Thuế là gì? Đặc điểm của thuế và phân loại các loại thuế?

Thuế là gì? Khái niệm thuế? Nêu đặc điểm của thuế? Phân loại thuế trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Trong những năm gần đây, nước ta đẩy mạnh cải cách kinh tế từ nền kinh tế bao cấp tập trung sang nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và ngân sách nhà nước là một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng. quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình này. Như chúng ta đã biết, nói đến ngân sách nhà nước cũng là nói đến thuế, bởi đây là một trong những nguồn thu chủ yếu tạo nên sự ổn định và bền vững của ngân sách.

Vì vậy, Nhà nước luôn chú trọng và ban hành các chính sách thuế nhằm đảm bảo cho việc thu nộp thuế được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Điều này không chỉ nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn khuyến khích phát triển sản xuất, mở rộng lưu thông, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch của nhà nước. Ngoài ra, vai trò của thuế trong việc góp phần đảm bảo xã hội công bằng thông qua các đối tượng được thu nộp thuế, điều này góp phần điều hòa khoảng cách giàu nghèo.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Thuế là gì?

Có thể nói, sự ra đời của thuế là tất yếu và gắn liền với sự ra đời và phát triển của nhà nước. Chính Mác đã viết rằng: Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy nhà nước. Đó là một thủ thuật đơn giản để kho bạc thu tiền hoặc tài sản của người dân để sử dụng cho chi tiêu của nhà nước. Như chúng ta đã biết, mỗi nhà nước muốn tồn tại thì phải có một nguồn vật chất nhất định để duy trì sự tồn tại và thực hiện các chức năng của nhà nước. Một trong những nguồn thu quan trọng nhất hình thành nên điều này là thuế, thực tế cho thấy việc thu thuế đã tạo ra nguồn thu tài chính lớn cho nhà nước. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành các chính sách thuế nhằm đảm bảo cho công tác thu thuế được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Một cách khái quát nhất, thuế là khoản tài chính mà Nhà nước quy định tổ chức, cá nhân khi có đủ điều kiện thì có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước, góp phần bảo đảm ngân sách Nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. mục tiêu và thực hiện chức năng quản lý kinh tế – xã hội của nhà nước.

2. Đặc điểm về thuế:

Thuế là một trong những chính sách quan trọng mà Nhà nước ban hành nhằm đảm bảo duy trì ngân sách nhà nước. Vì vậy, thuế có những đặc điểm riêng biệt để phân biệt với các khoản thu khác của Nhà nước không phải là thuế. Cụ thể, các tính năng chính có thể kể đến như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Lương thời gian là gì? Quy định về hình thức trả lương theo thời gian?

đầu tiên, Thuế được xác định là nghĩa vụ do Nhà nước quy định phải nộp trong những điều kiện nhất định, khi chủ thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó thì bắt buộc phải nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Nhà nước ban hành chính sách thuế nhằm mục đích đảm bảo cho việc thu nộp thuế của các chủ thể được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thuế được xác định là nghĩa vụ mà các chủ thể phải thực hiện, bên cạnh các quy định về cách thức, mức nộp thuế, pháp luật còn quy định các hình thức xử phạt đối với các trường hợp không nộp hoặc nộp không đầy đủ. đủ về loại thuế mà mình có nghĩa vụ phải răn đe và đảm bảo việc thu nộp thuế được thực hiện nghiêm túc.

Tổ chức, cá nhân nào chỉ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải có nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện việc thu thuế theo đúng trình tự pháp luật. có bất kỳ sở thích cho bất kỳ đối tượng.

Thứ haiThuế là khoản thu chứa đựng yếu tố quyền lực nhà nước

xem thêm: Khái niệm thuế? Tại sao thuế không được phản giá trị và được hoàn trả trực tiếp?

Như đã trình bày ở trên, sự xuất hiện của thuế gắn liền với nhà nước, thu thuế là một trong những biện pháp bảo đảm ngân sách của nhà nước nhằm phát huy vai trò của nhà nước trong xã hội. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành, hệ thống hóa chính sách thuế thành các quy phạm pháp luật để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thu nộp thuế khi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. bắt buộc phải tuân thủ. Quyền lực của Nhà nước trong việc thu nộp thuế còn thể hiện ở việc Nhà nước ban hành các quy định về chế tài áp dụng đối với các trường hợp không chấp hành các quy định về thu nộp thuế. Các quy định này không chỉ đảm bảo tính răn đe mà còn là biện pháp luôn đảm bảo công tác thu nộp thuế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực tài chính cho NSNN.

Thứ babản chất của thuế không hoàn trực tiếp và không đối kháng

Thuế là hoạt động thu và nộp có tính chất đặc thù, Nhà nước ban hành quy định về các loại thuế phải nộp và điều kiện nộp các loại thuế đó. Như vậy, người nộp thuế chỉ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật là có nghĩa vụ nộp thuế không phân biệt có được lợi hay không. Điều này hoàn toàn khác với nộp phí và lệ phí, là khoản mà người nộp thực hiện khi đã nhận được lợi ích tức thời từ nhà nước. Đối với thuế, người nộp thuế nhận được lợi ích mà không thể được xác định dưới dạng vật chất bởi các loại thuế khi nhà nước thực hiện các chức năng của mình. Điều này xuất phát từ Mục đích chính của việc thu thuế là để chi tiêu cho các sản phẩm công cộng, người nộp thuế được hoàn trả gián tiếp như: Nhà nước bảo đảm an ninh quốc phòng, y tế, giáo dục,… Đây là những lợi ích. lợi ích chung mà cả người nộp thuế và người không nộp thuế đều được hưởng không phụ thuộc vào số thuế phải nộp.

Xem thêm bài viết hay:  Gia công CNC là gì? Các phương thức gia công CNC?

Thứ TưVề phạm vi áp dụng của thuế:

Có thể nói, thuế là chính sách do Nhà nước ban hành và áp dụng chung trên toàn lãnh thổ, được thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương, không phân biệt địa bàn. Mọi đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thuế đều có nghĩa vụ thu và nộp thuế.

Việc nghiên cứu các đặc điểm này của thuế giúp các nhà lập pháp lựa chọn cách điều chỉnh pháp luật phù hợp đối với các loại thuế, mặt khác giúp các chủ thể có liên quan thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. tôi. Quy định về nội dung của sắc thuế mà còn về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể và các biện pháp bảo đảm thu nộp thuế.

Ngoài ra, với đặc điểm Việt Nam là nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần, việc ban hành hệ thống pháp luật thuế đã góp phần bảo đảm chính sách thuế được thực hiện thống nhất, điều chỉnh trong toàn hệ thống. đại diện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu nhập của tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Việc nghiên cứu các đặc điểm sẽ giúp nhà lập pháp nghiên cứu các quy định của pháp luật thuế về cơ cấu các loại thuế, phạm vi đối tượng nộp thuế, thuế suất, miễn giảm thuế… từ đó giúp Nhà nước chủ động phát huy vai trò điều tiết trong nền kinh tế.

xem thêm: Phân loại thuế? Ý nghĩa của việc phân loại thuế?

3. Phân loại thuế trong hệ thống pháp luật Việt Nam:

Như đã trình bày ở trên, khi nói đến thuế không chỉ là một loại thuế nhất định mà Nhà nước quy định thuế đánh vào các đối tượng khác nhau với các điều kiện áp dụng khác nhau. Vì vậy, việc thực hiện phân loại thuế thành các nhóm khác nhau đóng vai trò quan trọng không chỉ trong quá trình ban hành luật mà còn trong quá trình thực hiện của cả cơ quan lập pháp và hành pháp. Trên cơ sở các tiêu chí khác nhau, thuế có thể được phân loại khác nhau. Hiện nay, các loại thuế được phân loại theo các tiêu thức sau:

Xem thêm bài viết hay:  KFC là gì? Nguồn gốc hình thành và những thông tin về KFC?

đầu tiênCăn cứ vào mục đích điều tiết thuế, có thể phân loại thuế thành hai loại sau:

– Thuế trực thu: Nhóm này bao gồm các loại thuế mà người có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước đồng thời là người phải nộp thuế. Các khoản cho thuê điển hình trong nhóm này bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, v.v.

– Thuế gián thu: Khác với các loại thuế trong nhóm thuế trực thu, đây là nhóm thuế bao gồm các loại thuế mà người nộp thuế không phải chịu thuế. Điển hình phải kể đến các loại thuế trong nhóm thuế này như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng,… Có thể nói đối với các loại thuế này, đối tượng chịu thuế cũng chính là khách hàng, và là khách hàng. Người nộp thuế là người bán hàng, bởi vì thuế được bao gồm trong các sản phẩm và dịch vụ mà người bán đã bán cho khách hàng của họ.

Thứ haiNgoài cách phân loại thuế dựa trên các tiêu thức trên, còn có thể phân loại thuế dựa trên đối tượng chịu thuế. Phân loại thuế theo tiêu thức này có thể bao gồm các nhóm thuế phổ biến sau:

– Các loại thuế được đánh vào tài sản như thuế sử dụng đất, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường,…

– Các loại thuế thuộc nhóm thuế thu nhập: Nhóm thuế này bao gồm các loại thuế đánh vào thu nhập, đánh vào các đối tượng có giá trị thặng dư phát sinh từ tài sản, điển hình như: thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

– Các loại thuế xếp vào nhóm thuế đánh vào các hành vi sử dụng, khai thác tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Một trong những loại thuế cụ thể trong nhóm này là thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệpthuế tài sản, v.v.

xem thêm: Ý nghĩa của việc phân loại thuế trực thu và thuế gián thu

Ngoài cách phân loại dựa trên các tiêu thức trên, tùy theo mục đích phân loại thuế còn có thể phân loại thuế dựa trên các tiêu thức khác. Tuy nhiên, dù được xếp vào loại thuế nào thì thuế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu ngân sách nhà nước

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Thuế là gì? Đặc điểm của thuế và phân loại các loại thuế? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận