Tham luận công tác phát triển Đảng viên ở chi bộ nông thôn

Tham luận về việc phát triển Đảng viên tại chi bộ nông thôn là một chủ đề rất quan trọng trong việc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Việc tăng cường sự hiểu biết về tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ cho những chi bộ nông thôn sẽ giúp tăng cường sự đoàn kết và đồng lòng trong Đảng.

1. Tham luận là gì?

Tham luận là một hình thức viết bài văn nghị luận, giúp người viết nêu quan điểm của mình bằng các luận cứ chính xác để làm rõ vấn đề cần làm sáng tỏ. Tham luận về học tập cung cấp thông tin chiều sâu về lĩnh vực tự nhiên hoặc xã hội. Người viết cần đưa ra yêu cầu, kiến ​​nghị và giải pháp về các vấn đề xã hội, thường được trình bày trong hội thảo hoặc hội nghị dưới dạng báo cáo, nhưng không quá dài. Tham luận có kết cấu quy định để tham dự các cuộc hội thảo hoặc hội nghị để bàn về một vấn đề hoặc đóng vai trò chơi bài phát biểu. Người viết có thể đưa ra thực trạng, ưu điểm và khuyết điểm của từng vấn đề, sau đó đưa ra giải pháp để giải quyết tình trạng đang diễn ra.

2. Tham luận công tác phát triển Đảng viên tại chi bộ nông thôn mới nhất:

Kính thưa các đồng chí,

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị,

Tôi xin phép phát biểu vài ý kiến ​​về công tác lãnh đạo xây dựng Chí bộ “Trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành nhiệm vụ, gắn với công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5 -2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thúc đẩy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chí bộ là nhân tố chính lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị; nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, nhân dân; xây dựng Đảng bộ, chỉ bộ và đơn vị vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo để đạt được những thành tích đáng khen, như chi bộ đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Viện kiểm sát khen thưởng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Công tác xây dựng đảng được coi trọng, chi bộ đã phát triển đúng lúc các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết và chỉ thị khác nhau của Đảng, Nhà nước và cấp trên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi ủy, đảng viên chi bộ luôn có phẩm chất đạo đức tốt, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Kính thưa toàn thể các đồng chí! Để có kết quả tốt, chi bộ của chúng tôi đã chú trọng công tác xây dựng chi bộ trong sạch sẽ và hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã phấn đấu để thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng như:

Nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của đảng viên

Xây dựng chí bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Xây dựng mối liên kết nội bộ tốt

Nâng cao năng lực nghiệp vụ của đảng viên

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được danh hiệu “Trong sạch chế độ” tiêu biểu và hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe!

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 23

3. Tham luận về công tác phát triển Đảng viên ở chi bộ nông thôn chọn lọc:

Thôn đã có nhiều người đạo vinh dự được kết nạp vào Đảng, góp phần củng cố sức chiến đấu của tổ chức và nâng cao niềm tin yêu nước, đoàn kết trong đồng bào Công giáo. Lễ nạp của Chi bộ thôn đã diễn ra vào đầu tháng 2 năm 2022 với sự tham gia của các đảng viên khá đầy đủ trong Chi bộ và đại diện thay mặt Thường trực Đảng ủy.

Chi bộ thôn đã nạp 2 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ lên 12 đảng viên. Buổi lễ được tổ chức theo đúng nghi thức, trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Lễ nạp không chỉ là niềm vui, vinh dự cho những đảng viên được nạp mà còn là niềm tự hào của cả Chi bộ khi thấy được sự trưởng thành của những người trẻ tuổi xuất sắc. Đồng chí … đã chia sẻ rằng việc giúp đồng bào hiểu rõ hơn về Đảng và khơi dậy niềm tin xung kích, nhiệt huyết tham gia những trào lưu của địa phương là yếu tố cơ bản giúp họ trở thành đảng viên tốt.

Để tổ chức buổi lễ nạp Đảng viên mới tại Chi bộ thôn …………, đã có nhiều khó khăn và công phu trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Trong thôn, toàn bộ đồng bào đều là Công giáo, với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội bất thuận lợi và trình độ dân trí không đồng đều. Trước đây, nhiều gia đình chỉ lo làm ăn kinh tế, ít quan tâm đến học hành của con cái, khiến quần chúng nhiều, mặc dù có phẩm chất đạo đức tốt, nhưng vì trình độ học vấn không đủ tiêu chuẩn nên không đủ tiêu chuẩn điều kiện để giới thiệu vào Đảng. Nhiều người khác cũng không muốn vào Đảng vì chưa nhận thức đầy đủ về các chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Trước đây, các đảng viên ở thôn Đồi Phương phải thực hiện sinh hoạt ghép.

Sau nhiều nỗ lực lớn trong việc bù đắp, tạo nguồn, Đảng bộ xã đã thành lập Chi bộ thôn …………., chấm dứt trạng thái sinh hoạt ghép. Bên cạnh việc quan trọng tư vấn lý tưởng cách mạng của Đảng cho quần chúng, Chi bộ chọn đảng viên chính thức theo dõi giúp sức quần chúng ưu tú. Việc xem xét, kết nạp Đảng được phát triển khai công khai minh, bảo vệ không cho một tác nhân bạch nào tốt, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ cốc của Đảng lại không được tải và cũng hạn chế được lựa chọn tải theo “cảm tính”, theo “thành tích”. Chi bộ cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt, đảm bảo vai trò hạt nhân chỉ huy trong quá trình phát triển những trách nhiệm của địa phương.

Kết quả, từ năm 20….. đến nay, chi bộ thôn ……… đã nạp được 5 đảng viên mới, trở thành một trong những chi bộ đứng vị trí số 1 xã ……….. về công tác làm việc Loading Party. Các đảng viên mới đều là đồng bào Công giáo trẻ. Nguồn kế cận được bổ sung là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp phần nâng cao năng lượng chỉ huy, sức chiến đấu của tổ chức phát triển đảng và đảng viên, kiến ​​trúc xây dựng Đảng ngày càng mạnh trong sáng, kiến ​​trúc.

Xem thêm bài viết hay:  So sánh giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị

4. Tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới:

Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng để tạo nguồn phát triển đảng viên. Hàng năm, BCH Đảng ủy Sở chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm ơn tình Đảng, chú trọng đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo ponsponsibility tải thành viên mới.

Để phát triển công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy, các cấp ủy cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu , lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc.

Bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh sửa Party; Ngăn chặn, lùi tiền suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cung văn hóa vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, hòa cùng sự chuyển mình đầy đủ khởi sắc của thành phố, Chi bộ Cung Văn hóa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ……..

Tôi hoàn thành toàn bộ vị trí với Đề cương báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ, nhiệm vụ kỳ……..

Đảng CSVN, đội tiền phong của giai cấp công nhân, người lao động và dân tộc Việt Nam.

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng để bổ sung nguồn sinh lực mới cho đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Các ủy ban cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc. Bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ.

Kính thưa các đồng chí! Tổ đảng phòng nghiệp vụ VHTT đã nạp được 2/5 đảng viên mới, đóng góp vượt mức 250% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ. Phòng NV VH – TT đang có 7 đồng chí được chia làm 4 mảng công việc. Cán bộ, đảng viên trong phòng luôn xác định nhiệm vụ, phấn đấu, xung kích, chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt mảng công việc được giao. Tổ đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể phòng mỗi năm đều hoàn thành trên 90 hoạt động VHTT, chuyên đề, CLB và lớp học. Trong nhiệm vụ kỳ tới, tổ đảng Phòng công tác VHTT tiếp tục giữ nguyên thành tích, giới thiệu nạp thêm 01 đảng viên mới và mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chi ủy hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mình.

Chúc Đại hội thành công!

5. Tham luận công tác phát triển đảng viên tại chi bộ:

Phát triển đảng viên mới là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Chi bộ cần xác định kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật.

Xem thêm bài viết hay:  Luân chuyển hàng hóa là gì? Khối lượng luân chuyển là gì?

Thực trạng về số lượng và tình hình hoạt động của Đảng viên trong Chi bộ được nhấn mạnh. Đề xuất về mục tiêu và phương hướng để phát triển chính phủ chắc chắn Chi bộ Đảng cũng được đưa ra.

Trong tình hình thực tế của Chi bộ trường THCS…….. nay có …. thành viên. Tất cả đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và thực hiện thắng lợi quyết định của chi bộ đã đề ra. Tất cả các đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị phòng vàng, năng lực chuyên môn tốt, thể hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.

Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong chi bộ tiến tới xây dựng chi bộ trong sạch xí nghiệp, cần phấn đấu tốt những mặt sau:

  • Bồi dưỡng cán bộ Đảng viên để níu kéo đường lối, quan điểm của Đảng và Chính sách pháp luật của Nhà nước.
  • Đề cao phẩm chất đạo đức và trách nhiệm của đảng viên, đảm bảo khả năng đối đầu với hành vi và việc làm của bản thân.
  • Giúp đỡ họ ưu tú của các đoàn thể để bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khỏe, nhiệt tình, hăng hái để nâng cao chất lượng giáo dục.
  • Xây dựng mối liên kết nội bộ tốt, với sự đóng góp ý chí, chân thành và không mang tính trì trệ.
  • Nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách không ngừng học tập nâng cao năng lực nghề nghiệp, trình độ chuyên môn.
  • Chào mẫu tiên phong trong mọi việc làm, không tự nhiên đối với thành tích đạt được, không kêu ca phung phí trước khó khăn, thử thách gian nan. Đảng viên phải tuyên hiến và tăng sức mạnh cho tổ chức, không chỉ để tăng thêm số lượng.

Kính thưa quý vị đại biểu! Tôi xin chia sẻ thêm một số ý kiến ​​về việc tổ chức xây dựng Đảng trong trường học để đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển trong tương lai. Theo tôi, việc xây dựng Đảng trong nhà trường là cực kỳ quan trọng, vì nó giúp nâng cao sức mạnh đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí giáo viên, giúp cho công tác giảng dạy và giáo dục thể hiện hiệu quả hơn .

Để đạt được mục tiêu này, các hoạt động cần được tổ chức một cách đầy đủ và chặt chẽ, bao gồm các buổi họp, đào tạo, huấn luyện và đánh giá. Chúng ta cần tạo ra một môi trường làm việc tích cực và đoàn kết, nơi mà tất cả các đồng chí giáo dục có thể cùng nhau thảo luận và đưa ra các giải pháp để cải thiện chất lượng giáo dục tốt. Ngoài ra, cần phải có các chương trình định hướng cho học sinh để giúp họ phát triển tốt hơn và có tương lai tươi sáng hơn.

Trước khi kết thúc phần thảo luận của mình, tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến quý đại biểu và đồng chí đảng viên trong chi bộ. Chúc chi bộ thành công trong nhiệm vụ sắp tới và hoạt động xây dựng Đảng trong trường học ngày càng phát triển và hiệu quả hơn!

Chúc đại hội thành công rực rỡ ! Xin trân trọng cảm ơn!

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tham luận công tác phát triển Đảng viên ở chi bộ nông thôn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận