Phục viên là gì? Điều kiện quân nhân chuyên nghiệp phục viên?

bồi bàn là gì? Tôi cần phải làm gì nếu tôi muốn phục vụ? Bảo hiểm xã hội của quân nhân chuyên nghiệp? Chế độ đối với sĩ quan phụ tá?

1. Tiếp viên là gì?

Nghĩa vụ nhập ngũ là một trong những hình thức nghỉ tại ngũ được áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp. Là đơn xin ra quân, thôi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 21 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 2015.

2. Để được nhân viên phục vụ phải làm những thủ tục gì?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 2/2012, chuyển chuyên nghiệp tháng 11/2014. Đến nay tôi đi khám và được bác sĩ kết luận là bị điếc tai phải. Tôi có được dự tuyển viên chức theo quy định hiện hành không và phải làm những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật đang phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Các hình thức thôi phục vụ tại ngũ theo Điều 21 Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng 2015:

– Sự nghỉ hưu.

– Nam phục vụ.

– Nghỉ theo chế độ bệnh nhân.

– Chuyển ngành.

Căn cứ Điều 22 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng 2015 điều kiện thôi phục vụ tại ngũ

1. Quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Khi hết độ tuổi tối đa phục vụ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng 2015 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

b) Nam quân nhân chuyên nghiệp có đủ 25 năm, nữ quân nhân chuyên nghiệp có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên do có sự thay đổi về tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng;

c) Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng 2015.

2. Quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ theo chế độ bệnh binh khi sức khỏe suy giảm theo quy định của pháp luật.

3. Quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ tại ngũ được chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và được cơ quan, tổ chức nơi chuyển đến tiếp nhận.

4. Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 22 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng 2015 sau đó được phục vụ.

Trường hợp này phải xác định mức độ suy giảm sức khỏe của bạn. Nếu bạn không thuộc trường hợp sức khỏe yếu buộc phải nghỉ theo chế độ bệnh binh và một số điều kiện nghỉ theo các hình thức khác thì bạn được nghỉ theo chế độ bảo quản.

Xem thêm bài viết hay:  Bùng nổ với show tri âm Mỹ Tâm chính thức trở lại tại Hà Nội 2022

Để được hưởng các quyền lợi của người lao động, bạn cần gửi đơn đề nghị nghỉ theo chế độ công vụ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho bạn.

Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp nhập ngũ theo khoản 3 Điều 40 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng 2015:

a) Được trợ cấp tạo việc làm hoặc trợ cấp một lần cho người lao động; bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc hưởng trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

c) Được ưu tiên cộng điểm trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức;

đ) Được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 40 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng 2015.

3. Chế độ bảo hiểm xã hội của quân nhân chuyên nghiệp:

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là quân nhân chuyên nghiệp. Theo tôi được biết nếu phục vụ thì mức đóng bảo hiểm của tôi là 1,5 tháng lương bình quân/năm. Hệ số lương của tôi là 4,1. Lương thực lãnh của tôi là 5 triệu rưỡi. Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết tôi nhận được bao nhiêu tiền nếu tôi lấy nó một lần. Bạn có đóng bảo hiểm từ năm 2004 không?

Luật sư tư vấn:

Do bạn không nói rõ bạn tham gia bảo hiểm từ thời điểm nào, giả sử bạn nhập ngũ và đóng bảo hiểm từ tháng 1/2004. Đến nay (như bạn công tác trong quân đội đến hết tháng 4/2016) thời gian tham gia BHXH của bạn là 15 năm và 4 tháng. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014điều kiện hưởng lương hưu đối với quân nhân chuyên nghiệp là:

“a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu có quy định khác;”

Như vậy bạn chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm nên chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 lại quy định như sau:

“1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được giải quyết. nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Do đó, trường hợp này bạn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Về trợ cấp BHXH một lần, Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH 2014 quy định:

Xem thêm bài viết hay:  Top 10 thương hiệu bánh Trung Thu ngon nức tiếng

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Ngoài ra, Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH còn hướng dẫn:

“4. Khi tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp đến ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì các tháng lẻ đó được chuyển sang thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ. cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, trường hợp của bạn khi xuất ngũ sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

– Từ tháng 01/2004 đến hết tháng 12/2013 (tương ứng với 10 năm đóng phí) sẽ được nhận 10×1,5 tháng lương

– Từ tháng 01/2014 đến hết tháng 04/2016 (tương ứng 2 năm 4 tháng nhưng làm tròn thành 2 năm rưỡi) sẽ được hưởng 2,5×2 tháng lương

Như vậy, khi phục viên bạn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần với tổng số 20 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

4. Chế độ đối với sĩ quan phụ tá:

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là sĩ quan chỉ huy cấp úy. Vì lý do công việc, tôi muốn phục vụ. Nếu được thì tôi sẽ được hưởng những chính sách gì? Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc giac Phòng quy định như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn cách rút tiền thẻ tín dụng Techcombank tiện lợi & an toàn

“Điều 5. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan phục vụ

1. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ mà không đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không chuyển được ngành thì về địa phương được hưởng các quyền lợi sau đây:

a) Được hỗ trợ tạo việc làm bằng 06 tháng lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ; được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế – xã hội khác;

b) Được hưởng trợ cấp người lao động một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương;

c) Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Cán bộ đã phục vụ tại địa phương không quá 01 năm, kể từ ngày quyết định phục vụ có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này thì được thực hiện chế độ chuyển ngành. sẽ được thực hiện. Khi áp dụng chế độ chuyển ngành phải hoàn trả khoản trợ cấp phục vụ một lần quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận. Cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân ra quyết định chuyển ngành có trách nhiệm truy thu số tiền đã nhận trợ cấp phục vụ, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

3. Cán bộ có thời gian phục vụ tại địa phương không quá 01 năm, kể từ ngày quyết định phục vụ có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thì không hưởng lương kể từ ngày nhận việc. Trường hợp muốn kéo dài thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải nộp lại quỹ bảo hiểm xã hội số tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội đã nhận.”

Như vậy, đối với cán bộ được cử về địa phương sẽ được hưởng các chế độ như sau:

– Được phụ cấp công việc

– Hưởng trợ cấp NLĐ 1 lần, mỗi năm làm việc bằng 1 tháng lương

– Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Do bạn không cung cấp thông tin cá nhân cụ thể nên chúng tôi không thể tính toán chính xác số tiền bạn có thể nhận được sau dịch vụ. Do đó, bạn vui lòng đối chiếu các quy định pháp luật nêu trên để áp dụng vào trường hợp của mình.

Nhớ để nguồn: Phục viên là gì? Điều kiện quân nhân chuyên nghiệp phục viên? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận