Tham luận công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn

Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên như thế nào? Nội dung thảo luận về chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn?

Công đoàn là tổ chức có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với người lao động. Đoàn viên công đoàn sẽ có những quyền nhất định và tổ chức công đoàn có vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Hiện nay, việc chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn vẫn được coi là vấn đề được tổ chức công đoàn đặc biệt quan tâm. Dưới đây là bài văn về việc chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Công đoàn là gì?

Công đoàn Việt Nam về cơ bản được hiểu là tổ chức có vai trò quan trọng trong các hoạt động chính trị – xã hội của đất nước và đặc biệt đối với chủ thể là người lao động. Trên thực tế hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn chưa được mọi người hiểu rõ và vẫn còn nhiều người hiểu sai về vai trò của tổ chức công đoàn và đánh giá thấp tổ chức công đoàn so với các cơ quan khác (cụ thể là các cơ quan khác). tòa án, công an…) trong việc bảo vệ quyền lợi cho các chủ thể là người lao động.

Theo Điều 10 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, nội dung cụ thể như sau: “Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của giai cấp công nhân, tri thức và người lao động, là tổ chức chính trị – xã hội của của giai cấp công nhân và của người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.”

Như vậy, ta thấy công đoàn sẽ đại diện cho chủ thể là người lao động; Công đoàn sẽ có trách nhiệm tham gia giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của chủ thể là người lao động, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các chủ thể là người lao động học tập, rèn luyện, đoàn kết, chấp hành pháp luật, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

xem thêm: Thủ tục cấp lại hồ sơ thành viên khi bị mất, thất lạc, hư hỏng

2. Vai trò của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên công đoàn:

Công đoàn hiện nay có vai trò quan trọng đối với chủ thể là người lao động hoặc thành viên Công đoàn, với tư cách là tổ chức Công đoàn, cũng sẽ không thể thiếu những trường hợp sẽ phải đứng giữa mối quan hệ giữa chủ thể là người lao động và người sử dụng lao động. Cần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên và giải quyết hài hòa mối quan hệ này nhằm mục đích giúp các bên cùng phát triển và giữ ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm bài viết hay:  Đới khí hậu là gì? Phân loại? Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

Tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động sẽ thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể là đoàn viên công đoàn và người lao động.

Công đoàn trong quan hệ lao động có vai trò trợ giúp thành viên Công đoàn, người lao động trong hoạt động giao kết hợp đồng lao động, tư vấn cho chủ thể là người lao động về quyền và nghĩa vụ của họ trong các hợp đồng mà chủ thể là người lao động đã giao kết, nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể là người lao động, đoàn viên. Từ đó, tổ chức công đoàn cũng sẽ giúp đỡ các đoàn viên hay nhiều? Người lao động tránh được rủi ro pháp lý khi không hiểu rõ nội dung hợp đồng và vi phạm.

Công đoàn sẽ tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể giữa các chủ thể là người lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện trong quan hệ lao động mà hai bên người lao động và người sử dụng lao động đã bàn bạc, thống nhất. thỏa thuận thông qua thương lượng tập thể.

Đây là văn bản quan trọng được sử dụng để chủ thể là người lao động, trên cơ sở thỏa thuận, thương lượng với sức mạnh của tập thể sẽ có thể tạo áp lực cho chủ thể là người sử dụng lao động. để người sử dụng lao động đưa ra những yếu tố có lợi cho người lao động trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nó không được trái pháp luật. Chính vì vậy rất cần sự tham gia của tổ chức công đoàn.

Không chỉ vậy, công đoàn còn tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện tiền lương, quy chế trả lương, thưởng, nội quy lao động. Tổ chức công đoàn sẽ trực tiếp đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề về quyền, nghĩa vụ của người lao động và đoàn viên.

Tư vấn pháp luật cho người lao động, đoàn viên để các đối tượng này tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tham gia giải quyết tranh chấp lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích 7 câu thơ đầu bài Đồng chí của Chính Hữu hay nhất

Khi quyền lợi của người lao động, đoàn viên trong công đoàn, tập thể lao động bị xâm phạm thì tổ chức công đoàn có quyền kiến ​​nghị với cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trường hợp cần khởi kiện ra tòa án thì tổ chức công đoàn có quyền đại diện cho tập thể CNVCLĐ khi được người lao động ủy quyền.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn được tổ chức, lãnh đạo tập thể người lao động và đoàn viên đình công theo quy định của pháp luật.

Tổ chức công đoàn còn có vai trò quan trọng góp phần tạo sự hài hòa, ổn định và cùng phát triển giữa chủ thể là người lao động và người sử dụng lao động.

Ngoài ra, Công đoàn còn có chức năng tuyên truyền, giáo dục, vận động đối tượng là người lao động và đoàn viên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, quy định của pháp luật. tổ chức và doanh nghiệp. Vận động người lao động, đoàn viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Trong những năm qua, tổ chức công đoàn các cấp luôn phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên. nhóm.

Sau khi có kết quả, cũng cần có báo cáo tham luận của tổ chức công đoàn về việc chăm lo đời sống cho người lao động và đoàn viên.

xem thêm: Đoàn viên là gì? Vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ là gì?

3. Nội dung thảo luận về chăm lo đời sống đoàn viên:

Báo cáo công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn cần có những nội dung sau:

– Trong báo cáo công tác chăm lo đời sống đoàn viên cần giới thiệu khái quát về tổ chức Công đoàn tại đơn vị.

– Trong báo cáo công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn cần nêu rõ những nội dung công đoàn đã làm được trong công tác chăm lo đời sống đối tượng là đoàn viên công đoàn. và công nhân. Ví dụ cụ thể như sau:

Trong đời sống con người, bên cạnh những nhu cầu về đời sống vật chất thì đời sống tinh thần cũng được đánh giá là vấn đề cần được quan tâm sâu sắc.

Với đời sống vật chất: đời sống của người lao động và đoàn viên từng bước được cải thiện với mức lương tương đối ổn định.

Đời sống tinh thần: Tổ chức Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, thường xuyên tổ chức các hoạt động hiếu, hỷ, đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Công đoàn xây dựng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất

Ban chấp hành công đoàn trong giai đoạn hiện nay cũng đã phát động để có thể xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, như: tổ chức các hoạt động tham quan dã ngoại vào các ngày 8/3 và 20/10; tổ chức vui chơi vào các ngày lễ như 30/4; tổ chức phát quà cho con em đoàn viên nhân dịp Tết Trung thu và ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu đạt học sinh khá, giỏi; cùng nhiều hoạt động khác.

Thông qua các hoạt động này cũng đã mang đến cho người lao động, đoàn viên niềm vui, sự phấn khởi và tinh thần đoàn kết giữa các đoàn viên trong công đoàn.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn luôn kịp thời động viên đoàn viên lao động đạt kết quả tốt, tìm kiếm và phát huy những nhân tố tích cực nhằm tạo điều kiện phát triển.

– Tổ chức Công đoàn muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và đoàn viên cần đưa ra các giải pháp sau:

+ Công đoàn cần thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động và đoàn viên.

+ Công đoàn cần xây dựng quy chế, định mức chi tiêu, chế độ, chính sách rõ ràng, phù hợp với thực tế và khả năng tài chính của đơn vị.

+ Công đoàn phải quan tâm đến từng người lao động và đoàn viên, kịp thời thăm hỏi, động viên mỗi khi ốm đau, khó khăn trong cuộc sống.

+ Công đoàn còn phải tổ chức các hoạt động văn nghệ, tham quan nghỉ mát, học tập kinh nghiệm sẽ có tác dụng động viên tinh thần người lao động và đoàn viên.

+ Công đoàn cũng cần phải luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thể hiện chức năng đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động.

+ Ngoài ra, công đoàn phải kịp thời khen thưởng, động viên thành tích, tìm kiếm và phát huy những nhân tố tích cực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển và nhân rộng.

– Sau đó người viết bàn về công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn sẽ ký.

Qua đó ta cũng thấy được tổ chức công đoàn có vị trí vô cùng quan trọng đối với người lao động và đoàn viên không chỉ trong đời sống vật chất mà còn trong việc chăm lo đời sống tinh thần của người chủ. cơ thể.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tham luận công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận