Tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam là tổ chức?

Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

1. Quân đội nhân dân Việt Nam:

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chủ lực của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Theo Chính phủ Việt Nam, nhiệm vụ của quân đội là “vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Quân kỳ của Quân đội nhân dân Việt Nam là Quốc kỳ Việt Nam, ở góc trên bên trái có dòng chữ màu vàng “quyết chiến quyết thắng”. Mười lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam nói lên nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam là không ngừng tu dưỡng chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là sĩ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực quân sự. Sĩ quan là lực lượng chủ yếu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

2. Tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam:

Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Từ khi thành lập đến nay, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân luôn lớn mạnh và trưởng thành. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 được lấy làm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của tổ chức quân sự mới của nước ta. Quân đội “của dân, do dân, vì dân”; luôn gắn bó với con người máu thịt, luôn được mọi người yêu quý, kính trọng. Năm 1989, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22 tháng 12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Mọi người.

Từ đó, hàng năm, cả dân tộc Việt Nam đều tổ chức các hoạt động quốc phòng, quân sự vào ngày này để truyền bá truyền thống đánh giặc giữ nước và phẩm chất hào hiệp của dân tộc. Bộ đội Cụ Hồ vun đắp lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, động viên mọi công dân chăm lo bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm bài viết hay:  Lời chúc 19/11 – Chúc mừng ngày Quốc tế Nam giới hay nhất

3. Quá trình thành lập:

Giữa năm 1944, chính quyền mặt trận Việt Minh phát triển mạnh ở Cao Bắc Lạng, lợi dụng sự chú ý của Pháp và Nhật ở Đông Dương, chủ yếu ở các đô thị quan trọng nên không gây áp lực được với thành phố. đến vùng núi biên giới. Tuy đã có các đội du kích vũ trang nhưng hoạt động tuyên truyền chính trị của cán bộ Việt Minh vẫn chưa hoàn toàn gắn với hoạt động vũ trang vì lúc đó còn phiến diện, thiếu đồng bộ. Việc xây dựng các căn cứ lớn không hiệu quả, đặc biệt là ở những khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Pháp, mặc dù là lỏng lẻo.

Trong bối cảnh đó, lãnh tụ Việt Minh Hồ Chí Minh cho rằng chỉ tuyên truyền chính trị thì khó thành công nên đã ra lệnh thành lập lực lượng vũ trang nòng cốt gồm cán bộ chính trị và du kích. Ông chỉ định Võ Nguyên Giáp thực hiện việc thành lập lực lượng quân sự tập trung. Khi Võ Nguyên Giáp và Lê Quảng Ba báo cho ông biết kế hoạch thành lập một tổ chức vũ trang lấy tên là “Việt Nam Giải phóng quân Đội”, ông thêm hai chữ “Tuyên truyền” để thành tên hoàn chỉnh “Đội Việt Nam”. Miền Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Trên cơ sở đó, tháng 9-1944, một số cán bộ chính trị cùng du kích Việt Minh tập hợp thành 3 đội vũ trang tập trung Tam Kim, Hoa Thám, Chí Kiên được triệu tập. tham gia lớp huấn luyện 20 ngày tại rừng Khuổi Cọ (cách đèo Cao Bắc khoảng 6 km) do đồng chí Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sâm làm hướng dẫn viên. Giữa tháng 12/1944, một chỉ thị viết tay của lãnh tụ Hồ Chí Minh đựng trong bao thuốc lá đã được gửi cho đồng chí Võ Nguyên Giáp.

3.1. Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

1. Tên gọi: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân đội. Đây là một nhóm tuyên truyền. Vì nguyên tắc chính để đạt được kết quả quân sự là củng cố lực lượng, nên theo chỉ thị mới của tổ chức, số sĩ quan và đội viên được tuyển chọn từ hàng ngũ Cao – Bắc – Lạng. du kích là những người kiên quyết nhất, hăng hái nhất và tập hợp được một số lượng lớn vũ khí để thành lập đội nòng cốt.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích nhân vật Huấn Cao trong cảnh cho chữ hay chọn lọc

Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân tộc, phải động viên toàn dân tộc, vũ trang cho toàn dân tộc, cho nên tập hợp lực lượng để thành lập đội quân thứ nhất thì phải bảo toàn lực lượng. vũ trang, hợp tác tác chiến và giúp đỡ mọi việc. Tuy nhiên, bộ đội chủ lực có nhiệm vụ chỉ đạo các nhóm vũ trang địa phương, giúp huấn luyện, giúp vũ khí nếu có thể để các nhóm này trưởng thành.

2. Đối với các đội vũ trang địa phương: Cử cán bộ địa phương đi huấn luyện, cử các bộ đã được huấn luyện đi các nơi, trao đổi kinh nghiệm, thông tin liên lạc thông suốt, hiệp đồng tác chiến.

3. Chiến thuật: Dùng lối đánh du kích, bí mật, nhanh, chủ động, nay hướng Đông, mai hướng Tây, tàng hình v.v. đội cấp. Mặc dù ban đầu quy mô của nó còn nhỏ nhưng tương lai của nó rất tươi sáng. Đây là nơi xuất phát của quân giải phóng, có thể trải dài từ Bắc chí Nam, trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đoàn được thành lập ngày 22/12/19 tại khu rừng giữa Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám (nay thuộc tỉnh Cao Bằng). Ban đầu cánh quân được chia thành 3 phân đội do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy; Hoàng Sâm được bầu làm đội trưởng; Xích Thắng hay Dương Mạc Thạch làm chính trị, Hoàng Văn Thái phụ trách tình báo, bày mưu tác chiến; Lâm Cẩm Như hoặc Lâm Kính phụ trách công tác chính trị; Lộc Văn Lung, tức quản lý Vạn Tiệp. Vũ khí ban đầu bao gồm 2 nỏ (súng lục 10 viên), 17 súng trường và 14 mã tấu.

3.2. Quá trình hoạt động:

Sau khi lập đội hình, Trang thắng 2 trận đầu ở Phai Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng). Sau hai trận đánh này, nghĩa quân phát triển thành đại đội do Hoàng Sâm làm đại đội trưởng, Xích Thắng làm chính trị viên.

Đoàn đã lập các cơ sở cách mạng lớn ở Hòa An, Nguyên Bình (Cao Bằng), Ngân Sơn, Chợ Rã (Bắc Kạn)…

Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chia thành nhiều mũi, một mũi tiến xuống phía Nam đánh chiếm Ngân Sơn, Chợ Rã, Phủ Thông, Chợ Đồn, Na Rì. Bắc Kạn), Chiêm Hóa (Tuyên Quang) làm tâm điểm tấn công. Thất Khê, Bình Gia (Lạng Sơn), kéo dài đến biên giới Việt Trung, hạ hàng loạt doanh trại từ Trùng Khánh đến Bảo Lạc, rồi phát triển lên Hà Giang. Cuối tháng 3, một đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân hội quân với Cứu quốc quân tại Chợ Chu (Thái Nguyên).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu nghị luận về vấn đề bạo lực học đường chọn lọc hay nhất

Ngày 15-5-1945, tại Chợ Chu, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân kết hợp với Cứu quốc quân và một số đội du kích thành một lực lượng duy nhất gọi là Việt Nam Giải phóng quân. Đó là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

5. Nhiệm vụ cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam:

– Toàn quân phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt và vận dụng đầy đủ các nội dung, nguyên tắc, giải pháp của chiến lược, bám sát tình hình thực tế, tham mưu đúng đường lối, chiến lược của Đảng và Nhà nước, bảo đảm xử lý kịp thời, thắng lợi mọi vấn đề. tình hình quân sự, quốc phòng.

Các cơ quan cấp chiến lược của BQP luôn có cơ cấu, tổ chức hợp lý; xây dựng và đào tạo đội ngũ cố vấn chiến lược có kiến ​​thức lý luận và thực tiễn sâu rộng.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chiến đấu trong toàn quân. Tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm đánh thắng ngày đầu, trận đầu.

Tiếp tục xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Không ngừng phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

– Làm tốt công tác vận động quần chúng trong toàn quân sẽ huy động được quần chúng, tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng dân, giữ được mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

– Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng ở cả cấp độ đa phương và song phương.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam là tổ chức? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận