Tài sản là gì? Các loại tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015?

Tài sản là gì? Các loại tài sản theo Bộ luật dân sự 2015? Phân loại tài sản theo quy định mới nhất tại BLDS 2015 và có gì mới so với quy định cũ về tài sản?

1. Căn cứ pháp lý về tài sản:

Bộ luật Dân sự 2015;

Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

2. Tài sản là gì?

Tài sản giữ vai trò quan trọng trong Bộ luật dân sự, là vấn đề trung tâm của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng. Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015:

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản; Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

3. Loại tài sản:

3.1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản:

* Các đối tượng

– Vật thể là một bộ phận của thế giới vật chất, tồn tại khách quan mà con người có thể nhận thức được bằng các giác quan. Với ý nghĩa là phạm trù pháp lý, một sự vật chỉ có ý nghĩa trở thành khách thể của quan hệ pháp luật, tức là nó bị con người điều khiển và đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người.

Không phải bất kỳ phần nào của thế giới vật chất được coi là một sự vật. Do đó, có những phần của thế giới vật chất mà ở một dạng nào đó được coi là vật thể nhưng ở dạng khác thì không. Ví dụ, ôxy ở dạng không khí trong tự nhiên không thể coi là vật, vì không thể đưa vào giao dịch dân sự.

Chỉ khi nó được nén vào lọ, nghĩa là con người có thể nắm giữ và quản lý nó, thì nó mới được đưa vào giao lưu dân sự và được coi là vật thể. Như vậy, để trở thành một vật thể trong xã hội công dân, cần phải thỏa mãn các điều kiện sau: là một bộ phận của thế giới vật chất; sở hữu con người; mang lại lợi ích cho chủ thể; có thể tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai.

– Các đối tượng được phân loại thành các nhóm khác nhau. Căn cứ vào mối quan hệ, tuỳ theo công dụng của các đồ vật với nhau, đồ vật được phân thành: Đồ vật chính là đồ vật độc lập, có thể khai thác theo tính năng của nó (ti vi, điều hòa, máy ảnh…); Vật phụ là vật phục vụ trực tiếp cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính nhưng có thể tách rời vật chính (điều khiển tivi, điều hòa, vỏ máy ảnh,…).

Xem thêm bài viết hay:  Trình bày suy nghĩ về điều bản thân cần làm gì để tuổi trẻ có ý nghĩa?

Căn cứ vào việc xác định giá trị sử dụng của vật khi vật đó được chia thành nhiều phần nhỏ, BLDS chia vật thành vật chia được và vật không chia được. Căn cứ vào đặc điểm và giá trị của tài sản sau khi sử dụng mà chia thành vật tiêu hao và vật không tiêu hao. Căn cứ vào dấu hiệu phân biệt của sự vật, người ta phân loại đối tượng thành đối tượng cùng loại và đối tượng đặc thù. Ngoài ra người ta còn chia thành đồng bộ và không đồng bộ

xem thêm: Bất động sản là gì? Quy Định Mới Về Nhà Đất Và Bất Động Sản?

*Tiền bạc: Theo Mác, tiền là một loại hàng hóa đặc biệt, tách khỏi thế giới hàng hóa, dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của tất cả các loại hàng hóa khác. Nó trực tiếp biểu hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá.

“BLDS 2015” và BLDS 2015 đều quy định tiền là tài sản nhưng không có quy định nào làm rõ bản chất pháp lý của tiền. chỉ những đồng tiền mà giá trị của nó đang thực sự lưu thông, tức là được pháp luật thừa nhận, mới được coi là tài sản. Tiền là một công cụ thanh toán linh hoạt, một tài sản tích lũy và một thước đo giá trị.

* Giấy tờ có giá: Giấy tờ có giá được hiểu là giấy tờ trị giá được bằng tiền và có thể chuyển nhượng trong giao dịch dân sự. Giấy tờ có giá hiện tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như séc, cổ phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu… Về hình thức, giấy tờ có giá là chứng chỉ được lập dưới hình thức, trình tự luật định.

Nội dung thể hiện trên giấy tờ có giá là sự thể hiện quyền tài sản, giá của giấy tờ có giá là giá trị của quyền tài sản và quyền này được pháp luật bảo vệ. Giấy tờ có giá có tính thanh khoản và là công cụ chuyển nhượng với điều kiện toàn bộ giấy tờ có giá được chuyển nhượng một lần, việc chuyển nhượng một phần giấy tờ có giá là vô hiệu.

Ngoài ra, giấy tờ có giá còn có thời hạn, khả năng đòi nợ và rủi ro. Ngoài ra, còn có các loại giấy tờ xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy đăng ký xe máy… không phải là giấy tờ. quý giá. Các loại giấy tờ này chỉ được coi là vật thuộc sở hữu của người đứng tên trên giấy tờ.

* Quyền sở hữu: Quyền tài sản quy định tại Điều 115 Bộ Luật Dân Sự 2015 quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Quyền là năng lực dân sự chủ thể của chủ thể, được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Xem thêm bài viết hay:  Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì? Đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc?

Quyền tài sản theo nghĩa rộng là quyền của cá nhân, tổ chức được pháp luật cho phép thực hiện hành vi đối với tài sản của mình và yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ đem lại lợi ích vật chất cho mình. tôi. Với ý nghĩa này, quyền sở hữu cũng là một loại tài sản.

3.2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản:

Điều 107 Bộ luật dân sự 2015 quy định về bất động sản và động sản như sau:

xem thêm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được coi là tài sản không?

“thứ nhất. Bất động sản bao gồm:

một vùng đất;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Tài sản khác gắn liền với đất, nhà, công trình xây dựng;

đ) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

2. Bất động sản là tài sản không phải là bất động sản.”

Việc phân loại tài sản thành động sản và bất động sản là cách phân loại tài sản dựa trên đặc điểm vật lý của nó là động sản hay bất động sản. Bất động sản do tính chất tự nhiên của nó được hiểu là những tài sản không thể di chuyển hoặc không thể dịch chuyển do tính chất tự nhiên của việc xây dựng tài sản đó, bao gồm:

+ Đất đai: Đất đai trong giao lưu dân dụng được xác định theo diện tích và vị trí của mảnh đất đó. Điều này được thể hiện trên bản đồ địa chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận thông qua quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

xem thêm: Phân loại tài sản theo quy định của pháp luật

+ Nhà, công trình gắn liền với đất: Nhà, công trình trên đất cũng được coi là một dạng bất động sản do tính chất tự nhiên nếu nó được xây dựng gắn liền với đất bằng một kết cấu chặt chẽ chứ không đơn thuần “đặt” trên mặt đất. Vì vậy, lều xiếc, lán chợ tạm không được coi là bất động sản.

+ Cây cối, hoa màu và các tài sản khác trên đất: Khoáng sản, cây cối hoa màu trên đất cũng được coi là bất động sản với điều kiện là người dân chưa khai thác, chặt phá, hái lượm. Nếu chúng được tách ra khỏi đất thì chúng trở thành động sản. Giả sử khoáng sản, cây cối hoa màu chưa được khai thác mà đã là đối tượng của hợp đồng mua bán trước thì việc mua bán trước này có làm cho khoáng sản, cây cối hoa màu có thể di chuyển được hay không? cho dù nó vẫn còn trên mặt đất? Luật pháp của tất cả các quốc gia đều cho rằng những tài sản này, trong trường hợp trên, đã trở thành động sản.

Xem thêm bài viết hay:  Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Quy định về đơn vị sự nghiệp công lập?

+ Động sản trở thành bất động sản đối với mục đích sử dụng chúng: Các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng được coi là bất động sản. Nhưng với những điều kiện nào thì động sản được coi là gắn liền với nhà, công trình xây dựng? Thông thường, việc gắn động sản với nhà, công trình xây dựng một mặt phải nhằm tạo thành một thể thống nhất phục vụ mục đích sử dụng nhà, công trình đó, mặt khác gắn động sản với nhà, công trình. . phải do người có quyền (sở hữu hoặc quyền hạn khác) đối với nhà, công trình xây dựng thực hiện.

Hơn nữa, phần đính kèm phải có tính chất chắc chắn, không thể tháo ra mà không làm hư hỏng, mất mỹ quan của ngôi nhà, công trình. Ví dụ như hệ thống điện nước trong nhà, bức tượng nếu được gắn chắc chắn vào hốc tường cũng có thể coi là bất động sản.

Bất động sản do pháp luật quy định: Ngoài các bất động sản nêu trên, khi cần thiết, bằng các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, pháp luật có thể quy định các bất động sản khác là bất động sản. Chẳng hạn, theo quy định tại Điều 5, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, quyền sử dụng đất là bất động sản.

Căn cứ vào thời điểm hình thành tài sản và thời điểm xác lập quyền sở hữu cho chủ sở hữu thì bất động sản, động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Tài sản hiện có là tài sản đang tồn tại ở thời điểm hiện tại và đã được xác lập cho chủ sở hữu tài sản đó (nhà đã xây, …).

Tài sản hình thành trong tương lai được hiểu là tài sản chưa tồn tại hoặc chưa được hình thành đồng bộ tại thời điểm xem xét nhưng chắc chắn sẽ có hoặc hình thành trong tương lai (nhà đang xây dựng theo dự án, tiền lương được hưởng,…) . Ngoài ra, tài sản hình thành trong tương lai có thể bao gồm tài sản đã hình thành tại thời điểm giao dịch mà sau thời điểm giao dịch tài sản đó thuộc sở hữu của các bên (tài sản mua bán). , thừa kế nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng cho chủ sở hữu).

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tài sản là gì? Các loại tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015? của website thcstienhoa.edu.vn