Suất vốn đầu tư là gì? Cách xác định suất vốn đầu tư xây dựng?

Tỷ suất đầu tư là gì? Vai trò của suất đầu tư? Nội dung của suất đầu tư? Cách xác định suất đầu tư? Các chi phí trong suất đầu tư là gì? Cách tính suất đầu tư?

Để xác định chính xác số vốn đầu tư và vốn xây dựng người ta cần tính toán suất đầu tư chính xác nhất. suất đầu tư là gì Vai trò, công thức tính và cách xác định suất đầu tư chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

* Cơ sở pháp lý:

– Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng về việc Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và giá tổng hợp xây dựng bộ phận kết cấu năm 2018.

1. Suất đầu tư là gì?

Suất vốn đầu tư được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng và khi thi công các dự án, công trình. Nhìn vào suất đầu tư, các cá nhân, tổ chức có thể tính toán, hoạch định chính xác các khoản chi phí để đầu tư xây dựng mới công trình một cách hiệu quả nhất.

Suất vốn đầu tư được quy định và áp dụng theo Quyết định số 44/QĐ-BXD là một trong những cơ sở để xác định chính xác nguồn vốn và mức đầu tư của dự án, lập và quản lý chi phí. án, xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thực tế của tài sản là bao nhiêu. Sản phẩm xây dựng cơ bản do doanh nghiệp xây dựng và tự xác định giá trị sản xuất theo hướng cổ phần hóa và chịu sự hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Theo đó, suất đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là suất đầu tư) được hiểu là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng mới công trình tính trên một đơn vị diện tích, công suất hoặc khả năng phục vụ. dịch vụ theo thiết kế của công trình.

Năng lực thiết kế hay năng lực phục vụ của công trình là năng lực sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình theo thiết kế được xác định bằng một đơn vị đo lường thích hợp.

2. Vai trò của suất đầu tư:

Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn xây dựng. giai đoạn chuẩn bị dự án.

– Trong một số trường hợp theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền, giá trị vốn đầu tư được tạm dùng để xác định giá trị quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Khi quyết toán nghĩa vụ tài chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Nội dung suất vốn đầu tư:

Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác. Suất vốn đầu tư được tính đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các khoản chi phí trên.

Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư không bao gồm chi phí để thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu đặc thù của dự án/công trình cụ thể như:

– Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường về đất, nhà ở, công trình trên đất, tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và các khoản chi phí bồi thường khác theo quy định; hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) và các chi phí khác có liên quan;

Xem thêm bài viết hay:  Đoạn văn nghị luận suy nghĩ về bạo lực học đường hay nhất

– Lãi vay trong thời gian đầu tư xây dựng (đối với dự án sử dụng vốn vay);

– Vốn lưu động ban đầu (đối với dự án đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh);

– Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (dự phòng khối lượng công việc phát sinh và dự phòng trượt giá trong quá trình thực hiện dự án);

– Một số chi phí khác bao gồm: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đối với môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt của nền móng tòa nhà; chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

4. Cách xác định suất đầu tư:

Không phải doanh nghiệp hay đơn vị tổ chức nào cũng có thể đứng ra đầu tư hoặc xây dựng một cách thiếu tổ chức. Phải dựa trên những căn cứ và quy định khác nhau mới có thể công bố suất đầu tư một cách chính xác và cụ thể. Có thể dựa vào Luật xây dựng do Quốc hội ban hành và các Nghị định có liên quan do Chính phủ ban hành; quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng, cũng như chính sách quản lý đầu tư xây dựng của Việt Nam.

Suất đầu tư gắn liền với các quyết định có hiệu lực của Nhà nước và được tính hàng năm đối với doanh nghiệp. Hình thức thanh toán đối với các tác phẩm sử dụng ngoại tệ là USD thì sẽ quy đổi ra đồng Việt Nam. Đồng thời áp dụng cách tính giá thành và suất đầu tư theo quy định của Ngân hàng

5. Các chi phí trong suất đầu tư:

Suất đầu tư bao gồm nhiều chi phí khác nhau mà doanh nghiệp cần tính toán. Nó có thể bao gồm các chi phí như: quản lý dự án, đầu tư xây dựng, xây dựng, thiết bị hỗ trợ đầu tư xây dựng và các chi phí khác đã tính thuế giá trị gia tăng. và các chi phí khác cho chủ đầu tư xây dựng.

– Không những vậy, chi phí trong suất đầu tư chưa bao gồm các chi phí tính theo cấp công trình cụ thể của dự án, công trình. Điều này có thể bao gồm chi phí bồi thường hoặc tái định cư, bao gồm:

+ Các khoản bồi thường công trình xây dựng trên đất, tài sản gắn liền với đất hoặc công trình, công trình xây dựng trên mặt nước và mọi khoản bồi thường khác theo quy định;

+ Chi phí đền bù khi nhà nước thu hồi đất mà doanh nghiệp đang xây dựng, chi phí đền bù, chi phí trả cho tái đầu tư kinh doanh hoặc lãi vay doanh nghiệp phải trả. đang vay vốn trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn vay theo quy định của Nhà nước và các khoản chi trả hỗ trợ từ nơi khác.

Xem thêm bài viết hay:  Cổ phần hóa là gì? Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là gì?

– Chi phí đầu tư vốn lưu động ban đầu cho hoạt động kinh doanh phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh.

– Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư dự phòng cho các công việc định mức hàng ngày khi thực hiện thi công và dự phòng cho những rủi ro không may xảy ra khi thi công công trình như yếu tố trượt giá trong quá trình thực hiện dự án.

Cuối cùng, các chi phí khác trong quá trình xây dựng suất đầu tư là gì? Là các chi phí để đánh giá và xử lý các ảnh hưởng, thay đổi, tác động đến môi trường; chi cho các công việc như kiểm định chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí quản lý chất lượng, cải tạo phần móng hoặc chi phí thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn.

Khi xây dựng công trình cũng như tính toán các chi phí liên quan đến suất đầu tư cũng cần căn cứ vào thời điểm và loại hình công trình được xây dựng. Có kế hoạch chi phí cụ thể cũng như hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thi công của công trình.

6. Tính toán suất vốn đầu tư xây dựng:

Suất vốn đầu tư được áp dụng, phổ biến trong quá trình xây dựng và áp dụng cho các công trình xây dựng mới, có tính chất đa dạng, phổ biến, có công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến mang lại công trình đẹp, sống động như thật. quy định của nhà nước về xây dựng.

Để xác định và hoạch định suất đầu tư mới nhất cần áp dụng các căn cứ và chỉ tiêu chất lượng do Bộ Xây dựng công bố. Có thể áp dụng và căn cứ vào cấp công trình đạt được, tiêu chuẩn kỹ thuật là gì, diện tích đầu tư xây dựng công trình, công năng sử dụng, chỉ dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp với công trình đang xây dựng và với quy hoạch đã công bố. yêu cầu ban đầu.

Việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình còn phụ thuộc vào thời điểm và giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khi bắt đầu xây dựng công trình. Như vậy, nếu để tính toán một suất đầu tư ban đầu nào đó thì phải xác định tổng mức đầu tư của dự án tại thời điểm xây dựng và sử dụng suất đầu tư được công bố tại thời điểm gần nhất khi xác định thời điểm và phương án. kế hoạch xây dựng.

* Căn cứ vào loại dự án

Khi thực hiện và sử dụng suất đầu tư phải được thực hiện và áp dụng căn cứ vào loại công trình, chính xác thời điểm và vị trí của suất đầu tư. Đồng thời, làm mới và bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi lại cách sử dụng cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Việc bổ sung cần cụ thể như sau:

– Các chi phí bổ sung theo yêu cầu cần thiết của công trình. Việc xác định chi phí phát sinh thêm cần được thực hiện và phù hợp với các quy định hướng dẫn hiện hành và cần xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo kế hoạch.

*Điều chỉnh tỷ lệ đầu tư theo từng trường hợp cụ thể

Thực hiện công tác chuyển đổi, điều chỉnh, suất đầu tư trong các trường hợp cụ thể như:

Xem thêm bài viết hay:  Tước danh hiệu công an nhân dân là gì? Các trường hợp tước?

Thay đổi, điều chỉnh khi quy mô năng lực sản xuất khác với quy mô công việc đã hoạch định từ đầu.

Khi nhận thấy sự khác biệt về đơn vị đo lường hoặc sự khác biệt về năng lực sản xuất, phục vụ của công trình khác với công trình được chấp nhận sử dụng trong danh mục đã công bố.

Xác định chính xác tổng mức đầu tư và từng trường hợp sử dụng tiêu chí suất đầu tư đối với công trình mở rộng, nâng cấp, cải tạo công trình có yêu cầu cao về quy mô công nghệ.

Thay đổi, áp dụng điều chỉnh khi nhận thấy các yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất cũng như vấn đề phần móng của công trình đang thi công có vấn đề, vướng mắc.

Dự án đầu tư công trình đầu tư được hỗ trợ bằng vốn ODA có nội dung chi phí cụ thể khác với nội dung chi phí nêu trong phương án do doanh nghiệp công bố.

Hơn nữa, điều chỉnh suất đầu tư để làm gì khi mặt bằng giá xây dựng tại thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng là khác nhau. Cần nắm rõ và điều chỉnh hợp lý, chính xác theo từng cấp độ, quy định cụ thể theo hướng dẫn, quy định từ cấp trên.

*Điều chỉnh tỷ lệ đầu tư theo từng thời điểm

Căn cứ vào thời điểm điều chỉnh, quy đổi suất đầu tư đã công bố có thể tính toán, hoạch định chính xác tại thời điểm tính toán, áp dụng chỉ số giá xây dựng theo các quy định đã công bố, ban hành. hành tây.

Trên cơ sở tính toán và vận dụng kinh nghiệm, phương pháp của các chuyên gia để có thể điều chỉnh, quy đổi suất đầu tư về địa điểm. Đồng thời, có thể dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá, so sánh các yếu tố khách quan như yếu tố thủy văn, địa chất, địa hình. Mặt bằng chung của khu vực.

*Cách tính suất đầu tư theo hiệu suất

Hiệu quả đầu tư có thể làm cơ sở để doanh nghiệp tính toán, xác định chính xác các yếu tố của suất đầu tư. Số hiệu quả đầu tư xây dựng và giá của từng bộ phận được mã hóa bằng 8 số với ý nghĩa và mục đích sử dụng khác nhau.

Số đầu tiên thể hiện loại tiêu chí bao gồm suất đầu tư và giá phần kết cấu.

Số thứ hai có thể cho biết loại tòa nhà và chất lượng của nó. Bao gồm số công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình thuộc bộ hoặc hệ thống giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các số 3, 4, 5 là số thể hiện các nhóm công trình trong 5 loại công trình đang thi công như số thứ hai nêu trên.

Các số 6, 7 là các số thể hiện các tiêu chí cụ thể về công trình mà doanh nghiệp hoặc nhà thầu thi công đã ban hành và công bố.

Số 8 thể hiện mục đích, chỉ tiêu gồm suất đầu tư, suất chi phí xây dựng và cuối cùng là suất chi phí thiết bị.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Suất vốn đầu tư là gì? Cách xác định suất vốn đầu tư xây dựng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận