So sánh giữa Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh

Tình hình cả nước khi Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ? Chiến tranh cục bộ là gì? Tình hình cả nước ra sao khi Mĩ thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh? Việt Nam hóa chiến tranh là gì? So sánh giữa Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh?

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là trang sử hào hùng chứng minh sức mạnh đoàn kết có thể đánh thắng mọi kẻ thù dù khó khăn đến đâu. Để thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã tiến hành các chiến lược khác nhau, trong đó có Chiến lược Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh. Bài viết dưới đây sẽ so sánh sự giống và khác nhau của hai chiến lược trên.

1. Hoàn cảnh cả nước khi Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ:

Sau thắng lợi chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ, nhân dân cả nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cách mạng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III năm 1960 đề ra. Cách mạng miền Nam tiếp tục phát triển. Tổng kết thành công bài học kinh nghiệm để đối phó với âm mưu tiếp theo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Ở miền Bắc, nhân dân ta tiếp tục lao động sản xuất, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa trở thành hậu phương vững chắc chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam.

Sau thất bại thảm hại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ chuyển sang thực hiện kế hoạch, chiến lược mới mang tên Chiến lược chiến tranh cục bộ.

2. Chiến tranh cục bộ là gì?

“Chiến tranh cục bộ” là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, do quân đội Mỹ, quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn tiến hành, cao điểm nhất (năm 1969) gần 1,5 năm. triệu quân, trong đó quân Mỹ chiếm hơn nửa triệu, quân đồng minh 70.000. Đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam gồm 5 nước: Triều Tiên, Thái Lan, Philippines, Australia và New Zealand.

Ngày 8-3-1965, quân Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Đồng thời, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân tàn phá miền Bắc Việt Nam nhằm cản trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho miền Bắc. cho cách mạng miền Nam.

Dựa vào ưu thế quân sự, quân số đông, vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, quân Mỹ có thể áp đảo quân ta trên đất liền với chiến lược mới “tìm và diệt, giành thế chủ động trên chiến trường, đẩy mạnh”. Lực lượng vũ trang của ta trở về thế thủ, buộc ta phải tấn công với số lượng nhỏ, hoặc rút về biên giới, làm cho chiến tranh tan dần”.

Xem thêm bài viết hay:  Các cách giới thiệu bản thân và người khác một cách lịch sự

Quân Mỹ vừa vào miền Nam đã lập tức mở cuộc hành quân lớn “tìm diệt” vào căn cứ của Quân Giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi). Tiếp đó, Mỹ mở hai cuộc phản công chiến lược vào mùa khô (khí hậu miền Nam một năm có hai mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (theo dương lịch) bằng hàng loạt cuộc hành quân “truy diệt” và “bình định” vào “Thánh Địa Việt Cộng”).

3. Hoàn cảnh cả nước khi Mỹ thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh:

Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đế quốc Mỹ tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” ở miền Nam Việt Nam và mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc Việt Nam. lần thứ hai) ; Lúc này, cách mạng hai miền thực hiện hai nhiệm vụ khác nhau: nhân dân miền Nam chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, nhân dân miền Bắc vừa chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, vừa làm hậu phương cho chiến tranh. phía Nam.

4. Việt Nam hóa chiến tranh là gì?

Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” do quân đội tay sai Sài Gòn tiến hành là chủ yếu, có sự phối hợp hỏa lực, không quân, binh khí hậu cần, kỹ thuật của đế quốc Mỹ, nhưng vẫn do cố vấn Mỹ chỉ huy.

Với chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, quân Mỹ và đồng minh từng bước rút khỏi cuộc chiến nhằm giảm xương máu của Mỹ trên các chiến trường, bên cạnh đó là quá trình củng cố lực lượng của quân tay sai để lợi dụng chiến tranh. . tận dụng máu xương của dân tộc Việt Nam. Thực chất đó là sự tiếp nối âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt” đã được Mỹ đề ra từ khi thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt.

xem thêm: Chiến tranh nhân dân là gì? Chiến tranh nhân dân?

Quân đội Sài Gòn còn được đế quốc Mỹ sử dụng làm lực lượng xung kích ở Đông Dương trong các cuộc chiến tranh xâm lược Campuchia (1970) và Lào (1971), thực hiện âm mưu “Dùng Đông Dương đánh Đông Dương”, dùng chiến tranh để gây chiến tranh.

Mỹ còn sử dụng những thủ đoạn ngoại giao thâm độc nhằm ngăn cản sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa với cách mạng Việt Nam như tích cực cải thiện quan hệ ngoại giao với Chính phủ Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô.

5. So sánh Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh:

5.1. Như nhau:

– Cũng như các chiến lược chiến tranh khác, hai chiến lược này đều là chiến lược chiến tranh thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ.
– Với mục đích tiêu diệt lực lượng cách mạng Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, trên cơ sở đó mở rộng chiến tranh ra Đông Nam Á.

Xem thêm bài viết hay:  Đạo Thiên Chúa là gì? Lịch sử hình thành đạo Thiên Chúa?

– Ngăn chặn sự phát triển của Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và quốc gia, làm suy yếu bức tường của chủ nghĩa xã hội.

Ngoài việc gây chiến tranh ở miền Nam, hai chiến lược này còn mở rộng chiến tranh ra miền Bắc với các cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất bằng không quân và hải quân.

– Kết cục đều thất bại, lấy bối cảnh khi đế quốc Mỹ đang ngấp nghé thế thua trận, không còn đủ sức để xoay chuyển tình thế.

5.2. Sự khác biệt:

Về Kích Thước:

Chiến tranh cục bộ: diễn ra ở hai miền Nam Bắc Việt Nam
Việt Nam hóa chiến tranh: mở rộng ra toàn Đông Dương.

xem thêm: Tính chất và tóm tắt diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất

Về Biện pháp thực hiện

Chiến tranh cục bộ: Sử dụng đế quốc Mỹ, quân các nước đồng minh và quân tay sai, tiến hành hàng loạt cuộc tấn công “tìm diệt”, “bình định”, tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân với miền Bắc (lần thứ nhất) .

Việt Nam Hóa Chiến Tranh: do quân đội Sài Gòn tiến hành là chủ yếu, có sự phối hợp hỏa lực, không quân, hậu cần của Mỹ và vẫn do Mỹ chỉ huy với bộ máy cố vấn, tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai, phá hoại miền Bắc. mở rộng chiến tranh Đông Dương, gia tăng xâm lược Lào, Campuchia.

Giới thiệu về quá trình sụp đổ:

Chiến tranh cục bộ:

Chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là chống chiến tranh xâm lược được tăng cường và mở rộng bằng một lực lượng quân sự hùng hậu, gồm cả Mỹ, đồng minh và quân đội tay sai Sài Gòn.

Nhưng với ý chí không gì lay chuyển được “Quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”, được sự hiệp đồng chiến đấu và chi viện của miền Bắc, quân và dân ta ở miền Nam đã chiến đấu anh dũng, lập được thắng lợi mở đầu. ở Núi Thành (Quảng Nam), Vạn Tường (Quảng Ngãi).

Vạn Tường được coi là “ấp ấp phương Bắc” đối với quân Mỹ và đồng minh, mở đầu cho cao trào “Tìm Mỹ mà đánh, diệt Mỹ mà diệt” khắp miền Nam. Nhiều “Vành đai diệt Mỹ” xuất hiện ở Hòa Vang, Chu Lai (Quảng Nam), Củ Chi (Sài Gòn). Phong trào thi đua trở thành “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Đơn vị dũng sĩ diệt Mỹ” diễn ra sôi nổi khắp nơi. Khả năng đánh thắng Mỹ trong “Chiến tranh cục bộ” của quân và dân ta tiếp tục được thể hiện trong hai mùa khô.

xem thêm: Nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo tường 26/3 đẹp, lời ngỏ báo tường 26/3 ý nghĩa nhất

Sau trận Vạn Tường, khả năng đánh thắng Mỹ trong “Chiến tranh cục bộ” của quân và dân ta tiếp tục được thể hiện trong hai mùa khô,

Bước vào mùa khô thứ nhất – xuân 1965 – 1966) với 720 000 quân, trong đó Mỹ và đồng minh có hơn 220 000, địch mở cuộc phản kích với 450 cuộc hành quân.

Quân dân ta bằng nhiều cách đánh đã chặn địch trên các hướng, chủ động đánh địch ở mọi nơi.

Trong 4 tháng mùa khô (từ tháng 1 đến năm 1966), toàn miền Nam, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 104.000 tên địch, trong đó có 42.000 quân Mỵ. 3 500 quân đồng minh, bắn rơi 1 430 máy bay.

Bước sang mùa khô thứ hai (đông – xuân 1966 – 1967), với lực lượng được tăng lên hơn 980.000 quân, trong đó Mỹ và đồng minh hơn 440.000, chúng mở cuộc phản công bằng 895 cuộc hành quân, trong đó có 3 cuộc hành quân lớn. tìm diệt” và “bình định”, lớn nhất là cuộc hành quân Gianson Siti đánh căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh), nhằm tiêu diệt bộ đội chủ lực và cơ quan đầu não của ta.

Cùng với các cuộc chủ động tiến công địch trên chiến trường Trị – Thiên, Đường 9…, quân và dân ta đã mở hàng loạt các cuộc phản công làm thất bại các cuộc hành quân “tìm diệt”, “bình định” của địch. Cùng với đó là thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất ở miền Bắc.

Việt Nam hóa chiến tranh:

Nhân dân ta chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” tức là chống chiến tranh xâm lược toàn diện được đẩy mạnh và mở rộng ra toàn cõi Đông Dương.

xem thêm: Lập bảng so sánh giữa chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai

Thắng lợi chính trị mở đầu là sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 6 tháng 6 năm 1969. Đó là chính quyền hợp pháp của nhân dân miền Nam Việt Nam. Trong hai năm 1970-1971, nhân dân ta đã cùng với nhân dân hai nước Campuchia và Lào giành được những thắng lợi chiến lược trên mặt trận quân sự và chính trị. Ở nông thôn và thành thị, các cuộc đấu tranh chính trị cũng diễn ra sôi nổi. Cuối cùng, với cuộc Tổng tiến công năm 1972, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đã bị phá sản.

Sau khi phá hỏng kế hoạch chiến tranh

Chiến tranh cục bộ: Thất bại buộc Mỹ phải ngồi đàm phán tại Paris

Việt Nam hóa chiến tranh: Thất bại buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: So sánh giữa Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận