Thương lượng tập thể không thành là gì? Quy định về thương lượng tập thể không thành?

Thương lượng tập thể thất bại là gì? Quy định về thương lượng tập thể thất bại? Hậu quả của thương lượng tập thể không thành?

Thương lượng tập thể có vai trò hết sức quan trọng trong quan hệ lao động và quan hệ lao động khi giữa người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp còn tiềm ẩn nhiều vấn đề cần giải quyết như đời sống thực tế của nhiều người lao động còn rất khó khăn do thu nhập thấp, điều kiện ăn, ở, đi lại, giáo dục, y tế, sinh hoạt văn hóa, thể thao, đời sống tinh thần còn nghèo nàn. thỏa mãn yêu cầu. Ngoài ra, tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động còn phổ biến, trong doanh nghiệp chưa thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. … Sau đó là vấn đề cần tổ chức thương lượng tập thể. Tuy nhiên, không phải lúc nào thương lượng tập thể cũng đạt được sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, tình trạng đó là thương lượng tập thể thất bại.

1. Thương lượng tập thể không thành là gì?

Đối thoại xã hội là quá trình trao đổi thông tin rộng rãi và được áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau, và trong quan hệ lao động, đối thoại xã hội có ý nghĩa để các bên tạo dựng mối quan hệ ổn định, hài hòa giữa quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động về các vấn đề như điều kiện lao động lương thưởng… Đồng thời, đối thoại xã hội còn giúp các bên tháo gỡ vướng mắc. , sự mâu thuẫn đã và vẫn đang tồn tại. Quan hệ lao động ngày càng phong phú, đa dạng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, người lao động và người sử dụng lao động linh hoạt trong việc thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên trên cơ sở quy định của pháp luật.

Thương lượng tập thể được sử dụng hiệu quả để điều chỉnh quan hệ lao động giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động nói chung và thương lượng tập thể nói riêng. Pháp luật đã tạo hành lang pháp lý để tập thể người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận các điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên. Thỏa ước lao động tập thể là sản phẩm của thương lượng tập thể.

Xem thêm bài viết hay:  Kết bài Độc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du chọn lọc siêu hay

Thương lượng tập thể là sự thương lượng, thỏa thuận giữa một bên là tổ chức đại diện của người lao động và một bên là tổ chức đại diện của người lao động. hoặc hơn nhà tuyển dụng hoặc tổ chức đại diện nhà tuyển dụng mục đích xđiều kiện làm việc tồi tệqgiả định về mối quan hệ giữa các bên và xxây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định (Điều 65 BLLĐ 2019), Thương lượng tập thể góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững. Còn thương lượng tập thể nhằm xác lập các điều kiện lao động mới làm cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. trong quan hệ lao động, góp phần hạn chế phát sinh tranh chấp lao động.

“Thất bại” được hiểu là không đạt được mục tiêu hoặc không làm được điều gì đó.

Từ đó có thể hiểu thương lượng tập thể không thành là việc không tiến hành hoặc không đạt được mục đích của thương lượng tập thể, không thiết lập được các điều kiện lao động, việc làm cũng như không giải quyết được các vấn đề khác. liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia vào hệ thống lao động.

2. Quy định về thương lượng tập thể không thành:

Tại Khoản 1 Điều 71 Bộ luật Lao động 2019 quy định các trường hợp thương lượng tập thể không thành bao gồm:

“thứ nhất. Thương lượng tập thể không thành khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Một bên từ chối thương lượng hoặc thương lượng không thành trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luật này;

b) Hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 của Bộ luật này mà các bên không thỏa thuận được;

xem thêm: Quy trình thương lượng tập thể tại doanh nghiệp

c) Chưa hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 của Bộ luật này mà các bên cùng xác định và tuyên bố thương lượng tập thể không đạt được thỏa thuận.”

Như vậy, theo quy định trên thì có ba trường hợp được coi là thương lượng tập thể không thành. Bao gồm:

Thứ nhất, khi một bên từ chối thương lượng hoặc không thương lượng. Hiểu một cách đơn giản trong trường hợp này là khi người lao động hoặc người sử dụng lao động từ chối việc hai bên ngồi lại với nhau để thỏa thuận, thương lượng về các nội dung thương lượng tập thể. Tại điểm c khoản 1 Điều 5 BLLĐ 2019 quy định tham gia thương lượng tập thể là quyền của NLĐ. Nếu đó là quyền, người lao động có quyền lựa chọn tham gia hay không tham gia quá trình thương lượng tập thể. . Việc từ chối đàm phán này cho thấy các bên không có mong muốn đạt được một thỏa thuận chung đã được thống nhất. Hoặc thương lượng không thành là việc các bên không thể trực tiếp ngồi lại với nhau để đạt được thỏa thuận. Quá 07 ngày mà các bên không trả lời yêu cầu thương lượng tập thể hoặc hết thời hạn mà các bên không tiến hành thương lượng thì thương lượng tập thể coi như không thành.

Xem thêm bài viết hay:  Xét xử sơ thẩm là gì? Trình tự phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự?

Trường hợp thứ hai được coi là thương lượng tập thể không thành là trường hợp đã quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thương lượng tập thể mà các bên không thống nhất được với nhau về nội dung thương lượng. Trong trường hợp này, cả người lao động và người sử dụng lao động đều đồng ý tiến hành thương lượng tập thể và cũng đã tiến hành hoạt động thương lượng tập thể trên thực tế. Tuy nhiên, sự khác biệt về ý chí, sự xung đột về lợi ích giữa hai bên mà không bên nào chịu giảm bớt quyền lợi của mình đã khiến các bên không đạt được sự đồng thuận chung. Nhưng thương lượng tập thể phải đi đến đích cuối cùng là đạt được sự đồng thuận về nội dung thương lượng. Pháp luật đã quy định một khoảng thời gian cần thiết là 30 ngày để các bên có cơ hội và thời gian nghiên cứu, thảo luận để đi đến thống nhất chung. Nếu sau thời hạn này mà hai bên không thỏa thuận được thì không đạt được mục đích thương lượng tập thể. Kết quả là thương lượng tập thể không thành công.

Trường hợp thứ ba là mặc dù chưa hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thương lượng nhưng các bên nhận thấy dù ngồi lại thương lượng cũng không đạt được kết quả chung nên tiến hành thương lượng. tập thể thất bại. Có thể thấy, trong trường hợp này, xung đột lợi ích của các bên là vô cùng gay gắt mà không có cách nào để giảm bớt, xoa dịu những xung đột này. Việc tuyên bố thương lượng tập thể không thành trong trường hợp này tránh lãng phí thời gian khi xét thấy dù hết thời hạn quy định vẫn thương lượng được thì nên tuyên bố thương lượng tập thể không thành để thương lượng lại. bước tiếp theo vào thủ tục tiếp theo.

Xem thêm bài viết hay:  Đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Phân biệt đơn chất và hợp chất?

So sánh các quy định về thương lượng tập thể được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2012 không đề cập đến việc các bên thương lượng không thành. Việc thiếu các quy định như vậy đã gây khó khăn cho việc tiến hành thương lượng tập thể và không thành công trong thực tế. Để khắc phục vấn đề đó, Bộ luật Lao động 2019 đã quy định cụ thể các trường hợp thương lượng tập thể không thành.

3. Hậu quả của việc thương lượng tập thể không thành:

Tại Khoản 2 Điều 71 Bộ luật Lao động 2019 quy định hậu quả của việc thương lượng tập thể không thành như sau:

“2. Khi thương lượng không thành thì các bên thương lượng tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật này. Trong khi giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đại diện của người lao động không được tổ chức đình công.”

xem thêm: Thương lượng tập thể là gì? Đặc điểm, vai trò và quy trình thương lượng tập thể là gì?

Tương tự như quy định về trường hợp thương lượng tập thể không thành, quy định về giải quyết thương lượng tập thể không thành cũng là một điểm mới của BLLĐ 2019 so với BLLĐ 2012. .

Theo quy định trên, khi thương lượng tập thể không thành thì người lao động và người sử dụng lao động tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp lao động. Việc giải quyết tranh chấp lao động này được thực hiện theo quy định tại Chương XIV Bộ luật Lao động 2019. Trong trường hợp này, đây là tranh chấp lao động về lợi ích. Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, khi thương lượng tập thể không thành thì người lao động phải tiếp tục làm việc. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng lao động. Vì khi hình thành quan hệ lao động, người sử dụng lao động phải đảm bảo các quyền của người lao động theo quy định của pháp luật, còn người lao động phải có các nghĩa vụ theo hợp đồng lao động đã giao kết. Do đó, quá trình giải quyết tranh chấp lao động khi thương lượng tập thể không thành không ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động nên người lao động phải tiếp tục làm việc trong quá trình này.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Thương lượng tập thể không thành là gì? Quy định về thương lượng tập thể không thành? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận