Thẻ kho (Sổ kho) là gì? Mẫu thẻ kho và hướng dẫn cách ghi?

Thẻ kho là gì? Mẫu thẻ kho? Mẫu sổ kho? Cách ghi thẻ kho, sổ kho như thế nào? Thẻ kho và sổ kho dùng để làm gì?

Để ghi chép số lượng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trong quá trình nhập, xuất cũng như tồn đọng trong kho ta dùng thẻ kho để ghi (đối với sổ tờ rời). hoặc sổ kho (đối với trường hợp đóng thành quyển). Như vậy, thẻ kho hay sổ kho đóng vai trò quan trọng, là cơ sở để doanh nghiệp đối chiếu số lượng hàng hóa, sản phẩm,… .

Luật sư tư vấn miễn phí về cách lập và quản lý sổ kho, thẻ kho:

1. Thẻ kho là gì?

Thẻ kho hay còn gọi là sổ kho, phiếu kho do nhân viên kế toán và thủ kho kho lập và quản lý. Thẻ kho được lập nhằm mục đích quản lý số lượng hàng tồn kho, hàng hóa xuất – nhập. Trưởng kho có trách nhiệm nhập thông tin vào cuối ngày, tổng hợp vào sổ kho và chuyển lại cho kế toán.

2. Mẫu thẻ kho theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC:

Tải xuống thẻ cửa hàng

Đơn vị:…………… Model No: S08 – DNN

Địa chỉ nhà:…………. (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

THẺ SỨC KHỎE

Ngày cấp thẻ:….

Sô tơ……

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: ………….

– Đơn vị: ……..

– Mã số: ……..

Con số

Ngày Số văn bản Giải thích Ngày xuất nhập khẩu Số lượng Dấu hiệu có xác nhận của kế toán TT Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Tồn tại Một GỠ BỎ CŨ DỄ e F Đầu tiên 2 3 GỖ Cộng vào cuối kỳ x X

Cuốn sách này có …trang, được đánh số từ trang 01 đến trang…

Ngày khai giảng:…

…., ngày tháng năm…

Người lập kế hoạch Kế toán trưởng Đại diện pháp lý

(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú: đối với trường hợp thuê dịch vụ kế toán, kế toán trưởng phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Ghi chú:

– Ghi tên đơn vị, cơ quan,… và địa chỉ trụ sở chính vào góc trên bên trái của trang

– Bên phải trang ngang có thông tin tên, địa chỉ, ghi số hiệu S08-DNN (cấp theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016)

– Tên mẫu: Thẻ kho (sổ kho)

Xem thêm bài viết hay:  Mua xe, điện thoại trả góp cần giấy tờ gì? Lãi suất mua trả góp?

– Nhà sản xuất thẻ

– Hóa đơn bao nhiêu?

– Thông tin hàng hóa, vật tư, bao gồm:

+ Tên, nhãn hiệu, quy cách vật liệu

+ Đơn vị tính (lít, kilôgam, chai, lọ,…)

+ Mã số của loại hàng hóa, sản phẩm đó. (tùy sản phẩm mà mỗi loại sẽ có 1 sản phẩm hoặc mã sản phẩm khác nhau)

– Thông tin chi tiết hàng hóa, sản phẩm được lập thành bảng bao gồm các nội dung sau:

+ Số thứ tự: 1,2,3,4,… (ô A)

+ Ngày cụ thể (ô B)

+ Số thứ tự của chứng từ được xuất hoặc nhập (ô C và D)

+ Giải thích: ghi rõ đã thanh toán hay chưa? (ô E)

+ Ngày nhập, xuất hàng hóa, sản phẩm (ô F)

+ Chi tiết số lượng hàng hóa nhập xuất tồn kho (tương ứng các ô 1,2,3)

+ Ký xác nhận của kế toán (ô G)

Cộng cuối kỳ các ô số lượng (nhập, xuất, tồn kho)

– Số trang, trang từ … đến….

– Ngày khai trương

– Ký, ghi rõ họ tên của người lập phiếu, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật.

3. Mẫu thẻ kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Download: Thẻ kho theo thông tư 200

Đơn vị:………

Địa chỉ nhà:………

Mẫu số S12-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Thẻ kho (Sổ kho)

Ngày cấp thẻ:……

Sô tơ……

– Tên, nhãn hiệu, quy cách nguyên vật liệu: ………….

– Đơn vị: ……..

– Mã số: ……..

Con số

Ngày Số văn bản Giải thích Ngày xuất nhập khẩu Số lượng Dấu hiệu

có xác nhận của kế toán

TT Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Tồn tại Một GỠ BỎ CŨ DỄ e F Đầu tiên 2 3 GỖ Cộng vào cuối kỳ x x

– Cuốn sách này có … trang, được đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày khai giảng: …

Ngày…. năm ……. kế toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người quản lý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Ghi tên đơn vị, cơ quan,… và địa chỉ trụ sở chính vào góc trên bên trái của trang

– Bên phải trang thông tin tên, địa chỉ ghi mẫu số S12-DN (ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014).

– Tên mẫu: thẻ kho (sổ kho)

– Ngày làm thẻ ghi rõ ngày tháng năm.

– Hóa đơn bao nhiêu?

– Thông tin hàng hóa, vật tư, bao gồm:

Xem thêm bài viết hay:  Quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng quan điểm toàn diện

+ Tên, nhãn hiệu, quy cách vật liệu

+ Đơn vị

+ Mã số của loại hàng hóa, sản phẩm đó.

– Thông tin chi tiết hàng hóa, sản phẩm được lập thành bảng bao gồm các nội dung sau:

+ Số thứ tự: 1,2,3,4… (ô A)

+ Ngày cụ thể (ô B)

+ Số thứ tự của chứng từ được xuất hoặc nhập (ô C và D)

+ Giải thích: ghi rõ đã thanh toán hay chưa? (ô E)

+ Ngày nhập, xuất hàng hóa, sản phẩm (ô F)

+ Chi tiết số lượng hàng hóa nhập xuất tồn kho (tương ứng các ô 1,2,3)

+ Ký xác nhận của kế toán (ô G)

Cộng cuối kỳ các ô số lượng (nhập, xuất, tồn kho)

– Số trang, trang từ … đến….

– Ngày khai trương

– Ký, ghi rõ họ tên của thủ kho, kế toán trưởng, giám đốc

4. Mẫu sổ kho:

Tải xuống nhật ký

Đơn vị:…….. Model No.: S08 – DNN

Địa chỉ:…… (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

CỬA HÀNG

Ngày sách:……

Sô tơ…….

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật liệu: …..

– Đơn vị: …….

– Mã số: …….

Con số

Ngày Số văn bản Giải thích Ngày xuất nhập khẩu Số lượng Dấu hiệu có xác nhận của kế toán TT Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Tồn tại Một GỠ BỎ CŨ DỄ e F Đầu tiên 2 3 GỖ Cộng vào cuối kỳ x X

Cuốn sách này có …trang, được đánh số từ trang 01 đến trang…

Ngày khai giảng:…

…., ngày tháng năm…

Người lập kế hoạch Kế toán trưởng Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú: đối với trường hợp thuê dịch vụ kế toán, kế toán trưởng phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

5. Cách ghi thẻ kho, sổ kho:

Mỗi thẻ kho dùng cho một loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa cùng nhãn hiệu, cùng quy cách.

Bộ phận kế toán lập thẻ và ghi chép các chỉ tiêu như tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã hiệu vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

Thủ kho là người hàng ngày ghi vào thẻ kho các cột tương ứng căn cứ vào Phiếu nhập kho và Phiếu xuất kho. Mỗi chứng từ có một dòng. Cuối ngày tính số lượng tồn kho.

Cột A: Ghi số thứ tự.

Cột B: Ghi ngày tháng năm lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

Xem thêm bài viết hay:  Cẩm nang kinh nghiệm đi thuê phòng trọ cho tân sinh viên

Cột C, D: Ghi số Phiếu nhập, xuất kho;

Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Cột F: Ghi ngày nhập, xuất;

Cột 1: Nhập số lượng hàng tồn kho;

Cột 2: Nhập số lượng tồn kho;

Cột 3: Ghi số lượng tồn kho sau mỗi lần nhập, xuất hoặc cuối ngày.

Cột G: Định kỳ kế toán vật tư xuống kho nhận chứng từ và kiểm tra việc thủ kho ghi Thẻ kho, sau đó ký xác nhận vào cột G.

Sau mỗi lần kiểm kê phải điều chỉnh số liệu trên thẻ kho cho khớp với số lượng thực tế tồn kho theo chế độ quy định.

6. Thẻ kho và sổ kho dùng để làm gì?

Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho của từng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo từng kho. Làm căn cứ xác định số lượng hàng tồn kho để dự trữ vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và xác định trách nhiệm vật chất của thủ kho.

Hiện nay chưa có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải lập Thẻ kho. Tuy nhiên, doanh nghiệp, tổ chức vẫn nên lập Thẻ kho để tổng hợp các thông tin liên quan về sản phẩm, hàng hóa trong kho.

Khi thẻ kho được lập sẽ có sổ kho, khi kế toán tổng hợp các thông tin liên quan về sản phẩm, hàng hóa trong kho sẽ cần đến sổ kho để ghi số liệu cụ thể, chính xác.

Thẻ kho (sổ kho) có vai trò rất quan trọng, là cơ sở để doanh nghiệp đối chiếu số lượng hàng hóa, sản phẩm,… giữa nhập kho và xuất kho nhằm đề ra hướng cân đối, xử lý hàng tồn kho. Thời gian là căn cứ để xác định trách nhiệm của thủ kho.

Kế toán lập thẻ kho và chuyển lại cho thủ kho, quản lý kho. đồng thời ghi lại những thông tin cần thiết. Cuối mỗi ngày, kế toán cần kiểm tra, xác nhận lại các thông tin trên thẻ kho, nếu có sai sót phải điều chỉnh lại cho đúng, hợp lý;

Để việc kiểm soát hàng tồn được chính xác và dễ dàng, nhân viên kho nên ghi chép và thực hiện thường xuyên, kiểm soát chính xác tránh sai lệch thông tin về hàng hóa, sản phẩm trong kho. .

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Thẻ kho (Sổ kho) là gì? Mẫu thẻ kho và hướng dẫn cách ghi? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận