Quy chế bốc thăm tái định cư: Mẫu quy chế và các điểm lưu ý

Theo quy định hiện hành, khi làm thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện quy định bốc thăm tái định cư. Tái định cư sẽ bao gồm phương thức bố trí chỗ ở, việc bố trí chỗ ở có thể là tái định cư tại chỗ hoặc tái định cư tại một địa điểm khác mà chủ đất được bồi thường bằng đất và hỗ trợ tái định cư. Vậy Quy định bốc thăm tái định cư: Quy định mẫu và những điểm cần lưu ý?

1. Mẫu quy định bốc thăm tái định cư:

Thể lệ bốc thăm tái định cư sẽ do UBND quận/huyện/thành phố ban hành kèm theo Quyết định của UBND quận/huyện/thành phố. Hiện nay, quy định bốc thăm tái định cư được thực hiện theo mẫu sau:

QUY ĐỊNH

Bốc thăm bố trí tái định cư

1. Số lượng, vị trí đất tái định cư:

– Tổng số hộ được cấp đất tái định cư: …hộ;

– Địa điểm bố trí tái định cư: Tại thôn/tổ…, xã/phường/thị trấn…, quận/huyện…. thành phố…. biết rõ….

2. Nguyên tắc bốc thăm đất tái định cư:

– Việc tổ chức bốc thăm bố trí tái định cư phải thực hiện đúng các quy định tại Quy chế bốc thăm bố trí tái định cư này và phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

– Trường hợp người sử dụng đất bị thu hồi đủ điều kiện được tái định cư theo quy định ủy quyền cho người khác bốc thăm thay thì phải có hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Bốc thăm vị trí đất tái định cư trong quỹ đất hiện có tại thời điểm bốc thăm; Trường hợp người sử dụng đất không đến bốc thăm đất tái định cư (không có lý do) thì Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã/phường/thị trấn… cử người bốc thăm thay.

3. Thứ tự bốc thăm vị trí đất tái định cư:

– Người bị thu hồi đất sớm bàn giao mặt bằng; Người bị thu hồi đất được ưu tiên bốc thăm tại vị trí thuận lợi, vị trí có khả năng sinh lời cao của khu tái định cư của dự án (trường hợp có nhiều đối tượng ưu tiên). thì người bị thu hồi đất lớn được bốc thăm trước).

– Cán bộ cùng khu tái định cư được bốc thăm ngẫu nhiên và chỉ bốc thăm 01 lần, thứ tự các thửa đất sẽ lấy theo quyết định phê duyệt sơ đồ phân lô của cấp có thẩm quyền.

4. Vé số:

– Phiếu bốc thăm hợp lệ là phiếu đã phát hành, có số thứ tự của lô đất tái định cư và có đóng dấu xác nhận của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố.

– Người rút thăm phải ký, ghi rõ họ tên hoặc số điểm vào tờ vé số đã duyệt. Trường hợp người bốc thăm không ký tên vào tờ vé số thì cơ quan tổ chức xổ số lập biên bản ấn định kết quả xổ số.

5. Tổ chức bốc thăm xác định vị trí đất ở tái định cư

5.1. Trung tâm phát triển quỹ đất TP.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, UBND xã/phường… tổ chức bốc thăm xác định vị trí đất ở phục vụ tái định cư theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, minh bạch;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước và hướng dẫn

– Tổ chức hướng dẫn thực hiện Quy chế bốc thăm giao đất tái định cư theo quy định;

– Xác định đối tượng, điều kiện được tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất theo quy định.

– Tổ chức bàn giao đất trên thực địa khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

– Trình Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ, kết quả bốc thăm và bàn giao mặt bằng đã giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

5.2. UBND xã/phường….

Tổ chức niêm yết công khai Quy chế bốc thăm giao đất tái định cư tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường…, khu sinh hoạt chung của khu dân cư và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường; Tiếp nhận và báo cáo Trung tâm Phát triển quỹ đất ý kiến ​​của các hộ dân (nếu có).

5.3. Trách nhiệm phối hợp của các phòng, ban, đơn vị liên quan

– Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu trình UBND Thành phố phê duyệt quyết định giao đất theo quy định.

– Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm chủ trì cắm mốc và bàn giao mốc giới đất ngoài thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện việc bàn giao đất ngoài thực địa cho các hộ được giao đất.

Trên đây là Quy định về việc đo vẽ, giao đất di dời dự án…../.

2. Những lưu ý khi ban hành Quy chế bốc thăm tái định cư:

2.1. Quyền và nghĩa vụ của người bị ký phát:

Đầu tiên, Người trúng xổ số có các quyền lợi sau:

– Việc bốc thăm sẽ tham gia bốc thăm đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật.

– Đồng thời được cung cấp thông tin về lô đất tái định cư theo kết quả bốc thăm.

– Người trúng xổ số sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bàn giao mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thứ hai, Nghĩa vụ của người bị ký phát

– Cần lưu ý rằng người bị ký phát chỉ được rút một lần và theo dõi kết quả rút.

– Phải nộp các giấy tờ, chứng từ, cung cấp thông tin liên quan đến nội dung giao đất tái định cư khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
– Sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí, ranh giới; Khi các hộ gia đình xây dựng nhà, công trình trên đất phải xin phép theo quy định hiện hành.

– Nộp tiền sử dụng đất, phí, lệ phí nếu có khi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2.2. Bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở:

Căn cứ quy định tại Điều 86 Luật Đất đai 2013 thì việc bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng cáo quyền nuôi con và hướng dẫn viết đơn

– Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giao nhiệm vụ bố trí tái định cư phải thông báo cho người bị thu hồi đất ở. Các đối tượng phải di chuyển chỗ ở đề nghị phương án bố trí tái định cư phải được niêm yết công khai ít nhất 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại địa điểm chung của khu dân cư nơi sinh sống. có đất phải thu hồi và ở nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Bạn đọc lưu ý nội dung thông báo bao gồm các nội dung sau:

+ Vị trí;

+ Quy mô quỹ đất;

+ Quỹ nhà tái định cư;

+ Thiết kế;

+ Diện tích từng lô đất;

+ Căn hộ chung cư;

+ Giá đất;

+ Giá nhà tái định cư;

+ Dự kiến ​​bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất, v.v.

– Người bị thu hồi đất được tái định cư tại chỗ nếu có điều kiện bố trí tái định cư hoặc tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người bị thu hồi đất sớm bàn giao mặt bằng, người bị thu hồi đất là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, điểm tái định cư.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư.

– Trường hợp người bị thu hồi đất được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ đủ tiền mua một suất tái định cư. tối thiểu.

2.3. Mức hỗ trợ tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi di chuyển chỗ ở:

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì việc hỗ trợ tái định cư trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. phải di dời được thực hiện như sau:

– Hộ gia đình, người Việt Nam, cá nhân định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ. hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu với số tiền bồi thường đất.

– Đối với cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là lao động tự do được Nhà nước bồi thường về đất và nhận tiền hỗ trợ tái định cư. Theo đó, UBND cấp tỉnh căn cứ vào số lượng nhân khẩu, quy mô diện tích đất ở bị thu hồi và điều kiện cụ thể tại địa phương để quyết định mức hỗ trợ cho phù hợp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới nhất năm 2022

Như vậy, hộ gia đình, người Việt Nam, cá nhân định cư ở nước ngoài khi đủ điều kiện được Nhà nước hỗ trợ tái định cư thì việc hỗ trợ sẽ căn cứ vào dự án tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị và thực hiện trước khi thu hồi đất.

trường hợp số tiền bồi thường nhỏ hơn giá 01 đơn vị đất ở tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ thêm phần còn thiếu; trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì được bồi thường về đất và hỗ trợ tái định cư, mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. xác định.

3. Suất tái định cư tối thiểu là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 27 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, suất tái định cư tối thiểu như sau:

– Trường hợp người bị thu hồi đất được bố trí tái định cư nhưng tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì suất tái định cư tối thiểu được quy định cụ thể về đất ở, nhà ở. nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với sự lựa chọn của người được tái định cư.

– Đối với các trường hợp quy định suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở, đất ở thì diện tích đất ở phục vụ tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương, bạn đọc lưu ý. rằng ở mỗi tỉnh, thành phố sẽ có quy định khác nhau về diện tích tách thửa và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của luật nhà ở, không nhỏ hơn hơn 25m2.

Đối với suất tái định cư tối thiểu tính bằng tiền thì số tiền tính cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở, đất ở tại nơi bố trí tái định cư.

Đối với suất tái định cư tối thiểu quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không được nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Như vậy, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh sẽ quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở và bằng tiền.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Luật đất đai 2013;

– Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

– Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Quy chế bốc thăm tái định cư: Mẫu quy chế và các điểm lưu ý của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận