Pháp lệnh là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh?

Pháp lệnh là gì? Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật? Trình bày sắc lệnh như thế nào? Sự khác biệt giữa Pháp lệnh và Luật là gì? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật nào?

Ngày nay, nhu cầu phát triển của con người ngày một nâng cao. Nhưng để đảm bảo nhu cầu ở mức an toàn và hợp lý. Sau đó nhà nước có pháp lệnh thích hợp cho các trường hợp cụ thể. Vậy pháp lệnh là gì? Đâu là những điều cơ bản của giáo lễ mà chúng ta cần biết?

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Sắc lệnh là gì?

Pháp lệnh là tài liệu hợp pháp do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành trong một số trường hợp luật có quy định riêng, những vấn đề luật ban hành là những vấn đề quan trọng nhưng có thể thay đổi, chưa ổn định hoặc chưa có quy định. pháp luật điều chỉnh trong quan hệ xã hội đó.

Pháp luật được coi là văn bản có tính pháp lý cao và ổn định, đặt ra những chuẩn mực và quy tắc xử sự chung để tuân theo những quy định đó. Nhưng bên cạnh đó còn có những quan hệ xã hội quan trọng chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc các văn bản pháp luật ban hành lúc bấy giờ chưa chính xác do quan hệ pháp luật này còn chưa ổn định và có thể biến đổi lớn theo thời gian. Tiếp theo, biện pháp được lựa chọn là sử dụng pháp lệnh.

Các mối quan hệ xã hội do pháp lệnh quy định thường được gọi là các mối quan hệ quan trọng. Cơ bản nhưng chưa quyết liệt hoặc chưa được Quốc hội quy định. Sau một thời gian xem xét có thể nâng lên thành luật. Ví dụ: Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành năm 1991. Năm 1998, Quốc hội đã xem xét, hoàn thiện và ban hành Luật khiếu nại, tố cáo.

Pháp lệnh được coi là có hiệu lực khi được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành và tán thành. Sau đó, nó có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố (chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày phê duyệt). Trừ trường hợp ngày có hiệu lực được quy định trong chính pháp lệnh hoặc trường hợp Chủ tịch nước trình Quốc hội biểu quyết lại.

Những nội dung cơ bản này là những thông tin chứa đựng trong văn bản mà khi người viết, người đọc cần chú ý để xem.

 • Phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh;
 • Đối tượng được đề cập trong văn bản;
 • Nội dung và thông tin cần thực hiện;
 • Các điều kiện và điều khoản có trong tài liệu;
 • Tác dụng, thời gian luyện tập.

2. Pháp lệnh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Pháp lệnh có đầy đủ các đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật như:

Xem thêm bài viết hay:  Số hiệu của phương tiện là gì? Xác định số hiệu chuyến bay?

– Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

– Thể hiện ý chí của nhà nước

– Được bảo đảm bởi quyền lực nhà nước và được thực thi

– Các quy tắc ứng xử chung

Nhưng bên cạnh đó, Pháp lệnh có một đặc điểm nổi bật, khác biệt là điều chỉnh các quan hệ xã hội mà luật chưa quy định, được Quốc hội giao.

3. Trình bày pháp lệnh:

Hình thức trình bày rất quan trọng trong sự lệch lạc. Cần phải tuân thủ tuyệt đối để đảm bảo rằng pháp lệnh được thông qua và có hiệu lực.

Yêu cầu:

 • Khổ giấy: A4 (Dài, rộng 210mm x 297mm) (Sai ​​số thường là 0.2mm)
 • Khoảng cách, độ lệch lề trang văn bản: Trên – dưới – phải: 20mm và trái: 30mm (sai số 5mm)
 • Phông chữ: Tất cả các loại phông chữ được áp dụng, bao gồm cả codec ký tự tiếng Việt 16-bit
 • Đánh số thứ tự, ký tự trang văn bản: Được đánh số thứ tự bằng các chữ số Ả Rập viết liền nhau bắt đầu từ trang thứ 2 đến trang cuối cùng. Căn giữa theo chiều ngang ở lề trên của văn bản.

Hệ thống chỉ tiêu Pháp lệnh do các Bộ, Tổng cục quản lý:

 • Các ngành sản xuất.
 • Sản xuất nông nghiệp.
 • Lĩnh vực xây dựng.
 • Ngành Lâm nghiệp.
 • Lĩnh vực Giao thông Vận tải.
 • Chuyển phát bưu điện.
 • Thương mại, cung ứng vật tư, kỹ thuật.
 • Nhập khẩu xuất khẩu.
 • Đầu tư cơ bản.
 • Đào tạo và bố trí cán bộ, công nhân kỹ thuật.
 • Khoa học – kỹ thuật và điều tra cơ bản.
 • Tài khóa và tiền tệ.

Hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao tỉnh, thành phố

Được hình thành dựa trên 4 tiêu chí sau, pháp lệnh ở các tỉnh, thành phố tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh:

Vật tư hàng hóa

Giá trị và số lượng một số mặt hàng chủ lực của địa phương bán ra trung ương. Trong đó phục vụ xuất khẩu, quốc phòng, an ninh (nếu có).

Đầu tư cơ bản

 • Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước. Trong đó vốn ngân sách trung ương (vốn xây lắp, vốn thiết bị) được phân chia theo cơ cấu đầu tư theo lĩnh vực.
 • Danh mục các dự án quan trọng đầu tư trong năm (ghi cụ thể vốn cho từng dự án).
 • Năng lực sản xuất mới được huy động.

Lao động và đào tạo

Số lao động và nhân khẩu đưa, nhận đi xây dựng vùng kinh tế mới (ngoài tỉnh).

Tài chính và tiền tệ

 • Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, trong đó có thu ngân sách cấp tỉnh.
 • Tổng chi ngân sách tỉnh.

4. Sự khác nhau giữa Pháp lệnh và Luật:

Pháp lệnh và pháp luật có những đặc điểm khác biệt sau:

– Ổn định:

Pháp luật là văn bản có tính ổn định cao, mỗi văn bản luật được soạn thảo và ban hành đều có tầm nhìn chiến lược và phát triển xã hội, thể hiện tầm nhìn của các nhà lập pháp. Có thể nói, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực càng lâu thì thành công của văn bản quy phạm pháp luật đó càng cao.

Xem thêm bài viết hay:  Local Brand là gì? Tìm hiểu thông tin về Local Brand?

Pháp lệnh điều chỉnh các mối quan hệ có tính ổn định thấp, dễ bị thay đổi trong thời gian ngắn. Vì vậy, hầu hết hiệu lực của Pháp lệnh ngắn hơn so với Luật. Khi mối quan hệ đó ổn định và căn cứ vào tình hình phát triển lúc đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ban hành Luật thay thế.

Các quan hệ xã hội được điều chỉnh:

Đều điều chỉnh các quan hệ xã hội quan trọng nhưng Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội có tính ổn định cao, khó thay đổi trong thời gian nhất định.

Pháp lệnh điều chỉnh các mối quan hệ có tính ổn định thấp, dễ thay đổi trong thời gian ngắn.

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật?

Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh QPPL ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (sau đây gọi là Pháp lệnh QPPL) quy định: “Quy phạm pháp luật là văn bản do Quốc hội ban hành. cơ quan nhà nước. kiểm soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thi hành trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Quy tắc ứng xử. Như vậy, văn bản dùng để pháp điển hóa phải là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành (tức là văn bản quy phạm pháp luật từ cấp bộ trở lên).

Thẩm quyền cụ thể của các cơ quan đối với từng văn bản quy phạm pháp luật cụ thể được quy định tại Điều 4 Pháp lệnh QPPL và Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện hệ thống quy phạm pháp luật. hệ thống pháp luật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/2014/TT-BTP) như sau:

– Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện việc pháp điển hóa quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành, soạn thảo; văn bản quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình để điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

– Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước thực hiện việc pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo; văn bản quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình để điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của mình.

– Văn phòng Quốc hội thực hiện việc pháp điển hóa các quy phạm pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành quy định những vấn đề không thuộc thẩm quyền tổ chức thi hành luật của cơ quan. nhà nước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Pháp lệnh.

Xem thêm bài viết hay:  Xe siêu trường siêu trọng là gì? Mức phạt vi phạm như thế nào?

– Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện việc pháp điển hóa quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch nước ban hành không thuộc thẩm quyền tổ chức thực hiện pháp luật của cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh.

– Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2014/TT-BTP: “Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản không đồng thời là cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản đó hoặc nếu có sự chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sang cơ quan khác thì các cơ quan này phối hợp với Bộ Tư pháp để thống nhất thành cơ quan hành pháp theo nguyên tắc quy định tại Điều 4. Pháp lệnh hệ thống pháp luật. hệ thống”.

– Đối với Thông tư liên tịch, cơ quan chủ trì soạn thảo Thông tư đó có trách nhiệm thực hiện việc pháp điển hóa toàn bộ các quy phạm pháp luật trong Thông tư. Tuy nhiên, cũng tại Điều 4 của Pháp lệnh, nguyên tắc thứ hai được xác định là cơ quan thực hiện pháp luật đối với các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực mình quản lý. Vì vậy, trong trường hợp pháp điển Thông tư liên tịch, nếu cơ quan soạn thảo không thực hiện việc pháp điển hóa toàn bộ nội dung của Thông tư đó thì các cơ quan có liên quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển hóa thông tư liên tịch. các quy phạm pháp luật trong Thông tư điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực mình quản lý.

– Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 13/2014/TT-BTP quy định; “Trường hợp pháp điển chức danh do nhiều cơ quan thực hiện thì cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển chức danh gửi kết quả pháp điển cho cơ quan đầu mối thực hiện pháp điển. Cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm thi hành pháp luật theo quy định. Theo đó, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tên đề mục là cơ quan chủ trì soạn thảo đối với văn bản có tên pháp điển là tên đề mục, cơ quan phối hợp thực hiện pháp điển tên đề mục là cơ quan có thẩm quyền. quyền thực hiện việc pháp điển văn bản dùng để pháp điển chức danh theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh pháp điển.

Sự kết luận: Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật. Pháp lệnh quy định các quy tắc xử sự chung mà chưa có Luật nào điều chỉnh. Từ đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan, quy định cụ thể, chi tiết trong từng trường hợp.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Pháp lệnh là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận