Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tiếng Anh, song ngữ

Như chúng ta đã biết, quyết định bổ nhiệm là quyết định cho một cá nhân giữ một chức vụ trong cơ quan, tổ chức nhà nước. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng song ngữ được trình bày, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Quyết định bổ nhiệm là gì?

– Bổ nhiệm là việc cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phân công một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

– Bổ nhiệm (trong môi trường nhà nước) là việc bổ nhiệm một người vào một chức vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc bổ nhiệm này mang bản chất quyền lực Nhà nước của người giữ một chức vụ nhất định nhằm góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước trên thực tế. .

Ngoài ra, các cuộc hẹn được sử dụng trong các cài đặt riêng tư, phi nhà nước. Bổ nhiệm là công việc phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Đối với quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ là văn bản chứa các thông tin về cá nhân được bổ nhiệm giữ chức vụ đó kèm theo các điều khoản liên quan đến chức vụ, chức danh đối với cá nhân đó.

– Khi công ty bổ nhiệm, đề cử cá nhân vào chức vụ mới thì công ty phải ra quyết định bổ nhiệm chức vụ đó. Thông thường ở các công ty, quyết định bổ nhiệm chức vụ được sử dụng khi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, giám đốc hay kế toán trưởng, v.v.

– Lý do và căn cứ bổ nhiệm có thể do người lao động hoặc người sử dụng lao động đưa ra. Cần ghi nhận sự cố gắng của người lao động có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí được bổ nhiệm, hơn nữa người được bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị. Các tổ chức, doanh nghiệp ngoài tiêu chí năng lực còn cần tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức và phải có năng lực quản lý, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động, chức năng, nhiệm vụ. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu công tác, hoạt động của đơn vị hoặc khi có đề nghị bổ nhiệm sẽ làm căn cứ ra quyết định bổ nhiệm hay không.

– Bổ nhiệm trong tiếng Anh được dịch là “Appointment”, còn quyết định bổ nhiệm được hiểu là “quyết định bổ nhiệm”.

– Quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh là quyết định bổ nhiệm cá nhân vào chức vụ được bổ nhiệm trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và được soạn thảo bằng tiếng Anh nhằm mục đích thông báo cho các cá nhân, người và các đơn vị có liên quan biết để thực hiện quyết định bổ nhiệm này. Do đó, quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh có các thông tin cơ bản giống như quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Việt.

Xem thêm bài viết hay:  093 là mạng gì? 093 có đẹp không? Có nên sử dụng đầu 093?

Hiện nay, do quan hệ kinh tế thương mại giữa các nước phát triển, nhiều lao động nước ngoài đang làm việc cho nam giới nên các giấy tờ liên quan đến quyền lợi chính đáng của họ cũng có thể được dịch thuật hoặc soạn thảo song song. song song với tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt). Sử dụng quyết định bổ nhiệm song ngữ tiếng Anh cũng góp phần thể hiện sự tôn trọng ngôn ngữ quốc gia của mình và ngôn ngữ của các quốc gia khác, thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế.

2. Nội dung quyết định bổ nhiệm song ngữ:

Theo phân tích trên, hiện nay chưa có quy định về quyết định bổ nhiệm chung cho tất cả các lĩnh vực. Như vậy, tùy từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sẽ áp dụng những mẫu quyết định bổ nhiệm riêng. Nhưng về cơ bản một quyết định bổ nhiệm hay thậm chí là quyết định bổ nhiệm song ngữ cũng cần phải có những thông tin cơ bản sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ / Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Tên công ty/Tên công ty

– Nơi, ngày ban hành quyết định/ Nơi ban hành, Ngày ban hành

– Tên quyết định (QĐ bổ nhiệm) / Tên quyết định (QĐ bổ nhiệm)

– Căn cứ Điều lệ Công ty / Căn cứ Điều lệ Công ty

– Bổ nhiệm chức danh (ví dụ: bổ nhiệm phó giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng,…) / Bổ nhiệm các chức danh (ví dụ: bổ nhiệm phó giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng,…)

– Nội dung quyết định bổ nhiệm (họ và tên, ngày sinh, số CMND hoặc CCCD, địa chỉ, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, nơi nhận,…) số, Địa chỉ, Quyền và nghĩa vụ của người được cử, người nhận,…)

– Sign and Stamp / Sign, fullname and Stamp.

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng song ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Nơi cấp, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM/ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

Giám đốc / Giám đốc

– Căn cứ Điều lệ Công ty / Căn cứ Điều lệ Công ty

– Căn cứ Quy chế bổ nhiệm của Công ty – Căn cứ Quy chế bổ nhiệm của Công ty

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 22

– Theo nhu cầu kinh doanh của công ty; năng lực, thái độ làm việc và thành tích của người được tuyển dụng, đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Với nhu cầu tất yếu trong công việc; năng lực, thái độ, thành tích của nhân viên và đề nghị bổ nhiệm phó giám đốc.

Quyết định / Quyết định

Điều 1/Điều 1: Bổ nhiệm Ông (Bà) / (Chỉ định Ông/Bà)

– Họ và tên: Hà Ngọc T

– Ngày sinh/Ngày sinh: 02/09/1999

– Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/số CMND: 92320937xxxx

– Địa chỉ/Address: Số 100 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

– Từ…. / From being a/ an…to working at position…. kể từ / Để trở thành một / một

Điều 2/Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm

Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm được quy định trong Điều lệ công ty, quy chế của công ty về nhiệm vụ của cán bộ và chịu sự hướng dẫn của người lãnh đạo, quản lý công ty. / Quyền và nghĩa vụ của … được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế khác của Công ty và theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.

– Người được bổ nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc và đảm nhận vị trí công tác mới kể từ ngày …. / Ông bà…. chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ, công việc và hoàn tất các thủ tục khác để bắt đầu làm việc ở vị trí mới kể từ ngày …

Điều 3/Điều 3: Giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự, các bộ phận trong Công ty và các Ông/Bà…chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /Giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự, các phòng ban khác của công ty và Ông/Bà…chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Điều 4/Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận / Người nhận:

– Như Điều 3/ Như điều 3;

– Lưu VP / Lưu VP.

Giám đốc / Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu/Ký, họ tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn ra quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh:

Dựa vào các mẫu quyết định thông dụng chúng ta có thể thấy, cũng giống như các mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự bằng tiếng Việt thường dùng trong các tổ chức, cơ quan, công ty, doanh nghiệp thì mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự bằng tiếng Anh cũng bao gồm: vị trí công việc và được dịch đầy đủ sang Tiếng Anh.

Các thông tin trong mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh bao gồm:

– Công ty/Tên công ty;

– Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

– quyết định dứt khoát)

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn tả cảnh đẹp đất nước mà em biết ý nghĩa và siêu hay

Về việc bổ nhiệm nhân sự (TV)

– Căn cứ Điều lệ công ty;

(Căn cứ Điều lệ Công ty);

– Ra quyết định);

– Bổ nhiệm Ông/Bà:……. (Đề cử Ông/Bà:……);

– Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm;….

5. Hồ sơ bổ nhiệm theo quy định:

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ);

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Giấy khám sức khỏe đảm bảo đủ sức khỏe để đảm nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và có giá trị trong thời hạn 6 tháng);

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

– Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị… được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

– Nhận xét, đánh giá theo quy định gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Bản tự kiểm điểm, tự đánh giá của viên chức có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Nhận xét, đánh giá của chi bộ nơi cá nhân được phân công công tác;

+ Nhận xét, đánh giá của bộ phận phụ trách công tác cán bộ đảng;

+ Bản nhận xét, đánh giá của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú về trách nhiệm của công dân đối với bản thân và gia đình cá nhân được bổ nhiệm.

– Kết luận về tiêu chuẩn chính trị và kết quả thẩm định tiêu chuẩn, hồ sơ bổ nhiệm;

– Một số giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những giấy tờ cần thiết để xác minh thông tin của cá nhân được bổ nhiệm. Đặc biệt, các giấy tờ này nhằm cung cấp thông tin để đảm bảo một cá nhân có đủ các điều kiện để trở thành viên chức với chức danh theo yêu cầu như: trình độ học vấn, trình độ tay nghề, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe…

Đồng thời, trên thực tế, tùy từng ngành nghề khác nhau mà trong quy trình bổ nhiệm cán bộ, hồ sơ bổ nhiệm còn cần các văn bản khác như:

– Tờ trình về chủ trương và đề nghị phân công nhiệm vụ đối với cán bộ được bổ nhiệm;

– Văn bản thẩm định, báo cáo của đơn vị hành chính;

– Văn bản đề xuất nhân sự của đơn vị được bổ nhiệm;

– Bản nhận xét của chi bộ về tiêu chuẩn chính trị của cá nhân được bổ nhiệm;

– Và các giấy tờ khác tùy theo ngành nghề, tổ chức.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tiếng Anh, song ngữ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận