Quỹ lương là gì? Quy định về lập kế hoạch quỹ tiền lương?

quỹ tiền lương là gì Quy định về quỹ lương? Hoạch định quỹ lương? Xác định các yếu tố hình thành cơ sở quỹ tiền lương? Các bước xây dựng quỹ lương?

Xác định quỹ tiền lương của doanh nghiệp là cơ sở để đơn vị đó xác định mục tiêu, chiến lược liên quan đến nhân sự và lương thưởng.

1. Quỹ tiền lương là gì?

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương mà doanh nghiệp trả cho các loại lao động thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Thành phần của quỹ lương bao gồm nhiều khoản như lương cố định, lương thưởng, phụ cấp phí,… Tuy nhiên, khoản chủ yếu là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc. Liên hệ với quá trình sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương của doanh nghiệp được chia thành hai loại cơ bản:

– Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực hiện công việc chính theo quy định, bao gồm: lương cấp bậc, các khoản phụ cấp thường xuyên và tiền thưởng trong quá trình làm việc.

– Tiền lương phụ: Là tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc nhưng vẫn hưởng lương theo chế độ quy định như tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc, thời gian làm nghĩa vụ xã hội. , hội họp, đi học, trả lương cho công nhân trong thời gian ngừng sản xuất.

Việc chia quỹ tiền lương thành lương chính và lương phụ có ý nghĩa nhất định trong công tác kế toán, phân bổ tiền lương đúng đối tượng và trong phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương trong doanh nghiệp.

Về nguyên tắc quản lý tài chính, doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ quỹ tiền lương như: chi quỹ tiền lương đúng mục đích, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở định mức, đơn giá lao động. mức lương hợp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh chưa có lãi, chưa bảo toàn vốn thì tổng quỹ tiền lương doanh nghiệp được phép chi không vượt quá mức lương cơ bản tính theo số lao động thực tế tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Số lượng và bậc lương theo hợp đồng, phụ cấp lương theo quy định của Nhà nước.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh có lãi, đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước cao, đóng góp lớn cho Ngân sách Nhà nước thì được chi quỹ tiền lương theo hiệu quả hoạt động mà doanh nghiệp đạt được nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Bảo toàn vốn và không xin giảm khấu hao, giảm các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước.

– Tốc độ tăng của quỹ tiền lương phải thấp hơn tốc độ tăng của tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước giao.

xem thêm: Tiền lương làm thêm, làm thêm có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

2. Quy định về quỹ tiền lương:

Nội dung quỹ tiền lương

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho các loại lao động thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Thành phần quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm các khoản chủ yếu sau:

Xem thêm bài viết hay:  Đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý và địa hình của Liên Bang Nga

– Tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm và tiền lương khoán.

Tiền công trả cho người lao động sản xuất ra sản phẩm bị hư hỏng đúng chế độ quy định.

– Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất vì lý do khách quan, trong thời gian được cử đi thi hành công vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ hè, thời gian đi học.

– Tiền ăn trưa, ăn ca.

– Các loại phụ cấp làm thêm, tăng ca…

– Tiền thưởng có tính chất thường xuyên.

xem thêm: Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã

Ngoài ra, trong quỹ tiền lương kế hoạch còn tính cả khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,…

Để phục vụ cho công tác hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp có thể chia thành hai loại: Tiền lương lao động trực tiếp và tiền lương lao động gián tiếp. Trong đó, chi tiết theo lương chính và lương phụ.

Tiền lương chính là tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời gian người lao động làm công việc chính, bao gồm tiền lương trả theo CB và các khoản phụ cấp kèm theo.

– Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian người lao động làm thêm các công việc khác ngoài công việc chính và thời gian người lao động nghỉ phép, lễ tết, nghỉ do ngừng sản xuất, v.v.

Việc phân chia tiền lương thành lương chính và lương phụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác kế toán và phân tích kinh tế. Tiền lương chính của công nhân trực tiếp sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm và được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất của từng loại sản phẩm. Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp sản xuất không gắn với từng loại sản phẩm nên được hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm.

3. Lập quỹ tiền lương:

Xác định các yếu tố làm cơ sở xây dựng quỹ tiền lương

Có nhiều người cho rằng xây dựng quỹ lương chỉ đơn giản là tính tổng tiền lương gồm lương chính và lương phụ của mỗi người trong mỗi tháng rồi tổng kết lại sẽ tạo thành một quỹ lương hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của công việc xây dựng quỹ lương và những người có tư duy này thực chất chưa hiểu về quỹ lương cũng như mục đích của nó. Dưới đây là 2 yếu tố chính để xây dựng quỹ lương:

Thứ nhất, mức lương thị trường

xem thêm: Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ, lương ngày lễ, tết

Mức lương của từng vị trí, ngành nghề không phải lúc nào cũng cố định ở một con số mà sẽ luôn thay đổi theo xu hướng và nhu cầu của thị trường kinh doanh tùy theo khu vực, địa phương.

Xem thêm bài viết hay:  Đánh giá, nhận xét, xếp loại Đoàn viên cuối năm như thế nào?

Chẳng hạn, hiện nay, mức lương trung bình của một nhân viên kế toán có 2 năm kinh nghiệm tại Hà Nội là hơn 9 triệu đồng, nhưng tại TP. Hồ Chí Minh là khoảng 9 triệu. Bảng khảo sát này là cơ sở để xây dựng lương nhân viên cho doanh nghiệp theo từng vị trí, từng bộ phận, giúp doanh nghiệp ước tính được một khoản chi phí để tạo lập quỹ lương.

Không chỉ khác nhau ở từng khu vực, mức lương còn thay đổi theo từng thời điểm theo từng xu hướng thị trường. Ví dụ:

Sau những năm 2006-2007, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng nhanh dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự trong lĩnh vực chứng khoán nên kế toán thuê một lượng lớn nhân viên kế toán, kiểm toán của các công ty. công ty tài chính. Điều này dẫn đến thị trường thiếu kế toán, kiểm toán viên kéo theo lương nhân viên kế toán, kiểm toán tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với trước. Để nắm bắt được những biến động của thị trường nhằm xây dựng quỹ lương bộ phận kế toán cần phối hợp với bộ phận marketing để có những thông tin khảo sát chính xác nhất.

Việc khảo sát thị trường tiền lương không chỉ đơn giản là xây dựng quỹ lương mà nó còn là yếu tố duy trì và cân bằng hoạt động của doanh nghiệp. Lương là yếu tố cơ bản được hầu hết mọi người quan tâm khi đi xin việc và hầu như không có nhân viên nào đồng ý làm việc tại một doanh nghiệp mà mức lương nhận được thấp hơn nhiều so với mức lương cho cùng vị trí mà các doanh nghiệp khác đưa ra. khác đã cho. Đây cũng là yếu tố giữ chân nhân viên của doanh nghiệp.

Thứ hai, mục tiêu của doanh nghiệp

Mục tiêu của doanh nghiệp là yếu tố cơ bản để xác định quỹ tiền lương dựa trên các quyết định của doanh nghiệp về số lượng lao động và chế độ lương thưởng.

Đơn cử như năm 2017, doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát đạt gần 47.000 tỷ đồng với số lượng khoảng 15.000 lao động, mục tiêu năm 2018 của công ty là 55.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Hòa Phát quyết định tuyển dụng thêm 4.000 nhân sự để có thể hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, điều này tương đương với việc quỹ lương của Hòa Phát sẽ tăng thêm khoảng 30% để đáp ứng nhu cầu của công ty. nhu cầu doanh nghiệp.

xem thêm: Chế độ lương, phụ cấp Bí thư Đoàn TNCS cấp xã

Việc tăng quỹ lương phụ thuộc vào quyết định của cấp trên lựa chọn tăng số lượng lao động hay tăng lương thưởng. Các doanh nghiệp có ba lựa chọn cơ bản:

  • Chỉ có việc tăng số lượng nhân viên đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ ước lượng mục tiêu nhiệm vụ để đưa ra một con số tương đối về số lượng nhân viên cần tuyển dụng. Điều này tương đương với việc chỉ cần tăng số lượng nhân viên và tiền thưởng lương không đổi.
  • Chỉ tăng lương thưởng: Doanh nghiệp sẽ giữ nguyên số lượng nhân viên và tăng thưởng cao hơn, đồng nghĩa với việc tăng số lượng nhiệm vụ của mỗi người để hoàn thành mục tiêu. Tăng mức thưởng là một hình thức khuyến khích nhân viên cố gắng hơn, không phàn nàn về khối lượng công việc của bản thân. Tuy nhiên, việc tăng số lượng nhiệm vụ không thể quá sức so với hiệu quả công việc của nhân viên và phải có sự trưng cầu dân ý trước khi đưa ra quyết định. Hầu hết phương pháp này chỉ xảy ra ở các doanh nghiệp nhỏ với mục tiêu kế hoạch không quá lớn.
  • Kết hợp vừa tăng số lượng vừa tăng lương thưởng: Doanh nghiệp sẽ chỉ tăng một số lượng lao động nhất định, không cần đạt chỉ tiêu nhưng sẽ đảm bảo chất lượng và tăng lương thưởng cho tất cả người lao động. . Đây là sự lựa chọn tốt không chỉ tăng chất lượng đội ngũ nhân sự cho doanh nghiệp mà còn được đánh giá là nơi làm việc lý tưởng.
Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Bánh chưng, bánh giày – Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

4. Các bước xây dựng quỹ tiền lương:

Bước 1: Lập kế hoạch

Để xây dựng quỹ lương cho năm nay, phòng kế toán phải lập kế hoạch quỹ lương từ năm trước được cấp trên xác nhận và phê duyệt. Việc lập quỹ dự phòng phải nhờ đến sự hỗ trợ của bộ phận khảo sát thị trường để phòng kế toán xây dựng thang bảng lương phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp với số lượng nhân viên, tiền thưởng cần tăng trong năm tới để nhân viên để Kế toán có thể lên kế hoạch xây dựng quỹ lương tối thiểu mà doanh nghiệp cần chi trong năm tới. Bộ phận tài chính sẽ dựa vào quỹ lương kế hoạch này để xây dựng các khoản chi cho năm tiếp theo của doanh nghiệp, đảm bảo tổng các khoản phải chi không vượt quá ngân sách của doanh nghiệp.

Bước 2: Hoàn thiện quỹ tiền lương

Ở bước này, quỹ lương sẽ được xây dựng dựa trên số lượng nhân viên thực tế của công ty và thang bảng lương chính xác nhất tại thời điểm đó. Đây sẽ là quỹ lương chính thức sau khi điều chỉnh, hoàn thiện quỹ lương kế hoạch. Sau đó, công việc tiếp theo của phòng kế toán là so sánh quỹ lương chính thức với quỹ lương kế hoạch để rút ra nhận xét và rút kinh nghiệm cho việc lập kế hoạch quỹ lương năm sau.

Như vậy quỹ tiền lương gắn liền với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Nó không chỉ quyết định số tiền doanh nghiệp phải trả cho nhân viên mà còn tạo ra chế độ lương thưởng hấp dẫn, duy trì hoạt động bền vững của công ty.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quỹ lương là gì? Quy định về lập kế hoạch quỹ tiền lương? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận