Tại sao nói Duy tân Minh Trị 1868 là cuộc cách mạng tư sản?

Cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 là cuộc cải cách lớn trên toàn bộ đất nước Nhật Bản về mọi mặt: kinh tế, chính trị, xã hội,… đồng thời cuộc cải cách có tác động to lớn và mang tính chất bước ngoặt. cường quốc Nhật Bản từ một nước phong kiến, trở thành một nước phát triển. Vậy tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị 1868 là một cuộc cách mạng tư sản?

đầu tiên. Các Cải cách Duy Tân thời Minh là gì?

Cách mạng Minh Trị hay Cải cách Minh Trị, Minh Trị Duy Tân, là một loạt các sự kiện cải cách và đổi mới dẫn đến những thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị của Nhật Bản. Cuộc cải cách đã mang lại những thay đổi lớn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội ở Nhật Bản. Bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức, tư duy của con người, dũng cảm đoạn tuyệt với những quan điểm, tư tưởng lạc hậu để tiếp nhận những tư tưởng, tri thức tiến bộ của nhân loại, đưa đất nước bước vào thời kỳ hội nhập. mạnh mẽ và giành được nhiều thắng lợi trên con đường đổi mới. Những thành tựu của công cuộc cải cách đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Nhật Bản sau này.

Cuộc cách mạng diễn ra từ năm 1866 đến năm 1869, khoảng thời gian ba năm chuyển thời kỳ hậu Giang Hồ sang thời kỳ Minh Trị.

2. Vì sao nói cuộc Duy tân Minh Trị 1868 là cuộc cách mạng tư sản?

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa không kém cuộc cách mạng tư sản vì cuộc cải cách này đã tiến hành trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, quân sự và giáo dục, đưa Nhật Bản phát triển. theo con đường tư bản chủ nghĩa. Qua:

Đầu tiên, Về mặt lý luận, cách mạng tư sản có những đặc điểm sau:

– Mục đích: đánh đổ ách thống trị của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản

– Động lực cách mạng: quần chúng nhân dân

Ý nghĩa: Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai, So sánh với cuộc Duy tân Minh Trị:

– Do bất bình với các hiệp ước mà Mạc phủ đã ký kết, phong trào chống Mạc phủ nổ ra vào những năm 60 của thế kỷ XX, làm sụp đổ chế độ Mạc phủ.

Tháng 1 năm 1868, Shogun bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và thực hiện hàng loạt cải cách chính trị, kinh tế, quân sự và giáo dục nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi ách thống trị phong kiến. quan điểm lạc hậu.

Xem thêm bài viết hay:  Tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa

– Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây, trở nên giàu mạnh và phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

– Cuộc cải cách tuy không lật đổ hoàn toàn ách thống trị của giai cấp phong kiến ​​nhưng đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Tuy nhiên, chính vì vậy mà cuộc Duy tân Minh Trị còn được gọi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì nó chưa xóa bỏ hoàn toàn các rào cản phong kiến.

– Cuộc Duy tân Minh Trị đã có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến ​​lạc hậu đã đi lên và phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa và trở thành cường quốc như ngày nay.

=> Vì vậy, cuộc cải cách Duy tân Minh Trị được coi là cuộc cách mạng tư sản ở Nhật Bản, tuy nhiên, đó là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

3. Nguyên nhân hoặc bối cảnh lịch sử:

Vào giữa thế kỷ XIX, cuộc khủng hoảng diễn ra nghiêm trọng về mọi mặt ở Nhật Bản: kinh tế, xã hội và chính trị.

Chế độ phong kiến ​​Nhật Bản dần đi đến bế tắc và lạc hậu. Trước sự xâm nhập mạnh mẽ của thực dân châu Âu, phong kiến ​​Nhật Bản không thể chống cự.

Đầu thế kỷ XIX, tầng lớp công thương nghiệp xuất hiện và phát triển mạnh mẽ, làm nảy sinh những tầng lớp mới, đặc biệt là các thương nhân ở Osaca hay các Daimyo Tây Nam thường xuyên buôn bán với thương nhân nước ngoài. .

Không chỉ vậy, sự đối lập trong nền kinh tế lạc hậu ShoGun cũ kỹ với các Daimyo địa chủ phương Bắc, hơn nữa là tầng lớp nông dân chiếm 80% xã hội Nhật Bản cũ luôn chống đối ShoGun rộng lớn và hùng mạnh. Tốt

4. Nội dung cuộc Duy tân Minh Trị:

Minh Trị Duy Tân là một cuộc cải cách toàn diện, trên mọi lĩnh vực của xã hội Nhật Bản vào bất kỳ thời điểm nào:

Về giáo dục: Công tác đổi mới giáo dục được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Nhiều cải cách giáo dục quan trọng được thực hiện: thành lập các trường đại học để đào tạo đội ngũ lãnh đạo; thực hiện chính sách cưỡng bách giáo dục với việc mở hội truyền bá kiến ​​thức học thuật, dịch thuật, văn hóa, khoa học, báo chí, thư viện; kết hợp với việc đưa các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại vào giảng dạy; cử người sang các nước phương Tây học tập hệ thống chính trị, quân sự, kinh tế để tiếp thu khoa học kỹ thuật.

Xem thêm bài viết hay:  Sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động thế nào đến cuộc sống cư dân Trung Quốc cổ đại?

Sau cải cách, nền giáo dục đã có những thay đổi lớn, kiến ​​thức chung của người dân Nhật Bản được nâng cao, loại bỏ những hạn chế, sai lầm không có lợi cho sự tiến bộ của Nhật Bản.

Về xã hội: Nhật Bản vẫn duy trì chế độ đẳng cấp với quyền lực quân sự, nhiều tầng lớp cũng phải chuyển sang làm ruộng do không có quyền lực, nông dân bị áp bức cả hai phía bởi giới quý tộc và thương nhân Nhật Bản.

Thuộc về chính trị: Thủ tiêu chế độ nông nô, thủ tiêu quyền lực của các đại danh nhân, đưa giai cấp quý tộc, tư sản lên cầm quyền. Ban hành Hiến pháp 1889 thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, thành lập Quốc hội nghị viện và mở đường cho sự kết hợp giữa nền tảng truyền thống và hiện đại của văn hóa pháp luật Nhật Bản cũng như đánh dấu sự ra đời của nhà nước. Nhật Bản hiện đại.

Thuộc kinh tế: Triều đình còn ban hành các quy định về tự do buôn bán, tự do đi lại, không cho dân chúng tự do mang kiếm; xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến; thống nhất hệ thống tiền tệ; phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, đồng thời xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng nông thôn.

Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ nghĩa vụ quân sự; tăng cường mua sắm, sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng; lập trường quân sự; mời giảng viên nước ngoài giảng dạy và cử cán bộ sang một số nước phương Tây học tập.

Về tôn giáo: Thần đạo thay thế Phật giáo, trở thành quốc đạo của Nhật Bản, mang tư tưởng yêu nước và tôn thờ chính Thiên hoàng.

5. Thành tích:

Cuộc Duy tân Minh Trị Cuộc cách mạng Minh Trị Duy tân đã đạt được những thành tựu to lớn cho Nhật Bản:

Thuộc về chính trị: Sau cải cách, Nhật Bản đã chuyển từ một nước có chế độ phong kiến ​​lạc hậu thành một nước tư bản chủ nghĩa, thoát khỏi sự lệ thuộc của nhiều nước phương Tây. Thể chế chính quyền Nhật Bản được tổ chức theo kiểu châu Âu, tòa án được thành lập theo kiểu tư sản.

Xem thêm bài viết hay:  Viết một đoạn văn về tình cảm của em dành cho thầy cô giáo

Về kinh tế: Cuộc cách mạng Minh Trị Duy tân đã xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, thống nhất tiền tệ, phát triển nền tài chính tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Cuộc cách mạng này đã dẫn đến quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng của Nhật Bản. Cải cách Minh Trị là nguyên nhân chính thúc đẩy công nghiệp hóa ở Nhật Bản và mở đường cho đất nước này trở thành cường quốc thế giới như ngày nay. Có thể nói, Cách mạng đã giúp Nhật Bản bắt kịp xu thế phát triển của tương đối nhiều nước phương Tây, đưa nền kinh tế thị trường của Nhật Bản phát triển mạnh mẽ trong 30 năm cuối thế kỷ 19, đưa Nhật Bản vào cuộc sống. trở thành một cường quốc quân sự chiến lược vào năm 1905.

6. Bài học cho Việt Nam:

Có thể nói, cuộc Cách mạng Minh Trị Duy Tân là một cuộc cách mạng vĩ đại, đã giúp Nhật Bản có những bước chuyển mình to lớn, từ một nước phong kiến ​​lạc hậu, ngày nay, Nhật Bản là một cường quốc công nghiệp. Vì vậy, chúng ta có thể rút ra bài học từ Việt Nam hiện nay:

– Cuộc Duy tân Minh Trị của Nhật Bản (1868) được triển khai trên mọi phương diện từ chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục.

– Để có được thành công này, nhân tố quyết định là sự đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần tự cường dân tộc. Sự đoàn kết của nhân dân vì mục tiêu chung là sức mạnh để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước là vô cùng quan trọng.

– Việt Nam hiện đang trong quá trình xây dựng đất nước cần học hỏi Nhật Bản, đoàn kết toàn dân vì mục tiêu chung, phát huy tinh thần tự lực tự cường của dân tộc.

Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận những hạn chế của cuộc cách mạng này, đồng thời nhận thấy điểm khác biệt trong đường lối định hướng của Đảng và Nhà nước ta là Cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng lấy nhân dân làm trung tâm. của sự phát triển.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tại sao nói Duy tân Minh Trị 1868 là cuộc cách mạng tư sản? của website thcstienhoa.edu.vn