Tại sao nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Công nghiệp hóa là một giai đoạn tất yếu của một đất nước. Vậy tại sao phải công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm và bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp.

1. Công nghiệp hóa là gì?

Trước hết ta hiểu công nghiệp là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất ra hàng hóa, của cải vật chất phục vụ nhu cầu tiêu dùng hoặc xa hơn là hoạt động kinh doanh phục vụ đời sống con người trong tương lai. Cuộc sống. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được hỗ trợ và thúc đẩy mạnh mẽ bởi công nghệ, khoa học và công nghệ.

Công nghiệp hóa được hiểu là quá trình tăng tỷ trọng công nghiệp trong các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế, bao gồm tỷ trọng lao động, giá trị gia tăng và tỷ trọng sản phẩm. Nói cách khác, đây là quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp. Từ nền sản xuất sử dụng lao động thô sơ, thủ công, giản đơn sang nền sản xuất công nghiệp với phương pháp tiên tiến và công nghệ hiện đại, tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống nhân dân.

Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển đổi kinh tế – xã hội này đi đôi với tiến bộ công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn.

Công nghiệp hóa cũng gắn liền với việc thay đổi các hình thức triết học hoặc thay đổi thái độ trong nhận thức tự nhiên. Tuy nhiên, liệu những thay đổi triết học có phải là nguyên nhân của công nghiệp hóa hay ngược lại hay không vẫn còn gây tranh cãi.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi toàn diện các hoạt động kinh tế – xã hội từ nền sản xuất sử dụng lao động thô sơ và thủ công giản đơn sang nền sản xuất công nghiệp với phương pháp tiên tiến và công nghiệp hiện đại. tăng năng suất lao động lên rất nhiều.

2. Hiện đại hóa là gì?

Hiện đại hóa được hiểu là việc trang bị, ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội. Từ sử dụng lao động thủ công sang sử dụng lao động phổ thông, áp dụng thành tựu công nghệ. Đây là thuật ngữ chung để diễn đạt quá trình thay đổi nhanh chóng khi con người nắm bắt được khoa học công nghệ tiên tiến và dựa vào đó để phát triển xã hội với tốc độ chưa từng có trong lịch sử.

3. Vì sao ở nước ta phải công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng chủ yếu lao động thủ công sang sử dụng phổ biến sức lao động. cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Xem thêm bài viết hay:  Nhân tử tiền tệ là gì? Công thức và các mô hình số nhân tiền?

Công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì:

Công nghiệp hóa chuyển căn bản lao động thủ công thành lao động sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, đồng thời là quá trình ứng dụng và trang bị các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất. Và dừng lại ở sự chuyển đổi của phương tiện lao động, công nghiệp hóa không có giá trị, nhưng chúng ta cũng cần áp dụng sự chuyển đổi của công nghiệp hóa vào các ngành sản xuất, lưu thông, dịch vụ và quản lý. Đó mới là ý nghĩa chân chính và mang lại lợi ích cho đất nước. Việc áp dụng công nghiệp hóa mọi mặt ở nước ta gọi là hiện đại hóa, vì vậy công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa.

Do yêu cầu rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Xu thế toàn cầu hóa mở ra cho chúng ta cơ hội thực hiện mô hình CNH để rút ngắn thời gian.

Ở nước ta, công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa vì:

– Đây là quá trình biến một nước nông nghiệp lúa nước thành một nước công nghiệp với trang thiết bị kỹ thuật – công nghệ hiện đại, khí hóa và tự động hóa.

– Do yêu cầu rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nước ta bước vào công nghiệp hóa với xuất phát điểm thấp. Ở nước ta, công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì nước ta tiến hành công nghiệp hóa muộn so với các nước. Vì vậy, để rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển thì công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa. Sau hơn 30 năm đổi mới (1986 đến nay), cơ sở vật chất – kỹ thuật bước đầu được tăng cường.

– Xu thế toàn cầu hóa mở ra cho nước ta cơ hội thực hiện mô hình CNH nhằm rút ngắn thời gian. Là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), phải kết hợp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo ra chất lượng tăng trưởng, chất lượng cạnh tranh và chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tác dụng to lớn và toàn diện đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

– Tạo điều kiện, giúp đỡ bảo đảm phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

– Giúp khoa học và công nghệ phát triển nhanh, đạt trình độ tiên tiến hiện đại.

Xem thêm bài viết hay:  Điện trường, cường độ điện trường là gì? Điện trường đều là gì?

– Tạo điều kiện bổ sung lực lượng, cơ sở vật chất – kỹ thuật cho hệ thống quốc phòng, an ninh, góp phần bảo đảm đời sống kinh tế độc lập, tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, làm cho chính trị – xã hội của đất nước ngày càng ổn định và phát triển.

– Tạo cơ hội giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Nhờ đó, con người sẽ được phát triển một cách toàn diện nhất trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội. Một phần quyết định thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

– Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công nhân, nông dân và trí thức.

– Tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa và phát triển văn hóa tiên tiến, giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.

=> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

5. Điển hình về công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

Một số ví dụ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà có thể chúng ta đã biết:

Trong lĩnh vực chăn nuôi: áp dụng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mô hình chăn nuôi khép kín, có hệ thống làm mát hoặc sử dụng vòi uống, máng ăn tự động… để chăn nuôi gia súc, gia cầm dễ dàng hơn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp: nhờ hiện đại hóa kỹ thuật mà nông dân có nhiều giống lúa mới cho năng suất cao. Ngoài ra, nhiều vùng còn ứng dụng công nghệ hiện đại như phun mưa, tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân… vào sản xuất nông nghiệp, qua đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trong cuộc sống: nhiều thiết bị hiện đại được phát minh và ứng dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày như máy hút ẩm, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, v.v.

trong y tế: nhiều thiết bị y tế hiện đại được ứng dụng trong y học để chẩn đoán và điều trị bệnh,… Từ khi được ứng dụng, nhiều căn bệnh nguy hiểm được phát hiện và điều trị dễ dàng với chi phí thấp.

6. Bài học công nghiệp hóa quốc tế cho Việt Nam

Kinh nghiệm từ Nhật Bản:

Để phát triển đất nước, một mặt Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân như Luật hỗ trợ nông dân khi gặp thiên tai, Luật màu, độ màu mỡ của đất, Luật Đất nông nghiệp,… Cùng với đó là việc thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp đồng bộ, lấy an ninh lương thực làm mục tiêu chính… nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển hơn nữa. Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản đã có nhiều biện pháp nhằm thu hút tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển đất nước.

Xem thêm bài viết hay:  Khiêm tốn là gì? Các biểu hiện và ý nghĩa của tính khiêm tốn?

Để tiếp cận công nghệ tiên tiến của phương Tây, Nhật Bản chủ yếu đi theo con đường nhập khẩu với mọi hình thức, từ nhập khẩu trực tiếp, mua phát minh, sáng chế, khuyến khích người trong nước ra nước ngoài học tập. ra nước ngoài để học hỏi kiến ​​thức mới từ các nước phát triển hơn. Ngoài ra, Chính phủ cũng thực hiện chính sách thu hút các tổ chức, người nước ngoài có bằng sáng chế, bằng cấp trong mọi lĩnh vực đến Nhật Bản làm việc.

Nhờ những chính sách đúng đắn, chỉ 15 năm sau chiến tranh, ngành nông nghiệp Nhật Bản đã đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dân trong nước. Kết quả là chỉ 3 thập kỷ sau Thế chiến II, Nhật Bản đã trở thành một trong những nước công nghiệp có lợi thế nhất thế giới.

Kinh nghiệm từ các nước CNH mới:

Các nền kinh tế Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan chỉ cần khoảng 30 năm để hoàn thành quá trình công nghiệp hóa đất nước mình.

Các nước này thực hiện chính sách thay thế nhập khẩu, góp phần giải quyết bài toán kỹ thuật và vốn đầu tư để phát triển một số ngành công nghiệp cơ bản của đất nước, tạo việc làm và tăng thu nhập. cho lao động. Cùng với xu thế toàn cầu hóa của những năm 60 và 70, nhóm các nước NICs đã chuyển sang thực hiện chính sách phát triển hướng vào xuất khẩu. Tiếp đó, từ những năm 1990 trở lại đây, các nước chuyển mạnh sang mô hình công nghiệp hóa hướng tới các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao để tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Quá trình công nghiệp hóa được thực hiện theo kế hoạch, bước đi và trình tự, từng bước phát triển sản xuất có hiệu quả từ thị trường trong nước sang thị trường khu vực và thị trường thế giới. Về công nghệ, các NIC giám sát chặt chẽ trong việc lựa chọn công nghệ tiên tiến, giá cả phải chăng, tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực nghiên cứu với mục tiêu phát triển và hoàn thiện, nâng cao công nghệ. nhập khẩu từ nước ngoài.

Kinh nghiệm của một số nước trong ASEAN:

So với NICs, 04 nước trong ASEAN là Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines là những nước kém phát triển hơn nhưng có nền kinh tế lớn hơn một số nước cùng khối trong ASEAN.

Hiện tốc độ phát triển kinh tế của 4 nước này trong những năm gần đây khá nhanh, được nhiều nhà nghiên cứu kinh tế xếp vào nhóm các nước công nghiệp mới (NIC) thế hệ thứ hai ở châu Á. Bốn nền kinh tế ASEAN này đều phát triển công nghiệp muộn hơn các nước NIC thế hệ thứ nhất khoảng 10 năm và trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ra sôi động và rộng khắp.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tại sao nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận