Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Cán bộ Đoàn là người được bầu, cử hoặc tự nguyện đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Các cấp bộ Đoàn bao gồm Đoàn cơ sở, Đoàn xã, Huyện đoàn, Tỉnh/Thành đoàn và Trung ương đoàn.

1. Ai là cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Cán bộ Đoàn là người được bầu, cử hoặc tự nguyện đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Các cấp bộ Đoàn bao gồm Đoàn cơ sở, Đoàn xã, Huyện đoàn, Tỉnh/Thành đoàn và Trung ương đoàn. Cán bộ Đoàn có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác tạo điều kiện để hoạt động của phong trào ngày càng phát triển, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, cán bộ Đoàn còn có nhiệm vụ đào tạo, hướng dẫn, động viên đoàn viên trẻ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, học tập để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cán bộ do Đảng Cộng sản Việt Nam cử, công nhận để quản lý và phát triển hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những viên chức này có thể bao gồm:

– Chủ tịch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: người đứng đầu Đoàn thanh niên, chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về hoạt động của Đoàn.

– Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn: thành viên quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Đoàn trên cả nước.

– Trưởng ban chuyên môn: là người chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn của Đoàn như hoạt động văn hóa, giáo dục, tuyên truyền, hoạt động tình nguyện…

– Cán bộ quản lý các cấp Đoàn: bao gồm cán bộ quản lý Đoàn trường, Đoàn xã, Huyện đoàn, Tỉnh đoàn, Trung ương đoàn,… Tùy theo cấp độ quản lý mà các cán bộ này có thể có các chức danh khác. nhau như Bí thư Đoàn, Chủ tịch Đoàn, Phó Chủ tịch Đoàn, v.v.

Lưu ý rằng danh sách này chưa đầy đủ và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và bối cảnh cụ thể.

Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-TW ngày 08/02/2010, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (viết tắt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) có những đối tượng sau được coi là cán bộ. quân đoàn:

– Người giữ chức danh bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cơ sở trở lên.

– Những người làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và trực tiếp tham gia các hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi từ cấp huyện trở lên.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích hình ảnh nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt

– Trợ lý thanh niên, cán bộ Ban Thanh niên trong Quân đội nhân dân; thành viên Ban công tác thanh niên các cấp trong Công an nhân dân.

2. Tiêu chuẩn chung của cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Theo Chương III Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-TW ngày 08/02/2010, tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được quy định như sau:

Tiêu chuẩn cán bộ đoàn được xác định cụ thể theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), gồm:

Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Chính phủ.

Có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, cần kiệm, công bằng, cần cù, không tư lợi. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có năng lực tổ chức tập hợp, gắn bó chặt chẽ và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

– Có trình độ lý luận chính trị vững vàng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu công việc được giao.

Trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh niên hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến ​​thức về công tác truyền thông.

– Có sức khỏe tốt, ngoại hình phù hợp với công việc vận tải; Độ tuổi của cán bộ đoàn được quy định theo vị trí công việc được giao và có thể điều chỉnh từ 1 đến 2 tuổi để phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể.

3. Tiêu chuẩn chức vụ cụ thể đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

3.1. Tiêu chuẩn Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn:

* Bí thư Trung ương Đoàn

Bí thư Trung ương Đoàn cần có kiến ​​thức vững vàng, có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn. Người phụ trách cần có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng đề xuất, tham gia xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đoàn.

Ngoài ra, người phụ trách cần có tư duy chiến lược về công tác đoàn và phong trào thanh niên, là cán bộ tiêu biểu trong mọi lĩnh vực công tác, có phong cách lãnh đạo và khả năng điều hành công việc tốt. Yêu cầu có trình độ đại học trở lên, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Caption, stt ngắn thả thính, đăng ảnh theo kiểu Bad Girl độc lạ

Người lần đầu giữ chức vụ không quá 40 tuổi và giữ chức vụ không quá 42 tuổi. Họ cần có kinh nghiệm thực tế làm việc ở một trong các vị trí công tác: cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; trưởng, phó các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phải là tấm gương tiêu biểu trong tổ chức Đoàn và đối với thanh niên cả nước, độ tuổi sẽ do cấp quản lý quyết định tùy theo yêu cầu công việc.

* Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

Có kiến ​​thức vững vàng và khả năng vận dụng thành công quan điểm, đường lối, chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động của Đoàn;

Có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng đề xuất và tham gia xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn thể; phong cách lãnh đạo, khả năng điều hành công việc hiệu quả.

– Tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

– Không quá 37 tuổi khi lần đầu giữ chức vụ và không quá 42 tuổi khi giữ chức vụ.

3.2. Tiêu chuẩn Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn:

* Thư ký:

Bí thư phải là người có kiến ​​thức sâu rộng, có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo hoạt động của Đoàn. Ngoài ra, họ cần có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng đề xuất, tham gia xây dựng chính sách, chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước và đoàn thể địa phương. Bí thư cần có phong cách lãnh đạo tốt, có năng lực điều hành công việc, là một trong những cán bộ tiêu biểu trong lĩnh vực công tác của địa phương, đơn vị. Họ cần có trình độ đại học trở lên và có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân. Bí thư giữ chức vụ lần đầu không quá 35 tuổi và giữ chức vụ lần đầu không quá 40 tuổi. Để được tuyển chọn, ứng viên cần có kinh nghiệm thực tế công tác ở các vị trí lãnh đạo, quản lý ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn, Trưởng, Phó các sở, ban, đơn vị trực thuộc tỉnh. hoặc Công đoàn TP.

Xem thêm bài viết hay:  Mỹ muốn thiết lập trật tự thế giới thế nào sau Chiến tranh lạnh?

* Phó thư ký:

Phó bí thư phải có kiến ​​thức vững vàng, có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đoàn. Họ cũng cần có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đoàn thể địa phương và có tác phong lãnh đạo tốt. Về yêu cầu trình độ, phó bí thư cần có trình độ đại học trở lên và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trước tiên họ phải giữ chức vụ không quá 33 tuổi và giữ chức vụ không quá 38 tuổi.

* Ủy viên Ban Thường vụ:

Ủy viên ban thường vụ cũng cần đáp ứng các yêu cầu như phó bí thư, bao gồm kiến ​​thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kinh nghiệm thực tiễn và tác phong. khả năng lãnh đạo tốt. Tuy nhiên, đối với quy định về độ tuổi ủy viên ban thường vụ cần đảm nhiệm chức vụ lần đầu không quá 32 tuổi và giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

3.3. Tiêu chuẩn cán bộ cấp huyện:

Đây là mẫu cán bộ đoàn cấp huyện chuẩn, bao gồm:

– Có trình độ đại học trở lên (nếu ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo hoặc thuộc diện chính sách thì trình độ tối thiểu là cao đẳng). Các đồng chí bí thư, phó bí thư cần có trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp trở lên.

– Tuổi tham gia Ban Chấp hành lần đầu không quá 30 tuổi, giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

– Đã từng tham gia phong trào thanh niên hoặc có kinh nghiệm làm cán bộ cấp xã, bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở.

3.4. Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cơ sở (xã, phường, thị trấn):

Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cơ sở (xã, phường, thị trấn)

– Có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và có trình độ lý luận chính trị cơ sở.

– Tuổi không quá 35 tuổi.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách, yêu cầu cán bộ phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và đã được đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. . Tuổi đảm nhiệm chức vụ không quá 37 tuổi.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận