Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo

Vài nét về tác giả Nguyễn Trãi? Giới thiệu tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo? Tư tưởng con người nghĩa là gì? Tư tưởng nhân nghĩa trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo? Sự kết luận?

Nguyễn Trãi là nhà quân sự, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà triết học, nhà nhân văn lớn trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tư tưởng của ông được thể hiện trên nhiều lĩnh vực và có nhiều đóng góp to lớn cho lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo là một trong những tác phẩm thể hiện đậm nét tư tưởng nhân nghĩa trong đạo đức cao cả của Nguyễn Trãi.

1. Đôi nét về tác giả Nguyễn Trãi:

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn, trong đó Nguyễn Trãi (1380-1442) xuất hiện với tư cách là một vĩ nhân, có đầy đủ đức tính của một bậc minh quân. , có khả năng thu hút một lượng lớn người theo dõi. Anh ấy là một ngôi nhà chiến lược nhà quân sự, nhà chính trị, nhà ngoại giao đồng thời là nhà triết học, nhà văn hóa lớn. Tư tưởng của Nguyễn Trãi đa dạng, phong phú và có giá trị nên được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm.

Nguyễn Trãi sống dưới hai triều đại Hồ và Lê Sơ ở Việt Nam. Sau khi đỗ khoa thi năm 1400, Nguyễn Trãi làm quan dưới triều Hồ. Được ông nội là Trần Nguyên Đán nuôi lớn tại dinh thự ở Côn Sơn, và chịu ảnh hưởng của cha là Nguyễn Ứng Long, người mặc dù là thường dân nhưng lại có cơ hội kết hôn với một quý tộc và phục vụ gia đình ông ta. phục vụ trong triều đình. Nguyễn Trãi thừa hưởng tư tưởng chính nghĩa sâu sắc của cha, tính cách kiên cường và tinh thần yêu nước của ông nội. Sau khi nước Đại Ngu bị nhà Minh đô hộ, Nguyễn Trãi tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh xâm lược.

2. Giới thiệu tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo:

Bình Ngô Đại Cáo là áng văn được Nguyễn Trãi viết vào mùa xuân năm 1428, nhằm thay lời Bình Định Vương Lê Lợi tuyên bố toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. để khẳng định nền độc lập của nước Đại Việt xưa.

3. Tư tưởng con người nghĩa là gì?

3.1 Chủ nghĩa nhân văn theo quan điểm Nho giáo:

Theo Nho giáo, trong mọi lĩnh vực của chủ nghĩa nhân văn cũng như trong mọi mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội, xét cho cùng đều có hai mặt của con người. Nhân nghĩa cần thiết cho mọi người từ quần chúng nhân dân đến nhà cầm quyền. Khi người cai trị áp dụng nhân từ trong việc điều hành đất nước, nó trở thành nguyên nhân chính. Nếu chúng ta thực hành nhân từ và nhân từ thì mọi việc sẽ suôn sẻ, xã hội sẽ ổn định và đất nước sẽ hòa bình.

Xem thêm bài viết hay:  Cầm Kỳ Thi Họa là gì? Tìm hiểu về tứ tài năng của thục nữ?

3.2 Tư tưởng nhân nghĩa theo quan điểm của Nguyễn Trãi:

Tư tưởng về đạo đức của Nguyễn Trãi chịu ảnh hưởng của nhiều truyền thống văn hóa khác nhau, trong đó lấy Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo làm nền tảng. bản sắc dân tộc Việt Nam là chủ đạo. Nhân nghĩa, nền tảng cốt lõi và cơ bản của tư tưởng đạo đức của Nguyễn Trãi, ra đời trong bối cảnh xã hội rối ren, nhân dân lầm than, đất nước điêu tàn, bị giặc ngoại xâm bóc lột.

Theo ông, nhân là cơ sở, là tiêu chuẩn của cách đối nhân xử thế. Nhân nghĩa là sức mạnh tinh thần, tạo ra lợi thế, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều.

Nhờ vận dụng phương châm chiến lược khôn khéo, linh hoạt này, cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Trãi đã giành thắng lợi vẻ vang, ghi vào sử sách Việt Nam. Việt Nam. Đó là chiến thắng bằng sức mạnh tinh thần và sự đoàn kết bảo vệ lãnh thổ, biên cương của một dân tộc luôn đề cao lòng nhân ái của con người lên hàng đầu.

4. Tư tưởng nhân nghĩa trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo:

4.1 Tư tưởng nhân đạo gắn với “yên dân” và “trị bạo”:

Ngay từ hai câu thơ đầu, Nguyễn Trãi đã nêu cao tinh thần tư tưởng nhân nghĩa khi đề cập đến “yên dân” và “trừ kho tàng”. Theo Người, đời sống nhân dân chỉ có thể trở nên ấm no, yên bình khi đánh đuổi được hết quân xâm lược tàn bạo ra khỏi bờ cõi đất nước. Chỉ khi không còn kẻ thù xâm lược, nhân dân được hạnh phúc thì tinh thần nhân nghĩa mới tồn tại và có giá trị trong thực tiễn. Đây là một việc làm rất tiến bộ, tích cực và phù hợp với tinh thần thời đại, thể hiện tầm nhìn của một bậc đại hiền luôn trăn trở với thế sự.

Nguyễn Trãi coi “yên dân” là mục tiêu của nhân nghĩa, “trị yên dân” là đối tượng của nghĩa nhân.

xem thêm: Tiền bản quyền là gì? Nguyên tắc trả nhuận bút, thù lao các loại tác phẩm

Xem thêm bài viết hay:  Động vật lưỡng cư là gì? Lớp lưỡng cư được chia làm mấy bộ?

4.2 Tư tưởng nhân nghĩa thể hiện ở sự khẳng định độc lập, chủ quyền của dân tộc:

Đứng trên lập trường nhân nghĩa, Nguyễn Trãi khẳng định chủ quyền dân tộc bằng hàng loạt dẫn chứng thuyết phục: Có nền văn hiến lâu đời; Lãnh thổ, ranh giới được phân chia rõ ràng, cụ thể; Phong tục tập quán phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; Có những triều đại lịch sử sánh ngang với các triều đại Trung Quốc.

Nguyễn Trãi khẳng định độc lập dân tộc là chân lý, là sự thật hiển nhiên không ai có thể phủ nhận, thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Dân tộc ta đã trải qua bao thăng trầm lịch sử Nguyễn Trãi lập lại vương quyền để lấp đầy tinh thần độc lập tự chủ đó. Đại Việt có lãnh thổ, có lịch sử, có phong tục, có văn hóa, tức là nhân nghĩa. Nó không cần và không thể phụ thuộc vào để tồn tại. Mọi nỗ lực biến nó thành một quận và một chư hầu đều phải thất bại.

4.3 Tư tưởng nhân nghĩa thể hiện ở sự đồng cảm với nhân dân:

Xuyên suốt toàn bài Đại cáo bình Ngô, ngòi bút của Nguyễn Trãi thể hiện rõ lòng ưu dân. Vì thương dân, ông xót xa trước những thảm cảnh mà quân Minh điên đã lợi dụng vì bọn gian ác còn bán nước cầu vinh.

Đứng trên lập trường nhân văn, tác giả liệt kê hàng loạt tội ác man rợ của giặc Minh đối với nhân dân ta: Khủng bố, giết hại đồng bào vô tội; Nướng dân đen, chôn dân đỏ,…; Trộm thuế, cướp đoạt tài nguyên, sản vật; thuế nặng; Hủy hoại môi trường, sự sống; diệt côn trùng giống, cây trồng’ Bóc lột sức lao động; Bị ép xuống biển mò ngọc, người ta bị đưa lên núi tìm vàng; Phá hoại sản xuất; Bỏ cả nghề nông…

Qua bản liệt kê của Nguyễn Trãi, ta thấy được cả sự im lặng với bọn ngoại xâm tàn ác và cả tấm lòng cảm thương, đau xót khi chứng kiến ​​dân tộc mình bị giày xéo, bức hại.

4.4 Tư tưởng nhân nghĩa là sức mạnh để dân tộc ta đánh thắng giặc ngoại xâm:

Lúc đầu, cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc gặp muôn vàn khó khăn: Quân lương kéo dài mấy tuần lễ, quân đội không có đội ngũ. Nhưng nghĩa quân đã biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, họ đã phản công và giành được thắng lợi lớn. Những thắng lợi ban đầu đã tạo uy thế cho nghĩa quân, trở thành nỗi khiếp sợ của quân thù. Nghĩa quân đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi tiêu diệt địch trong các thành mà chúng chiếm đóng, đồng thời tiêu diệt viện binh của địch.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hay nhất

Tư tưởng nhân nghĩa với hành động nhân nghĩa đã làm cho quân dân đoàn kết, tạo thành sức mạnh đại phá quân thù vì ai cũng có chung mục đích chiến đấu.

4.5 Tư tưởng nhân đạo thể hiện ở tinh thần yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân đạo của dân tộc:

Sau khi diệt viện binh, quân ta thi hành chính sách nhân nghĩa: “Không đuổi giết, mở đường báo hiếu.
Cấp thuyền, phát ngựa cho họ về.”

xem thêm: Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả nhanh chóng, uy tín

Đây là một cách ứng xử đầy tính nhân văn, vừa thể hiện sự tài trí của nghĩa quân Lam Sơn, vừa khẳng định tính chất chính nghĩa trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược của nhân dân ta, thể hiện truyền thống nhân nghĩa, nhân nghĩa. Văn hiến và lòng yêu chuộng hòa bình của dân tộc Đại Việt.

Hệ tư tưởng này thể hiện tầm nhìn xa trông rộng để duy trì quan hệ ngoại giao với Trung Quốc thời hậu chiến. Nước ta là nước nhỏ, nên tránh gây hấn với nước lớn như Trung Quốc. Đây không phải là hành động hèn nhát, sợ nước lớn mà sâu xa là để tránh những cuộc chiến tranh về sau bởi khi chiến tranh xảy ra, người chịu thiệt hại nhiều nhất chính là nhân dân.

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi thể hiện ngay cả khi động viên quân dân ta diệt giặc, nhưng ông lại đồng cảm với quân dân Trung Hoa bị thiệt hại bởi chiến tranh. Nguyễn Trãi đã từng vạch mặt tướng giặc với người Tàu: Chúng muốn dùng vũ khí đơn độc, khiến người dân vô tội năm năm liền bỏ mạng nơi gươm giáo, bọn lưu vong phải đứt gan nơi thảo nguyên (Bài 28). – Quân trung từ lệnh bộ).

5. Kết luận:

Tâm hồn Nguyễn Trãi đầy tính nhân văn, rất cao quý và trong sáng, có thể ví như viên ngọc quý. Tên ông là một dấu ấn lớn trong lịch sử danh nhân Việt Nam. Tư tưởng nhân nghĩa của Ngài vượt thời gian – qua bao thế kỷ, qua các triều đại, và vượt ra ngoài không gian – Vang danh thiên hạ, ý nghĩa rộng lớn vô biên của tấm lòng nhân từ ấy trở thành một tư tưởng vĩ đại. vĩ đại của nhân loại!

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận