Tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Tội phạm nghiêm trọng là gì?

Quy định về phân loại tội phạm trong BLHS? Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội như thế nào? tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Thế nào là tội trọng?

Xã hội càng phát triển thì tội phạm càng xuất hiện nhiều. Pháp luật cũng đã ban hành các quy định cụ thể về tội phạm. Tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội, tội phạm cũng được phân thành nhiều loại khác nhau. Tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng là hai trong bốn loại tội phạm được luật hình sự quy định. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về hai loại tội phạm này. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là tội phạm ít nghiêm trọng? Thế nào là tội trọng?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

Cơ sở pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

1. Quy định về phân loại tội phạm trong BLHS:

Ở giai đoạn trước, BLHS 1999 đã đưa việc phân loại tội phạm vào quy định cụ thể tại Điều 8 phần khái niệm tội phạm. Tuy nhiên, quy định về phân loại các tội phạm này của Bộ luật Hình sự năm 1999 đã gây ra sự nhầm lẫn về thuộc tính của tội phạm. Cho đến khi Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 mới quy định cụ thể về việc phân loại tội phạm, tức là việc phân loại tội phạm đã được quy định tại Điều 9 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan có thẩm quyền phân loại tội phạm sẽ xem xét, thực hiện cụ thể căn cứ vào yếu tố tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm mà chủ thể thực hiện. . Theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy theo mức độ nguy hiểm cho xã hội mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng sẽ áp dụng các hình phạt tương ứng. tính răn đe cũng như năng lực giáo dục.

Các quy định về phân loại tội phạm này có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng. Trách nhiệm hình sự của các chủ thể thực hiện hành vi vi phạm sẽ được xác định ngay từ giai đoạn đầu, từ đó giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền định hướng các biện pháp xử phạt phù hợp.

Việc phân loại tội phạm trong giai đoạn hiện nay và theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ được thực hiện theo mức độ nguy hiểm tăng dần của hành vi và tương ứng với loại hình phạt cũng như mức độ xử phạt. khung hình phạt cũng sẽ tăng dần. Nếu như theo quy định trước đây việc phân loại hình phạt và khung hình phạt áp dụng đối với từng loại tội phạm được áp dụng theo phương thức áp dụng mức tối đa thì trong giai đoạn hiện nay việc phân loại hình phạt và khung hình phạt áp dụng đối với từng loại tội phạm. của tội phạm đã được liệt kê chi tiết và rõ ràng.

Xem thêm bài viết hay:  Viết một bài văn thuyết minh kể lại hội chợ xuân hay chọn lọc

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, việc thực hiện phân loại tội phạm sẽ được xem xét dựa trên các yếu tố về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà pháp luật quy định. phân thành bốn loại tội phạm cụ thể như sau:

Thứ nhất là tội phạm ít nghiêm trọng.

Thứ hai là tội nặng.

Thứ ba là tội rất nặng.

Thứ tư là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Chúng tôi thấy rằng, trong giai đoạn hiện nay, việc các chủ thể là nhà làm luật đưa ra các quy định nhằm mục đích xác định được một tội phạm là tội phạm ít nghiêm trọng (có mức cao nhất của khung). thì hình phạt của tội ấy đến ba năm tù); tội phạm nghiêm trọng (có mức hình phạt cao nhất đến bảy năm tù); tội phạm rất nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười năm tù) hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù). , tù chung thân hoặc tử hình) là đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

2. Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:

Chúng tôi nhận thấy, căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội là căn cứ quan trọng để các chủ thể thực hiện việc phân chia tội phạm thành tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm ít nghiêm trọng. tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi của các đối tượng tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể nên thực chất sẽ không phải là tội phạm và sẽ được xử lý bằng hình thức khác.

Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm cũng là một trong những căn cứ để quy định loại hình phạt và định khung hình phạt của tội phạm.

Ngoài ra, cũng cần xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm để đảm bảo phân loại tội phạm chính xác và đưa ra khung hình phạt cụ thể. Việc xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm thường được thể hiện như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Xyanua là gì? Có được mua Xyanua? Xyanua độc như thế nào?

– Tiến hành rà soát, xem xét lỗi, mục đích, động cơ của các đối tượng là người phạm tội; phát hiện, rà soát phương tiện phạm tội; thủ đoạn phạm tội; thời gian và địa điểm phạm tội; mục tiêu xâm lấn và nhiều yếu tố khác.

– Tiến hành xem xét cụ thể, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, bao gồm hậu quả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và hậu quả phi vật chất (gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; ảnh hưởng xấu đến xã hội). an ninh, trật tự, an toàn).

– Nếu tội phạm có đồng phạm thì cần xem xét tính chất chủ thể là đồng phạm có ít hay nhiều người tham gia; xem xét, cân nhắc vị trí, vai trò của từng đồng phạm để cá thể hóa trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.

– Nếu phạm tội có tổ chức thì cần xem xét tính chất tổ chức có ít người tham gia hay nhiều người tham gia; mức độ thông đồng chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện hành vi phạm tội; Cần xem xét, xem xét vị trí, vai trò của từng người khi phạm tội để có thể cá thể hóa trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.

3. Thế nào là tội phạm ít nghiêm trọng?

Ta hiểu tội phạm ít nghiêm trọng như sau:

Tội phạm ít nghiêm trọng về cơ bản được hiểu là tội phạm có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn nhưng mức cao nhất của khung hình phạt sẽ được BLHS 2015 quy định đối với tội phạm ít nghiêm trọng. là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm.

Như vậy, tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm là ít nghiêm trọng. Đây là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp.

Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội phạm ít nghiêm trọng: Phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

Chúng tôi thấy rằng, đối với tội phạm ít nghiêm trọng, mặc dù trong BLHS cũng có một số điều luật quy định mức án cao nhất của khung hình phạt đối với tội phạm ít nghiêm trọng nhưng trên thực tế. thì họ sẽ không bị đến 03 năm tù và đối với các tội phạm đó thì các em đều thống nhất hiểu là tội phạm ít nghiêm trọng vì chúng tôi nhận thấy đây là tội phạm nhẹ nhất trong 04 loại tội phạm mà pháp luật quy định. Tội phạm ở Việt Nam (hay được hiểu là tội phạm có mức án cao nhất dưới 03 năm tù không thể xếp vào tội phạm khác).

Xem thêm bài viết hay:  Ngạch chuyên viên chính là gì? Bậc lương chuyên viên chính?

Ví dụ về tội phạm ít nghiêm trọng bao gồm: Điều 124 BLHS 2015 quy định về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ và khoản 1 Điều 126 BLHS 2015 quy định về tội giết người do vượt quá giới hạn giới tính. Giới hạn phòng vệ chính đáng hay vượt mức cần thiết khi truy bắt người phạm tội, Điều 140 BLHS 2017 quy định về tội hành hạ người khác và nhiều tội danh khác đều chỉ có mức án cao nhất của khung. mức hình phạt đối với tội này đến hai năm tù (theo quy định là dưới ba năm tù).

4. Thế nào là tội trọng?

Ta hiểu tội nghiêm trọng như sau:

Tội nghiêm trọng về cơ bản được hiểu là tội phạm có tính chất nguy hiểm lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS 2015 quy định đối với tội ấy là trên 03 năm đến 07 năm tù.

Như vậy, tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm nghiêm trọng: Đây là loại tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn.

Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội phạm nghiêm trọng: Phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm tù.

Chúng tôi nhận thấy khái niệm tội phạm nghiêm trọng dẫn đến cách hiểu cụ thể như sau:

Một tội phạm được coi là tội phạm nghiêm trọng khi tội phạm đó có mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt đối với tội phạm đó từ trên ba năm tù theo quy định của luật hình sự (từ ba năm tù trở xuống không phải là tội phạm ít nghiêm trọng). đến bảy năm tù. Điều này có nghĩa là tất cả các tội phạm mà mức hình phạt cao nhất cho tội ấy là từ bảy năm tù đến trên ba năm tù thực chất đều là tội phạm nghiêm trọng.

Một số ví dụ cụ thể về tội nghiêm trọng như sau: Điều 133 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội đe dọa giết người, tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 133 BLHS. 134 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017, Điều 173 BLHS 2015 quy định về tội trộm cắp tài sản và nhiều tội phạm khác. Ta thấy rằng, các tội đều có khung hình phạt từ hai năm đến cao nhất là bảy năm tù nên các tội này được xếp vào loại tội phạm nghiêm trọng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Tội phạm nghiêm trọng là gì? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận