Sức lao động là gì? Lý luận hàng hoá sức lao động theo C.Mác?

sức lao động là gì? Học thuyết hàng hoá sức lao động theo Mác? Học thuyết hàng hóa sức lao động của C.Mác với thị trường sức lao động Việt Nam hiện nay?

Sức lao động là hàng hóa được con người sử dụng vào hoạt động lao động. Học thuyết hàng hoá sức lao động do C. Mác xây dựng đề cập đến nội dung sử dụng và bóc lột hàng hoá đặc biệt này. Trong một xã hội tư bản, sức lao động được bán dưới dạng hàng hóa, mang lại giá trị thặng dư cho giai cấp tư bản. Từ đó, lao động là yếu tố không thể thiếu để làm giàu cho giai cấp thống trị.

1. Sức lao động là gì?

1.1. Khái niệm lao động:

Sức lao động là khả năng lao động của con người được phản ánh trong công việc. Đây là điều kiện tiên quyết của mọi quá trình sản xuất và là lực lượng sản xuất sáng tạo chủ yếu của xã hội. Lao động mang lại kết quả giải quyết vấn đề. Từ những tư liệu sản xuất ban đầu, con người tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu với chất lượng cao.

Nhưng sức lao động chỉ là khả năng lao động, còn sức lao động là sự tiêu hao thực tế sức lao động. Lao động buộc con người phải làm việc, phải thực hiện mục đích sản xuất kinh doanh ban đầu. Qua đó có thể thu được lợi nhuận từ việc bán sản phẩm và dịch vụ.

Nói cách khác, sức lao động của con người trong quá trình sản xuất kinh doanh cung cấp lực lượng sản xuất sáng tạo chủ yếu của xã hội. Qua đó chuyển hóa nguyên vật liệu ban đầu thành sản phẩm có giá trị để kiếm thặng dư. Sức lao động là khả năng lao động, còn sức lao động là sự tiêu hao sức lao động trong quá trình lao động. Qua đó giúp con người ngày càng làm chủ xã hội và đáp ứng nhu cầu cuộc sống của mình.

Đây là đối tượng phân tích theo quan điểm của triết học Mác:

Sức lao động theo quan điểm của triết học Mác là toàn bộ những năng lực về vật chất, tinh thần và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người sống và được con người đó sử dụng mỗi khi sản xuất ra một sản phẩm nào đó. giá trị thặng dư nào đó. Qua đó, thực hiện việc chuyển hóa, giúp con người đáp ứng nhu cầu vật chất.

Sức lao động là một khái niệm quan trọng trong kinh tế chính trị mácxít. Nó được nghiên cứu để chỉ ra nguồn gốc cũng như bản chất của giá trị thặng dư. Bây giờ, giá trị thặng dư đó được gọi là lợi nhuận.

1.2. Hàng hóa sức lao động là gì?

Sức lao động hàng hoá là kết quả của quá trình lao động trong một thời gian nhất định. Thông qua đó, người ta làm ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng. Sức lao động được trao đổi như một loại hàng hóa. Người công nhân làm việc, lao động để nhận lương theo giờ, theo buổi. Tuy nhiên, giá trị họ làm ra có thể lớn gấp nhiều lần giá trị kiếm được.

Xem thêm bài viết hay:  Bài viết nghị luận xã hội về lời cảm ơn và xin lỗi hay nhất

Hàng hóa sức lao động được tạo ra khi các điều kiện sau xảy ra:

– Người lao động được tự do sử dụng sức lao động của mình để đổi lấy một giá trị khác. Ví dụ như làm việc để lấy lại tiền hoặc một loại hàng hóa nào đó.

xem thêm: Lý luận hàng hóa sức lao động của C. Mác với thị trường lao động Việt Nam

– Bản thân người lao động không thể tự sản xuất kinh doanh. Họ phải tham gia vào dây chuyền sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu và phương tiện, công cụ của người sử dụng lao động. Vì vậy, họ phải bán sức lao động để phục vụ cho mục đích tồn tại và mưu sinh. Nhận thanh toán cho công việc được thực hiện.

Khi hai điều kiện trên tồn tại song song thì sức lao động sẽ trở thành hàng hóa với tư cách là điều kiện tất yếu.

2. Học thuyết về hàng hoá sức lao động của Mác:

Theo C. Mác, sức lao động là toàn bộ sức lực vật chất và tinh thần trong cơ thể, trong nhân cách của một người, thể lực và tinh thần mà con người đưa vào sử dụng để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị. sử dụng. Mọi người làm việc có mục đích, tạo ra những sản phẩm cuối cùng có giá trị. Những sản phẩm được tham gia kinh doanh, phục vụ nhu cầu của khách hàng. Do đó, nhà tư bản nhận được nhiều lợi ích hơn so với số vốn bỏ ra ban đầu.

Trong bất kỳ xã hội nào, sức lao động cũng là điều kiện cơ bản của sản xuất. Cần có sức lao động để tạo ra các quá trình sản xuất kinh doanh. Nhưng không phải trong bất kỳ điều kiện nào, sức lao động cũng là hàng hóa.

Sức lao động chỉ có thể trở thành hàng hóa khi nó có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, người lao động phải được tự do về thể chất và làm chủ sức lao động của mình. Đơn giản là có sức khỏe, hoặc trình độ, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc. Họ có quyền bán sức lao động của mình như một món hàng. Những người này làm công nhân, viên chức và chịu sự quản lý của người thuê họ làm việc.

+ Hai là, người có sức lao động phải bị tước hết tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt, họ trở thành “người vô sản”. Ngoài việc phải bán sức lao động, đi làm thuê, họ không thể tìm được việc làm tự sản xuất để kiếm sống. Để tồn tại, con người đó buộc phải bán sức lao động của mình để kiếm sống. Tức là đi làm thuê, làm theo yêu cầu.

Xem thêm bài viết hay:  Giao dịch viên là gì? Công việc của giao dịch viên ngân hàng?

Thuộc tính của hàng hóa sức lao động cũng giống như bất kỳ hàng hóa nào khác. Hàng hoá sức lao động cũng có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng.

Các yếu tố quyết định giá trị hàng hoá sức lao động:

Giá trị của hàng hóa sức lao động được xác định bằng lượng thời gian lao động cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Mọi người có thể làm quen với công việc, làm việc nhanh hơn để tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Sức lao động là khả năng lao động gắn liền với cơ thể sống của con người. Qua đó mang lại cho hàng hóa những thuộc tính riêng phản ánh qua kết quả lao động.

Vì vậy, để duy trì các hoạt động bình thường của con người thì cần phải có những tư liệu sản xuất nhất định. Đây là những tài liệu có sẵn cho người sử dụng lao động. Họ chỉ tham gia với mục đích giám sát, quản lý chứ không trực tiếp tham gia lao động.

Vì vậy, giá trị của hàng hoá sức lao động là giá trị của những tư liệu sản xuất cần thiết cho quá trình sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động.

Giá trị của hàng hoá sức lao động bao gồm:

Giá trị của hàng hoá sức lao động được xác định một cách gián tiếp thông qua giá trị của tư liệu sản xuất sức lao động. Nhà tư bản tính toán để nhận được lợi nhuận lớn trong hoạt động kinh doanh. Bao gồm:

Giá trị của những tư liệu sản xuất vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động và duy trì hoạt động sống của mỗi người lao động. Để họ có thể đảm bảo việc sử dụng tiền lương trong nhu cầu cuộc sống.

Ngoài ra còn có chi phí đào tạo công nhân đến trình độ kỹ năng phù hợp; Đây là sự khác biệt dẫn đến mức lương cao hơn.

+ Giá trị sinh hoạt vật chất và tinh thần cho gia đình người lao động.

Đặc điểm của sức lao động hàng hóa:

Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động là công cụ của nó để thoả mãn nhu cầu lao động của người sử dụng lao động. Giá trị này phản ánh chất lượng và hiệu quả thực hiện lao động.

Khác với hàng hoá thông thường (sau một thời gian tiêu dùng sẽ mất dần giá trị và giá trị sử dụng theo thời gian), hàng hoá sức lao động khi được tiêu dùng ngoài việc sản xuất ra một loại hàng hoá nhất định. đồng thời nó cũng tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của chính nó. Đặc biệt là đối với những người lao động có tay nghề và trình độ cao. Càng làm việc nhiều, mức lương của họ sẽ càng cao khi được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Xem thêm bài viết hay:  Xã hội học là gì? Các phương pháp nghiên cứu của xã hội học?

Phần lớn hơn đó của hiệu quả kinh doanh được gọi là giá trị còn lại. Đây là điểm cơ bản nhất của sức lao động hàng hóa. Nhà tư bản thu được những lợi ích to lớn trong quá trình quản lý và định hướng sản xuất kinh doanh của mình.

3. Lý luận về sức lao động hàng hóa của C. Mác với thị trường lao động Việt Nam hiện nay:

Thị trường lao động:

“Thị trường lao động – đó là một cơ chế hoạt động qua lại giữa người sử dụng lao động và người lao động trong một không gian kinh tế xác định, thể hiện các quan hệ kinh tế và pháp lý giữa họ.” (theo nhà khoa học kinh tế Nga Kostin Leonit Alecxeevich).

Hay nói một cách cụ thể hơn, thị trường lao động là tập hợp các quan hệ kinh tế và pháp lý, xuất hiện giữa người sở hữu sức lao động (người lao động) và người sử dụng sức lao động (người sử dụng lao động) về vấn đề sức lao động. nơi làm việc cụ thể, địa điểm và nơi hàng hóa và dịch vụ sẽ được sản xuất. Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi các sản phẩm. Trong đó nhà tư bản phải cố gắng bán với giá cao để thu được lợi nhuận lớn.

Trong quá trình sử dụng sức lao động sẽ hình thành sức lao động trong sản xuất chứ không phải trên thị trường. Người dân tham gia vào các công đoạn sản xuất, làm ra những sản phẩm có giá trị từ nguyên vật liệu ban đầu. Điều đó giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng và đảm bảo lượng tiêu thụ trên thị trường.

– Đối với người nắm giữ sức lao động sẽ được tạo cơ hội để có việc làm, nơi anh ta có thể làm việc. Được người lao động tuyển dụng phụ thuộc vào chuyên môn thực tế. Thể hiện khả năng, và nhận thu nhập để tái sản xuất sức lao động. Từ đó, nhận được tiền lương, mà thực chất là tiền để mua hàng hóa và sức lao động.

– Đối với người sử dụng lao động sẽ có cơ hội gia tăng lợi nhuận kinh tế. Nhận giá trị thặng dư sau khi bán sản phẩm của quá trình lao động với giá cao.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Sức lao động là gì? Lý luận hàng hoá sức lao động theo C.Mác? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận