.

Theo quy định tại Điều 5 BLHS 2015, tình trạng mất năng lực trách nhiệm hình sự là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất ý thức hoặc khả năng. khả năng điều khiển hành vi của mình thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, năng lực trách nhiệm hình sự của cá nhân còn thể hiện ở độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 12 BLHS 2015.

Đối với chủ thể là pháp nhân thương mại, Pháp nhân thương mại được quy định cụ thể tại Điều 74, 75 BLDS 2015 Pháp nhân thương mại phải đảm bảo các điều kiện của pháp nhân là được thành lập hợp pháp; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác, tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, phải nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật và phải đáp ứng điều kiện là phải hoạt động có mục đích sinh lợi.

xem thêm: Cấu thành tội phạm là gì? Các yếu tố cấu thành, ý nghĩa của cấu thành tội phạm?

  • đối tượng phạm tội

Như đã phân tích ở trên, tội phạm phải xâm phạm đến những quan hệ được luật hình sự bảo vệ, mà theo khoản 1 Điều 8 BLHS thì những quan hệ đó là độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, và xâm phạm các lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm bài viết hay:  Cách tính chu vi hình thang? Công thức tính diện tích hình thang?

Đó cũng chính là đối tượng của Tội phạm.

  • Mặt khách quan của Tội phạm:

Mặt khách quan của tội phạm là những yếu tố phải được thể hiện bên ngoài tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm bao gồm: hành vi nguy hiểm cho xã hội, thời gian, địa điểm, phương thức phạm tội, phương tiện, công cụ thực hiện tội phạm, hậu quả do hành vi đó gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Có thể nói, mặt khách quan của tội phạm là những yếu tố mà chúng ta thấy được từ hành vi vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội của người phạm tội.

  • Mặt chủ quan của tội phạm:

Mặt chủ quan của tội phạm là những yếu tố không thể giải thích được của hành vi phạm tội. Là những yếu tố xuất hiện bên trong hành vi phạm tội như: tâm lý thái độ, động cơ, mục đích của người phạm tội.

Ví dụ:

Anh A (35 tuổi) trong cơn ghen đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết dù biết vợ đang mang thai.

Trong tình huống trên, các yếu tố cấu thành tội phạm là:

Về chủ thể: Anh A là chủ thể (cá nhân) thực hiện tội phạm

xem thêm: Đối tượng là gì? Phân tích khách thể của tội phạm và cho ví dụ?

Về khách thể: Tính mạng con người, quyền sống cụ thể là vợ anh A.

Mặt khách quan của tội phạm bao gồm: Anh A đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết; Anh A biết vợ có thai nhưng vẫn xâm phạm đến tính mạng của vợ.

Về mặt chủ quan của tội phạm:

Thái độ tâm lý: Trong khi gây ra hành vi này, anh A ở trạng thái tinh thần bị kích động cao.

Động cơ: Ghen tuông (được coi là động cơ đê hèn)

Mục đích: Cố tình, muốn vợ chết. Mục đích của anh A là mặc dù biết vợ đang mang thai nhưng vẫn cố ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của vợ, mặc dù thời gian từ khi anh A bắt đầu thực hiện hành vi đến khi vợ anh A chết, Phải mất một thời gian dài. thời gian xác định. Nhưng anh A vẫn cố ý và muốn hậu quả xảy ra.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tội phạm là gì? Tội phạm được phân thành mấy loại? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận