Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước?

Cựu Ước (OT) và Tân Ước (NT) là hai phần của Lời thánh của Đức Chúa Trời. Đây là một bài viết tham khảo về Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Cựu Ước – Tân Ước?

1. Tân Ước là gì?

Cựu Ước và Tân Ước là hai phần chính của Kinh Thánh.

Tân Ước mô tả một thời đại mới nơi Đức Chúa Trời lập một thỏa thuận mới với con người trên cơ sở công việc cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. Giao ước mới này đã được tiên tri Giê-rê-mi báo trước (xin xem Giê-rê-mi 31:31-34; Hê-bơ-rơ 8:6-8).

Đại cương của Cựu Ước là gì?

Cựu Ước bao gồm 39 cuốn sách riêng biệt (một số thuộc về “phần 1” và “phần 2” của một cuốn sách dài hơn). Những cuốn sách này có thể được chia thành ba loại chính:

Sách lịch sử: bắt đầu với sự sáng tạo và chủ yếu tập trung vào lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên và cách Đức Chúa Trời đối xử với họ.

Tập thơ hay tác phẩm: ca dao, tục ngữ, thơ.

Sách tiên tri: thông điệp của Thiên Chúa, chủ yếu là cho người dân Israel.

Cựu Ước bắt đầu với việc Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất như thế nào (Sáng thế ký 1-2). Nó cho chúng ta biết cặp vợ chồng đầu tiên đã không tuân theo mệnh lệnh đơn giản như thế nào và sự bất tuân này đã ảnh hưởng sâu sắc như thế nào đến toàn thể tạo vật, nhưng trên hết là mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người (Sáng thế ký 3). Nhưng Đức Chúa Trời đã mở dần con đường trở về với Ngài bằng cách hứa ban một Đấng Cứu Thế. Điều này xảy ra sớm nhất trong Sáng thế ký 3:15, ngay sau tội lỗi đầu tiên. Ngài hứa rằng quyền lực của Sa-tan sẽ bị nghiền nát bởi con cháu của Ê-va. Dòng dõi này ám chỉ Chúa Giêsu. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt Cựu Ước là sự mong đợi háo hức về Đấng Mê-si-a đã hứa.

2. Cựu Ước là gì?

Cựu Ước bao gồm tất cả các sách được viết trong thời kỳ đầu tiên, vì vậy trong thời kỳ giao ước của Đức Chúa Trời với nhân loại nói chung (xem Sáng thế ký 9:8-10; 17:3-8) và với dân Y-sơ-ra-ên nói riêng, khi luật pháp đóng vai trò quan trọng vai trò quan trọng (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 24:8; 34:10).

Đại cương của Tân Ước là gì?

Tân Ước gồm 27 cuốn.

– Nó bắt đầu với bốn sách Phúc Âm . Những sách này thuật lại sự giáng sinh của Chúa Giê-xu và cuộc đời của Ngài trên thế gian. Chúng mô tả những lời dạy của Chúa Giê-xu và nhiều phép lạ Ngài đã thực hiện. Họ đặc biệt tập trung vào các sự kiện xung quanh cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, vì đây là những sự kiện quan trọng hàng đầu.

– Tiếp theo là sách Công vụ, thuật lại lịch sử của hội thánh đầu tiên.

– Sau cuốn sách này là thư từ hoặc thư từ Phao-lô và các sứ đồ khác ngỏ lời với các hội thánh mới thành lập và với các cá nhân, nơi con người của Chúa Giê-su hết lần này đến lần khác được chú ý.

Xem thêm bài viết hay:  Đơn vị dự toán là gì? Căn cứ xác định đơn vị dự toán cấp I, II, III

– Tân Ước kết thúc với Sách Khải huyền một cuốn sách chứa đầy những lời tiên tri và đỉnh cao là sự mô tả về trời và đất mới mà Đức Chúa Trời đã hứa tạo dựng (Khải huyền 21-22).

Tân Ước là tất cả về Chúa Giêsu và giao ước mới. Các câu chuyện trong Cựu Ước nói rất rõ ràng rằng con người không thể tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ phá vỡ giao ước hết lần này đến lần khác. Vì vậy, Đức Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài đến để giải quyết vấn đề tội lỗi một lần đủ cả. Chúa Giê-xu đến để cất tội lỗi và giao hòa con người với Đức Chúa Trời. Không quan trọng một người đến từ Israel hay không; tất cả là một trong Đức Kitô. Bởi đức tin, một người được cứu khỏi sự chết đời đời – bởi ân điển mà Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trên chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8).

Tân Ước ghi lại nhiều lời dạy của Chúa Giêsu. Các bức thư chứa đựng nhiều lời dạy về ý nghĩa công việc cứu độ của Chúa Giêsu, cách sống như một Kitô hữu, và những gì mong đợi trong tương lai. Nó cho chúng ta biết rằng Nước Thiên Chúa đã đến với tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa và Chúa của họ, và Vương quốc đó sẽ được hoàn thành vào ngày tận thế khi Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt sự ác và tạo ra trời mới đất mới, nơi tất cả những người tin Chúa, từ thời Cựu Ước và sau khi Chúa Giê-su đến, sẽ tham gia thờ phượng.

3. Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước:

3.1. Khác biệt về nội dung:

Cựu Ước được viết với vốn từ vựng 5.800 từ trong khi Tân Ước được viết với vốn từ vựng 4.800 từ.

Nội dung và thứ tự của các sách Cựu Ước khác nhau ở các nhà thờ khác nhau. Hiệp thông Chính thống có 51 cuốn và Hiệp thông Tin lành có 39 cuốn. Các cuốn sách bao gồm Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus và Peshitta. Có sách thơ, tạ ơn, tục ngữ khôn ngoan và lời tiên tri.

Tân Ước có thể chứa những cuốn sách bổ sung như Tobit, Judith, Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, Sự khôn ngoan của Chúa Giê-su Seirach, Ba-rúc để kể tên một số, và một số phần bổ sung cho các phần khác của Kinh thánh. Tân Ước bao gồm các sách phúc âm, trong đó có 4 câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu, những câu chuyện về chức vụ của các Tông đồ, các thư tín gồm 21 bức thư đầu tiên do các tông đồ viết. Nhiều tác giả khác nhau và Lời tiên tri về Ngày tận thế. Những cuốn sách này tập trung vào cuộc đời của Chúa Kitô, những lời dạy của ông và cũng là một cuốn sách tiên tri dự đoán ngày tận thế.

Xem thêm bài viết hay:  Tại sao nói Duy tân Minh Trị 1868 là cuộc cách mạng tư sản?

3.2. Những lời dạy của Cựu Ước so với Tân Ước:

Cựu Ước cung cấp nền tảng cho đức tin Judeo-Christian ngày nay. Nó kể về lịch sử về cách thế giới được tạo ra, cuộc di cư của dân Y-sơ-ra-ên và Mười Điều Răn được Đức Chúa Trời ban cho Môi-se, đồng thời cũng bao gồm những câu chuyện có thật. Chức năng của văn bản này là dạy mọi người thông qua kinh nghiệm của mọi người trong suốt lịch sử. Một số cuốn sách cũng báo trước sự xuất hiện của Đấng cứu thế và ngày tận thế.

Mặt khác, Tân Ước tập trung nhiều hơn vào cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giêsu và nhà thờ Thiên chúa giáo. Những câu chuyện được thuật lại thông qua các sách phúc âm và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hy sinh của Chúa Giêsu. Chức năng của Tân Ước là dẫn người ta theo sát gương Chúa Giê-su hơn. Những cuốn sách khác, được viết bởi nhiều tác giả, cũng nói về ngày tận thế và trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác.

3.3. sự chuộc tội của Cựu Ước so với Tân Ước:

Sự Chuộc Tội trong Cựu Ước

Trong Cựu Ước, chúng ta có thể thấy ngay từ đầu rằng Thiên Chúa đòi hỏi sự thánh thiện. Ông đặt Luật pháp làm tiêu chuẩn của mình và cho nhân loại thấy ông còn cách xa tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời biết bao. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đòi hỏi sự trong sạch. Điều này đã được thực hiện bằng các nghi lễ tẩy rửa khác nhau. Cũng trong Cựu Ước có của lễ chuộc tội. Từ Hê Bơ Rơ cho Sự Chuộc Tội là “kaphar” có nghĩa là “che chở.” Không nơi nào trong Cựu Ước nói rằng của lễ là để xóa bỏ tội lỗi.

Sự Chuộc Tội trong Tân Ước

Cựu Ước đã nhiều lần hướng về Tân Ước, hướng về Chúa Kitô, Đấng có thể xóa bỏ vết nhơ tội lỗi một lần đủ cả. Từ kaphar tương tự được sử dụng để mô tả cái sân bao phủ con tàu của Nô-ê. Toàn bộ con tàu từ trong ra ngoài phải được phủ hắc ín để chống thấm nước. Và vì vậy chúng ta cần sự bao phủ của huyết Đấng Christ để cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với nhân loại.

“Người sẽ xử con bò đực như đã làm với con bò đực dùng làm của lễ chuộc tội; vì vậy anh ấy sẽ làm với nó. Rồi thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho họ, và tội sẽ được tha.” Lê-vi Ký 4:20

“Vì huyết của bò đực và dê đực không thể xóa tội lỗi.” Hê-bơ-rơ 10:4

“Nhờ ý muốn đó mà chúng ta được thánh hóa qua việc dâng thân thể của Chúa Giê Su Ky Tô một lần đủ cả. Và mỗi linh mục đứng phục vụ hàng ngày và dâng đi dâng lại những của lễ giống nhau, những của lễ không bao giờ có thể rửa sạch tội lỗi. Nhưng Người này đã dâng của lễ chuộc tội đời đời, rồi ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” Hê-bơ-rơ 10:10-12

Xem thêm bài viết hay:  Máy cơ đơn giản là gì? Tác dụng, tính chất của máy cơ đơn giản?

3.4. Thân vị của Đấng Christ được bày tỏ trong Cựu Ước và Tân Ước:

Chúa Kitô được nhìn thấy trong Cựu Ước trong những cái nhìn thoáng qua, được gọi là Theophany. Ông được nhắc đến trong Sáng thế ký 16:7 với tư cách là Thiên thần của Chúa. Sau đó trong Sáng thế ký 18:1 và Sáng thế ký 22:8, chính Lời Đức Chúa Trời đã tiết lộ lời tiên tri cho Áp-ra-ham. Chúa Giê-xu được gọi là Ngôi Lời trong Giăng 1:1.

Chúng ta cũng tìm thấy nhiều lời tiên tri liên quan đến Đấng Christ nằm rải rác trong Cựu Ước, đặc biệt là trong sách Ê-sai. Chúa Giêsu được nhìn thấy trong mọi cuốn sách Cựu Ước. Anh ấy là con chiên không tì vết được đề cập trong Exodus, thầy tế lễ thượng phẩm của chúng tôi được đề cập trong Leviticus, người cứu chuộc bà con của chúng tôi được tìm thấy ở Rus. lụa, vị vua hoàn hảo của chúng ta trong 2 Biên niên sử, người bị đóng đinh nhưng không bị bỏ mặc trong Thần chết như đã đề cập trong Thi thiên, v.v.

Trong Tân Ước, người ta thấy rõ con người của Đấng Christ khi Ngài đến trong xác thịt để nhiều người thấy. Đấng Christ là sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Cựu Ước, và của lễ trong Cựu Ước.

Ê-sai 7:14 “Vì vậy, chính Chúa sẽ cho bạn một dấu hiệu; Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-en”.

Ê-sai 25:9 “Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Nầy, nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi, chúng tôi trông đợi Ngài, thì Ngài sẽ cứu chúng tôi; ”

Ê-sai 53:3 “Người bị người ta khinh dể và chối bỏ, là người chịu khổ và quen chịu khổ. Giống như một người đàn ông có khuôn mặt bị khinh miệt, và chúng tôi coi thường anh ta.”

“Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta. Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang của Con Một đến từ Chúa Cha, đầy tràn ân sủng và sự thật.” Gioan 1:14

Ê-phê-sô 2:14-15 “Vì chính Ngài là sự bình an của chúng ta, là Đấng đã hiệp nhất hai nhóm, đã phá đổ bức tường ngăn cách, và đã hủy diệt sự thù hận trong xác thịt mình, tức là luật pháp của điều răn chứa đựng trong Kinh Thánh. các điều răn, để trong chính Ngài, Ngài có thể biến cả hai thành một người mới, nhờ đó thiết lập hòa bình.”

“Đấng Christ là cứu cánh của luật pháp để xưng công bình cho tất cả những ai tin.” Rô-ma 10:4

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước? của website thcstienhoa.edu.vn