Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?

Thi hành án là gì? Đặc điểm của thi hành án là gì? Thi hành án dân sự là gì? Đặc điểm của công tác thi hành án dân sự? Vai trò, ý nghĩa của công tác thi hành án dân sự?

Quá trình bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân trong tố tụng được thực hiện qua nhiều giai đoạn khác nhau. Mặc dù việc giải quyết vụ án tại Tòa án là rất quan trọng nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu tiên trong quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Trong giai đoạn này, tòa án chỉ xét xử các tình tiết của vụ án và áp dụng các quy phạm pháp luật xác định quyền và nghĩa vụ của cá nhân. Nếu quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong vụ việc do tòa án, trọng tài, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh quyết định trở thành hiện thực thì phải thông qua thi hành án.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung 2014.

1. Thi hành án là gì?

Dưới góc độ ngôn ngữ học, chấp hành là việc thực hiện những gì đã được quyết định chính thức. Theo thuật ngữ luật học, thi hành án được hiểu là việc thi hành bản án, quyết định của Toà án, là việc đưa bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật vào thực hiện. Bản án, quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do Tòa án ban hành tại phiên tòa, giải quyết các vấn đề trong vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, hành chính,… Tuy nhiên, dưới góc độ tiếp cận về thi hành án trong trường hợp này còn hẹp, bởi không chỉ bản án, quyết định của Tòa án mới cần được thi hành mà cả quyết định của Trọng tài, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh cũng cần được thi hành. .

Dưới góc độ tiếp cận thi hành án với góc độ rộng nhất, Thi hành án là thủ tục tố tụng tư pháp do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền tiến hành để thi hành bản án, quyết định của Tòa án. quy định của cơ quan Nhà nước, tổ chức khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Đặc điểm của thi hành án:

Đầu tiên, Căn cứ hoạt động của Thi hành án chủ yếu là các bản án, quyết định dân sự của Tòa án. Bản án, quyết định dân sự có hiệu lực bao gồm bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự , phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án về phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến tài sản của bên tranh chấp phải được thi hành, bản án và quyết định của trọng tài thương mại.

Xem thêm bài viết hay:  Hình bình hành là gì? Tính chất và nhận biết hình bình hành?

Thứ hai, Thi hành án là giai đoạn tiếp theo sau giai đoạn xét xử, có mối quan hệ chặt chẽ, đan xen với các giai đoạn tố tụng trước đó. Tuy nhiên, hoạt động thi hành án có tính độc lập tương đối ở chỗ được bắt đầu từ quyết định thi hành án của người có thẩm quyền. Các quyết định này là bắt buộc thi hành đối với mọi chủ thể có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án.

Thứ ba, Có mối quan hệ nhân quả giữa việc thi hành án với các giai đoạn tố tụng trước đó. Nếu bản án, quyết định của Tòa án rõ ràng, cụ thể thì việc thi hành án sẽ dễ dàng, nhanh chóng. Ngược lại, nếu bản án, quyết định không rõ ràng, khách quan, không khả thi thì sẽ gây khó khăn cho việc thi hành án. Đồng thời, việc thi hành án nhanh chóng, kịp thời sẽ có tác động tích cực đến hoạt động xét xử, góp phần củng cố và nâng cao uy tín của cơ quan xét xử.

Thứ tư, Thực chất của thi hành án là một dạng của hoạt động cưỡng chế, nhưng là việc thi hành phán quyết của cơ quan tư pháp bằng các phương thức, biện pháp khác nhau nhằm buộc người có nghĩa vụ được xác định trong bản án, quyết định của Toà án. phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Mục đích cuối cùng của thi hành án là đảm bảo các quyết định của Tòa án được ghi trong bản án, quyết định được thi hành trên thực tế chứ không phải bằng văn bản luật hay quyết định hành pháp. .

3. Thi hành án dân sự là gì?

Thi hành án dân sự bắt nguồn và gắn liền với hoạt động xét xử của Toà án, Trọng tài và Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Thi hành án dân sự gắn liền với hoạt động xét xử và giải quyết tranh chấp vì xét xử, giải quyết tranh chấp và thi hành án dân sự là hai mặt của quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Xét xử và giải quyết tranh chấp là tiền đề của thi hành án dân sự, không xét xử thì không có thi hành án dân sự. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục xét xử để các bản án, quyết định có hiệu lực thi hành trên thực tế.

Từ đó có thể hiểu, thi hành án dân sự là một loại hình hoạt động tư pháp trong việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án, quyết định của cơ quan, tổ chức khác được ban hành để thi hành theo quy định của pháp luật. quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Gen Z là gì? Thế hệ Z sinh năm bao nhiêu? Các đặc điểm?

Thông qua thi hành án dân sự, người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản và người được thi hành án dân sự được nhận các quyền, lợi ích về tài sản.

4. Đặc điểm của thi hành án dân sự:

Ngoài những đặc điểm chung của thi hành án, thi hành án dân sự còn có những đặc điểm riêng như:

đầu tiênThi hành án dân sự là một loại hình hoạt động hành chính – tư pháp của nhà nước, thể hiện quyền lực nhà nước, do Chi cục Thi hành án dân sự và Thừa phát lại thực hiện, đảm bảo hiệu quả thiết thực. bản án, quyết định dân sự của Tòa án bằng biện pháp cưỡng chế nhà nước. Tính quyền lực nhà nước trong thi hành án dân sự thể hiện ở chỗ cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự có quyền ra quyết định thi hành án dân sự, buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan phải chấp hành, nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp người phải thi hành án dân sự không tự nguyện thi hành án dân sự thì cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án dân sự, buộc người phải thi hành án dân sự phải thi hành bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, Thi hành án dân sự chủ yếu là thi hành quyết định của Toà án có tính chất tài sản – đặc thù của quan hệ dân sự nên quyền tự định đoạt của đương sự luôn được tôn trọng trong quá trình thi hành án. bản án. Điều này khác với thi hành án hình sự, người phải thi hành án trong thi hành án dân sự luôn đóng vai trò tích cực, có quyền quyết định việc làm đơn yêu cầu thi hành án hay không? Ra quyết định bất cứ lúc nào (khi còn thời hiệu), yêu cầu thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định của bản án… Trong thi hành án dân sự, các bên có quyền tự thỏa thuận với nhau . về thời gian, địa điểm, phương thức thi hành án nhưng sự thỏa thuận đó phải phù hợp, không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Thứ ba, chủ thể thực hiện hoạt động thi hành án dân sự là cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự mà cụ thể là Chấp hành viên hoặc Thừa phát lại.

Thứ tư, Cơ quan thi hành án được lựa chọn biện pháp thích hợp để thi hành án nhanh chóng, hiệu quả trên cơ sở thoả thuận của các đương sự. Trong những trường hợp này, việc thi hành bản án chưa chắc đã đúng với nội dung quyết định của bản án mà Tòa án đã tuyên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu mở bài, kết bài phân tích bài thơ Thương vợ – Tú Xương

Đối tượng thi hành án dân sự trước hết phải là bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất hợp pháp, xử lý vật chứng, tài sản, án phí, quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án tại Việt Nam công nhận và cho thi hành, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của người phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của trọng tài Việt Nam.

Thi hành án dân sự là giai đoạn tiếp theo sau giai đoạn xét xử, có mối quan hệ chặt chẽ, đan xen với các giai đoạn tố tụng trước đó. Thi hành án dân sự là hoạt động có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức như tòa án, viện kiểm sát, công tố viên, tổ chức tín dụng, ngân hàng, cơ quan, đơn vị của người phải thi hành án. dự án làm việc…

5. Vai trò, ý nghĩa của công tác thi hành án dân sự:

Thi hành án dân sự có vai trò, ý nghĩa quan trọng, theo đó,

Bản án, quyết định của Tòa án chỉ thực sự có hiệu lực khi được thi hành trên thực tế nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Đồng thời góp ý phát triển những thiếu sót của các quy định pháp luật trên cơ sở đó kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, đồng thời kiểm tra quá trình xét xử trước đó để rút kinh nghiệm. chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp.

Thi hành án dân sự góp phần thúc đẩy, giải phóng nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức. tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật, củng cố quyền lực của nhà nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận