Phương pháp luận là gì? Vai trò, phân loại phương pháp luận?

Khái niệm phương pháp luận. Vai trò phương pháp luận và phân loại.

Từ xa xưa, con người đã tiến hành nghiên cứu để đưa ra các nguyên lý, quy luật chứng minh cho các hoạt động khách quan trong đời sống xã hội. Các kết quả nghiên cứu đó được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại những lợi ích nhất định cho sự phát triển của con người và xã hội. Nó được gọi là phương pháp luận. Vậy phương pháp luận là gì? Nêu vai trò và phân loại phương pháp luận? Bài viết dưới đây sẽ phân tích và làm rõ vấn đề này.

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Khái niệm phương pháp luận:

Theo hệ tư tưởng, quan điểm của học thuyết Mác – Lênin, phương pháp luận là học thuyết về các phương pháp, hệ thống các quan điểm, nguyên tắc nhằm chỉ ra phương hướng, nguyên tắc giúp con người khám phá. , xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp trong nhận thức và thực tiễn. Nói cách khác, phương pháp luận là một hệ thống các ý tưởng và nguyên tắc đã được công nhận về tính chính xác và hiệu quả sử dụng.

– Từ xa xưa, khi khoa học bắt đầu phát triển, con người đã dần sáng tạo, nghiên cứu và khám phá ra các phương pháp luận. Những phương pháp này bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống của mỗi cá nhân. Nó xuất phát từ thực tế, từ những sự kiện, sự kiện, quy luật vận động tự nhiên trong đời sống xã hội. Thông qua hoạt động trong thực tiễn xã hội, kết quả thu được từ thực tiễn điều hành đó, con người sẽ đưa ra các quy luật hoạt động theo các quy luật đó.

Phương pháp luận là hệ thống các quan điểm khoa học, được áp dụng vào thực tiễn và thu được kết quả. Nó được coi là những phương pháp triết học có tính quy luật, đảm bảo cho sự biểu hiện những sự thật hoạt động khách quan của tự nhiên, của thực tiễn đời sống xã hội. Về cơ bản, đó là hệ thống các nguyên tắc được rút ra từ các quy luật khách quan, thường được dùng để điều chỉnh hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn nhằm đạt được những mục tiêu đã định.

Phương pháp luận có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng và hoạt động của con người; cũng như sự phát triển chung của trật tự xã hội. Như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Ủy thác cho vay là gì? Ủy thác và nhận ủy thác cho vay?

– Phương pháp luận giúp con người có cơ sở lý luận và khoa học trong việc hướng dẫn hoạt động của con người. Xã hội loài người là một tổng thể đa dạng các chủ thể sống, tham gia xây dựng xã hội, cũng như các quy luật bao quanh sự vận hành của xã hội. Có thể khẳng định rằng, mọi phương diện, lĩnh vực trong thực tiễn xã hội đều có nguyên tắc vận hành và quy luật phát triển nhất định. Thông qua các phương pháp này, con người sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình, tự tìm ra cách điều chỉnh hoạt động của mình cho phù hợp với các chuẩn mực triết lý trong đời sống xã hội.

Mọi sự vật, sự kiện trong đời sống xã hội đều tồn tại và vận động một cách khách quan. Con người chỉ là một trong những chủ thể nhỏ bé của tự nhiên. Vì vậy, con người khi sống phải tuân theo tự nhiên, phải sống và tồn tại theo quy luật phát triển chung của tự nhiên. Để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống cho mình và cộng đồng (hay còn gọi là tự hoàn thiện), con người buộc phải tìm ra những quy luật thích ứng chung, mối quan hệ tự nhiên, khách quan giữa con người và tự nhiên. con người với thiên nhiên, giữa con người với con người. Khi tìm ra bản chất của sự việc, con người sẽ tìm cho mình hướng đi đúng đắn để phát triển bản thân một cách toàn diện nhất. Xa hơn là xây dựng xã hội văn minh, phát triển. Đây được coi là vai trò và ý nghĩa nổi bật nhất của phương pháp luận.

– Phương pháp luận là hệ thống các quan điểm lý luận, triết học đã được loài người tìm tòi, sáng tạo từ bao đời nay. Nó được coi là kim chỉ nam điều chỉnh hoạt động thực tiễn của con người; giúp con người nắm bắt được thực tế vận hành của xã hội và thế giới tự nhiên, từ đó đưa ra phương hướng vận hành tốt nhất cho mình và cộng đồng. Phương pháp luận là cơ sở lý luận, có vai trò đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu khoa học của con người. Với phương pháp luận, bài nghiên cứu của chúng tôi không chỉ logic về cấu trúc câu mà nội dung còn có sức thuyết phục cao. Phương pháp luận được hiểu là phương pháp xác định phương hướng cho quá trình nghiên cứu một đề tài và tìm ra cấu trúc hợp lý nhất cho các công trình khoa học hiện nay. Không chỉ vậy, phương pháp luận còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành phương pháp tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phương thức nâng cao tiềm lực khoa học và để các công trình khoa học đạt hiệu quả cao.

Xem thêm bài viết hay:  Bản thảo là gì? Cách viết bản thảo hay và thuyết phục nhà xuất bản?

Mỗi công trình nghiên cứu khoa học đều có vai trò sâu sắc trong việc đề ra phương pháp, giải pháp cho những vấn đề tiêu cực còn tồn tại trong xã hội, từ đó đề ra giải pháp phát triển xã hội. đất nước, xã hội và đời sống con người một cách tốt nhất. Phương pháp luận là đòn bẩy để nghiên cứu khoa học đạt được những giá trị tối ưu nhất. Vì vậy, có thể thấy rằng phương pháp luận có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quan điểm lý luận và thực tiễn, đề ra hướng đi đúng đắn cho con người. Nhờ có phương pháp luận, con người sẽ đề ra phương hướng hoạt động để phát triển bản thân, phát triển cộng đồng và xã hội.

3. Phân loại phương pháp luận:

Có hai loại phương pháp luận chính: phương pháp luận bộ môn (phương pháp luận bộ môn) và phương pháp luận chung.

3.1. Phương pháp môn học (phương pháp môn học):

Phương pháp luận môn học hay phương pháp luận môn học là phương pháp luận được sử dụng trong phạm vi của một hoặc một số môn học bất kỳ. Phạm vi điều chỉnh và ứng dụng của phương pháp luận môn học tương đối hẹp. Đối với loại phương pháp luận môn học này, người ta sẽ vận dụng nó vào các hoạt động nghiên cứu và môn học riêng biệt. Nói cách khác, ở mỗi chủ thể căn cứ vào đặc điểm, tính chất của chủ thể đó sẽ có phương pháp điều chỉnh khác nhau.

– Phương pháp môn học hoạt động theo tính chất của từng môn học. Phương pháp này được áp dụng trong bất kỳ môn học nào nhằm giúp hoạt động nghiên cứu đạt kết quả; người ta sẽ dựa vào hệ thống các phương pháp ngành để tích luỹ kiến ​​thức, là cơ sở để vận dụng kiến ​​thức môn học vào thực tế cuộc sống. Về nguyên tắc, trong phương pháp này, các nguyên tắc và quan điểm rút ra từ một lý thuyết khoa học chuyên ngành phải phản ánh quy luật của một lĩnh vực cụ thể như triết học, kiểm toán, văn học, toán học. … Tức là phương pháp luận chuyên ngành phải đi sâu vào thể hiện triết lý của môn học cũng như nguyên tắc hoạt động của môn học đó.

Xem thêm bài viết hay:  Đột biến gen là gì? Nguyên nhân và các dạng đột biến gen?

– Hiện nay, ở nước ta, hệ thống các môn học chuyên ngành mang tính khoa học cao ngày càng nhiều. Khi học tập, nghiên cứu các môn học này, người học phải đặt ra cho mình những phương pháp nghiên cứu cụ thể. thân hình. Chỉ có như vậy người học mới hiểu sâu, học sâu và đạt kết quả khi hoàn thành khóa học. Phương pháp luận môn học giúp người học hoàn thành nhiệm vụ này.

3.2. Phương pháp chung:

Nếu phương pháp luận môn học là môn học đi sâu nghiên cứu từng môn học, đưa ra định hướng của môn học đó cho người học thì phương pháp luận chung là phương pháp luận tổng hợp dùng cho nhiều môn học. Sự khác biệt. Phương pháp luận chung được chia thành hai cấp độ khác nhau, đó là phương pháp luận chung và phương pháp luận chung nhất.

Phương pháp luận chung: Là phương pháp dùng để xác định phương pháp hay phương pháp luận của một nhóm có đối tượng nghiên cứu chung. Trong phương pháp này, nhà nghiên cứu sẽ sử dụng một hoặc một số phương pháp chung để tiến hành nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng. Ở phương pháp này, việc nghiên cứu mang tính chất chung chung, chưa đi sâu vào nghiên cứu những đặc điểm, tính chất riêng lẻ của đối tượng. Nói cách khác, phương pháp luận chung là phương pháp có tính chất tổng quát, áp dụng nghiên cứu cho nhiều nhóm đối tượng.

– Phương pháp luận chung nhất: Là phương pháp chung nhất nêu những nguyên tắc, quan điểm chung nhất. Phương pháp này được sử dụng làm cơ sở để xác định các phương pháp chung và phương pháp ngành.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Phương pháp luận là gì? Vai trò, phân loại phương pháp luận? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận