Tìm hiểu Bản tuyên ngôn độc lập Mỹ (Hoa Kỳ) 1776? Ý nghĩa?

Sự ra đời của Tuyên ngôn độc lập 1776 của Mĩ?Nội dung chính của Tuyên ngôn độc lập 1776 của Mĩ? Nêu ý nghĩa của Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ? Những mặt tiến bộ và hạn chế của Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ năm 1776? Những điều thú vị về ngày quốc khánh Mỹ?

Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 1776 là văn kiện chuẩn mực cổ vũ tinh thần nhân loại đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ chuyên quyền, lật đổ ách thống trị thực dân, đấu tranh cho quyền con người, tự do. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ 1776.

1. Sự ra đời của Tuyên ngôn Độc lập 1776 của Mỹ:

Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ. Các tầng lớp nhân dân, tư sản, chủ đồn điền, công nhân, nô lệ đều đấu tranh chống thực dân Anh.

Vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đã được thông qua trong cuộc họp của Quốc hội Lục địa lần thứ hai tại Tòa nhà Bang Pennsylvania (nay là Hội trường Độc lập) ở Philadelphia, Pennsylvania. Tuyên bố này tuyên bố rằng Mười ba thuộc địa trong tình trạng chiến tranh với Vương quốc Anh sẽ coi mình là mười ba quốc gia độc lập có chủ quyền, không còn chịu sự cai trị của Anh và Anh. Các quốc gia mới này đã thực hiện bước đầu tiên tập thể để thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với Tuyên ngôn Độc lập này. Tuyên bố được ký bởi các đại diện từ New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina và Georgia.

Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân các nước thuộc địa vẫn phải tiếp tục. Sau nhiều cuộc chiến tranh khác nhau, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chính thức được thành lập.

2. Nội dung chính của Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ năm 1776:

Mở đầu Tuyên ngôn đã đặt ra một vấn đề có tính chất bản chất, đó là một dân tộc sẽ đứng lên đấu tranh giành độc lập về chính trị khi bị áp bức, bóc lột nặng nề. Bản tuyên ngôn nhận thấy cơ sở để giành độc lập cần phải có lý do, từ đó có thể rút ra lời giải thích: “Trong tiến trình lịch sử nhân loại, khi một dân tộc thấy cần phải rũ bỏ những ràng buộc chính trị ràng buộc mình với một dân tộc khác và cần phải đòi một vị trí riêng biệt, bình đẳng giữa các cường quốc trên trái đất này – một vị trí mà các quy luật tự nhiên và đấng thống trị vạn vật cho phép – và vì tôn trọng nghiêm túc sự phán xét của loài người, họ không thể không tuyên bố những lý do cho sự ly khai của họ.”

Tiếp theo, Tuyên ngôn khẳng định những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, đó là quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng… – tất cả những quyền thiết yếu nhất của con người: “Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng họ được tạo hóa ban cho những quyền nhất định và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. ” chứa đựng “những lời nói có sức ảnh hưởng và hệ quả nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Có thể thấy câu nói đã thể hiện một chuẩn mực đạo đức mà nước Mỹ hướng tới phấn đấu xây dựng trong tương lai.

Xem thêm bài viết hay:  Em hãy trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

Từ những khẳng định trên về quyền con người, Tuyên bố nhấn mạnh chính quyền được lập ra là vì nhân dân, và nhân dân có quyền thay đổi hoặc xóa bỏ chính phủ đó và thành lập chính phủ mới. Tuyên ngôn cũng khẳng định quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong việc lật đổ chính quyền lạm quyền, áp bức, bóc lột làm suy thoái xã hội: “Để bảo đảm các quyền đó, chính quyền đã được lập ra từ nhân dân và có được chính quyền hợp pháp. được sự đồng ý của người dân. Bất cứ khi nào một hình thức chính phủ nào đó trở nên bất lợi cho việc thực hiện những mục tiêu này, thì lẽ tự nhiên là người dân có quyền thay đổi và bãi bỏ nó, cũng như thành lập chính phủ mới, dựa trên các nguyên tắc của pháp luật. đó và sắp xếp quyền lực cho nó dưới một hình thức nào đó, sao cho có nhiều khả năng làm cho người dân được an toàn và hạnh phúc.”

Ngoài ra, bản Tuyên ngôn còn tố cáo tội ác của thực dân Anh đã gây ra bao đau thương, mất mát và hậu quả nặng nề cho nhân dân các nước thuộc địa. Có thể nói, đây là bản cáo trạng, ghi lại những đau thương, mất mát của người dân Mỹ bị chính quyền Anh cướp nước – cụ thể là: không thông qua những đạo luật tốt đẹp; không thông qua các quy định của pháp luật về cư trú; nhiều lần giải tán hạ viện; ngăn chặn sự gia tăng dân số ở các bang; ngăn cản việc đưa luật nhập quốc tịch cho người nước ngoài vào thực tiễn đời sống xã hội, không thông qua các luật khác khuyến khích nhập cư và bổ sung một số điều kiện để sở hữu đất đai; từ chối thông qua luật thành lập các cơ quan tư pháp, do đó buộc các quan tòa phải phụ thuộc vào quyết định của nhà vua. Không chỉ vậy, chính phủ Anh còn thành lập nhiều cơ quan mới và bổ sung nhiều quan lại mới để bóc lột nhân dân và cướp đoạt tài sản của họ. Hơn nữa, chính phủ Anh cũng có những tác động làm cho quân đội trở nên độc lập và vượt lên trên quyền lực dân sự; buộc nhân dân phải tuân theo pháp quyền trái với hiến pháp của họ và không được luật pháp của họ công nhận: “Cho phép những đội quân vũ trang lớn được đóng trên đất nước của chúng tôi. Thông qua các phiên tòa giả tạo, hãy bảo vệ họ khỏi bị trừng phạt sau những vụ giết người ở các bang này.”

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn 200 chữ về suy nghĩ và thái độ sống tích cực

Càng phẫn nộ hơn khi chính phủ Anh còn tiến hành cắt đứt quan hệ thương mại quốc tế của Mỹ với các nước khác; áp đặt những thứ thuế vô lý đối với người dân, đối với những tội ác không có luật pháp mà vẫn tiến hành đưa người Mỹ sang bên kia đại dương để xét xử. Ngoài ra còn một số tội ác khác mà chính quyền Anh đã gây ra cho nhân dân 13 nước thuộc địa, cụ thể: Thủ tiêu cơ quan tự do và thành lập chính quyền độc tài, tước bỏ hiến chương của nhân dân, hủy bỏ hiến pháp. bãi bỏ các đạo luật hết giá trị, đình chỉ các cơ quan lập pháp; …

Nội dung cuối cùng là đơn tố cáo, “…chúng tôi đã cảnh báo họ nhiều lần về việc cơ quan lập pháp của họ cố gắng mở rộng quyền tài phán quá mức đối với đất nước chúng tôi. Chúng tôi nhắc nhở họ về tình hình nhập cư và cư trú của chúng tôi ở đây. Chúng tôi đã kêu gọi họ hãy có tinh thần công bằng và nghĩa hiệp, chúng tôi đã yêu cầu họ vì tình máu mủ mà từ bỏ những hành vi chiếm đoạt, vì những hành vi này chắc chắn sẽ gây ra vấn đề. ngăn cản thông tin liên lạc, thư từ giữa hai bên. Họ cũng không lắng nghe tiếng nói của công lý, tiếng nói của tình máu mủ. Vì vậy, chúng ta phải chấp nhận tuyên bố cắt đứt quan hệ với họ và đối xử với họ như mọi người khác: Hòa bình là bạn, chiến tranh là thù.”

xem thêm: Nội dung, tiến bộ và hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp

Vì những tội ác ghê tởm và không thể tha thứ của Hoàng gia Anh mà bản tuyên bố nêu trên, phần này, bản Tuyên bố đã tuyên bố, khẳng định lại một lần nữa rằng “Vì vậy, thông qua Quốc hội này, chúng tôi, những người đại diện cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, là tập hợp tại đây để thỉnh cầu Thẩm phán Tối cao làm chứng cho ý định đúng đắn của chúng tôi, và thay mặt cho người dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. là các Quốc gia Tự do và Độc lập, rằng họ từ bỏ mọi sự trung thành với Vương quốc Anh, rằng các mối quan hệ chính trị của họ với Anh đã và phải bị hủy bỏ hoàn toàn, rằng với tư cách là một Quốc gia Tự do và Độc lập, họ có mọi quyền tiến hành chiến tranh, ký kết các hiệp ước hòa bình, xây dựng liên minh, thiết lập quan hệ thương mại, và thực hiện mọi công việc của các Quốc gia Độc lập. , và vinh dự thiêng liêng cùng nhau để đảm bảo tuyên bố này.” Những người ký tuyên bố này đã khẳng định và nhấn mạnh rằng các thuộc địa từ bỏ quan hệ chính trị với Vương quốc Anh và khai sinh ra các quốc gia độc lập.

3. Ý nghĩa của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776:

Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ là một văn kiện chính trị tuyên bố tách khỏi Vương quốc Anh của 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Đây cũng là văn bản mang tính quy phạm tinh thần góp phần cổ vũ, kêu gọi nhân loại đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ độc tài, lật đổ ách thống trị thực dân, đấu tranh cho tự do, nhân quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, TPHCM

Tuyên ngôn Độc lập đã khơi nguồn cho nhiều văn kiện xây dựng hiến pháp ở nhiều quốc gia trên thế giới, mà công trình đầu tiên là Tuyên ngôn Độc lập năm 1789 của nước Bỉ thống nhất được ban hành trong Cách mạng. Mạng Brabant ở Hà Lan thuộc Áo. Nó cũng là hình mẫu chính cho nhiều tuyên bố độc lập ở Châu Âu và Châu Mỹ Latinh, cũng như Châu Phi (Liberia) và Châu Đại Dương (New Zealand) trong nửa đầu thế kỷ 19.

4. Những tiến bộ và hạn chế của Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ:

4.1. Điểm tiến bộ:

Quyền con người, quyền công dân được chính thức tuyên bố trước toàn thể nhân loại.

Nguyên tắc chủ quyền nhân dân được giữ vững.

Tuy ra đời sớm, nhưng câu hói bất hủ trong bản tuyên ngôn độc lập này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, khẳng định những quyền cơ bản của loài người. Chẳng hạn, Bác Hồ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã trích dẫn câu nói: “Chúng ta khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, Tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và không thể bị xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc” – để làm nổi bật ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

4.2. Hạn chế:

Tuyên ngôn không đề cập đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ và bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Trên thực tế, nó chỉ bảo vệ lợi ích của người da trắng.

5. Những điều thú vị về ngày quốc khánh Mỹ:

Trong suốt lịch sử của mình, nước Mỹ đã ghi nhận 3 trong số 5 tổng thống đầu tiên của Mỹ qua đời vào cùng ngày Lễ Độc lập. Tổng thống thứ hai – John Adams và thứ ba – Thomas Jefferson, là đối thủ của nhau trong suốt sự nghiệp chính trị của họ nhưng đã qua đời cách nhau vài giờ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh. 5 năm sau, tổng thống thứ 5 – James Monro cũng qua đời đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Độc lập của Mỹ.

Từ năm 1777, người Mỹ bắt đầu ăn mừng độc lập. Các lễ kỷ niệm lớn đầu tiên diễn ra tại thành phố ở Philadelphia, mở đầu bằng một cuộc diễu hành, 13 màn bắn pháo hoa để ăn mừng, và một lễ hội pháo hoa. Tuy nhiên, phải đến năm 1870 (tức 93 năm sau), Quốc hội Hoa Kỳ mới chính thức công nhận ngày 4 tháng 7 là ngày quốc lễ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tìm hiểu Bản tuyên ngôn độc lập Mỹ (Hoa Kỳ) 1776? Ý nghĩa? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận