Tiềm lực quốc phòng là gì? Xây dựng tiềm lực quốc phòng?

Tiềm năng phòng thủ là gì? Tiềm lực quốc phòng là gì? Tiềm năng phòng thủ tiếng Anh là gì? Xây dựng tiềm lực quốc phòng?

Xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh là nhiệm vụ, chiến lược hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Phòng thủ quốc gia thực chất là hoạt động tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng thủ của một quốc gia, nhằm có thể bảo vệ, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lược từ bên ngoài. Vậy, tiềm lực quốc phòng là gì? Các nguyên tắc hoạt động quốc phòng là gì? Xây dựng tiềm lực quốc phòng? Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Quốc phòng là gì? Tiềm lực quốc phòng là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018, khái niệm quốc phòng và tiềm lực quốc phòng được quy định như sau:

Quốc phòng được hiểu là bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, ​​lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Tiềm lực quốc phòng là khả năng huy động nhân lực, vật lực, tài chính, tinh thần ở trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động quốc phòng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam về mọi mặt và sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

– Củng cố, tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dânthế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân.

xem thêm: An ninh quốc gia là gì? Lực lượng quốc phòng và an ninh bao gồm những lực lượng nào?

– Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.

– Kết hợp quốc phòng với an ninh và đối ngoại.

Quốc phòng và an ninh là hai yếu tố cần được xây dựng một cách ổn định và vững chắc. Khi chúng ta kết hợp an ninh với quốc phòng là điều hiển nhiên, rất khách quan, giúp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng hoàn thiện. Tuy là hai phạm trù phát triển độc lập nhưng cùng chung mục tiêu, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, nhằm mang lại cuộc sống bình yên, thanh bình, văn minh cho nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Những bài thơ về nụ cười hay nhất

2. Tiềm năng phòng thủ tiếng Anh là gì?

Tiềm năng quốc phòng của Anh là: Tiềm năng phòng thủ.

3. Xây dựng tiềm lực quốc phòng:

Tiềm lực quốc phòng bao gồm: tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học và công nghệ, tiềm lực quân sự. Xây dựng tiềm lực quốc phòng là xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học và công nghệ, tiềm lực quân sự. Đặc biệt:

– Xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần:

Xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần được hiểu là bộ phận cơ bản của tiềm lực quốc phòng, chứa đựng trong phẩm chất con người, trong truyền thống lịch sử – văn hóa của dân tộc và trong hệ thống chính trị. Đây là khả năng chính trị, tinh thần tiềm tàng, có thể huy động để tạo nên sức mạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tiềm lực này thể hiện ở nhận thức, ý chí, niềm tin, tâm lý, tình cảm của nhân dân và lực lượng vũ trang trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

– Xây dựng tiềm lực kinh tế:

xem thêm: Quốc phòng là gì? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

Xây dựng tiềm lực kinh tế được hiểu là tiềm lực kinh tế (bao gồm cả kinh tế quân sự) có thể huy động để phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng hoặc tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. đất nước, là cơ sở vật chất của các tiềm năng khác, thể hiện ở khối lượng, năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền sản xuất xã hội, tốc độ phát triển của nền kinh tế, trữ lượng tài nguyên thiên nhiên, chất lượng, trình độ của lực lượng lao động…

Trong lĩnh vực quốc phòng, tiềm lực kinh tế được biểu hiện trên những mặt chủ yếu như sức người, vật lực, tài lực của nền kinh tế có thể tạo động lực cho việc xử lý các tình huống trong cả thời bình và thời cuộc. chiến tranh. Tiềm lực kinh tế còn thể hiện ở sức cơ động và sức sống của nền kinh tế, khả năng bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức khốc liệt của chiến tranh.

Việc xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân được thực hiện thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh (thành phố) theo quy hoạch, kế hoạch đã xác định; xây dựng các khu kinh tế – quốc phòng, khu kinh tế quốc phòng trên các hướng chiến lược trọng điểm.

Xem thêm bài viết hay:  Check-in ngay các địa điểm du lịch Đà Nẵng đẹp mê mẩn quên lối về

Xây dựng tiềm lực kinh tế phục vụ quốc phòng là đầu tư thích đáng cho công nghiệp quốc phòng. Công nghiệp quốc phòng phải thực sự là ngành công nghiệp quốc gia do Bộ Quốc phòng quản lý.

– Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ:

Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ được hiểu là tiềm lực về khoa học và công nghệ (cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ …) có thể huy động được. nhằm giải quyết các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của xã hội, xử lý các tình huống bảo vệ Tổ quốc. Tiềm lực khoa học và công nghệ là yếu tố ngày càng quan trọng trong tiềm lực quốc phòng toàn dân.

Tiềm năng đó được thể hiện ở trình độ và khả năng phát triển khoa học; số lượng và chất lượng các nhà khoa học; cơ sở nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng. Tiềm lực khoa học và công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tổ chức bộ máy lực lượng vũ trang, chỉ huy, quản lý bộ đội …

Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ của nền quốc phòng toàn dân gắn bó chặt chẽ với phát triển khoa học và công nghệ của đất nước. Nhà nước Việt Nam coi đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực để phát triển kinh tế – xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm nền tảng vững chắc cho tiềm lực khoa học và công nghệ của nền quốc phòng toàn dân.

xem thêm: Chiến tranh nhân dân là gì? Chiến tranh nhân dân?

Những năm gần đây, khoa học – công nghệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam cũng được quan tâm phát triển, tập trung nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, chiến thuật nhằm đối phó hiệu quả với chiến tranh có sử dụng vũ khí công cộng. công nghệ cao.

– Xây dựng tiềm lực quân sự:

Xây dựng tiềm lực quân sự được hiểu là những khả năng vật chất và tinh thần có thể huy động để tạo thành sức mạnh phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong cả thời bình và thời chiến. Tiềm lực quân sự còn là cốt lõi của tiềm lực quốc phòng, được xây dựng trên nền tảng tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học và công nghệ. Tiềm lực quân sự không chỉ thể hiện ở khả năng duy trì, hoàn thiện và không ngừng phát triển sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, mà còn ở khả năng dự trữ sức người, sức của cho quân đội.

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn cách săn voucher vé xem phim ưu đãi cực sốc

Nhà nước Việt Nam xây dựng tiềm lực quân sự theo phương án chiến lược thống nhất, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năng lực chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thể hiện ở tổ chức, biên chế, trang bị, phương tiện hậu cần, nghệ thuật quân sự, khoa học công nghệ thường xuyên được quan tâm. duy trì, hoàn thiện và không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Tiềm lực quân sự bao gồm cả yếu tố cơ bản là con người và vũ khí, trang bị, trong đó chúng tôi nhận thấy rằng, yếu tố con người là yếu tố quyết định. Việt Nam có tiềm lực quân sự mạnh một phần nhờ vào nguồn nhân lực trẻ dồi dào. Nhà nước Việt Nam quan tâm xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thanh niên sau khi phục vụ tại ngũ sẽ là lực lượng dự bị động viên hùng hậu, sẵn sàng huy động bổ sung cho lực lượng thường trực khi cần thiết.

Tiềm lực quân sự còn thể hiện ở khả năng huy động công nghiệp, nông nghiệp, khoa học – công nghệ, giao thông vận tải và các dịch vụ công khác đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng tiềm lực quân sự gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, tư tưởng … là cơ sở để từ đó có thể xây dựng lực lượng vũ trang, phát triển nghệ thuật quân sự, khoa học, xã hội và công nghệ. nhân văn quân sự.

Nhà nước Việt Nam chủ trương gắn xây dựng tiềm lực quân sự với xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học và công nghệ, coi đây là yêu cầu tất yếu trong xây dựng tiềm lực quân sự. lực lượng của nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm khả năng huy động để tạo thành sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhớ để nguồn: Tiềm lực quốc phòng là gì? Xây dựng tiềm lực quốc phòng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận