Tài liệu tham khảo là gì? Cách trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo chuẩn?

Tài liệu tham khảo là gì? một trích dẫn tài liệu tham khảo là gì? trích dẫn nghĩa là gì? Làm thế nào để trích dẫn một thư mục tiêu chuẩn? Một số điều cần lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo là gì?

Tài liệu tham khảo là mục mà hầu như bất kỳ công trình luận văn, nghiên cứu nào cũng cần phải có để bài viết sát với thực tế. Tuy nhiên, nhiều người không biết hoặc trích dẫn không chính xác.

1. Tài liệu tham khảo là gì?

Trong quá trình nghiên cứu khoa học, viết một luận án, một bài báo hay một cuốn sách, tác giả thường tham khảo và sử dụng các tài liệu để trích dẫn vào công trình nghiên cứu, những tài liệu được tác giả trích dẫn gọi là Tài liệu tham khảo (TLTK).

Khi trích dẫn một tài liệu, một ý kiến, một kết quả của tác giả khác, cần ghi rõ đây là ý kiến ​​của ai, từ đâu trong phần TLTK. TLTK được trình bày ở phần cuối của một luận án, một công trình nghiên cứu khoa học, một bài báo, một cuốn sách, v.v.

TLTK không chỉ là nơi ghi lại các trích dẫn, mà còn có một ý nghĩa khác; Độc giả có thể tìm tài liệu gốc từ TLTK. Vì vậy, TLTK phải bao gồm tất cả các tác giả có công trình liên quan được trích dẫn trong luận án; Các chi tiết phải được ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác để người đọc quan tâm có thể tìm thấy tài liệu.

Ngoài ra còn có một khái niệm cho răng: “Tài liệu tham khảo đề cập đến một danh mục có hệ thống các tác phẩm của một tác giả hoặc lĩnh vực kiến ​​​​thức cụ thể”.

2. Trích dẫn là gì?

Theo Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, 2011 “Trích dẫn tài liệu là một phương pháp chuẩn hóa nguồn tài liệu và các ý tưởng mà người viết đã sử dụng trong bài viết của mình, trong đó người đọc có thể xác định rõ ràng từng tài liệu được trích dẫn hoặc tham khảo.

Nói cách khác, trích dẫn là hành động đề cập đến một cái gì đó bằng văn bản hoặc bằng lời nói để sao lưu một nguồn thông tin. Phải ghi rõ nguồn trích dẫn ngay khi sử dụng thông tin. Nguồn trích dẫn có thể đặt ở đầu, giữa, cuối câu, cuối đoạn văn, cuối lời trích dẫn trực tiếp.

3. Trích dẫn nghĩa là gì?

Trích dẫn là một trong những điều rất quan trọng trong bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Việc làm này thể hiện sự nghiên cứu, tham khảo rộng rãi kết quả nghiên cứu của người khác, đồng thời thừa nhận tài sản trí tuệ của những người đó.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự tình

Trích dẫn tham khảo còn làm tăng giá trị của bài viết nhờ có sự so sánh, đối chiếu, so sánh với các nguồn bên ngoài, thể hiện rõ nguồn thông tin thu thập được. Giúp phát triển năng lực nghiên cứu thông qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc thông tin có chất lượng, giúp tăng khả năng tự nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và khai thác thông tin; bồi dưỡng ý thức đạo đức nghề nghiệp. Những trích dẫn trong bài còn là dẫn chứng, là cơ sở để học sinh lập luận trong bài viết của mình; chứng minh kết quả và ý tưởng của mình là mới hoặc tốt hơn v.v… so với kết quả và ý tưởng của các tài liệu đã công bố trước đó.

Ngoài ra, việc trích dẫn TLTK khoa học chứng tỏ người viết am hiểu kiến ​​thức trong lĩnh vực, đồng thời dẫn người đọc đến nguồn liên quan. Trích dẫn TLTK cũng cung cấp cho các nhà nghiên cứu khác nguồn của phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu. Nếu lĩnh vực nghiên cứu còn đang tranh luận thì phần lý luận nhận thức cần phản ánh điều đó.

4. Cách trích dẫn thư mục tiêu chuẩn

4.1. cần chọn Các hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo:

Để trích dẫn một tài liệu tham khảo một cách chính xác, bạn cần chọn một trong các hình thức sau:

  • Báo giá trực tiếp: Đây là cách trích dẫn nguyên văn một câu văn, một câu văn, một đoạn văn, một hình ảnh, một bảng biểu, một sơ đồ, một quy trình,… của nguyên bản thành một bài báo. Mẫu này cần được trích dẫn nguyên văn để đảm bảo đúng câu, đúng từ, đúng nghĩa. “Các trích dẫn nên để trong ngoặc kép”, [số TLTK] đặt trong ngoặc vuông. Không nên sử dụng quá nhiều các trích dẫn này vì bài viết sẽ nặng nề và rập khuôn.

Ví dụ:

A: Tác giả A viết như sau “Sự phân bố bệnh sởi là 10-20%”.

Sau đó, bạn nên trích dẫn như sau: “Sự phân bố của bệnh sởi là 10-20% [A]”, hoặc “Theo tác giả A, tỷ lệ lây lan sởi là 10-20% [A]”

  • trích dẫn gián tiếp: Đây là dùng một ý tưởng, kết quả hoặc ý tưởng của một vấn đề để diễn tả nó theo phong cách của riêng bạn nhưng phải đảm bảo nội dung và ý nghĩa của bản gốc. Khuyến khích sử dụng trích dẫn trong nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh hiểu sai, đảm bảo trung thành với nội dung của bài viết gốc.

Ví dụ:

A: Tác giả A viết như sau “Sự phân bố bệnh sởi là 10-20%”.

Sau đó, bạn trích dẫn như sau: “Tỷ lệ phân phối trung bình của bệnh sởi là khoảng 15%. [A]có thể trung bình không phải là (10+20)/2, nhưng đây chỉ là ví dụ, bạn có thể trích dẫn gián tiếp.

  • Báo giá phụ là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin bằng cách trích dẫn trong tài liệu của tác giả khác
Xem thêm bài viết hay:  Gợi ý học tập môn cơ sở lý luận mô đun 2 (hướng dẫn trả lời)

Ví dụ:

A: Nguyên văn do ông Nguyễn Văn A viết như sau: Tỉ lệ nam/nữ là 2.

B: Tài liệu của ông Nguyễn Văn B viết như sau: Tỷ lệ nam/nữ là 2 [B].

Khi không tìm được tài liệu của ông Nguyễn Văn A, bạn viết như sau: “Theo tác giả Nguyễn Văn A, tỷ lệ giới tính nam/nữ là 2 [B]” hoặc “Trong tài liệu của ông Nguyễn Văn B có đề cập đến tỷ lệ nam/nữ trong nghiên cứu của ông Nguyễn Văn A. [B]

4.2. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo:

– Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự sử dụng (trích dẫn) trong luận án, luận án, bài báo… không phân biệt tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp… Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số (đã được liệt kê). được xác định trong thư mục), không theo tên tác giả và năm. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được giữ nguyên bản, không được phiên âm, dịch thuật. Đối với những văn bản viết bằng tiếng nước ngoài mà ít người Việt Nam biết thì có thể ghi thêm phần tiếng Việt vào từng văn bản. Không sử dụng luận văn, luận án, Website và hạn chế sử dụng giáo trình làm tài liệu tham khảo.

– Tài liệu tham khảo là các bài báo trên các tạp chí và tạp chí được trình bày như sau:

Họ tên tác giả được viết đầy đủ đối với tên tiếng Việt; Họ (đầy đủ), tên và chữ đệm (viết tắt) đối với tên người nước ngoài. Nếu bài báo có nhiều hơn một tác giả, ba tác giả đầu tiên và cộng sự của họ (et al-English), năm xuất bản (trong ngoặc đơn) nên được liệt kê. Tên bài viết. Tên tạp chí, tạp chí (in nghiêng), bộ (số, không có dấu phân cách, đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn), số trang (gạch nối giữa hai số, dấu chấm kết thúc).

– Tham khảo là một chương (phần) trong sách như sau:

Họ, tên tác giả chương (mục) sách hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (trong ngoặc). Tên chương (hoặc mục), Tên sách (in nghiêng, dấu phẩy ở cuối tên), ấn bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy ở cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (tên thành phố, không phải quốc gia), tập, trang.. Nếu sách có hai tác giả, hãy dùng chữ và (hoặc chữ và) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có từ 3 tác giả trở lên thì điền tên tác giả thứ nhất và cụm từ Associate (or et al.).

Xem thêm bài viết hay:  Cách sắm mâm lễ và bài văn khấn xin lộc tại Đền Cửa Ông

dưới cùng của mẫu

– Tài liệu tham khảo là sách như sau:

Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành; năm xuất bản (trong ngoặc). Tên sách (dòng chữ nghiêng, dấu phẩy sau), ngày xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi), nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (điền tên thành phố, không phải tên quốc gia, thời gian kết thúc). Nếu sách có hai tác giả, hãy dùng chữ cái và (hoặc chữ cái và) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có từ 3 tác giả trở lên thì điền tên tác giả thứ nhất và cụm từ Associate (or et al.).

– Tài liệu tham khảo là luận văn, luận văn và luận án, được ghi như sau:

Tên tác giả, năm bảo vệ (trong ngoặc đơn). Tên luận văn, luận án (dòng chữ nghiêng, dấu phẩy ở cuối tên đề tài luận văn/luận văn), trình độ học vấn, tên chính thức của cơ sở đào tạo.

– Tài liệu tham khảo là bài viết đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo, diễn đàn,… được ghi như sau:

Tên tác giả (năm). Tên bài viết. Tên kỷ yếu/tên hội nghị/diễn đàn (in nghiêng), địa điểm, thời gian tổ chức, tổ chức, số trang của bài viết trong kỷ yếu.

Tài liệu tham khảo là giáo trình, bài giảng hoặc tài liệu lưu hành nội bộ: Cần cung cấp các thông tin cơ bản về tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, bài giảng, nhà xuất bản (nếu có), cơ quan chủ quản.

Tham khảo trích dẫn từ nguồn internet, báo mạng (rất hạn chế trích dẫn kiểu này), nếu thật cần thiết thì ghi trích dẫn như sau:

Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên Tài liệu tham khảo là gì?thời gian trích dẫn.

5. Một số điều cần lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo:

Chỉ trích dẫn tài liệu tham khảo trong các phần phương pháp, thảo luận hoặc tổng quan. Đối với các phần kết luận, nêu kết quả nghiên cứu, tuyệt đối không sử dụng.

Các trích dẫn phải nhất quán trong suốt bài viết. Ngoài ra, bạn không được phép viết hoặc chú thích những thứ không cần thiết như: địa vị xã hội, học vị của tác giả. Thông tin trích dẫn phải được đưa vào danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại. Ngoài ra, viết chính xác và kiểm tra chính tả của bạn thường xuyên. Điều đó cho thấy sự liên kết của bạn giữa các phần và luận án của bạn sẽ không bị mất điểm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tài liệu tham khảo là gì? Cách trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo chuẩn? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận