Quy hoạch treo là gì? Đất quy hoạch treo có được xây nhà?

Quy hoạch đình chỉ là gì? Đất quy hoạch treo có được xây dựng không? Đất quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ không? Mức phạt khi cố tình xây nhà trên đất quy hoạch?

Trong thời đại đô thị hóa như hiện nay, đất đai ngày càng có giá, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đai diễn ra liên tiếp. Quy hoạch đất đai cũng từ đó mà phát triển linh hoạt. Các dự án quy hoạch đất đai luôn là chủ đề nóng được người dân và giới bất động sản quan tâm. Nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề quy hoạch treo, trong đó, đất quy hoạch treo có được phép xây nhà hay không luôn là câu hỏi điển hình.

Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013;

– Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

– Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Nghị định 16/2022 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Quy hoạch treo là gì?

Quy hoạch treo là một cụm từ phổ biến. Quy hoạch treo được hiểu là tình trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và ghi vào kế hoạch sử dụng đất vào các mục đích khác nhau. Ngoài ra, đã có thông báo thu hồi để phục vụ cho phương án quy hoạch trước đó nhưng vẫn không thực hiện đúng tiến độ.

Về mặt luật, không có cụm từ này. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2019:

Diện tích đất đã được công bố trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm vẫn chưa có quyết định thu hồi hoặc xin phép. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và thông báo điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi, chuyển mục đích đối với diện tích đất đó. được ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

xem thêm: Đất quy hoạch là gì? Có nên mua đất nằm trong quy hoạch không?

Theo đó, đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương mà sau 3 năm mà không có quyết định thu hồi hoặc chưa được cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện theo trình tự như sau: quy hoạch phải điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch và công bố điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi, chuyển mục đích đối với diện tích đất đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Tóm lại, quy hoạch treo là cách nói ngắn gọn của đồ án quy hoạch sử dụng đất treo, là tình trạng quy hoạch đã được thẩm định, phê duyệt, được ghi vào kế hoạch sử dụng đất của địa phương và được công bố. kế hoạch thu hồi đất nhưng để lâu không triển khai, làm chậm tiến độ các công trình.

Xem thêm bài viết hay:  Phản ứng hóa học là gì? Phân loại các loại phản ứng hóa học?

Kế hoạch tạm ngưng sẽ hết hạn trong bao lâu? Như đã nói ở trên, tại Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2019 không quy định thời điểm hủy bỏ quy hoạch treo mà chỉ quy định thời hạn hủy quy hoạch để thu hồi đất. hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Tức là sau 3 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhìn chung, các dự án đầu tư, quy hoạch treo sẽ bị bãi bỏ nếu sau 3 năm không thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt và công bố.

2. Đất quy hoạch treo có được xây dựng không?

Để trả lời câu hỏi đất quy hoạch treo có được xây dựng hay không phụ thuộc vào tiêu chí phân loại. Nếu dựa trên thời gian lập kế hoạch, câu trả lời là có và không. Cụ thể, nếu trong thời hạn đất quy hoạch mà chưa đủ 03 năm thì không được phép xây dựng nhà ở trên đất quy hoạch. Nhưng nếu đã quá 3 năm, thì tại Khoản 33, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 cho phép người dân xây nhà mới trên đất thuộc các dự án, quy hoạch treo đã quá 3 nhiều năm. năm:

Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không phải cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để xây dựng công trình. xây dựng mới nhưng chỉ cấp phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm, kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ra quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc chưa công bố điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất có quyền xin cấp giấy phép xây dựng. có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Theo đó, có thể kết luận rằng, trên diện tích đất có quy hoạch treo, nếu trong thời hạn 3 năm quy hoạch không được cấp phép xây dựng đồng nghĩa với việc không được phép xây dựng nhà ở trên đất đã có quy hoạch. . trong đó chỉ được phép sửa chữa, cải tạo và giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo phải có thời hạn; và nếu quá 3 năm kể từ ngày cấp có thẩm quyền công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà vẫn chưa thực hiện thì người dân có quyền xin cấp phép xây dựng có thời hạn.

3. Đất quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ không?

Có thể thấy, trong thời hạn 3 năm nếu không có quyết định thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì phải điều chỉnh, hủy bỏ và thông báo hủy bỏ. thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất.

Xem thêm bài viết hay:  Số đăng ký thuốc là gì? Hướng dẫn tra cứu số đăng ký thuốc?

xem thêm: Sửa chữa mái tôn, mái tôn có cần xin giấy phép xây dựng không?

Bên cạnh đó, Khoản 06 Điều 19 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP quy định: Người sử dụng đất đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, trong trường hợp đã nhận được thông báo, quyết định thu hồi đất thì diện tích nằm trong quy hoạch đó sẽ Không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtquyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Vì vậy, người dân chỉ được làm sổ đỏ với đất bị quy hoạch treo khi có thông báo hủy bỏ quyết định thu hồi đất, sau đó người dân mới có thể chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục. Xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtquyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc Bộ phận một cửa.

Trường hợp dự án treo không được thông báo hủy bỏ thì người sử dụng đất bị hạn chế quyền sử dụng theo quy định tại Khoản 7 Điều 49 của Luật Đất đai sửa đổi.

Khi quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì chủ sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo kế hoạch thì được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng nhà ở mới. công trình, trồng cây lâu năm, nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định. theo quy định của pháp luật.

Đối với việc bồi thường đất quy hoạch treo, tùy theo tiêu chí là thời gian tồn tại và xây dựng công trình theo đồ án quy hoạch:

– Đối với tài sản trên đất đã có từ trước khi chưa công bố quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện khi có kế hoạch và quyết định thu hồi thì được bồi thường theo quy định của pháp luật nếu quá trình xây dựng vừa hoàn thành thì địa phương lập quy hoạch.

– Đối với tài sản trên đất sau khi công bố quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì chủ sử dụng đất quy hoạch không được bồi thường. Với những dự án treo kéo dài, người dân gặp rất nhiều khó khăn nhưng hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về đền bù giải tỏa.

Xem thêm bài viết hay:  Miễn chấp hành hình phạt là gì? Điều kiện được miễn chấp hành hình phạt?

4. Xử phạt hành vi cố tình xây dựng nhà trên đất quy hoạch:

Nhiều trường hợp xây nhà trên đất thì hợp thức hóa tài sản trên đất. Tuy nhiên, đối với những trường hợp vi phạm quy hoạch như xây dựng nhà ở thì sẽ không hợp thức hóa để các công trình xây dựng nói chung và nhà ở riêng lẻ nói riêng được phép tồn tại. “PPhong tục phá dỡ nhà, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế phá dỡ. là biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm c Khoản 15 Điều 16 Nghị định 16/2022 / NĐ-CP như sau:

xem thêm: Đơn đề nghị cung cấp, xác nhận thông tin quy hoạch đất đai

“15. Biện pháp khắc phục:…

c) Buộc phá dỡ công trình, phần việc xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 (đã chấm dứt hành vi vi phạm), Khoản 9, Khoản 10, Khoản 12, Khoản 13 Điều này. . ”

Mức phạt khi xây dựng nhà ở vi phạm quy hoạch được quy định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định 16/2022 / NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi xây dựng không đúng quy hoạch, kế hoạch xây dựng. các thành phố được phê duyệt như sau:

– Phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ.

– Từ 100 đến 120 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

– Phạt tiền từ 160 đến 180 triệu đồng đối với trường hợp xây dựng công trình phải có Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Vậy xây nhà vi phạm quy hoạch ngoài việc bị phạt tiền còn bị cưỡng chế phá dỡ nếu không được công nhận, hợp thức hóa. Vì vậy, khi xây dựng, người dân cần lưu ý nắm rõ thông tin về những khu vực không được phép xây dựng nhà ở.

Trong quá trình đô thị hóa và phát triển, nhiều đồ án quy hoạch đã được phê duyệt triển khai nhưng nhìn chung không triển khai được do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Hệ quả dẫn đến tồn tại các dự án treo. Nếu được thông tin đầy đủ về kế hoạch sử dụng đất của địa phương, người dân có thể tránh được những rủi ro pháp lý và được bồi thường theo đúng quyền lợi của mình.

xem thêm: Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu và chi phí bao nhiêu?

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quy hoạch treo là gì? Đất quy hoạch treo có được xây nhà? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận