RDN, RDT, RDK, RDM là đất gì? Quy định đất rừng đặc dụng?

Đất RDN, RDT, RDK, RDM là gì? Mục đích sử dụng của khu rừng đặc dụng. Quy chế sử dụng rừng đặc dụng.

Đất lâm nghiệp là một trong những loại đất đặc thù và có nhiều loại rừng khác nhau. Trong đó đất rừng đặc dụng giữ vị trí, vai trò quan trọng. Vậy các ký hiệu đất đai RDN, RDT, RDK, RDM được hiểu như thế nào? Cũng như các quy định về đất rừng đặc dụng hiện nay. Mời bạn đọc bài viết dưới đây:

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Đất RDN, RDT, RDK, RDM là gì?

Căn cứ quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT quy định:

RDN: ký hiệu đối với đất rừng đặc dụng là rừng tự nhiên. Thống kê, kiểm kê diện tích đất có rừng đặc dụng đạt tiêu chuẩn thành rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, có sẵn trong tự nhiên hoặc được khoanh nuôi phục hồi tự nhiên hoặc khoanh nuôi có trồng bổ sung; kể cả diện tích các công trình hạ tầng kỹ thuật trong rừng theo thiết kế phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng.

RDT: ký hiệu đất rừng đặc dụng là rừng trồng là loại đất được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa thành rừng hoặc chưa được cải tạo tự nhiên; trồng rừng thay thế, tái sinh sau khai thác rừng trồng; kể cả diện tích các công trình hạ tầng kỹ thuật trong rừng theo thiết kế phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo thống kê, kiểm kê diện tích đất có rừng đặc dụng đạt tiêu chuẩn theo quy định.

RDK: ký hiệu đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng: là loại đất rừng đặc dụng đã có rừng nhưng đã bị khai phá, phát, đốt hoặc đã được giao, cho thuê để khoanh nuôi, bảo vệ nhằm phục hồi rừng dưới dạng hình ảnh. ý thức tự nhiên.

RDM: ký hiệu đất được sử dụng để bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, là loại đất đã được giao, cho thuê để sử dụng vào mục đích rừng đặc dụng và đã, đang trồng rừng (rừng mới trồng) hoặc đang đang trong quá trình trồng. thời gian khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung cây lâm nghiệp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng chưa đạt tiêu chuẩn thành rừng; kể cả diện tích các công trình hạ tầng kỹ thuật trong rừng theo thiết kế phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng.

2. Mục đích của rừng đặc dụng là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật Lâm nghiệp 2017 thì rừng đặc dụng như sau:

Rừng đặc dụng có mục đích sử dụng chính là bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh. hợp tác du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí, trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; cung ứng các dịch vụ môi trường rừng như:

Xem thêm bài viết hay:  Thời điểm mở thừa kế? Quy định về thời hiệu hưởng thừa kế?

– Công viên quốc gia.

xem thêm: rừng đặc dụng là gì Vai trò và quy định về rừng đặc dụng?

– Khu bảo tồn thiên nhiên.

– Khu bảo tồn loài – sinh cảnh.

– Khu bảo vệ cảnh quan bao gồm các khu rừng bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; rừng đức tin; rừng phòng hộ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

– Khu rừng nghiên cứu và thực nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia.

3. Quy chế sử dụng rừng đặc dụng:

3.1. Khai thác lâm sản trong khu rừng đặc dụng:

* Đối với vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài, sinh cảnh:

– Đối tượng khai thác bao gồm:

+ Cây chết, đổ, nấm trong phân khu dịch vụ; quản lý rừng đặc dụng.

+ Gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

xem thêm: Xử lý hành vi khai thác gỗ trái phép tại rừng đặc dụng

+ Thu mẫu vật thực vật rừng, động vật, nấm, nguồn gen sinh vật theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Lưu ý: không được khai thác lâm sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; không tận thu cây chết, gãy đổ trong phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng.

– Điều kiện được khai thác:

+ Trường hợp khai thác tận thu cây chết, đổ, nấm trong phân khu dịch vụ; Quản lý rừng đặc dụng: phải có kế hoạch tận thu gỗ triệt để theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Trường hợp khai thác gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

+ Trường hợp thu thập mẫu vật thực vật rừng, động vật, nấm, nguồn gen sinh vật theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: có chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt.

* Đối với rừng phòng hộ cảnh quan:

– Đối tượng khai thác bao gồm:

xem thêm: Quy định về phát triển rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

+ Gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh để bảo tồn, tôn tạo, phục hồi hệ sinh thái, cảnh quan, văn hóa, lịch sử và trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình.

+ Mẫu vật thực vật rừng, động vật, nấm, nguồn gen sinh vật theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Rừng tôn giáo bị khai thác tận thu cây gỗ chết, cây đổ, thực vật rừng, nấm, lâm sản ngoài gỗ; khai thác gỗ vì mục đích chung của cộng đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Lớp bò sát là gì? Vai trò, đặc điểm chung và cấu tạo ngoài?

– Điều kiện được khai thác:

+ Trường hợp đối tượng khai thác là gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh để bảo tồn, tôn tạo, phục hồi hệ sinh thái, cảnh quan, văn hóa, lịch sử và trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: có công trình lâm sinh trong trường hợp khai thác, tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh.

+ Trường hợp các đối tượng khai thác nêu trên nằm trong diện giải phóng mặt bằng thì phải có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

+ Trường hợp đối tượng khai thác là mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng, nấm, nguồn gen sinh vật theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ: phải có chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt.

+ Trường hợp đối tượng khai thác là rừng tín ngưỡng thì được tận thu cây gỗ chết, cây đổ, thực vật rừng, nấm, lâm sản ngoài gỗ; khai thác gỗ vì mục đích chung của cộng đồng: có kế hoạch khai thác gỗ đầy đủ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

xem thêm: Khai thác gỗ trong rừng đặc dụng bị xử lý như thế nào?

* Đối với khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học:

– Đối tượng khai thác bao gồm:

+ Khai thác lâm sản theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong quá trình chỉnh lý tổ thành rừng, nuôi dưỡng rừng và các biện pháp lâm sinh khác; khai thác tận thu gỗ, củi, thực vật rừng trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng, nguồn gen phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

– Điều kiện khai thác:

+ Đối tượng khai thác là lâm sản theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ; rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng, nguồn gen phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: phải có chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. trình duyệt.

+ Đối tượng khai thác là gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, các loại nấm trong quá trình chỉnh lý tổ thành rừng, nuôi dưỡng rừng và áp dụng các biện pháp lâm sinh khác; khai thác tận thu gỗ, củi, thực vật rừng trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: phải có dự án lâm sinh.

xem thêm: Điều kiện, thủ tục khai thác gỗ, lâm sản trong rừng đặc dụng

* Đối với vườn thực vật quốc gia, rừng giống quốc gia:

– Đối tượng khai thác bao gồm:

+ Nguyên liệu giống.

+ Gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong quá trình chỉnh lý tổ thành rừng, nuôi dưỡng rừng và các biện pháp lâm sinh khác; khai thác tận thu gỗ, củi, thực vật rừng, nấm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; khai thác triệt để cây chết, gãy đổ.

Xem thêm bài viết hay:  Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân em

– Điều kiện được khai thác:

+ Có dự án lâm sinh và kế hoạch khai thác gỗ đầy đủ.

+ Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

3.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trong khu rừng đặc dụng:

– Thực hiện theo đề tài, dự án, kế hoạch đã được phê duyệt: trường hợp chủ rừng tự tổ chức thực hiện.

xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng đặc dụng theo quy định của Luật Lâm nghiệp

– Đối với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo, nhà khoa học, học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập:

+ Có kế hoạch ban đầu về nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong khu rừng đặc dụng.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, thu thập mẫu vật, nguồn gen, vận chuyển, lưu giữ, công bố mẫu vật, nguồn gen được thực hiện theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý. sự hướng dẫn, giám sát của chủ rừng.

+ Thông báo cho chủ rừng về kết quả nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập hoặc tài liệu công bố trong nước, quốc tế (nếu có).

– Trường hợp chủ rừng tổ chức, liên kết, hợp tác hoặc cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trong rừng đặc dụng thì phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến môi trường rừng. bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường và các chức năng khác của rừng.

3.3. Bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi sinh sống trong khu rừng đặc dụng và vùng đệm của khu rừng đặc dụng:

– Đảm bảo không để dân di cư từ nơi khác đến rừng đặc dụng.

– Ban quản lý đảm bảo việc giao khoán bảo vệ rừng và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư để bảo vệ và phát triển rừng.

– Ban quản lý khu rừng đặc dụng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng hoặc hợp tác, liên kết với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để bảo vệ và phát triển rừng đối với phân khu phục hồi sinh thái của tỉnh. suf.

xem thêm: Thẩm quyền thành lập khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ

– Phải đảm bảo trách nhiệm của thôn quản lý rừng trong việc xây dựng các chương trình, dự án đầu tư phát triển vùng đệm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: RDN, RDT, RDK, RDM là đất gì? Quy định đất rừng đặc dụng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận