Sổ đoàn viên là gì? Có quan trọng không? Hướng dẫn cách viết?

Sổ đoàn viên là gì? Sổ hội viên có quan trọng không? Hướng dẫn viết sổ đoàn viên? Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên?

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là những thanh niên Việt Nam tiên tiến, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc. Đoàn viên có vị trí hết sức quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đối với mỗi thành viên sẽ có sổ thành viên. Sổ đoàn viên có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với mỗi đối tượng là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sổ đoàn viên là gì? Sổ hội viên có quan trọng không? Cũng như hướng dẫn cách ghi sổ đoàn viên sao cho đúng?

1. Sổ đoàn viên là gì?

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh về cơ bản được hiểu là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự lực tự cường. dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Đoàn viên thanh niên ưu tú của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh cũng sẽ được thể hiện qua quá trình học tập, rèn luyện của đoàn viên, tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, lối sống lành mạnh, cần kiệm, liêm chính. , nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

Đoàn viên còn có thể hiểu đơn giản là những thanh niên Việt Nam tiên tiến sống và làm việc theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đoàn viên còn là những người có tinh thần yêu nước sâu sắc, luôn hết mình vì lý tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đào tạo những đoàn viên thanh niên ưu tú, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn là cánh tay phải, đội ngũ kế cận tin cậy nhất của Đảng.

Đoàn viên nào được kết nạp đoàn đều có sổ đoàn viên. Sổ đoàn viên về cơ bản được hiểu là cuốn sổ mà mỗi đoàn viên khi gia nhập Chi đoàn sẽ được cấp nhằm mục đích kê khai những nội dung cần thiết để Chi đoàn theo dõi, ghi chú quá trình rèn luyện. của đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Hiện nay, sổ đoàn viên được cấp theo mẫu do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy định và cấp cho từng đoàn viên.

2. Sổ đoàn viên có quan trọng không?

Như chúng ta đã biết, mỗi đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những ai đứng trong hàng ngũ đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh sẽ có trách nhiệm xây dựng cho mình lối sống, lao động, học tập, học tập lành mạnh, cần kiệm, liêm chính và hiệu quả. rèn luyện và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm bài viết hay:  Phong cách thiết kế nội thất Vintage là gì? Đặc điểm và bài trí?

Cùng với đó, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh phải luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh cần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

Sổ đăng ký thành viên đóng vai trò rất quan trọng. Sổ thành viên được tạo ra với mục đích có thể hiển thị lịch sử cá nhân của từng thành viên. Sổ hội viên sẽ cho chúng ta biết những thông tin cơ bản và chính xác của từng hội viên. Đoàn viên TNCS HCM khi báo cáo sẽ chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp cho Đoàn.

Không chỉ vậy, sổ đoàn viên còn có vai trò theo dõi hoạt động của mỗi đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Đứng trong tổ chức nào cũng có quy định và cần phải tuân theo. Công đoàn sẽ nhận xét ưu điểm, khuyết điểm, khen thưởng, kỷ luật và kết quả phân loại đoàn viên vào sổ ghi chép của từng đoàn viên để có thể thông qua đó đánh giá quá trình hoạt động của đoàn viên trong từng chi đoàn. năm sống.

3. Hướng dẫn ghi sổ đoàn viên:

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về viết sổ đoàn viên:

Che: Đừng viết trên trang bìa.

xem thêm: Trình tự, thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên khi bị mất, thất lạc, hư hỏng

Trang 1:

– Họ và tên: (Hãy điền tất cả các chữ in hoa).

Địa chỉ: (Điền địa chỉ nhà đầy đủ của bạn).

Ứng viên tự giới thiệu (trang 10):

– Họ tên đang sử dụng: (Ghi họ tên bằng chữ in hoa).

– Họ và tên khai sinh: (Ghi họ và tên bằng chữ in hoa).

– Ngày sinh: (Ghi đầy đủ ngày/tháng/năm).

– Quê quán: (Ghi nơi bạn sinh ra).

xem thêm: Đoàn viên là gì? Vai trò, chức trách, nhiệm vụ của đoàn viên?

– Nơi ở hiện nay: (Ghi đầy đủ địa chỉ nhà riêng).

– Dân tộc: (Kinh, Khmer,……). Tôn giáo: (Nếu có thì ghi, nếu không thì ghi “không”).

– Thành phần gia đình: (không nêu rõ).

Xem thêm bài viết hay:  Ý nghĩa tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ

– Nghề nghiệp cá nhân: Sinh viên

– Cấp độ:

+ Văn hóa: (Học lớp nào thì ghi lớp đó).

+ Nghề nghiệp: (Để trống).

+ Lý luận chính trị: (Nếu đã học xong 6 bài lý luận chính trị thì ghi “6 bài lý luận chính trị”; nếu chưa học thì để trống).

xem thêm: Bàn công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn

– Ngoại ngữ: (Ghi các chứng chỉ ngoại ngữ đã đạt được, nếu không có thì để trống).

– Tình trạng sức khỏe: (ghi rõ tình trạng sức khỏe hiện tại, các bệnh mãn tính (nếu có)).

– Đã từng đi nước ngoài chưa, lý do: …. (nếu có thì ghi, nếu không thì để trống).

– Quan hệ gia đình, xã hội:

+ Bố mẹ đẻ (họ tên, tuổi, hiện làm nghề gì, ở đâu).

+ Vợ, chồng, con (họ tên, tuổi, hiện làm việc, ở đâu) (để trống)

+ Anh chị em (họ tên, tuổi, hiện làm việc, ở đâu).

– Bản thân:

xem thêm: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng (Mẫu 4-KND)

Quá trình làm việc:

Từ năm… đến năm… học tiểu học…, Cần Giờ, TP.HCM

Từ năm… đến năm… đến trường cấp 2…, Cần Giờ, TP.HCM

Từ năm … đến nay: học trường THPT Bình Khánh, Cần Giờ, TP.HCM.

+ Khen thưởng (nếu có thì ghi, nếu không thì để trống).

+ Kỷ luật: (nếu có thì ghi, nếu không thì để trống).

+ Tài năng (nếu có thì ghi, nếu không thì để trống).

+ Sở trường (nếu có thì ghi, nếu không thì để trống).

xem thêm: Tôi cần làm gì để trở thành Đoàn viên?

4. Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên:

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh như chúng ta biết là thanh niên Việt Nam tiên tiến, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động và hoạt động xã hội. Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh hoạt động trong hệ thống chính trị, khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có vai trò, trách nhiệm cụ thể sau:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này, Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ là một trong các tổ chức thành viên. Nói đến đoàn viên thanh niên, ai cũng biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một lực lượng xung kích, sáng tạo và năng động. Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh được kế thừa nhiều giá trị tốt đẹp của cha anh đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, cần cù, anh dũng, sáng tạo, lạc quan, nhân ái. mọi người, vì…

Xem thêm bài viết hay:  Các loại áo dài Việt Nam? Ý nghĩa và lịch sử của áo dài?

Chính vì những lý do đó, bản thân đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh phải là những thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khi đứng trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh phải thật sự tỉnh táo, bằng cách này hay cách khác chúng ta phải chiến thắng tất cả chúng. Mặt khác, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh sẽ cần xác định cho mình những giá trị sống đích thực.

Vì một khi là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, có định hướng đúng thì đoàn viên thanh niên sẽ sống đúng, làm đúng. Thanh niên cần phấn đấu trở thành thanh niên thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Trên thực tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Như sau:

– Vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội dự bị động viên. được Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm, nguồn cán bộ theo nhiệm vụ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Nhà nước: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhà xã hội học. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, rèn luyện và bảo vệ trẻ em.

xem thêm: Bạn đánh giá, nhận xét và xếp loại các thành viên vào cuối năm như thế nào?

– Vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đơn vị đóng vai trò là người phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn có nhiệm vụ xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội viên nhi đồng, tạo cơ sở vật chất, tài chính cho hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Sổ đoàn viên là gì? Có quan trọng không? Hướng dẫn cách viết? của website thcstienhoa.edu.vn