Quy định về cam kết tín dụng của nhà thầu trong đấu thầu

Cam kết tín dụng của nhà thầu trong đấu thầu. Quy định về cam kết tín dụng của nhà thầu trong đấu thầu. Xử lý vi phạm cam kết tín dụng của nhà thầu. Thủ tục xin cam kết tín dụng của nhà thầu trong đấu thầu.

Với sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, mức độ cạnh tranh không ngừng gia tăng nên đấu thầu là một quá trình mà chủ đầu tư xem xét, lựa chọn với những tiêu chí nhất định để chọn ra nhà thầu phù hợp. , uy tín, khả năng hoàn thành hợp đồng. Đấu thầu tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch và hiệu quả. Tuy nhiên, để đảm bảo với chủ đầu tư, nhà thầu cần có những biện pháp về việc thực hiện hợp đồng, trong đó cam kết tín dụng là một ví dụ điển hình mà nhà thầu bắt buộc phải thực hiện trong đấu thầu.

Nhà thầu phải có cam kết tín dụng của một tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết cấp tín dụng để nhà thầu thực hiện gói thầu này với hạn mức tối thiểu 01 tỷ đồng trong thời hạn 01 năm. trong suốt thời hạn của hợp đồng. Thời điểm có hiệu lực của cam kết tín dụng bằng thời gian thi công của nhà thầu là 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu (cam kết tín dụng của nhà thầu phải bằng văn bản).

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

– Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH 2020 Luật đấu thầu.

1. Cam kết tín dụng của nhà thầu trong đấu thầu:

– Cam kết tín dụng của nhà thầu là loại văn bản hứa hẹn, trong đó cam kết cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu. Đồng thời, cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có giá trị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được đánh giá “đạt”.

– Nguồn vốn ngân hàng cam kết thu xếp cho doanh nghiệp chính là các cam kết cấp tín dụng. Cam kết này được đưa ra nhằm mục đích thu xếp vốn cho các nhà thầu có năng lực tài chính tham gia đấu thầu và thực hiện dự án.

– Do tính chất của cam kết tín dụng là nghĩa vụ bảo đảm của các bên nên cam kết tín dụng phải đảm bảo sự ràng buộc và điều kiện giữa hai bên (ngân hàng và nhà thầu) để từ đó trong HSMT quy định về cam kết tín dụng. áp dụng phải có điều kiện mới phù hợp với thực tế.

Xem thêm bài viết hay:  Tóm tắt Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long hay và ngắn gọn

– Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu cần xem xét các yếu tố sau:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

xem thêm: Quy trình và trình tự các bước tổ chức đấu thầu mới nhất năm 2022

+ Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

+ Đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

+ Đánh giá về kỹ thuật và giá cả.

2. Quy định về cam kết tín dụng của nhà thầu trong đấu thầu:

Cam kết tín dụng của nhà thầu là cam kết dự thầu và thực hiện gói thầu. Theo đó, cam kết này phải đảm bảo nguồn tài chính (nguồn vốn) tự có và nguồn tài chính mà tổ chức tín dụng cho vay để thực hiện gói thầu.

Cam kết tín dụng của nhà thầu là một trong những yếu tố quan trọng để nhà thầu trúng thầu (đây là việc xem xét, kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu của nhà thầu về mặt tài chính). .

– Sau khi mở thầu, các nhà thầu cần làm rõ hồ sơ dự thầu của mình là tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình; tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm; đề xuất kỹ thuật; đề xuất tài chính. Đối với đề xuất về tài chính và kỹ thuật trong hồ sơ không được thay đổi cơ bản khi nộp hồ sơ và không được thay đổi giá trị gói thầu.

Tùy theo mức độ phức tạp, từng ngân hàng mà cam kết tín dụng của nhà thầu sẽ bao gồm các loại sau:

+ Cam kết tín dụng vô điều kiện: Ngân hàng không yêu cầu nhà thầu nhưng vẫn cấp tín dụng.

xem thêm: Đấu thầu là gì? Đặc điểm, nguyên tắc và phương thức đấu thầu?

+ Cam kết tín dụng có điều kiện: Ngân hàng đưa ra một số điều kiện (đảm bảo gói thầu của nhà thầu khả thi) để nhà thầu đáp ứng luật tín dụng và tạo sự ràng buộc giữa nhà thầu với ngân hàng. Theo luật, tài sản lưu động là tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ tài chính ngắn hạn, chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán có thể bán được và các khoản phải thu thương mại. , các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác có khả năng chuyển đổi thành tiền trong vòng 1 năm. Trường hợp trong HSDT nhà thầu có đính kèm cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết cấp tín dụng để nhà thầu thực hiện gói thầu đang xét. được xem xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu theo hồ sơ mời thầu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với gói thầu.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 30

– Nhà thầu phải chứng minh được tài sản thanh khoản hoặc có khả năng tiếp cận tài sản thanh khoản sẵn có, tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm tiền tạm ứng theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn tài chính thực hiện gói thầu.

Ghi chú: Theo quy định cam kết cấp tín dụng của nhà thầu trong đấu thầu thì số tiền cam kết không vượt quá 85% tổng mức đầu tư dự án.

3. Xử lý nhà thầu vi phạm cam kết tín dụng:

– Cam kết tín dụng rõ ràng là nghĩa vụ mà nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc và đúng đắn. Trường hợp cam kết tín dụng do nhà thầu cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định khả năng đáp ứng yêu cầu về nguồn tài chính, bên mời thầu (chủ đầu tư) yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc có thể liên hệ với ngân hàng (nơi nhà thầu sử dụng nguồn tín dụng trong cam kết thầu). ) để xác minh, bổ sung hồ sơ chứng minh tư cách, năng lực và kinh nghiệm. Ngoài ra, các cam kết cấp tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng.

– Việc xem xét nội dung nguồn tài chính (cam kết tín dụng) thuộc về nhóm chuyên gia, nhà mời. Vì vậy, trong quá trình lựa chọn nhà thầu cần tiến hành kiểm tra, thẩm định để lựa chọn nhà thầu có năng lực tài chính, khả năng thực hiện hợp đồng.

4. Thủ tục xin cam kết tín dụng của nhà thầu trong đấu thầu:

Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng cho nhà thầu:

– Đơn đề nghị mở tài khoản ngân hàng (tùy theo từng ngân hàng mà hình thức và nội dung khác nhau nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin chủ tài khoản);

– Giấy phép đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc nếu là cá nhân thì cần có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (01 bản sao công chứng);

xem thêm: Khái niệm đấu giá, đấu thầu? Phân biệt đấu giá và đấu thầu?

Xem thêm bài viết hay:  Bùng nổ theo đà là gì? Lưu ý về ngày bùng nổ theo đà FTD?

– Thông báo hoặc Đăng ký mẫu dấu – (01 bản sao công chứng hoặc sao y bản chính có đóng dấu của công ty;

– CMND/CCCD của người có liên quan (người đại diện theo pháp luật của công ty, thành viên góp vốn, kế toán trưởng,…) (01 bản sao công chứng);

– Phiếu thông báo không đăng ký kế toán trưởng (nếu công ty chưa có kế toán trưởng) hoặc quyết định bổ nhiệm – 01 bản chính.

Thời hạn cam kết cấp tín dụng của nhà thầu không hạn chế mà tùy thuộc vào tính chất và thỏa thuận giữa khách hàng và nhà thầu.

Bước 2: Lập đề nghị cung cấp cam kết tín dụng cho nhà thầu:

– Chuẩn bị hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp cam kết tín dụng (01 bản chính); Biên bản họp thành viên hoặc quyết định của Hội đồng thành viên (01 bản chính); Tài liệu dự án (mời thầu, yêu cầu, hồ sơ dự thầu, đề xuất, v.v.).

Ghi chú: Nhà thầu khi thực hiện yêu cầu tín dụng của nhà thầu nên:

– Cần kiểm tra, đối chiếu thư hứa hẹn của ngân hàng với yêu cầu cấp tín dụng trong hồ sơ mời thầu. Nếu có sai sót cần yêu cầu ngân hàng cấp lại.

xem thêm: Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm trong đấu thầu

– Tìm hiểu kỹ thời điểm đóng thầu, hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Từ đó yêu cầu ngân hàng phát hành thư tín dụng trong khoảng thời gian đó hoặc thêm vài ngày để đảm bảo an toàn.

Ví dụ cấp cam kết cấp tín dụng của Agribank:

– Đối tượng: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu được ABBANK cấp cam kết tín dụng để thực hiện Gói thầu/Dự án.

Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đề nghị phát hành cam kết cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK quy định).

– Hồ sơ pháp lý.

– Các báo cáo tài chính.

– Hồ sơ: Hợp đồng thi công của Gói thầu/Công việc/Dự án đã thực hiện trước đó.

xem thêm: Quy định về cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu

– Tài liệu chứng minh mục đích đề nghị cấp cam kết: Đơn đề nghị cấp phép đầu tư dự án/Hồ sơ mời thầu tùy theo mục đích đề nghị cấp cam kết tín dụng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quy định về cam kết tín dụng của nhà thầu trong đấu thầu của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận