Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917

Chủ nghĩa xã hội đầu tiên ra đời ngay sau khi cách mạng tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi. Trong thời điểm khó khăn, được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân thế giới, nông dân Liên Xô đã đấu tranh để thoát khỏi giai cấp cũ và đấu tranh cho một giai cấp mới. Là dấu mốc thay đổi chế độ, nông dân đã kiên cường xây dựng và bảo vệ thành công thành quả của cách mạng Tháng Mười.

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

Sau Cách mạng 1905 – 1907, nước Nga vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Sa hoàng Nicholas II. Chế độ quân chủ và tàn dư phong kiến ​​luôn tồn tại đã làm cho cuộc sống của người dân Nga ngày càng khó khăn và hơn hết là kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở nước này.

Năm 1914, Sa hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, dẫn đến những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng cho đất nước như suy sụp kinh tế, nạn đói ở nhiều nơi… Quân đội liên tục bị đánh bại. Mọi đau thương đều đè nặng lên mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân Nga, công nhân và hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga.

Vào thời điểm đó, phong trào phản đối chiến tranh, muốn lật đổ chế độ Nga Xô đã lan rộng khắp cả nước. Chính quyền Nga hoàng ngày càng bất lực, không thể tiếp tục thống trị đất nước như trước; Vì vậy, nước Nga đã tiến gần đến một cuộc cách mạng nhằm chấm dứt chế độ phản chủ cũ và xây dựng một nước Nga với diện mạo hoàn toàn mới.

2. Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 1917:

Sự phát triển:

Ngày 23-2-1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản nổ ra ở Nga với cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

Tổng đình công ở Petrograd, tháng 2 năm 1917

Phong trào nhanh chóng lan rộng khắp thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. Quân nổi dậy chiếm giữ các công sở, bỏ tù các bộ trưởng và tướng lĩnh của sa hoàng, đồng thời lãnh đạo phong trào, Đảng Bolshevik.

Về lực lượng tham gia gồm công nhân, binh lính, nông dân. Với sức mạnh đại đoàn kết, một lòng thay đổi đất nước, quần chúng nhân dân đã lật đổ chế độ cũ, bầu ra Xô viết mới, giai cấp tư sản thành lập chính quyền tay sai.

Tin khởi nghĩa thắng lợi ở kinh đô lan nhanh khắp cả nước. Trong vòng 8 ngày, quần chúng nhân dân cả nước đã vùng dậy lật đổ chế độ cũ, bầu ra các Xô viết đại biểu công nông binh.

Xem thêm bài viết hay:  Các bước và cách làm văn nghị luận xã hội, văn học điểm cao

Tháng 4 năm 1917, Lênin gửi báo cáo quan trọng trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bonsevich, chỉ rõ mục tiêu và con đường chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Kết quả:

– Chế độ quân chủ Nga hoàng bị lật đổ.

– Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (3/1917, toàn nước Nga có 555 Xô viết)

Đồng thời, giai cấp tư sản cũng thành lập chính phủ lâm thời.

– Nước Nga trở thành nước Cộng hòa.

Thiên nhiên: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917:

Bối cảnh lịch sử:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 thành Xô viết của công nông binh.

Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lại chuẩn bị kế hoạch tiếp tục cách mạng, bạo động lật đổ Chính phủ lâm thời để chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song.

Lúc này, chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân.

Sự phát triển:

Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm nước Nga. Với khát vọng lớn lao thay đổi đất nước và cải thiện cuộc sống của người dân.

Ngày 7 tháng 10, Lênin bí mật rời Phần Lan trở về Petrograd, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền dưới sự chỉ huy trực tiếp của Người. Hồng vệ binh được thành lập, kế hoạch khởi nghĩa được vạch ra chi tiết, chu đáo và quyết định rất nhanh chóng.

Đêm 24 tháng 10, Lênin đến điện Smoni trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Ngay đêm hôm đó, quân nổi dậy đã chiếm được toàn bộ Petrograd và bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sản.

Đêm 25-10, Cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của chính phủ bị bắt, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn.

Tấn công Cung điện Mùa Đông: Tiếp theo, cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va và đến đầu năm 1918, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

Kết quả:

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga đã đạt được ước nguyện mà mục tiêu quan trọng là lật đổ chính phủ tư sản lâm thời để xây dựng chế độ mới.

Chính quyền thuộc về tay giai cấp vô sản -> Nước Nga Xô Viết.

Xem thêm bài viết hay:  Đảng viên có được sinh thêm con thứ ba sau tái hôn không?

Thiên nhiên: Cách mạng vô sản – Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

4. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917:

4.1. Xây dựng chính quyền Xô Viết:

Ngay trong đêm 25-10, Chính phủ Xô viết do Lê-nin đứng đầu được thành lập. Các sắc lệnh được thông qua: nghị định hòa bìnhsắc lệnh đất đai.

Chính quyền Xô viết đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp xóa bỏ tàn tích của chế độ phong kiến, xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của Nhà thờ, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ, các dân tộc bình đẳng, bình đẳng. quyền tự trị.

Chính quyền Xôviết trung ương và địa phương được thành lập, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. Hồng quân Công nhân và Nông dân được thành lập để bảo vệ chính phủ mới…

Sắc lệnh hòa bình Chính phủ công nhân và nông dân, được thành lập bởi các cuộc cách mạng ngày 24 và 25 tháng 10, và dựa trên các Xô viết đại biểu của công nhân, binh lính và nông dân, đề xuất với nhân dân của tất cả các nước tham chiến và chính phủ của họ ngay lập tức bắt đầu đàm phán về một hiệp ước hòa bình dân chủ và công bằng…”.

Pháp lệnh đất đai:

Quyền sở hữu đất đai ngay lập tức và không bồi thường.

Điền trang của địa chủ, cũng như ruộng đất của các thôn xóm, của tu sĩ và của nhà thờ, cùng với tất cả gia súc và công cụ, đều được giao cho các ủy ban ruộng đất và các Xô-viết đại biểu nông dân của huyện. cho đến khi vấn đề được Quốc hội lập hiến giải quyết.

Pháp lệnh ruộng đất nhanh chóng được thi hành. Hơn 150 triệu ha ruộng đất của địa chủ được chia cho nông dân. Lần đầu tiên ở Nga, tất cả nông dân đều có ruộng cày.

4.2. Bảo vệ kết quả:

Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ. Trong ba năm liền (1918-1920), nhân dân Nga đã tập trung mọi tâm sức đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện hết sức khó khăn để giữ vững quê hương.

Đầu năm 1919 chính quyền Xô viết thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

Nội dung chính sách:

Nhà nước kiểm soát toàn bộ ngành công nghiệp.

– Tận thu lương thực dư thừa của nông dân.

– Thi hành chế độ cưỡng bức lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài luận thuyết phục trường đại học cấp học bổng du học

Chính sách đã phát huy tối đa nguồn nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Vừa chiến đấu vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Liên Xô đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của các thế lực phản cách mạng trong và ngoài nước. Cuối năm 1920, chiến tranh kết thúc, nhà nước Xô Viết được bảo vệ và giữ vững

5. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga:

Cho nước Nga

– Đánh đổ chế độ phong kiến ​​và giai cấp tư sản để xây dựng nhà nước kiểu mới.

– Lần đầu tiên nhân dân Nga thực sự làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

– Chính phủ: không còn người bóc lột người.

– Giải phóng các dân tộc khỏi Đế quốc Nga.

Cho thế giới

– Phá vỡ chiến tuyến của chủ nghĩa tư bản

– Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

6. Một số câu hỏi liên quan:

Câu 1: Những nét chính về tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là:

A. Tình hình chính trị – xã hội ổn định

B. Các dân tộc nước ngoài chạy đua với nhau

C. Tình trạng hai chính quyền song song

D. Nhân dân ta bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới

Câu trả lời:

Câu 2: Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có gì nổi bật?

A. Hai chính quyền song song tồn tại

B. Chính Phủ Lâm Thời Tiếp Tục Tham Chiến

C. Chính phủ Liên Xô tuyên bố Nga rút khỏi chiến tranh

D. Quần chúng phản đối mạnh mẽ chiến tranh

Trả lời: A

Câu 3: Chính phủ được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là:

A. Chuyên chính vô sản

B. Chính phủ của giai cấp tư sản

C. Chế độ quân chủ của quý tộc phong kiến

D. Chính phủ tư sản lâm thời và chính quyền Xô viết song song

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4: Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ

A. Là chế độ quân chủ chuyên chế bảo thủ về chính trị và lạc hậu về kinh tế

B. Hậu quả của chiến tranh (1914) đè nặng lên mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt.

C. Chính quyền Nga hoàng bất lực, không thể tiếp tục cai trị

D. Tất cả những điều trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận