Present value là gì? Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền?

Dòng tiền là gì? Giá trị hiện tại của dòng tiền là gì? Công thức cho giá trị hiện tại của dòng tiền là gì? Dòng tiền đều đặn và công thức tính? Giá trị của dòng tiền theo thời gian là gì? Một số thuật ngữ và công thức cho dòng tiền theo thời gian là gì?

Giá trị hiện tại của dòng tiền là một thuật ngữ quan trọng trong ngành tài chính. Đây là một công thức “giới thiệu” quan trọng vì nó là nguồn ước tính trong tương lai. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về giá trị hiện tại của dòng tiền.

1. Dòng tiền là gì?

Dòng tiền là sự di chuyển hoặc chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, dự án hoặc sản phẩm tài chính (dòng tiền). Dòng tiền thường được đo lường trong một khoảng thời gian xác định. Khi tính toán các tham số khác cung cấp thông tin về giá trị và tình hình của công ty, có thể sử dụng phép đo dòng tiền.

Trong lĩnh vực tài chính, dòng tiền là thuật ngữ dùng để mô tả lượng tiền mặt (tiền tệ) được tạo ra hoặc tiêu dùng trong một khoảng thời gian hữu hạn. Tất nhiên, điều mà mọi doanh nghiệp quan tâm và đặt lên hàng đầu là tạo ra và duy trì dòng tiền dương. Dòng tiền dương chỉ ra rằng một công ty đang có nhiều dòng tiền vào hơn dòng tiền ra. Vì điều này sẽ cho phép tái đầu tư vào công ty, thanh toán cho các cổ đông hoặc thanh toán các khoản nợ trong tương lai.

Dựa vào các tiêu chí ta có thể thấy dòng tiền trong doanh nghiệp được tạo ra từ các hoạt động chính sau:

Hoạt động kinh doanh: Đây là dòng tiền phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp tạo ra doanh thu, nó cung cấp thông tin để đánh giá khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp để duy trì hoạt động, trả nợ, trả cổ tức hoặc tiến hành các hoạt động khác. các khoản đầu tư mới.

Hoạt động đầu tư: Luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư là các luồng tiền liên quan đến các hoạt động như xây dựng, mua, thanh lý, nhượng bán tài sản và các khoản đầu tư không tương đương tiền.

Hoạt động tài chính: Luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính là các luồng tiền liên quan đến hoạt động thay đổi cơ cấu, quy mô vốn vay hoặc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết hay:  Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất GDCD

2. Giá trị hiện tại của dòng tiền là gì?

Giá trị hiện tại (PV) của dòng tiền là một khái niệm toán học đơn giản về giá trị thời gian của tiền xác định giá trị và lợi nhuận của một khoản đầu tư. Dựa vào đó, nhà đầu tư có thể định giá và so sánh các khoản đầu tư và phân bổ tài chính. Đây là số tiền đại diện cho bạn biết giá trị dòng tiền tương ứng trong tương lai mà bạn có thể nhận được ngay bây giờ.

Theo quan niệm về thời gian của tiền tệ, so với số tiền nhận được trong tương lai, số tiền nhận được hôm nay sẽ có giá trị cao hơn vì số tiền nhận được hôm nay có thể được tái đầu tư để sinh lãi trên cơ sở đó. quan tâm. Bên cạnh đó, số tiền nhận được ngày hôm nay cũng góp phần giảm bớt những rủi ro bấp bênh mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Do đó, thời gian nhận tiền càng lâu thì giá trị của nó càng giảm.

3. Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền:

Công thức tổng quát được tóm tắt như sau:

PV = FV/(1+r)^n

Phía trong:

FV: Giá trị tương lai của tiền hiện tại

Phóng viên: Giá trị hiện tại hoặc số tiền bạn có

r: năng suất

– N: năm/thời kỳ

Chúng ta có ví dụ sau:

Anh A muốn bắt đầu kinh doanh trong vài năm tới. A đang ngồi ở bàn làm việc tự hỏi liệu hôm nay anh ta có nên gửi tiền vào ngân hàng hay không. Không biết tôi cần gửi bao nhiêu tiền để nhận được 70 triệu trong 5 năm? Giả sử lãi suất tiết kiệm của ngân hàng là 9%.

Chúng ta có thể tính toán nó như sau:

PV = 70/(1+0,09)^5 = 45,50 (triệu đồng).

Như vậy, A sẽ đặt cọc số tiền khoảng 45,50 triệu đồng, sau 5 năm sẽ nhận được 70 triệu đồng.

4. Dòng tiền đều đặn và công thức tính:

Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một trường hợp khá đặc biệt của dòng tiền, đó là dòng tiền chẵn.

Dòng tiền không đổi còn được gọi là dòng tiền vô hạn hay dòng niên kim vĩnh viễn (tiếng Anh là Perpetuity). Dòng tiền đều được hiểu là dòng tiền bao gồm các lượng tiền bằng nhau được phân bổ đều theo thời gian.

Trong tài chính, dòng tiền vô hạn được hiểu là dòng tiền liên tục có giá trị ngang nhau và không có điểm kết thúc. Công thức được sử dụng để tính giá trị hiện tại của dòng tiền vô hạn hoặc chứng khoán có dòng tiền vô hạn là:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao ngắn gọn

PV = C/r.

Trong công thức này, chúng tôi hiểu rằng:

là dòng tiền không đổi hàng năm có giá trị bằng nhau cho đến vô cực.

r là lãi suất chiết khấu.

5. Ý nghĩa giá trị thời gian của dòng tiền:

Chúng tôi biết rằng tiền luôn di chuyển và tạo ra lợi nhuận. Vì vậy khái niệm giá trị thời gian của tiền đóng vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Các nhà quản lý tài chính và nhà đầu tư cần xác định giá trị của một khoản đầu tư và xác định tỷ suất lợi nhuận của nó. Những danh mục này bao gồm:

Chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu.

– Tài sản vốn như nhà xưởng và thiết bị, máy móc.

Thông qua công thức xác định giá trị hiện tại của tiền tệ, các nhà kinh tế, nhà đầu tư, giám đốc tài chính,… có thể nhìn nhận vấn đề tài chính của doanh nghiệp dưới một góc độ khác, với khía cạnh thời gian. thời gian rủi ro. Điều này giúp họ đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Hiểu được giá trị hiện tại của đồng tiền, tức là hiểu được giá trị của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư ít rủi ro hơn. Điều này giúp chúng ta có sự hiểu biết thấu đáo và toàn diện hơn về các vấn đề đầu tư và tài trợ của doanh nghiệp.

Ngoài ra, các khái niệm về giá trị tiền tệ theo thời gian như giá trị hiện tại (PV), giá trị tương lai (FV), giá trị hiện tại ròng (NPV)… cũng giúp doanh nghiệp phân bổ tài chính hợp lý. lý do vì ngoài việc giúp chúng tôi đánh giá, nó còn có thể được đánh giá và so sánh với các khoản đầu tư.

6. Một số thuật ngữ và công thức tính dòng tiền theo thời gian:

6.1. Giá trị tương lai của tiền:

Giá trị tương lai của tiền (viết tắt: FV) là giá trị tương lai của một khoản tiền hoặc các luồng tiền tại thời điểm hiện tại. Công thức tính giá trị này như sau:

Trường hợp 1: Tính theo lãi đơn. Còn được gọi là một giá trị duy nhất được xác định theo công thức:

F₁ = PV.(1+rn)

Trong công thức này:

F1: Giá trị tương lai của dòng tiền cuối kỳ n

Xem thêm bài viết hay:  Sản phẩm của pha sáng là gì? Sản phẩm của pha tối là gì?

Phóng viên: Số tiền gốc (vốn đầu tư ban đầu)

r: Lãi suất/kỳ hạn (lãi suất/tháng, quý, năm…)

N: Số kỳ tính lãi

Trường hợp 2: Tính theo lãi kép. Còn gọi là giá trị kép được xác định theo công thức:

FV₁ = PV.(1+r)^n

Trong công thức này:

FV1: Giá trị gấp đôi thu được vào cuối giai đoạn thứ n

Phóng viên: Số tiền gốc (vốn đầu tư ban đầu)

r: Lãi suất/kỳ hạn (lãi suất/tháng, quý, năm…)

N: Số kỳ tính lãi

Ví dụ: Một người gửi tiết kiệm 200 triệu đồng với kỳ hạn 1 năm, lãi suất 9%/năm. Sau 8 năm, người đó rút cả gốc và lãi. Hỏi sau 8 năm người đó sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Câu trả lời:

Số tiền đến cuối năm thứ 8 người đó được nhận là: FV8 = 200 x (1 + 9%)^8 = 398,51 (triệu đồng).

6.2. Giá trị hiện tại ròng:

Giá trị này còn được gọi là giá trị hiện tại ròng, giá trị hiện tại ròng hay giá trị hiện tại ròng (tiếng Anh: Net Present Value và viết tắt là NPV). Đây là tổng giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền của dự án, là chênh lệch giữa tổng các dòng tiền vào ròng của dự án trong thời điểm hiện tại và tổng các dòng chi phí. Khoản đầu tư của dự án cũng đã được giảm xuống không gian thời gian hiện tại theo một tỷ lệ hoàn vốn nhất định.

Cụ thể, giá trị hiện tại ròng là giá trị của các dòng tiền kỳ vọng, được chiết khấu về hiện tại. Trong lập ngân sách vốn và lập kế hoạch đầu tư, giá trị hiện tại ròng được sử dụng. Bằng cách đó, doanh nghiệp sẽ phân tích khả năng sinh lợi của một khoản đầu tư hoặc dự án dự kiến ​​để tránh những rủi ro nhất định. Đặc biệt:

– Nếu NPV dương, thì thu nhập dự kiến ​​do dự án tạo ra cao hơn chiết khấu. Điều đó có nghĩa là bạn nên đầu tư vào dự án này.

– Ngược lại, nếu NPV âm, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng thấp hơn tỷ suất chiết khấu. Vì vậy, dự án được coi là vô giá trị và doanh nghiệp có thể tránh đầu tư vào dự án này.

– Nếu NPV bằng 0: dự án hoặc khoản đầu tư hòa vốn, không lãi, không lỗ.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Present value là gì? Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận