Quy luật là gì? Định nghĩa, đặc điểm và phân loại quy luật?

Quy định là gì? Quy luật có thể được hiểu một cách phổ biến và đơn giản nhất, đó là những hiện tượng có tính logic, có trật tự và lặp đi lặp lại trong đời sống hàng ngày. Nêu đặc điểm của quy luật? Phân loại quy luật?

Trong cuộc sống hàng ngày, khi mọi thứ được hình thành và muôn màu muôn vẻ thì đằng sau nó cũng tồn tại một trật tự nhất định sẽ được lặp đi lặp lại. Sự lặp đi lặp lại này cũng giống như con người, ai cũng sẽ trải qua sinh, lão, bệnh, tử, đó là quy luật không ai có thể bỏ qua một giai đoạn nào. Mọi thứ trên đời này đều được sắp xếp một cách lặng lẽ theo một quy luật nhất định. Vậy quy tắc là gì? Định nghĩa, đặc điểm và phân loại quy phạm?

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Quy tắc là gì?

Trong thực tế cuộc sống hay trong quá trình học tập các môn học thuật, thuật ngữ “quy tắc” không phải là thuật ngữ xa lạ với chúng ta. Khi học triết học Mác-Lênin, định nghĩa quy luật là gì và phân loại quy luật chúng ta cần nắm vững hơn.

Quy luật có thể được hiểu một cách phổ biến và đơn giản nhất, đó là những hiện tượng có tính logic, có trật tự và lặp đi lặp lại trong đời sống hàng ngày. Nó đã trở thành một chu kỳ lặp đi lặp lại và không dừng lại hoặc bỏ qua một bước nào. Ví dụ như khi nước bên dưới mặt hồ bốc hơi ngưng tụ sau một thời gian tích tụ đủ sẽ trở thành những hạt mưa rơi trở lại mặt hồ.

Còn quy luật được xác định dưới góc độ triết học là sản phẩm của hoạt động tư duy khoa học. Quy luật sẽ phản ánh mối liên hệ của các sự vật và tính tổng thể của chúng. Có thể hiểu đây là những sự kiện, hiện tượng trong đời sống, dưới tư duy, nhận thức của con người được đúc kết thành những quy luật cụ thể.

Còn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, tính khách quan luôn nằm trong quy luật. Điều này có nghĩa là pháp luật sẽ luôn tồn tại trong thực tiễn, diễn ra hàng ngày ngay cả khi không có sự nhận thức và phản ánh của tư duy con người. Có thể hiểu đây là ví dụ đầu tiên mà tác giả đưa ra về sự sinh, lão, bệnh, tử của con người, mặc dù con người biết trước quy luật đó nhưng không thể tác động để tạo ra hay làm biến mất những quy luật mà mình không biết. chỉ có thể nhận thức, chấp nhận và áp dụng chúng trong thực tiễn cuộc sống.

Xem thêm bài viết hay:  Tóm tắt cốt truyện và soạn bài truyện Thần trụ trời hay nhất

Đối với chủ nghĩa duy tâm, quan điểm cho rằng sự phản ánh của bộ não mỗi người là một quy luật. Chính vì lẽ đó, theo quan niệm này, pháp luật luôn mang những phán đoán, ý kiến ​​cá nhân nên pháp luật không thể khách quan.

Dưới đây là một số nhận xét về quy luật, nhưng trong thực tiễn hiện nay, hầu hết mọi người đều coi quy luật là hiện tượng lặp đi lặp lại và khách quan.

2. Định nghĩa quy tắc:

Mối liên hệ bản chất tất nhiên là phổ biến và lặp đi lặp lại giữa các đối tượng, giữa các yếu tố cấu thành đối tượng, giữa các sự vật, hiện tượng, thậm chí giữa các thuộc tính của sự vật. cũng như giữa các thuộc tính của cùng một sự vật, hiện tượng đã biết là nội dung của định nghĩa quy luật dựa trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ở đây, mọi quy luật đều được coi là khách quan.

Trong nghiên cứu, các quy luật được phản ánh khách quan là những cấu tạo thuần tuý của tư duy. Khoa học phát hiện ra rằng ở đây quy luật được điều chỉnh chính là sự phản ánh những quy luật hiện thực của thế giới khách quan và của tư duy.

Từ trước đến nay, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm luôn có sự đấu tranh khi cùng giải quyết bất kỳ một hiện tượng nào, hai chủ nghĩa này cũng có những ý kiến ​​trái ngược nhau ngay cả khi trả lời câu hỏi về tính quy luật. Gì.

Trong khi các nhà triết học duy vật khẳng định sự tồn tại khách quan của quy luật thì các nhà triết học duy tâm lại luôn phủ nhận sự tồn tại khách quan của quy luật, điều này cho thấy sự đối lập trong nhận thức và tư duy của hai chủ thể. có nghĩa. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là một triết học về khoa học, lịch sử và tự nhiên phát triển ở châu Âu. Một triết học duy vật, nhấn mạnh tầm quan trọng của các điều kiện trong thế giới thực và sự hiện diện của các mâu thuẫn bên trong sự vật, liên quan đến nhưng không giới hạn ở các tương tác giai cấp và lao động. và kinh tế xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Chi ủy là gì? Trách nhiệm công việc khi chi bộ không có chi ủy viên?

Điều này trái ngược với phép biện chứng duy tâm của Hegel, vốn nhấn mạnh quan sát rằng các mâu thuẫn trong các hiện tượng vật lý có thể được giải quyết bằng cách phân tích chúng và tổng hợp một giải pháp trong khi vẫn giữ nguyên bản chất ban đầu của chúng. Marx cho rằng giải pháp hiệu quả nhất cho các vấn đề do các hiện tượng mâu thuẫn này gây ra là giải quyết và sắp xếp lại các hệ thống tổ chức xã hội từ gốc rễ của vấn đề.

3. Đặc điểm của quy tắc:

Trong thực tiễn, quy luật được biết đều có đặc điểm là tính khách quan tự nhiên và tính ổn định trong mỗi quy luật và nó được hiểu như sau:

– Thứ nhất, khách quan và tất nhiên:

Như đã biết, sự tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý chí và suy nghĩ của con người là một trong những đặc trưng cơ bản, không thể thiếu được của pháp luật.

Đồng thời, các quy luật phát biểu sẽ là sự phản ánh nhận thức, tư duy của con người đối với thế giới khách quan bên ngoài.

– Thứ hai, tính ổn định:

Quy luật phản ánh quan hệ bản chất tất nhiên là phổ biến, nó được quy định bởi đặc tính ổn định của nó. Bên cạnh đó, thuộc tính ổn định được định nghĩa là sự lặp lại giữa các yếu tố, thuộc tính trong cùng một sự vật, hiện tượng xác định hoặc giữa các sự vật với nhau.

4. Phân loại quy phạm:

Như đã khẳng định, các quy phạm pháp luật trên thực tế rất đa dạng và phong phú. Các quy luật được nhận thức khác nhau về phạm vi, bản chất, vai trò và cả tính phổ biến của chúng đối với quá trình vận động, phát triển của sự vật.

Vì vậy, với mỗi mục đích của con người trong thực tiễn sẽ áp dụng các quy luật khác nhau để có hiệu quả nhận thức và vận dụng các quy luật khác nhau nên việc phân loại các quy luật là vô cùng cần thiết. Căn cứ để phân loại quy phạm sẽ dựa trên mức độ phổ biến của quy phạm và cần căn cứ vào lĩnh vực mà quy phạm đó tác động.

– Thứ nhất, căn cứ vào mức độ phổ biến, có thể chia các quy luật thành: quy luật cụ thể, quy luật chung và quy luật phổ biến.

Xem thêm bài viết hay:  Gross weight là gì? So sánh Gross Weight và Net Weight?

+ Các quy luật cụ thể: được gọi là các quy luật sẽ biểu hiện những mối liên hệ đặc trưng cho một phạm vi nhất định của các hiện tượng cùng loại.

+ Quy luật chung: được gọi là quy luật hoạt động trong phạm vi rộng hơn quy luật cụ thể, tác động trong nhiều loại sự vật, hiện tượng khác nhau.

+ Quy luật chung: Là những quy luật tác động đến mọi lĩnh vực như: từ tự nhiên, xã hội đến tư duy. Đây là những quy luật của phép biện chứng nghiên cứu.

– Thứ hai, căn cứ vào lĩnh vực tác động, các quy luật được chia thành ba nhóm lớn sau: quy luật tự nhiên, quy luật xã hội và quy luật tư duy.

+ Quy luật tự nhiên: là những quy luật phát sinh và tác động không có sự tham gia của con người, mặc dù trong con người cũng tồn tại một số quy luật tự nhiên.

+ Quy luật xã hội: là quy luật hoạt động của con người trong các quan hệ xã hội. Các quy luật đó không thể nảy sinh và tác động ngoài hoạt động có ý thức của con người. Tuy nhiên, quy luật xã hội vẫn khách quan.

Tuy liên quan đến con người nhưng con người không thể tạo ra hay phá bỏ các quy luật xã hội. Vì vậy, các quy luật xã hội vẫn mang tính khách quan.

+ Quy luật tư duy: là những quy luật nói lên mối liên hệ bên trong của các khái niệm, phạm trù, phán đoán. Nhờ đó, trong suy nghĩ của con người hình thành một số tri thức về sự vật.

Còn phép biện chứng duy vật thì những quy luật cơ bản của phép này sẽ phản ánh sự vận động và phát triển trên những mặt cơ bản nhất. Đồng thời, quy luật sẽ chuyển hóa từ những sự thay đổi về chất thành những sự thay đổi về lượng và ngược lại, chỉ ra phương thức vận động và phát triển. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập chỉ ra nguồn gốc của sự vận động và phát triển. bên cạnh đó quy luật phủ định của phủ định chỉ ra xu hướng phát triển của nó.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quy luật là gì? Định nghĩa, đặc điểm và phân loại quy luật? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận