Quản trị là gì? Lấy ví dụ minh họa? Sự khác nhau với quản lý?

quản trị là gì? Bản chất và chức năng của quản trị là gì? Cho ví dụ về quản trị? Sự khác biệt giữa quản trị và quản lý là gì?

Trên thực tế, đối với bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp, quốc gia,… dù quy mô lớn hay nhỏ thì cũng cần có sự hiện diện của ban lãnh đạo. Quản lý được biết đến là một trong những khái niệm khá phổ biến với nhiều người khi sinh sống và hoạt động tại các cơ quan, đơn vị này. Để một tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hay thậm chí là một quốc gia đạt được thành công thì không thể bỏ qua vai trò to lớn và quan trọng, đây còn được coi là đầu tàu ảnh hưởng. ảnh hưởng rất lớn đến thành công này. Vậy quản trị là gì? Lấy ví dụ? Sự khác biệt với quản lý?

Luật sư tư vấn pháp lý tự do qua điện thoại 24/7:

1. Quản trị là gì?

Như bạn đã biết, quản trị là một trong những khái niệm phổ biến nhất. Tuy nhiên, thuật ngữ “quản lý” là một danh từ được biết đến là khó định nghĩa. Với mỗi quan điểm khác nhau của các tác giả khác nhau thì khái niệm về quản trị có sự khác biệt tương đối. Theo cách hiểu của tác giả, khái niệm quản trị được định nghĩa như sau:

Thứ nhất, theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell, khái niệm quản trị được hiểu: “Quản trị là việc thiết lập và duy trì một môi trường trong đó các cá nhân cùng làm việc theo nhóm có thể hoạt động hiệu quả và đạt kết quả”.

Thứ hai, theo Robert Albanese, định nghĩa về quản trị là: “Quản trị là một quy trình kỹ thuật và xã hội sử dụng các nguồn lực, tác động đến hoạt động của con người và tạo điều kiện thay đổi để đạt được sự thay đổi. mục tiêu của tổ chức.”

Thứ ba, theo James Stoner và Stephen Robbins, quản trị được hiểu như sau: “Quản trị là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng mọi nguồn lực của tổ chức. các nguồn lực khác của tổ chức để đạt được các mục tiêu đã đề ra”.

Suy cho cùng, quản lý nên được hiểu một cách đơn giản nhất, đó là sự phối hợp hiệu quả hoạt động của những người giống nhau trong tổ chức. Để có thể phối hợp các nguồn lực của tổ chức với nhau trong quá trình đạt được mục tiêu đề ra cũng được coi là một phần của quản lý. Các thuật ngữ như: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát, được biết đến là những nội dung mà các nhà quản lý thực hiện trong công việc của họ.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (45-54)

Theo một định nghĩa rộng hơn và được sử dụng phổ biến hơn, quản lý thường được cho là hoạt động cần thiết được thực hiện khi mọi người cùng nhau hợp tác trong các tổ chức để đạt được các mục tiêu chung. . Từ quan điểm này về định nghĩa quản lý, có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng khi các cá nhân tự mình hành động thì không cần phải làm các công việc quản trị. Ngược lại, công việc hành chính là cần thiết khi có tổ chức.

Tại sao tác giả đưa ra một tuyên bố trong khái niệm này? Bởi lẽ, lẽ tự nhiên trong một tổ chức, ai cũng có chính kiến ​​của mình và không ai muốn nghe ai, nên trong tổ chức đó từng người, từng người, từng bộ phận trong cùng một tổ chức sẽ không biết phải làm gì. không có gì, và mục tiêu chung sẽ không bao giờ đạt được. Chính vì vậy cần phải có kế hoạch, tổ chức, thậm chí là động viên khuyến khích lẫn nhau trong công việc của từng người trong từng bộ phận và kết thúc bằng kiểm tra là vô cùng cần thiết.

2. Bản chất và chức năng của quản trị:

Quản lý giúp tìm ra phương pháp phù hợp để công việc đạt hiệu quả cao nhất, ít chi phí nhất. Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về quản trị là gì nhưng bản chất của quản trị chỉ là một.

Quản trị cần có ba điều kiện cơ bản sau.

– Phải có người quản lý. Đó là những yếu tố tạo nên tác dụng quản lý, là đối tượng tiếp tục quản lý. Chủ thể chịu sự quản trị phải chấp nhận sự tác động đó. Tác động có thể xảy ra một hoặc nhiều lần liên tiếp.

– Phải có mục tiêu đặt ra cho chủ thể và khách thể quản trị. Đây là cơ sở để chủ thể tạo ra các nhân tố ảnh hưởng. Chủ thể quản trị bao gồm một hoặc nhiều người. Một đối tượng là một tổ chức, một tập thể hoặc một thiết bị hoặc máy móc.

– Phải có nguồn. Các tài nguyên giúp người quản trị khai thác trong quá trình quản trị.

Khi tìm hiểu quản trị là gì, bạn sẽ biết 4 chức năng cơ bản bao gồm:

Thứ nhất, lập kế hoạch: Lập kế hoạch bao gồm: Xác định rõ ràng mục tiêu và phương hướng, soạn thảo kế hoạch hành động, lập lịch trình hành động, đề ra các biện pháp kiểm soát cải tiến, phát triển chức năng hoạch định giúp điều phối hoạt động giữa các nhân viên, giúp tổ chức hoạt động hiệu quả.

Xem thêm bài viết hay:  Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS

Thứ hai, tổ chức: Quản lý có vai trò tổ chức.

Thứ ba, lãnh đạo: Quản trị bao gồm các hoạt động lãnh đạo tổ chức. Đó là sự tác động của nhà quản lý với cấp dưới của họ.

Thứ tư, kiểm soát: Quản trị là hoạt động kiểm soát. Quản lý phải cố gắng đảm bảo rằng tổ chức đang hoạt động theo đúng mục tiêu và phương hướng đã đề ra.

3. Lấy ví dụ minh họa:

Ví dụ nghệ sĩ tự chơi thì không cần nhạc trưởng. Nhưng một dàn nhạc cần có nhạc trưởng, nhạc trưởng.

Ví dụ như đại kim tự tháp ở Ai Cập. Dù đã trải qua hàng nghìn năm nhưng nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Để xây dựng được tòa nhà đẳng cấp quốc tế này, chắc chắn phải có hoạt động quản lý. Các hoạt động quản lý được xác định và được gọi ở đây là các kế hoạch, các dự kiến ​​công việc phải làm. Ngoài ra, cần tổ chức, huy động nhân công, vật tư thi công. Tất nhiên không thể thiếu những người kiểm soát, điều khiển để hoàn thành công việc đúng tiến độ.

4. Sự khác biệt giữa quản trị và quản lý:

Quản trị và quản lý là hai khái niệm được hầu hết mọi người hiểu và có nghĩa giống nhau. Trên thực tế, vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn để phân biệt hai thuật ngữ trên. Tuy nhiên, quản trị và quản lý sẽ có những chức năng khác nhau trong quá trình phát triển của một tổ chức. Ở nhiều nơi, hai thuật ngữ này được thay thế cho nhau và được sử dụng với cùng một nghĩa. Quản trị là toàn bộ quá trình đưa ra các quyết định về chính sách, quy tắc và mục tiêu. Đây là những hoạt động cấp cao. Quản lý là tiếp nhận, kết nối, phối hợp để đạt được mục tiêu của quản lý.

Ý tưởng:

Quản trị là việc thiết lập các mục tiêu và chính sách quan trọng của tổ chức.

– Hành động hay chức năng thực hiện các chính sách, kế hoạch đã được nhà quản trị quyết định thực hiện được gọi là nội dung của quản lý.

Về đối tượng: Quản lý là quản lý công việc. Quản trị là quản lý con người.

Nền tảng:

Ra quyết định được biết đến là chức năng của quản lý. Bởi vì quản lý thiết lập các mục tiêu và chính sách cho tổ chức.

Thực hiện lại được coi là một chức năng của quản lý. Quản lý là hành động để thực hiện chính sách đã được quyết định bởi quản trị.

Xem thêm bài viết hay:  Lãnh thổ quốc gia là gì? Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia?

Về quy trình: Quản lý quyết định ai, như thế nào? Quản lý quyết định trả lời câu hỏi cái gì và khi nào?

Về cấp bậc: Quản trị là cấp cao nhất, Quản lý là hoạt động ở cấp trung gian

Về chức năng:

– Quản lý có chức năng điều hành. Người quản lý hoàn thành công việc của mình dưới sự giám sát nhất định. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là động viên và kiểm soát nhân viên.

– Quản lý có chức năng tư duy. Kế hoạch và chính sách được quyết định dựa trên tư duy. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là lập kế hoạch.

Về mức độ ảnh hưởng:

– Quyết định quản lý đưa ra chịu ảnh hưởng của quyết định, quan điểm của nhà quản lý.

Quản trị đưa ra các quyết định chịu ảnh hưởng của cộng đồng, chính phủ, phong tục, v.v.

Về tổ chức:

– Hành chính thường thấy ở các cơ quan chính phủ, quân đội, tôn giáo, giáo dục, doanh nghiệp

– Quản lý thường thấy ở các doanh nghiệp.

Quản lý phải cố gắng đảm bảo tổ chức hoạt động theo đúng mục tiêu và phương hướng đã đề ra

Về vấn đề xử lý:

Quản trị thường xử lý các khía cạnh kinh doanh, chẳng hạn như tài chính. Đó là một hệ thống tổ chức hiệu quả để quản lý con người và tài nguyên. đồng thời giúp nhân viên phấn đấu đạt mục tiêu chung. Quản trị phải kết hợp cả lãnh đạo và tầm nhìn.

– Quản lý là một tập hợp con của quản trị. Quản lý giải quyết các vấn đề về hoạt động và vận hành của một tổ chức. Dù là quản lý hay điều hành thì cũng cần phải tuân theo những nguyên tắc, quy định, phương pháp, pháp luật và quy định nhất định. Đây là tất cả công việc khoa học.

Như vậy có thể thấy, quản trị và quản lý sẽ có những tiêu chí khác nhau để phân biệt như: vấn đề xử lý, đối tượng, tính chất, tổ chức, mức độ ảnh hưởng, quy trình. quá trình, mức độ, chức năng. Nhưng đối với một tổ chức thì cấp quản lý cũng được coi là cấp cao nhất và chức năng của nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến các thành viên khác khi nhận công việc từ người quản lý.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Quản trị là gì? Lấy ví dụ minh họa? Sự khác nhau với quản lý? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận