Tách thửa đất là gì? Thủ tục và chi phí thực hiện tách thửa đất mới nhất?

Thửa đất là gì? Điều kiện để tách thửa? Thủ tục tách thửa? Chi phí tách thửa đất mới nhất là bao nhiêu?

Đất đai – một lĩnh vực được nhiều người rất quan tâm, bởi tính phức tạp và là tài sản quý giá đối với mỗi người. Vì vậy, đối với lĩnh vực này, pháp luật nước ta quy định rất chặt chẽ về các vấn đề phát sinh từ đất đai. Một vấn đề mà mọi người thường quan tâm đó là việc tách thửa đất. Một thủ tục khá rườm rà và mất thời gian.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;
 • Nghị định 01/2017 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai;

1. Tách thửa là gì?

Trước khi đến với khái niệm tách thửa, chúng ta cần hiểu tách thửa là gì? Thửa đất theo quy định của Luật Lao động được hiểu như sau: “Thửa đất là diện tích đất có ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trong hồ sơ”.

Theo đó, tách thửa đất được hiểu là quá trình phân chia quyền sử dụng đất của một cá nhân, một hộ gia đình cho nhiều cá nhân khác. một người đứng tên, chịu trách nhiệm về nhiều đối tượng khác nhau. Quy trình và điều kiện tách thửa được quy định chi tiết theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện tách thửa:

Đầu tiên, đối với quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai;
 • Vùng đất không thể tranh cãi;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời gian sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; Quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai năm 2013.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ ngày đăng ký. thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Như vậy, để thực hiện việc tách thửa bắt buộc thửa đất phải đáp ứng các điều kiện sau

Xem thêm bài viết hay:  Combo du lịch là gì? Lợi ích, ưu nhược điểm? Có nên mua?

– Đất đã được cấp hoặc có đủ điều kiện để Có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không Thep luật pháp.

xem thêm: Diện tích đất tối thiểu là bao nhiêu mét vuông để được cấp sổ đỏ?

Bởi lẽ, đây là cơ sở pháp lý để chứng minh người sử dụng có toàn quyền sở hữu đối với tài sản của mình là quyền sử dụng đất.

Thứ haiđiều kiện để có diện tích tách thửa tối thiểu

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Đất đai 2013 thì:

Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh. vùng nông thôn; diện tích tối thiểu được chia đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán của địa phương.

Ngoài ra, tại Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như sau: “UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại hình. đất đối với từng loại đất. thích ứng với điều kiện cụ thể của địa phương ”.

Như vậy, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, các tỉnh khác nhau có thể có quy định khác nhau về hạn mức tối thiểu được phép tách thửa và được quy định cụ thể trong Quyết định của UBND tỉnh.

3. Thủ tục và chi phí tách thửa đất mới nhất:

Đầu tiên, thủ tục tách thửa

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo. là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.danang.gov.vn.

xem thêm: Yêu cầu về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất nông nghiệp

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. xác định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

– Đo đạc địa chính để tách thửa;

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền. thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtquyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

Xem thêm bài viết hay:  Hệ điều hành là gì? Các loại hệ điều hành trên máy tính, điện thoại?

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

– Trường hợp tách thửa do nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do tách hộ, nhóm người sử dụng đất; Do việc xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền), Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để tách thửa;

xem thêm: Phí đo đạc địa chính khi cấp sổ đỏ, tách thửa mới nhất

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích thửa đất còn lại chưa nhận chuyển nhượng; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho người sử dụng đất.

– Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì căn cứ vào quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Xác nhận những thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho người sử dụng đất.

Thứ hai, chi phí tách thửa

Chi phí tách thửa đất sẽ bao gồm một số chi phí như sau:

Một, thuế thu nhập cá nhân

 • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán bất động sản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 113/2011 / TT-BTC của Bộ Tài chính. Đặc biệt:

+ Trường hợp người nộp thuế kê khai đầy đủ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, chi phí cải tạo đất, chi phí xây dựng … thì thuế suất là 25%.

xem thêm: Điều kiện, trình tự, thủ tục tách thửa đất theo quy định mới nhất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm mới nhất

+ Trường hợp không có hóa đơn nhưng vẫn có chứng từ chứng minh giá mua và các chi phí liên quan thì mức thuế suất phải nộp là 2% theo giá chuyển nhượng lô đất. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi rõ giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định thì tính theo bảng giá đất và lệ phí. trước. Việc đăng ký được tính theo quy định của UBND tỉnh.

Ngoài ra, một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

 • Những người có thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình.
 • Người có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và các loại tài sản khác gắn liền với đất ở của cá nhân nếu cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở.

Hai, lệ phí trước bạ khi làm thủ tục hợp thửa đất

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2011 / NĐ-CP:

Tiền đất = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Phí)

Trong đó:

 • Diện tích đất tính bằng m2
 • Giá đất theo bảng giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.
 • Phí 0,5%.

Thứ ba, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định

Đây là các khoản thu đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất … theo quy định về các bước thực hiện công việc, yêu cầu của công việc đo đạc, v.v. . Ví dụ tại Đà Nẵng như sau:

xem thêm: Đất nằm trong dự án quy hoạch có được phân lô không?

– Đơn giá đo đạc địa chính: Được ban hành theo Quyết định 33/2019 / QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

– Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Thu theo Nghị quyết số 48/2016 / NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố. Đối với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu tại các xã: Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú thuộc Hòa Vang, tỷ lệ thu là 70%; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu và đất ở trên địa bàn huyện Hòa Vang thu 70%. Trường hợp cấp lại chứng chỉ thu bằng 80% và cấp đổi chứng chỉ do bị ố, mối mọt, rách nát, hết chỗ để xác nhận bằng 50%. lệ phí.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Tách thửa đất là gì? Thủ tục và chi phí thực hiện tách thửa đất mới nhất? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận