Thủ tục chuyển trường THPT, THCS cùng tỉnh và khác tỉnh

Trung học cơ sở và trung học phổ thông là gì? Điều kiện để chuyển cấp THPT, THCS? Hồ sơ chuyển trường THPT, THCS cùng tỉnh, khác tỉnh? Thủ tục chuyển trường cấp 3, cấp 2 cùng tỉnh, khác tỉnh? Thời gian chuyển giao?

Chuyển trường là việc một người đang học ở một trường này nhưng lại chuyển sang trường khác để học vì một hoặc nhiều lý do nhất định. Trên thực tế, điều đó có thể xảy ra do cha mẹ di chuyển, dẫn đến con cái học theo. Tuy nhiên, khi làm thủ tục chuyển trường, học sinh, sinh viên cần lưu ý điều kiện và thủ tục chuyển trường trong cùng tỉnh, khác tỉnh.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Giáo dục 2019;

– Quyết định số 51/2002 / QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế chuyển trường và tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông;

– Thông tư 50/2021 / TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung quy chế chuyển trường, tiếp nhận học sinh học trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ. của Giáo dục và Đào tạo;

– Nghị định 84/2020 / NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua điện thoại:

1. Trung học cơ sở, trung học phổ thông là gì?

Cơ sở giáo dục phổ thông Chúng bao gồm các cơ sở giáo dục sau:

– Trường tiểu học;

– Trường trung học cơ sở;

xem thêm: Điều kiện và thủ tục xin chuyển trường, chuyển ngành học đại học

– Trung học phổ thông;

– Trường phổ thông có nhiều cấp học.

1.1. Trường trung học cơ sở:

Trường trung học cơ sở là một trong những cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở và liên thông, bao gồm hai loại hình: giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Trung học cơ sở là một trong những cấp học nằm trong cấp học phổ thông.

Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, bắt đầu từ lớp 06 và kết thúc vào cuối năm lớp 09. Điều kiện bắt buộc để học sinh bắt đầu học trung học cơ sở là học sinh phải là học sinh. phải học hết tiểu học. Tuổi học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi được tính bằng năm. Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở là:

– Tiếp tục củng cố và phát triển kết quả giáo dục tiểu học;

– Bảo đảm học sinh trung học cơ sở được học phổ thông cơ bản đầy đủ, có kiến ​​thức tối thiểu cần thiết về công nghệ và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp.

1.2. Trung học phổ thông:

Cũng giống như trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông là một trong những cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và là một trong những cấp học thuộc cấp học phổ thông.

Xem thêm bài viết hay:  Bạo lực học đường là gì? Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 3 năm học, từ lớp 10 đến hết lớp 12. Để vào lớp 10, điều kiện tiên quyết là học sinh phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi học sinh vào lớp 10 là 15 tuổi được tính bằng năm. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là:

xem thêm: Mất bao lâu để rút đơn đăng ký đại học? Thủ tục rút đơn xin chuyển trường?

– Trang bị đầy đủ kiến ​​thức công dân;

– Bảo đảm học sinh trung học phổ thông củng cố và phát triển hơn nữa kết quả học tập trung học cơ sở, hoàn thành đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông, có kiến ​​thức phổ thông về công nghệ và hướng nghiệp;

– Có đủ điều kiện để phát huy năng lực của cá nhân, từ đó lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học lên chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Chương trình giáo dục phổ thông:

Như đã phân tích ở trên, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều thuộc cấp học phổ thông nên hai cấp học này cũng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Giáo dục, cụ thể như sau:

– Thể hiện đúng mục tiêu giáo dục phổ thông;

– Quy định những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần đạt của học sinh sau mỗi cấp học, nội dung giáo dục bắt buộc đối với mọi học sinh trong cả nước;

– Quy định về phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục các môn học ở từng lớp, từng cấp học đối với giáo dục phổ thông;

– Thống nhất trong cả nước và tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông;

xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 1, cấp 2 mới nhất 2022

– Lấy ý kiến ​​tổ chức, cá nhân và thực nghiệm trước khi ban hành; được công khai sau khi xuất bản.

Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập nhằm mục đích thẩm định chương trình giáo dục phổ thông. Hội đồng bao gồm:

+ Giáo viên;

+ Cán bộ quản lý giáo dục

+ Nhà khoa học có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực giáo dục

+ Đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan

– Có ít nhất 1/3 số thành viên là giáo viên đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.

Hội đồng và các thành viên của Hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng do mình thẩm định.

Xem thêm bài viết hay:  Ngày 10/10 là ngày gì? Ngày 10/10 – Ngày có nhiều ý nghĩa?

xem thêm: Thủ tục chuyển trường tiểu học đối với trẻ em ngoài nơi cư trú

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông;

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ban hành chương trình giáo dục phổ thông khi đã được Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông thẩm định.

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục phổ thông.

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mục tiêu, đối tượng, quy mô và thời gian thực nghiệm một số nội dung, phương pháp giáo dục mới trong cơ sở giáo dục phổ thông; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên trong Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông quốc gia.

2. Điều kiện chuyển trường trung học phổ thông, trung học cơ sở:

Khi chuyển trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, phụ huynh và học sinh lưu ý phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Học sinh di chuyển cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

– Học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (kinh tế khó khăn) hoặc có lý do thực sự chính đáng phải chuyển trường.

– Đối với học sinh đang học THPT hệ chính quy vào trường THPT chuyên: điều kiện theo quy định riêng của trường chuyển đến.

xem thêm: Chuyển việc cho công chức

– Đối với học sinh đang học tại trường trung học phổ thông tư thục chuyển sang trường trung học phổ thông công lập:

+ Trường hợp chuyển nơi cư trú cùng cha mẹ, người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhưng trên địa bàn đó chưa có trường trung học phổ thông tư thục thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ở địa phương đó: Học sinh chuyển trường xem xét, quyết định cho học sinh chuyển trường vào các trường THPT công lập.

+ Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT dân lập thuộc trường có dự thi tuyển sinh mà phải chuyển đi nơi khác ở cùng cha, mẹ hoặc người đỡ đầu và không có trường THPT trên địa bàn đó. Nếu trường tư thục có chất lượng như trường cũ thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi học sinh chuyển đến xem xét, quyết định cho học sinh chuyển đến trường THPT công lập.

3. Hồ sơ chuyển trường THPT, THCS cùng tỉnh, khác tỉnh:

Hồ sơ chuyển trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông cùng tỉnh gồm các giấy tờ sau:

– Đơn xin chuyển trường và đơn phải có sự đồng ý và chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

– Bảng điểm học tập (nộp bản chính);

– Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 nếu thuộc trường hợp chuyển cấp THPT;

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường bạn đang theo học cấp (đối với trường hợp chuyển trường cùng tỉnh)

Xem thêm bài viết hay:  Thủ tục nhập khẩu linh kiện điện thoại, máy tính, điện tử

xem thêm: Điều kiện chuyển công tác về gần nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

– Giấy giới thiệu chuyển trường của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (cấp cơ sở); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (cấp THPT) nơi học sinh đang theo học (đối với trường hợp chuyển tỉnh)

4. Thủ tục chuyển trường THPT, THCS cùng tỉnh, khác tỉnh:

4.1. Thủ tục chuyển trường trung học cơ sở:

– Trường hợp chuyển đến cùng tỉnh:

+ Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, cha mẹ học sinh nộp hồ sơ cho Hiệu trưởng trường nơi đến.

+ Sau khi Hiệu trưởng nhà trường nhận được đơn sẽ xem xét giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Trường hợp chuyển đi tỉnh khác:

+ Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến.

+ Sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến nhận hồ sơ giới thiệu trường theo nơi cư trú kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

4.2. Thủ tục chuyển trường cấp 3:

– Trường hợp chuyển đến cùng tỉnh:

xem thêm: Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học

+ Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ cho Hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến.

+ Sau khi Hiệu trưởng nhà trường nhận được đơn sẽ xem xét giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Trường hợp chuyển đi tỉnh khác:

+ Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi học sinh chuyển đến.

+ Sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ và giới thiệu trường.

5. Thời gian chuyển trường:

Khi chuyển trường cho con, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý đến thời gian chuyển trường. Theo quy định của pháp luật về chuyển trường, thời gian chuyển trường phải tuân theo các quy định sau:

– Việc chuyển trường bắt đầu vào cuối học kỳ I năm học;

– Việc chuyển trường được thực hiện trong thời gian nghỉ hè trước khi khai giảng năm học mới

xem thêm: Thủ tục rút hồ sơ chuyển tiếp lên đại học khi nhập học

– Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (cấp THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (cấp THPT) nơi học sinh chuyển đến xem xét, quyết định. . xác định.

Trên đây là toàn bộ những điều kiện, hồ sơ cần thiết để làm thủ tục chuyển trường THCS, THPT đối với học sinh chuyển trường. Phụ huynh học sinh chuyển trường cần lưu ý tìm hiểu kỹ trước khi làm hồ sơ chuyển trường cho con, tránh trường hợp trả hồ sơ hoặc phải bổ sung hồ sơ dẫn đến mất thời gian làm thủ tục. .

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Thủ tục chuyển trường THPT, THCS cùng tỉnh và khác tỉnh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận